REKLAM

DİĞER BAŞLIKLAR

İslam'da Cihat ve Siyonist ve Hırıstiyanların Bakışı

İslam’da Cihat ve Siyonist ve Hırıstiyanların Bakışı

Siyonistlerin kurdurduğu Işid (Daiş) ve El-Kaide ve benzeri terör örgütleri yaptıkları cinayetlerin Kur’an ve Sünnet kaynaklı olduğu görüntüsünü şu ve benzeri ayetleri kırparak vermekteler: “Onları(kