Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

esma ile dua ayetiALLAH’ın İSİMLERİnin ANLAMLARI ve İLAHİ İSİMLERLE  DUA ETMENİN ÖNEMİ:
Allahu Teala A’raf Suresi 180. ayetinde buyuruyor ki; mealen:
– ”  En güzel isimler Allah’ındır. O’na o isimlerle dua edin. O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yaptıklarının cezasını görecektir.” (A’râf: 7/180)
Dua etmek isteyen kimse, isteklerine uygun manaya gelecek Allah’ın isimleriyle Allahu Tealaya dua etmelidir. Yani; bela ve musibetten veya hastalıktan kurtulmak için bu durumlara uygun manadaki İlahi isimlerle dua edilmelidir. Mesela; rızkın genişletilmesi, yani; açlıktan ve geçim sıkıntısından kurtulmak isteniliyorsaEr-RezzakveEl-Kerîmisimleri ile Allahu Tealaya dua edilmelidir. Günahların bağışlanması için iseEr-Rahmân“, “Er-Rahîmveya;El-Ğafûr, El-Afüvv isimleriyle dua edilmelidir.  Zâlimlerin ve İslâm düşmanlarının cezalandırılması içinse;El-Kahhârve; El-Müntakim isimleriyle dua edilmelidir. Bu mubarek isimler  dua kapısının anahtarı mesabesindedir. Dua bizden kabul etmek Allhu Tealadandır.
Bu duaların kabulu için zahirdeki sebeplere sarılmak gerekir. Örnek: Tarladan iyi ürün almak isteyen bunun gereğini yaptıktan sonra dua etmesi daha uygun olur. Bir bedevi Allah’ın Rasulune geliyor ve:
  -” Ya Rasulullah, ben cennete gitmek istiyorum, bana dua et ” diyor. Allah’ın Rasulu bu bedeviye dua ettikten sonra:
  -” Sende namaz kılarak bizim bu duamızın kabul olaması için bize yardımcı ol.” diyerek zahirde ki sebeplere yapışmanın gereğinin önemine dikkat çekiyor.
      Dua nasıl yapılır?
Örnek: Farz veya nafile namazlardan sonra eller göğüs hizasında açılır ve Allahu Tealaya hamd ve sena ettikten sonra, Rasulü Muhammed(sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize ve O’nun âline ve ashabına salat ve selam okunur. Sonra günahlara istiğfar edilir ve
; “Ya Allah, Ya Ğaffar, veya “Yâ Allah, Ya Kerim” diye istek ve arzuya uygun gelen manadaki İlahi isimlerle içten gelen bir yalvarma ile dua etmeye başlanır.  Allahu Tealadan, başta Peygamber Efendimizi ve salih kulları vesile ederek dualarımızın kabulünü isteriz.  Duanın sonunda da yine salavat getirilir ve “Sübhane Rabbike” ayeti okunarak bitirilir. http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/
******************************************************************************************************************************

ALLÂHU TEÂLÂ’NIN 99 İSMİ ŞERÎFİ VE ANLAMLARI ve DUA

D İ K K A T !  Esmalar ile sünnet üzere dua yapabilmek için mezkür esmâi şerifin tek sayıda bitmesi gerekir.
Misal: 3- 5-7-
gibi…
Aşağıda beyan edilen esmâi
şerifler abdestli veya abdestsiz olarak Allah’tan şifa umulup, maksadın hasıl olması istenerek “Yâ Allâh, Yâ Hû” şeklinde tekrarlanabilir. Abdestli okumak, daha faziletli olup kabule daha yakındır. Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

1-هُوَااللَّهُ الَّذِى لآاِلَهَ اِلآّهُوَ : Allah: Zât-ı Teala’nın ismidir. Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin yaratıcısıdır. Bu mubarek isim ism-i a’zâmdır ve diğer isimlerin manasınıda taşır.

       “Allahu Teala’nın rızasını kazanmak ve imanın yakîn nurunu elde etmek için her gün  “Ya Allah”, “Ya Hû” diye okunur.)
 2 – الرّحْمانُ : Er-Rahmân: Dünyada kafir ve mü’min her canlıya acıyan ve her canlının kalbine şefkat ve merhamet vericidir. Eğer O, rahmet vermeseydi anne kucağından çocuğunu atar, aslan yavrusunu parçalar yerdi.

      ” Allahu Telanın rahmetine nail olmak ve kalpteki merhametin çoğalması için her gün “Ya Rahmân” diye okunur.)
3   الرّحيمُ   : Er-Rahîm: Ahirette sadece mü’minlere merhamet edicidir ve cennetlerdeki huzur ve selamet O’nun Er-Rahîm isminin tecellisi ile zeval bulmaktan korunmuş olur.
Allahu tealanın merhametine nail olmak ve kalbde ahiret sevgisinin çoğaltılması için her gün “Ya Rahîm” diye  okunur.)
4 – اَلْملكُ     : El-Melik: O Allah bütün varlığın tek gerçek padişahıdır ve yöneticisidir ve kalb fakirliğinden kalb zenginliğine erdircidir.
      (
Nefse hakim olmak gücü elde etmek için sabah namazından sonra  “Ya Melikü” diye okunur.)
5-   اَلْقُدُّوسُ : El-Kuddûs: O’nun yüce zatı ve sıfatları bütün ayıp ve kusurlardan arıdır, temizdir ve kullarının kalbini temizleyici ve ilahi sevgi vericidir.
(
Allah’a ta’zîm ve ilahi sevginin kalb de artması için okunur.)

6-  السَّلآمُ     : Es-Selâm: O bütün noksan sıfatlardan salimdir ve dilediğini hastalıklardan kurtarıp esenliğe erdirir. Allah duasını kabul ettiği kimse için, şifa bulacağı doktora gitmeyi nasip eder.
( Hasta kimsenin üzerine hastalığından kurtuluncaya kadar her gün  okunur.)

7-  الْمُؤْمِنُ    : El-Mü’min: O bütün peygamberlerini tasdik edici ve dilediği kullarını bela ve musibetlerden koruyucudur.
Kalpte ki iman nurunun artması, canın, malın ve aile efradının gelecek belalardan korunması için her gün  “Ya Mü’minü“ü okunur. )
8-  اَلْمُهَيْمِنُ   : El-Müheymin: O, gözetip koruyucudur ve dilediği kullarını unutkanlık hastalığından koruyandır.
(Bunama hastalığından korunmak için bu ismi şerif her gün  okunur.) 
9-  اَلْعَزِيزُ     : El-Azîz: O, çok güçlüdür, O’ndan başka galip yoktur ve dilediğini başarıya erdirir ve dilediği kimselerin düşmanlarını hezimete uğratandır.
       “
Zalimlere galib gelmek için, kalpte bir hasetlik veya haksız bir istek olmadan okunur.)

10-  اَلْجَبّارُ   : El-Cebbâr: O, mutlak ıslah edici ve kahredicidir. Dilediği kimseyi zalimlerden koruyucudur.
(Zalimlerin şerrinden korunmak için “Ya Cebbar” s
abah akşam  okunur.)

11- اَلْمُتَكَبِّرُ   : El-Mütekebbir: O, azâmet ve kibriyasında tektir.
(Kadir ve kıymetin, hayır ve bereketin artması için her gün   “Ya Mütekebbir” diye okunur.)
12الْخالِقُ    : El-Hâlik: Kainatın tek yaratıcısıdır. O’ndan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak çok tehlikelidir.
(Yitiklerin bulunması için  “Ya Halik” okunur.)
13- الْبارِئُ    : El-Bâri’ü : O, mahlukların kusursuz yaratıcısıdır.
Kalbe selamet nurları indirilmesi ve kalbin genişletilmesi için     “Ya Bâriü” diye okunur. )

14الْمُصَوِّرُ  : El-Musavvir: O, her şeye şekil ve suret verendir.  Kalbe çok nurani tecelliler indirilmesi için bu mubarek isimle dua edilir.
(Çeşitli sıkıntılardan halas için akşam namazından sonra “Ya Musavvir” diye okunur.)

NOT: Çocuğu olmayan bir hanım, Allahu Tealanın Yâ Musavvir ismi şerifini güneş battıktan sonra okursa Allah’ın izni ile çocuk sahibi olması umulur. (İsmail Hakkı Bursevi Ruhul-Beyan, 9/467)

15اَلْغَفَّارُ     : El-Ğaffar: Çok bağışlayıcıdır.
(
Kalbde, günahlardan pişmanlık hasıl olması ve Allahu Tealanın affına ve merhametine nail olmak için bu mubarek ismi şerif maksat hasıl oluncaya kadar okunur.)

16اَلْقَهّارُ     : El-Kahhâr: O, Tüm yaratılmışları kudretiyle aciz bırakıp, dilediğini zelil edendir.  (Kalbe, nefsi emmareyi kahredici bir kuvvetin verilmesi ve zalimlerin kalbine korku indirilmesi, maddi ve manevi düşmanların kahredilmesi için gece yarısı  “Ya Kahhar” diye okunur.)

17 اَلْوَهاَّبُ   : El-Vehhâb: Ğayb hazinelerinden bolca verendir. Bu mubarek isimle dua eden kimsenin duası kabul görürse, o kimseye bolluk  ve bereket ihsan edilir.
(Gözüken ve gözükmeyen düşmanlardan korunmak için namazlardan sonra
“Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ minledunke rahmeh, inneke entel Vehhâb” okunur

18- اَلرَّزَاقُ    : Er-Razzâk: Bütün canlıların rızkını verendir.
(Rızık sebeplerinin kolaylaşması, darda kalanların ve hasta olanların felah bulması için cuma namazından sonra maksat hasıl oluncaya   okunur.)

19- اَلْفَتَّاحُ      : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.
(
Kalbe genişlik olması ve hayırlı işlerde kolaylık kapılarının açılması için sabah namazından sonra maksat hasıl oluncaya okunur.)
20- اَلْعليِمُ      : El-Alîm: Yarattığı herşeyi yaratmadan evvel, ebediyete kadar bilicidir ve kullarına dilediği kadar ilim verendir.
(
Kalp İlminin artırılması ve hafızanın güçlenmesi için  bu mubarek isim namazların ardından “Ya allâmel ğuyûb” diye  okunur.)
21- اَلْقَابِضُ    : El-KâbiD: Eceli gelenlerin ruhunu kabz edicidir.
(Dostların çoğaltılması için her gün  bu ismi şerif okunur.)

22- اَلْباسِطُ     : El-Bâsıt: Dilediği mahlukuna ruh ve hayat verendir.
(
Kalben hayat bulmak ve feyiz kapısının açılması için  duha namazlarından sonra “Ya Bâsıd” diye  okunur.)

23-  اَلْخَافِضُ  : El-HâfiD: Dilediği kimsenin derecesini indirendir.
(
Sıkıntılardan kurtulmak için  okunur.) http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/

24- اَلَّرَّافِعُ      : Er-Râfi’u: Dilediği kimsenin derecesini yükseltendir.
(Zalimlerin şerlerinden emin olmak için her gün  okunur.)

25- اَلْمُعِزُّ       : El-Muızzü: Dilediği kulunu aziz kılandır.
(Düşmana karşı güçlü görünmek için  okunur.)

26- اَلْمُزِلُّ      : El-Muzillü: Dilediğini zelil kılandır.
(Zalim ve fesatçıların şerlerinden halas bulmak için her gün  okunur ve secdeye varılır ve dua edilir.)

27- اَلسَّمِيعُ     : Es-Semî’u: Her şeyi işiten ve herkesin işitmesini yaratandır.
(Duaların kabulü için her Cuma günü kılnacak Duha namazını mütakiben  “Ya Semîu” diye okunur.)

28- اَلْبَصِيرُ     : El-Besîr: Herşeyi gören ve herkesin görmelerini yaratandır.
(
Şartlar yerine getirildiğinde basiret gözünün açılması için bu mubarek isimle Allah’tan yardım istenilir. Cuma namazından önce  okunur.)

29- اَلْحَكَمُ       : El-Hakem: Mutlak hüküm sahibidir.
(İç alemin sırlarla doldurulması için geceleyin “Ya Hakemü” isimi şerifi okunur.)

30- اَلْعدْلُ       : El-Adlü: Gerçek adalet sahibidir ve adil olmak isteyen kullarının kalbine adalet duygusunu verendir. O’nun adaleti mahşerde tecelli edecektir. Bu dünya imtihan yeridir.
(Bir iftiraya veya bir haksızlığa uğrandığında her gün “Ya Adlü” okunur.)

31- اَللَّطِيفُ     : El-Latîf: Lütüf ve ihsan sahibidir.
(
Çeşitli elemlerden kurtulmak için her gün  okunur.)

32- اَلْخَبِيرُ      : El-Habîr: Yarattıklarının gizli ve açık bütün hallerini bilendir.
(Kalpte ruhaniyet elde edilmesi için okunur.)

33- اَلْحَلِيمُ       : El-Halîm: Azaba layık kulların azabını erteleyicidir.
(Kötü huyların iyi ahlaka dönüşmesi için namazlardan sonra her gün “Ya Halîm” ismi şerifi okunur. )

34-  اَلْعَظِيمُ     : El-Azîm: Büyüklüğünü ancak kendisi bilir. Beşerin aklı O’nun büyüklüğünü kavramaktan acizdir.
(
Zalimlerin şerrinden ve elemlerden halas bulmak için  bu isimi şerif her gün okunur. )

35-  اَلْغَفُورُ     : El-Ğafûr: Dilediği kimselerin günahlarını affedicidir. Günahların affı için bu mübarek isimle dua edilir.
(
İnatçılık huyundan halas bulmak ve günahların bağışlanması için her gün  okunur.)

36-  اَلشَّكوُرُ    : Eş-Şekûr: Az amel karşılığında çok sevab vericidir.
(Nefes darlığı ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için her gün  okunur.)

37-  اَلْعَلِيُّ       : El-Aliyyü: Büyüklüğünü anlamaktan yana tüm halk acizdir.
(Çocukların zekasının artması için çocukların üzerine her gün okunur.)

38- اَلْكَبِيرُ       : El- Kebîr: O, evveli ve sonu olmayan vâcib’ul vücûdtur.
(İlim ve irfanın artırılması için her gün okunur.)

39-  اَلْحَفِيظُ     : El-HafîZ: O, çok koruyucudur. Gökleri ve yerleri ve tüm yaratılmışları her an yok olmaktan koruyandır. Her hangi bir şeyden korkulduğunda bu mubarek isimle dua ederek Allah’a sığınılır.
(Tehlikeli yerlerde ve zararlı haşerattan ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için”Yâ Hafîz” okunur. )

40-  اَلْمُقِيتُ     : El-MuKîtü: Maddi ve manevi rızkı yaratıp yerlerine gönderme gücüne sahip olandır. Yolculuk esnasında bu isimle dua edilmelidir.
(Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için okunur.)

41- اَلْحَسِيبُ     : El-Hasîb: Bir hayat boyu herkesin işlediklerinin hesabını tüm incelikleriyle çok iyi bilendir. Korktuğundan emin olmak için, bu mubarek isimle dua edilir.
(Korkulan şeyden emin olmak için bir hafta her gün okunur.)

42- اَلْجَلِيلُ       : El-Celîl: Celalet ve ululuk sahibidir.
(Bu ismi şerifi okuyanlara saygınlık verilir.)

43- اَلْكَرِىمُ      : El-Kerîm: Sebepsiz olarak kullarına ikram ve ihsan edendir.  Malın bereketlenmesi için bu isimle dua edilir.
(
Bu ismi şerif manen bereketlenmek ve malın çoğalması için okunur.)

44-  اَلرَقِيبُ     : Er-RaKîb: Koruyup gözetendir. Yitiğini bulmak, yolculukta istenmeyen durumlardan korunmak için bu mubarek isimle dua edilir.
(
Yitik bir şeyi bulmak için  okunur. )

45- اَلْمُجِيبُ     : El-Mucîb: Duaları kabul edendir.
(
Duaların kabulü için bu mubarek isimle dua edilir.)

46- اَلْوَاسِعُ      : El-Vasi’u : İlmi herşeyi kuşatmıştır.
(
Hırs ve sıkıntıdan kurtulmak için bu mubarek isimle dua edilir. )

47-  اَلْحَكِيمُ     :  El-Hakîm: Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedicidir.
(
İlahi hikmet kapılarının açılması için bu mübarek isimle dua ve zikir edilir. )

48-  اَلْوَدُودُ     :  El-Vedûd: Dilediği kullarını seven ve kulları arasındaki sevgiyi yaratan ve onlara merhameti ile muamele edendir. Kalblerdeki İlahi sevginin artırılması için bu mubarek isimle dua ve zikir edilir.
(Aileler arasındaki soğukluğun giderilmesi ve muhabbet hasıl olması için okunur.)

49- اَلْمَجِيدُ      :  El-Mecîd: Şanı çok yüce olandır.
( maddi ve manevi hastalıklardan halas bulmak için iftardan önce “Ya Mecîd”   okunur.”

50-  اَلْباَعِثُ    :  El-Bâıs: Ölüleri diriltip kabirden çıkaran.
(Kalbin nurlanması ve kalpteki hikmetlerin artması için yatakta el kalbin üzerine konup okunur.)

51- اَلشَّهِيدُ      :  Eş-Şehîd: Her şeyi inceliği ile görüp bilendir. Asilerin ıslah edilmesi, ana babaya isyan eden ve kocasına itaat etmeyenlerin islah edilmesi için bu mübarek isimle dua edilir.
(Asi ve isyankarların islahı için  okunur.)

52- اَلْحَقُّ        :  El-Hakk: Varlığı değişmeyen.
(İşlerin kolaylaşması ve ahlakın güzelleşmesi için okunur.)

53- اَلْوَكِيلُ      : El-Vekîl: Mahlukların işini bitiren ve gereğeni yaratandır. Musibetlerin geriye çevrilmesi için bu mübarek isimle dua edilir.
(Belaların geriye çevrilmesi için okunur.)

54- اَلقَوِيُّ       : El-Kaviyy: Pek güçlü.
(Zalimi perişan etmek için okunur.) Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

55- اَلْمَتِينُ       : El-Metîn: Çok sağlam. Maddi ve manevi güce erişmek için okunur.
(Maddi ve manevi güce erişmek için okunur)

56- اَلْوَلِيُّ        : El-Veliyy: Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahredendir. Kıyamet günü hesabın kolay geçmesi için okunur. 
(Kıyamet günü hesabın kolaylaşması için okunur)

57- اَلْحَمِيدُ       : El-Hamîd : Bütün övgü O’na aittir. Bütün varlığın lisanı ile övülendir.
(
Güzel ahlak sahibi olmak için çokça okunur.  )                 

58- اَلْمُحْصِى    : El-Muhsî: Yaratılmış her şeyin sayısını bilendir.
(Zekanın keskinleşmesi için okunur.)

59- اَلْمُبْدِئُ      : El-Mubdi’ü: Maklukatı maddesiz olarak yoktan var edendir.
(Kalpteki manevi hayretin artması için okunur.)

60-اَلْمُعِيدُ        : El-Muîd: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
(Manevi değerin artması için okunur.)

61- اَلْمُحْيِى      : El-Muhyî: Cansızlara hayat verendir.
(Kalben ve bedenen canlılık kazanılması için okunur.)

62- اَلْمُمِيتُ      : El-Mumît: Bütün canları öldürendir. Nefs-i emmarenin şerrinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir.
( Nefsi emmareyi islah etmek için okunur)

63-   اَلْحَيُّ      : El-Hayyü: Daima diri olan ve herşeye gücü yetendir. Hastaların şifa bulması için bu mubarek isimle dua edilir.
(
Hastalıktan şifa bulmak için okunur.)

64- اَلْقَيّوُمُ        : El-Kayyûm: Zât ile kaim olup kimseye muhtaç olmayan ve mahlukatı Kayyum ismi ile varlıkta durdurandır.
(
Unutkanlık illetinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir. )

65- اَلْوَاجِدُ       : El-Vâcid: İstediğini bulandır.
(Kalbin manevi güç bulması için okunur.)

66- اَلْمَاجِدُ       : El-Mâcid: Kerem ve ihsanı bol olan.
“Kalbin nurlanması için okunur.”

67- اَلوَاحِدُ       : El-Vahid : Misli ve benzeri olmayan. Mahlukatın korkusundan emin olmak için çokca okunur.
“Kalbin yorgunluktan ve mahluk korkusundan halas bulması için  okunur”

68-  اَلصَمَدُ      : Es-Samed: Kimseye muhtaç olmayan herkesin ihtiyacını yaratan.
İradenin güçlenmesi için bu ism-i şerifle dua edilir.” 
69- اَلْقَادِرُ        : El-Kâdir: Her şeye gücü yeten ve dilediğini yaratan.
“Zalimlere karşı zafer bulmak için  okunur “

70- اَلْمُقْتَدِرُ      : El-Muktedir: Yarattığı şeyleri zahmet ve meşakkatsiz meydana getirendir. “Uyandığında bu ismi şeri okuyanın işlerini Allah düzene koyar inşaallah.”

71- اَلْمُقَدِّمُ       : El-Mütekaddim: Dilediğini öne geçirendir.
“Savaş meydanlarında düşmana galib gelmek için bu ism-i şerif çokça okunur”

72- اَلمُؤَخِّرُ     :  El-Muahhır: Dilediğini geri bırakandır.
“Tevbe ve takvaya ermek için okunur.”

73- اَلْاَوَّلُ        : El-Evvel: Varlığının evveli yoktur.
Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için bu ism-i şerif okunur “

74- اَلْآخِرُ        : El-Âhir: Varlığının sonu yoktur.
“Kalbden dünya muhabbetinin çıkarılması için bu ism-i şerif her gün  okunur. ”

75- اَلظَّاهِرُ      : Ez-Zâhir: Varlığı sayısız delillerle âşikârdır.
” kalbin nurlanması için okunur.”

76- اَلْبَاطِنُ       : El-Bâtın: Aklın tasvvurundan ve idrakinden gizlidir.
“İsteklerin kabulü için namazdan sonra: “Huvel evvelu vel ahiri ve zahiri vel batınu ve hüve bi külli şey’in alîm” ayeti  okunur.

77- اَلْوَالِى       : El-Vâlî: Bütün mahlukatın işlerini idare eden.
“Çeşitli afetlerden korunmak için okunur”

78- اَلْمُتَعَالِى    : El-Müteâlî: Zâtının büyüklüğünü ancak Zâtı bilir.
“Bu ismi şerifi okumaya devam edenler inşallah salah bulurlar”

79- اَلْبَرُّ          : El-Berru: İhsan eden.
Mahlukatın şerrinden korunmak için bu ism-i şerifle dua edilir.”

80- اَلتَّوَّابُ       : Et-Tevvâb: Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden.
Zalimin zulmünden kurtulmak ve tevbelerin kabul edilmesi için, bu ism-i şerifle dua edilir.

81- اَلْمُنْتَقِمُ       : El-Müntekım: Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alan.
Allahu Teala’nın zalimlere gereken cezayı vermesi için, bu mubarek isimle dua edilir.”

82- اَلْعَفُوُّ         : El-Afuvv: Günahları affeden.
Günahların affedilmesi için bu isimle dua edilir.”

83- اَلرَّؤُفُ       : Er-Raûf: Çok şefkatli.
” Ya Raûf ” ism-i şerifi, öfkeli anlar da salavatla birlikte gazabın söndürülmesi için okunur.

84- مَالِكُ الْمُلْكِ   : Mâlikül-Mülk: Mülkün ebedi sahibi. “Fakirlikten kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.”

85- ذُوالْجَلآلِ وَالْإكْرَامُ: Zül-Celâli vel-İkrâm: Hem büyüklük hem ikram sahibi.
“Duaların kabul olması için bu mübarek isimlerle dua edilir.”

86- اَلْمُقْسِطُ       : El-MuksiT: Mazlumun hakkını zalimden alan.
(Vesveseden kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.)

87- اَلجَامِعُ        : El-Cami’u: Dilediğini dilediği anda toplayan.
(Maksatlarına ermek isteyenler bu ismi şerifle dua ederler)

88-لْغَنِىُّ اَ          : El-Ğaniyy: Çok zengin ve her şeyden müstağnidir.
Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir.”

89- اَلْمُغْنِى        : El-Muğnî: Herşeyi yeterince veren, dilediğini zengin eden.
“Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir. Maddi zenginliği isteyenin niyeti övünmek ve şöhret bulmak içinse bu doğru değildir.”

90- اَلْمَانِعُ         : El-Mâni’u: Bir şeyin oluşmasına müsaade etmeyen.
“Kendilerine zarar vermek isteyen şeylerin kötülüğünü  engellenmesi için bu mubarek isimle dua edilir.”

91- اَلضَّارُّ         : Ed-Dârr: zarar veren şeyleri yaratan.
“Kötü kimselerin zarara uğratılması için bu isimle dua edilir.”

92- اَنّاَفِعُ           : En-Nâfi’u: Hayrı ve faideli şeyleri yaratan.
“Hayırlı işlerin açılması için bu mubarek isimle dua edilir.”  http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/

93- اَلنُّورُ          : En-Nûr: ışığı yaratıp alemleri nurlandıran.
“Kalbin nurlanması için bu mubarek isimle dua edilir.”

94- اَلْهَادِى        : El-Hâdi: Hidayete erdiren.
Birilerinin hidayete ermesi için bu mubarek isimle dua edilir.”

95- اَلْبَدِيعُ          : El-Bedî’u: Alemleri örneksiz yaratandır.
“Kötü şeylerin zararından korunmak için bu isimle dua edilir.”

96- اَلْبَاقِى          : El-Bâkî: varlığının sonu olmayan.
“Sıkıntılardan kurtulmak için bu isimle dua edilir.” Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

97-  اَلْوَارِثُ       : El-Vâris: Herşeyin sona erdiği gün bütün mülkün sahibi.
“Manevi hastalıktan kurtulmak için akşamla yatsı arasında bu ismi şerif ile dua edilir.”

98- اَلرَّشِيدُ          : Er-Râşîd: İrşad ve delile muhtaç olmayandır.
“Amellerin makbuli için yatsıdan sonra  bu mubarek isimle dua edilir.”

99- اَلصَّبُورُل       : Es-Sabûr : (celle celâluh): Çok sabırlı.
“Meşakkat görmemek için güneş doğmadan önce “Yâ Sabûr” şeklinde bu ismi şerifle dua edilir..”

 

 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

75 soru “Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

 1. bilgilendirici site için uğraşınız emeğiniz için Allah cc razı olsun.yavuz sultan selim han buyurmuşlar ‘padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş,bir mürşide bende olmak cümleden ala imiş’

  ALLAH CC bir kulu severse sevdiği bir dostuna gönderir,terbiye ettirir,azametine yakışacak şekilde ona edep öğretir ve nihayet onu sever…

 2. İyi akşamlar hocam bir kişi ile barışmak için bizi sevmesi için ne okuyabilirim

  • Bir ay “Ya Allah ya Vedûd, ya selam” diye namazlardan sonra biner kez okuyunuz.

 3. Hocam güzel bilgileri bize sunduğunuz için teşekkür ederim esmaları çekerken başında hep ya çekerek okuya bilirmiyiz mesela ederim veya eş yazan yerlerde

 4. Hocam merhaba benim sıkıntim diyalize giriyorum bazen ezan okunmasina 5 dakki faln kalasi kiliyorum namazmi servis gelir diye acaba o kildigim namaz kabul olurmu bunun cevabini yazarsanz cok mutlu olurum Simdiden Allah razi olsun diyorum hocam hayirli geceler

  • Merhaba Firuze hanım. Allahu teala sıkıntılarınızı bertaraf kılsın.
   Vakit girmeden hiç bir namazı kılmayınız. Vaktin sonuna doğru kılıyorsanız o makbuldür.

 5. Hocam Merhaba Bilgileriniz için öncelikle Allah Razı Olsun… Hocam 7 yılldır birlikte olduğum bir erkek arkadaşım vardı kendisi cezaevine girdi 14 ay onu hiç yalnız bırakmadım cezaevinden çıktıkdan 2 ay sonra ayrılmak istedi o kadar çok sözler ve umut verdiki inandım güvendim 7 yıl bıyunca devamlı ayrılıp barışıyoruz ben devamlı iyi davranıyorum muhakkak bir problem çıkartıyor Hocam kalbim acıyor verdiği sözleri tutmadığı için ve beni en zor anımda yarı yolda bıraktığı için onu içimde affetmek istiyorum onuda yapamıyorum her gece dua ediyorum ama beynimin içindeki düşünceler beni artık depresyona kadar götürdü devamlı uyuyorum ve bir saniye bile aklımdan çıkaramıyorum bunun içinde Allahdan af diliyorum biliyorum yapan yaptıran Rabbim ama içimdeki bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorum yaşama sevincimi kaybettim o ise hayatına bakıyor biliyorum Rabbimin adaleti var.. Bana yardımcı olun. Bu arada 5 vakit namaza başladım Rabbime sığınıyorum belkide Yüce rabbim sabrımı ölçüyor.. Ama kalbimde ki bu sıkıntıdan kurtulmak ve hayata dönmek istiyorum bana yapmam gereken şeyleri söylermisiniz çok ihtiyacım var buna Allah şimdiden razı olsun Hocam…

  • Merhaba Çiğdem Hanım. Allahu teala sizi bağışlasın ve üzerinize huzur ve afiyet versin.
   O geçimsiz ve sözüne sadık olmayan yalancı adamdan ayrıldığınız için Allah’a ne kadar şükretseniz azdır. Size değer vermeyene siz neden hala değer veriyorsunuz anlamış değilim. Erkek(mert) olmak erkek doğmakla değil, sözüne sadık olmakla olur. Hiç kimse bulunmaz hint kumaşı değildir. Siz de kendinize temiz bir sayfa açın Allah’tan hakkınızda hayırlı olanı isteyiniz.
   Allahu teala şöyle buyurmaktadır, mealen: “Ey iman edenler! Allahtan namaz kılmakla birlikte yardım isteyiniz. Şüphesiz Allah sabredenleri sever.”(bakara suresi)

 6. Salam.men inshAllah imtahan verecem 5 gune.imtahanda Allahin mene yardimci olmagi ucun intahani basariyla kecmeyim ucun hansi duani etmeliyem nolar bilirsizse mene deyin

  • Aleykümselam. Allah hayırlı işlerde daima yardımcınız olsun.
   Şöyle dua ediniz:
   “Yâ Allah, yâ Fettah, yâ Camiu, yâ zelcelâli velikrâm.” bunu en az her gün 300-500 kez tekrarlayarak okuyunuz.

 7. hocam, merhaba ben sunni bir bayan erkek arkadaşım ise alevi. ailem çok önyargılkı davranıyor bizim hayra kavuşmamız için nasıl dua etmem gerekir? teşekkür ederimm

  • Nurhan hanım merhaba. Siz sünni iseniz size talip olan arkadaşınızın da sizin gibi itikat etmesi elzemdir.
   Yani arkadaşınız beş vakit namaz kılıyor, Ramazan ayında da oruç tutuyor ve içki, kumar haramdır diyor, bunlar ehline helal demiyorsa, aileniz sıkıntı çıkarmamalıdır.
   En isabetli dua önce bunları gözden geçirmek lazım.

 8. Evet hocam haklisiniz kizkardesim bir tapu parasini yanlis anlama yuzunden bosa yatirmis oldu ustelik yatirdigi parayida borc almisti gonul isine gelincede haklisiniz sonuca katlanmak gerek ama insan icinden diyorki ben seviyorum sevgim bitene kadar duayi yalvarmayi birakmiycam hepsinden onemlisi Allaha guvenicem o beni icimi kalbimin sizisini biliyor eger gercekten sunu herzaman rabbim benimle o bana yeter ben ondan istedim ona sigindim o bana istedigimi elbette verecektir dersek ve sadece sadece ona guvendigimizi hisseder tum benligimizle baglanirsak rabbim istedigimizi gercekten ama gercekten verir herkes dua eder ama sadece duasını Allaha tam ulastiranlarinki kabul olur

 9. Hocam bir gonul isi icin Allaha dua ettim yalvardim ve sonunda Allahim seni vekil edindim dedim ve hernamazdan sonra ya vekil cektim derkenn sevdigimle arama sogukluk girdi eskisi gibi degildi birden degisti sonra kizkardesimin borcu vardı ona dedimki Allaha yalvar onu vekil et dedim oda aynen yapti isleri bozuldu borcu bir gunde yuzde 10 arttı bu olamlar tesadufmudur yoksa bu ismin esrari bunumu gerektirir yada nedir anlamadım siz bir aciklik gosterirmisiniz namaz kilan helal yiyen insanlariz bu olaylarin hikmeti nedir hocam
  Tsk ler simdiden

  • Allah’ı vekil edindiniz ve Ona işi havale ettiniz ise sonuç ne olursa olsun katlanmanız ve sonuca razı olmanız lazımdır.
   Kız kardeşinizin tevekkülünde bir eksiklik vardır. Durup dururken onun borcu neden on kat arttı? Bunda kardeşinizin de sebep olduğu bir yanlışlık yok mudur.?

 10. Hocam hayırlı günler sizi uzun zamandır takip ediyorum yazınızın başında esma ül hüsna ile dua ederken tek sayı olarak dua edin demişsiniz.mesela ya Rezzak 308 bunu 307 veya 309 olarak mı okuacağız.birde hocam ben ticaretle uğraşıyorum haddin den fazla borcumuz var tam bir borç batağındayız.işlerim geçen ay çok iyiydi ,annem işler iyi gidince o kadar çok başkalarına anlatoyorki anneme çok söylüyorum anne soranlara çok şükür de diyorum anlatamıyorum.ve bu ay hiç satış yapmadım desem yeridir o kadar çaresisizim ki rızık bereket esmaları ile dua ediyorum bunada şükür rabbimin vardır bir bildiği ama bi taraftan da ödemelerim yaklaştı ne yapıcam bilmiyorum tavsiyeleriniz var mı hocam

  • Hayırlı günler Huriye hanım.
   Peygamber(s.a.v.) tek yapmayı tavsiye buyurduğu için biz de öyle tavsiyede bulunmaktayız. Mesela namaz tesbihatları buna bir misaldir. 33+33+33=99 gibi..
   Rabbimiz sıkıntılarınızdan halas etsin. Size şu duayı yapmanızı tavsiye ederim.
   اَلْوَهاَّبُ: El-Vehhâb: Ğayb hazinelerinden bolca verendir.
   Gözüken ve gözükmeyen düşmanlardan korunmak için ve Rabbimizin gayb hazinelerinden bolluk ve bereket vermesi için namazlardan sonra
   “Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ minledunke rahmeh, inneke entel Vehhâb” diye tekrar tekrar kalbinize genişlik ve rahatlık gelinceye kadar dua ediniz.

   اَلرَّزَاقُ: Er-Razzâk: Bütün canlıların rızkını verendir.
   (Rızık sebeplerinin kolaylaşması, darda kalanların ve hasta olanların felah bulması için cuma namazından sonra maksat hasıl oluncaya kadar dua ediniz.)
   NOT: Sayı yoktur. Kalbinize genişlik ve rahatlık gelinceye kadar duaya devam ediniz.

 11. Hocam Selamun Aleykum oncelikle yazilarinizi insanlara yardimlarinizi cok etkili buldum Allah sizden razi olsun oncelikle ben 20 yasinda bugune kadar mutlu olmamis hissedememis bi insanim maddi manevi cok sıkıntı cektim inancimi yitirmedim Allaha inancim tam su an istedigim bisey var cok istiyorum hayirlisiyla isimin olmasini bugune kadar dua ederek huzur buldum sükür ama duamın kabul olmasini cok istiyorum bu sefer ne yapmam lazim nasil dua etmeliyim hangi ismi serifleri kac kez okumaliyim benim su sıralar cok ihtiyacim var sizlerde bna dua edermisiniz hocam Allah simdiden razi olsun sizden

  • Aleykümselam Büşra Hanım Allahu teala sizden de razı olsun..
   Dergimize olan iltifat ve beğenileriniz için teşekkür ederim.
   Dualarınızın kabul edilmesi için ;
   Her gün beş vakit namazın akabinde “Yâ Allah, yâ Fettah. Bu aciz kuluna hakkımda hayırlı kılacağın bir maişet kapısı nasip et. Âmîn bi hürmeti seyyidil muselîn sallalahu aleyhi vesellem” diye üç kez dua ettikten sonra “Yâ Allah, yâ Fettah” ismi şerifini bir teşbih(99) çek.
   Sabırlı ol. Duam kabul olmadı diye şeytanın tuzağına düşme. Rabbim hakkında en hayırlısını nasip kılsın.

   • Tekrar tesekkur ederim oncelikle baska bi oneriniz var mi ben her yolumun Rabbime cikmasini istiyorum bahane saymayin ama namaza baslamadim baslamayi istiyorum Rabbimin secdesine beni kabul edicegi gunu bekliyo gibiyim bunun icin bana ozel dua edermisiniz ben yeni bi baslangicla bunu yapabilecek gibiyim hocam bulundugum yerde huzursuzum yapamiyorum cunku adakda adadim isimin olmasi icin herseyi hayirlisiyla istiyorum elbette tekrar Allah razi olsun

    • Büşra Hanım yolunuzun Rabbimize çıkmasını istiyorsanız namazlarınızı aksatmadan kılmalısınız. Rabbimiz her mümin ve müminatı her zaman secdesine kabul eder. Zira O Kuranda şöyle buyurmaktadır mealen:
     “Muhakkak ki nama kişiyi her türlü kötülükten ve fuhşiyattan korur. Ve en büyük zikir ibadet namazdır.”
     Size de özel dua ederiz inşallah. Huzursuzluğun esas sebebi Allah’ın huzurundan uzak kalmaktır. Bu şeyler adak adamakla olmaz bunu da bilmelisiniz.

     • Tabiki Allah rızasi icin adadim en cokta namaza insallah baslicam dua ederseniz cok mutlu olurum Allah tüm dualarinizi kabul etsin hayirlisiyla

 12. Merhaba hocam
  Bir mülküm var 2 yıldır satısta fakat müşteri filan bulamıyoruz işlerimde yolunda gitmiyor zarar ediyorum artık allahın izniyle acil kısa sürede satmam gerekiyor bununla ilgili bana dua esma söyleyebilirmisiniz?

  • Merhaba Gülşah hanım.
   اَلْفَتَّاحُ : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.
   ( Hayırlı işlerde kolaylık kapılarının açılması için sabah namazının farzını kıldıktan sonra maksat hasıl oluncaya “Yâ Allah, yâ Fettah” diye dua ediniz.

 13. Merhaba hocam
  size sorum fırsat buldugum hergün duzenli esmaul husna çekmek istiyorum fakat sürekli namaz abdesti almak mümkün olmuyor abdestisiz de çekilebilir mi?

  • Abdestli veya abdestsiz olarak zikir çekebilirsiniz. Kadınlar özel günlerinde Kur’an okuyamaz, onu tutamaz, namaz kılamaz ama, zikir çekebilirler.

 14. Ben 10 senedir nefes darligi çekiyorum gitmedigim doktor kalmadi en son psikiyatriye gittim 1 aydir ilac kullanıyorum fakat faydasi olmadi surekli nefesim daraliyo psikolojok dediler ama cok kotu bisey Allah kimsenin basima vermesin ben ne yapmam lazim Allaha hergün dua ediyorum belki bu benim imtihanimdir diyorum ama cok zor gercekten ne sekilde dua edebilirim Allahim bana sabir versin O herseyi en iyi bilendir Allahtan gelene boynumuz kildan ince

  • Hatice Hanım evvela Allahu Tealadan hastalığınıza acil şifalar dilerim. Peygamber efendimiz “Birbirinize günahsız ağızlarla dua ediniz” buyurdular. Eshab sordu: “Ey Allahın Rasulü günahsız ağızdan kasdınız nedir? dediler. Rasulullah: “Birbirinizin gıyabına yapılan dualar günahsız ağızla yapılan duadır” buyurdular. Gizli sadaka veriniz, anne-baba ve tanıdığınız her müminden dua isteyiniz.

 15. Bekir Bey,
  Ofis çalışanı bir insanım. Yani beden gucu gerektirmeyen uzun mesaı saatleri olmayan bir işte çalışıyorum. Ne kadar erken de uyusam ya da geç de uyusam (uyku duzneıyle iliglii her şeyi denedim) doktorlara gittim testler yaptırdım ama saglıgım yerinde fakat bir turlu uykumu alamıyorum. Hep uykum var. örneğin akşam 9’da yatıp 7’de hala zor uyanıyorum. kendimi cok enerjisiz uykusuz yorgun hissediyorum hep. Beslenmeme dikkat ediyorum Uykuma ediyorum. Depresyonda değilim. Hangi esmalar ile dua etmemi önerirsiniz. Bıktım sureklı uykucu olmaktan. Ben de 5-6 saat uyku ıle hayatımı ıdame ettirebilmek istiyorum.

  • Özgen Hanım Allah size uyku düzeni ihsan etsin. İfadenize göre çok uyumaktasınız. Çok uyku bazı ilaçlardan veya çok su içmekten hasıl olur. Halsizlik ise vücuttaki demir eksikliğinden olur. Hepatit testi yaptırdınız mı bilmem ama o da benzeri rahatsızlıklara sebebiyet verir.

 16. benim esim 3 yildir issiz ve is ariyor ama malesef hep ret geliyor ve su an cok bunalimdayiz artik ailecek hic gelir yok evin ihtiyaclarini bile gideremiycek durumdayiz uc te cocugumuz var esimin tez zamanda is bulmabilmesi icin hangi
  dualari yapabiliriz.

  • Ayşe hanım Allahu Teala yâr ve yardımcınız olsun, tez zamanda hakkınızda hayırlı bir geçim kapısı nasip kılsın.
   Beş vakit namazın ardından yapılan dualarınızda şu esmai hüsna ile dua ediniz:
   “Yâ Allâh, yâ Fettâh” bu ismi yalvararak beş on dakika tekrarladıktan sonra; “Ya Rabbî, eşime acilen hayırlı bir geçim kapsı nasip et. Âmîn yâ mucîbeddeavât bi hürmeti seyyidil murselîn Muhammed Mustafa sallalhu aleyhi vesellem.” diye üç kez tekrarlayınız.
   Bu duaya iş kapsısı nasip oluncaya kadar devam ediniz.

 17. merhabalar hocam ben allaha akşam gündüz dua ediyorum benim saçlarım az ve kısa allaha çok olmalarını ve uzun olmalarını istiyorum onlara herşeyi denedim ama bi faydası olmadu bn napmalıyım hocam çevremdekiler bnle dalga geçiyor evde ağlıyorum moralim bozuluyo allahıma ağlayarak yalvarıyorum ben ne yapmalıyım

  • Merhaba İlknur Hanım. Geçmiş olsun Allahu teala derdinize acil derman ihsan eylesin. Sabrediniz, başınız açık ise örtünüz. Allah şifasını sebepler yolu ile verir. Siz de sebeplere sarılınız yani tedavi olunuz.

    • Sosyal imkanlarınız yoksa, yeşil karttan yararlanabilirsiniz. Çevrenizde bulunan hayırsever derneklere müracaat edebilirsiniz.
     Şu şekilde dua ediniz: O vaktin namazını kıldıktan sonra tesbihatınızı da çekitikten sonra Allaha hamd ve Rasülüne selavat getiriniz. Daha sonra;
     “Yâ Allah, yâ selâm, Yâ Allah, yâ Mecîd. Yâ Allah yâ mucîbeddeavât” diye 10-15 dakika Allaha yalvarınız ve isteklerinizi bu isimleri söyledeikten sonra tekrarlayınız. Ve Duamı Peygamber efendimiz hürmetine kabul et ” deyip duanızı bitiriniz.

     • durumumuz kötü deil normal ama yaşım bunu uygun deil yakınlarda bi kuzenim böyle yaptırmıştı o yaptığında kafasından falan hep kanlar akıyodu yüzü şişiyodu annem bunları gördükten sonra hiç izin vermez bununu duası yokmudur hocam

     • İlknur hanım kızım. Bu tür işler herhangi bir estetikçiye değil gerçek manada bir uzman doktora muayene olup onun denetiminde tedavi olmanız lazımdır.

 18. Merhabalar hocam
  Ben küçükken yakışıklı biriydim.Ergenlige girince çok degiştim.Arkadaşlarım benimle dalga gecmeye başladılar.Kafamin,kulagımın ve tipimin şekliyle.Bunun için allaha dua etsem olurmu?olursa nasıl bir dua etmem lazim.

  • Merhabalar sayın Ali Feyzi kardeşim. Peygamber efendimiz buyurdular ki; “Erkeğin güzelliği lisanının güzelliğidir” Erkekler yakışıklılığı ile değil güzel davranışları ile, ilmi ile, doğruluğu ile değer kazanır. Bu fani beden bir gün yaşlanacak. O zaman çirkin de bir, güzel de bir olacaktır. Niçin böyle şeyleri dert ediniyorsunuz?
   Hem şimdi henüz ergenlik yaşındasınız. Yirmili yaşları geçtikten sonra söz konusu istemediğin şeyler göze batmayacaktır. Siz onları boş veriniz kendinizi bütün gücünüzle okumaya verip, seni alaya alanlardan daha başarılı bir kimse olarak onları utandırın.
   “Ya Rabbi ahlakımı ve bedenimi güzel ve sağlıklı eyle” diye Allaha dua edebilirsin.

 19. Merhabalar,
  Esmaların ebced degerlerine gore tertip edilip spesifik bir niyet için belli gunlerde okunması caiz midir? Ben bu konuda okumaya calısştıgım kadar şey okudum fakat caiz değildir diye net bir şey de goremedim. Açıkçası mantıken dusundugumde de caiz değildir gibi gelmiyor bana. Bir de örneğin esmaları birleştirip okuyabilir miyiz? (Ya Vedudü’l Kaviyyü’l Camii gibi)

  • Merhabalar Özgen Hanım.
   SORU: “Esmaların ebced degerlerine gore tertip edilip spesifik bir niyet için belli gunlerde okunması caiz midir?”
   CEVAP: Kesinlikle caiz değildir.
   SORU: “Bir de örneğin esmaları birleştirip okuyabilir miyiz? (Ya Vedudü’l Kaviyyü’l Camii gibi)”
   EVAP: Okunabilir.

   • Peki niçin caiz değildir? Ebced degerleri diyanet işlerinin sitesinde de yazıyor. Üstelik büyük islam alimlerinin eski kitaplarında da yazıyormuş.(muş diyorum çünkü ben görmedim) Örneğin bir esma belli bir niyet için okunabiliyor, insan duşunuyor ki perşembe gecesi okuyayım ya da cuma namazından once buraya kadar tamam ama belli bir sayıda okuma kısmı mı caiz değil?
    Teşekkürleri

    • Özgen Hanım. Dinin emir ve yasaklarını Kur’an, Peygamberimizin hadisleri, Eshabın Kuran ve sünnete dayalı icması ve uzman müçtehid alimlerin bunlara kıyas yaparak çıkardıkları içtihatları belirler. Ebced konusunda Kuran, sünnet, icma-i ümmet ve müçtehidlerin içtihadına dayalı bir kaynak bulamadığımız için sayıları koymadık.

 20. Mrb hocam benim yüzümde güneş lekesi kullanmadığum üründe kalmadı iyileşmesi için hangi esmayı okuyayım bide evlenmek için ya fettah ya allah ya mucibedeavat okuyun demişsiniz ya mucibedeavat hiç duymadım anlamı ne

  • “Hastalığıma şifa ihsan et yâ Allah yâ Hayyu. Yâ Allah yâ Mecîd. Yâ Allah yâ Şâfi.” esmaları ile dua edersiniz sonunu da “Âmîn yâ mucîbeddeavât, bihurmeti seyyidilmurselîn.” diye bağlarsınız. Anlamı; ey duaları kabul edici Allahîm, peygamberlerin efendisi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hürmetine duamı kabul et ” demektir.
   NOT: Sayı yoktur. Yalvararak dua ediniz.

 21. Nasil gozden gecirmemiz gerekiyo hocam anlamadim biz yeni eve tasindik yani 6 ay oldu iste zaten ozaman misafirler geldi hayir icin daha sonra hic gelmediler hatta biz misafir perveriz ignesinden ioligine kadar hersey serviste ediyoruz yani sadece buda degil gercekten hocam sadece niye uzak kaldilar bize bizde anlamadik maddi durumumuz iyi Allaha sukur yeni ev aldik simdi yeni evde oturuyoruz ama insanlar cok degismis hocam yaa bide sunu soylemek istiyorum ya vedud esmasini hergun istedigim kadar okusam yani olurmu belki misafirimiz cogalir eskisi gibi ben misafir cok seviyorum hocam ama gercekten hic birsey eskisi gibi degil ben col uzuluyorum ya vedud ya cami beraber okuyup eve uflesem soguk nefesmi sicak nefesmi hangisi hocam olurmu kapinin disina da Rabbim yardimciniz olsun insallah hocam ben utanarak yine yazdim zor durumda olmamis olsay dim yazmazdim hocam babam cok asabidir biz beyaz desek o illaki kirmizi der hocam Allaha emanet olun hocam cok tesekkur ederim cevaplariniz icin bu sordugum sorularada cevap verirseniz sevinirim hocam ne olur kusura bakmayin yine Allah razi olsun sizden

  • Selen hanım siz taşınalı madem 6 ay oldu. hemen herkesin size 40 yıllık dost gibi yaklaşacağını beklemeniz anlamsız olur.. Bir de taşındığınız yerin kültür durumunu düşünün. Daha önceki yaşadığınız yerle mukayese etmeniz sizi yanıltabilir. Misafiri sevmek güzel bir şeydir ama herkesi de evinize çağırmanız size sıkıntı verebilir. Çünkü henüz komşularınızı yeteri kadar tanımış da değilsiniz.

 22. Hocam bize hic misafir gelmiyo artik komsular akrabalar irtibatlarinimi kesmisler bizden anlamiyorum hocam herkes bizden uzaklasti once cok misafirlerimiz geliyolardi ne olduda niye gelmediklerini bizde anlamiyoruz sanki biseymi yapilmis kimse gelmesinler diye okadar cok samimiyetlik gittimi tanidik insanlar sanki kismetimizi bahtimizi da kestiler hic bir Allahin kulu gelmezmi bize yardim sever insanlarizda biz kötü biseymi yaptik hep duamizda namazimizdayiz Allaha binlerce sukur bizmi degistik yoksa konu komsu akrabami herkesin ayagi kesildi bizden ne olduysa yuce mevlamiza hep dua ederim niye böyle oldular hocam anlamis degilim bize biseymi yapildiki kimse artik gelip gitmiyo elimizide nereye atsak kuruyo sanki beni goren kişiler begensede gerisi gelmiyo sadece disarda begeniyolar ama eve kapiya kadar gelmiyolar goruyolar begeniyolar ama sanki dilleri ayaklari baglanmis kadinlarin bende anlamadim sadece disarda gorup begeniyolar ama eve bakmaya gelmiyolar kac senedir oyle oldu hocam 2 hafta once tanidik eski komsu ve yaninda iki kadin geldiler kapida sadece annemi sordular bizde anladik ne icin geldiklerini daha sonra hic gelmediler bekledik bekledik hic bir gun yine gelmediler neden boyle oldu hocam .hakkinizi helal edin ne olur cok soru sordum size başınizi agrittim bana ne onerirsiniz okumak icin Allaj yaar yardimciniz olsun

  • Selen Hanım misafirleriniz neden gelmediğini davranışlarında arayacaksınız. Çünkü misafirin gönlü çok hassastır. Onları incitecek en küçük bir şey dahi onları uzaklaştırmaya yeter. Eğer sizin davranışlarınız gayet hoş ise, o zaman komşularınızın ahvali değişmiştir. Zira bazı kimseler zengin insanları severler. Zengin olup da durumu sonradan kötüye giden kimseleri terk edenler az değildir. Eğer öyle bir durumdan dolayı sizi terk ettilerse hiç üzülmeyiniz öyle komşulara hiç gerek yok.
   Hemen her şeyde büyü aramak yanlış bir saplantıdır. Büyü ile bir kişiyi sizden uzaklaştırabilirler. Herkesi uzaklaştırmak asla mümkün değil. Büyü ile kimse kimsenin kısmetini bağlayamaz. böyle şeylere inanmak hurafedir.
   Sizi görmeye gelipte vazgeçenler konusuna gelince, ya sizi istemeyen akraba veya komşularınız vardır. Onlar gelenleri sizden uzaklaştırıyorlardır. Böyle bir durumda semti veya gerekirse memleketi değiştirmeniz lazım. Böyle bir şey yoksa kendinizi veya evinizin durumunu gözden geçirmelisiniz.

 23. Selam Aleykum hocam sizden ozur diliyerek yine sorum olcakti kusura bakmayin ne olur bana yazdiginiz dualardan ya mucib bi biliyorumda o esma mucibbedevat nedemek onu anlamadim bide ya vedud esmasinida bir sitede gordum surekli okuyan kisi sevgi saygi hersey icin okunuyo ama varliklarda cinler falan cok yakinlasiyolarmis bu dogrumu hocam ben cok sasirdim ben her gece yatakta uyumadan once dalincaya kadar okuyorum esmalari sonra ruyamda varliklarin beni cektigini goruyorum cok korktum hocam ben nas felakta okuyorum insanlar okuyup ta rahat ediyolar ama ben okudum zaman korkarak acayip ruyalar gorerek uyaniyorum hocam bide ben o dualari uyguladim suya ufledimde nasil nefes edilir di hoh sicak uflemekmi yoka soguk uff bilmiyorum hocam simdiden Allah razi olsun cevap vereceginiz icin tekrar kusura bakmayin ne olur Allah yardımciniz olsun

  • Aleykümselam Selen Hanım.
   * Ya Mucibeddeavât demek, ey duaları kabul eden demektir.
   * Ya Vedûd esmasını zikir olarak çeken kimseye cinler askıntı olup zarar verebilirler..
   * Sıcak değil soğuk suya üflenir.

 24. Hocam benim kızım için yazıyorum kızım 6 kez tüp bebek denedi 2si tuttu ama düştü diğerleri tutmadı tıbben hiç bir şeyleri yok duaya ihtiyaçları var el evvel ismini okuyoruz o da bende kurban kesmek istiyoruz bize ne önerirsiniz yavrum çok üzgün dua sız anı yok gitmediği türbe cami kalmadı Rabbim nasip edecek inşallah tavsiyelerinizi bekliyoruz Allah razı olsun..

  • Şermin Hanım Allahu Teala kızınıza hayırlı evlatlar size de hayırlı torunlar bahşetsin. Size Esmaül-Hüsnanın 14. maddesinden şu isimi şerifle dua etmenizi tavsiye ederiz inayet Allah’tan:

   DUÂ:
   الْمُصَوِّرُ : El-Musavvir: O, her şeye şekil ve suret verendir. Kalbe çok nurani tecelliler indirilmesi için bu mubarek isimle dua edilir. (Çeşitli sıkıntılardan halas için akşam namazından sonra “Yâ Allah, Ya Musavvir” diye, beş vakit namazın ardından usanmadan dua ediniz.)

   NOT: Çocuğu olmayan bir hanım, Allahu Tealanın Yâ Musavvir ismi şerifini güneş battıktan sonra okursa Allah’ın izni ile çocuk sahibi olması umulur. (İsmail Hakkı Bursevi Ruhul-Beyan, 9/467)

 25. Yok ruyada degil hocam evin icinde kimseyede soyleyemiyorum kahverengi ip hemde evin dis kapinin onunde gordum bende peceteyle alip attiktan sonra baş dönmesi oldu bende inanin bana hocam bu gercek ruya degil ya bais esmasini ne icin okuycaktim hocam Allah sizden bin kere razi olsun hocam cevap icin deterjanli sirkeli suyla kapinin onunu silsem iyi gelirmi hocam sirke cok kötu koktugu icin deterjan koyayim

  • Selen Hanım El-Bâıs ismi şerifi; kalbin nurlanması ve kalpteki hikmetlerin artması için yatakta el kalbin üzerine konarak okunur.
   Esmaul-Hüsna’da sayı şartı tamamen uydurmadır. O konuda herhangi bir hadis bulunamamıştır. Ancak sayıları tek rakamda bırakmak sünnettir. Yani 99 veya 101 veya 103 gibi..
   Siz bizim önerdiğimiz isimlere devam ediniz. Her ağızdan gelen söze göre hareket ederseniz dualarınız kabul edilmez. Yâ Fettâh ismini okuyunuz. El-Fettah ismi şerifinin anlamı; hayır kapılarını açan demektir. Baîs isminin anlamı ise ölüleri dirilten demektir.
   O iplerden korkmayınız onların bir önemi yoktur. Allah dilemedikçe siz hiç bir kims hiç bir şey yapamaz.. Bir bardak suya 11 fatiha, 11 ayetelkürsi , 11 ihlas, 11 felak suresi, 11 nas suresi okuyunuz ve bir kısmını içtikten sonra kalan kısmı ile gusül abdesti alacağınız su ile karıştırıp onunla gusül abdesti alınız. Şayet üzerinizde büyü varsa, Allah’ın izniyle çözülür bir şeyiniz kalmaz.

 26. Cok tesekkur ederim hocam Allah sizden razı olsun bir sorum daha olcakti esmaları sayıya göremi okumamız gerekiyo yoksa istedigimiz kadarmı her kafadan bir ses diyolar sayiya goremi gercekten okumamiz gerekiyo kafam cok karisti ya bais esmasi kismet icin 1062 defami okumam gerekiyo bende anlamadim bir turlu gorucu bile gelmiyo artik bana evde dış kapının onunde kesik ipler goruyorum bu ne anlama geliyo hocam hem icerde hem disarda kesik ipler goruyorum neolur yardim edin hocam ne yapmam lazim cevap ici simdiden tesekkurler

  • اَلْباَعِثُ : El-Bâıs: Ölüleri diriltip kabirden çıkarandır.
   Selen Hanım El-Bâıs ismi şerifi; kalbin nurlanması ve kalpteki hikmetlerin artması için yatakta el kalbin üzerine konarak okunur.
   Esmaul-Hüsna’da sayı şartı tamamen uydurmadır. O konuda herhangi bir hadis bulunamamıştır. Ancak sayıları tek rakamda bırakmak sünnettir. Yani 99 veya 101 veya 103 gibi..
   Siz bizim önerdiğimiz isimlere devam ediniz. Her ağızdan gelen söze göre hareket ederseniz dualarınız kabul edilmez. Yâ Fettâh ismini okuyunuz. El-Fettah ismi şerifinin anlamı; hayır kapılarını açan demektir. Baîs isminin anlamı ise ölüleri dirilten demektir.
   Kesik ipleri rüyada mı, yoksa uyanıkken mi görüyorsunuz bunu belirtmemişsiniz..?

 27. Selam hocam eve kapiya gorucu gelmesi icin hayirli kismet icin hangi esmayi okuyayim bir turlu kismetim cikmiyo yasim geciyo hayirli es bulmak icin hayirli gorucu gelmesi icin hangi esmalar okumam lazim hocam simdiden tesekkurler cevap icin hocam selam ve dua ile

  • Size de selam Selen Hanım. Her şeyin belli bir vakti saati olduğu gibi evliliğinde muayyen bir saati vardır. Bunun için şu duayı beş vakit namazdan sonra okuyunuz:
   “Yâ Allah, yâ Fettah, yâ Allah, yâ mucîbeddeavât diye dua ediniz. Bir de salih Müslümanlardan dua istemeyi ihmal etmeyiniz.

  • Allah sizlerden de razı olsun. Sayı yoktur çünkü, sayı ne Kur’an’da ne de hadislerde belirtilmemiştir. İstediğiniz kadar okuyabilir veya o isimlerden birisi ile Allah’a dua edebilirsiniz.

    • Aleykümselam Dilan Hanım. Eşinizin maddi ve manevi durumu için İnşaallah dua ederiz. Sizler de bize dua ediniz lütfen.

 28. Selamlar hocam,isimlerin yanlarına kaç tane çekilmesinin uygun olduğunu yazsanız çok iyi olurdu.Allah razı olsun.

  • Sayın Yağmur Hanım, tavsiyeleriniz dikkate alınmıştır. Teşekkür ederiz. Vesselam.

  • Aleyküm selam sayın Kübra Akova. Allah sizlerden de razı olsun. Sitemize olan alakanız sebebiyle, İslam Dergisi adına teşekkürlerimizi bildiririm.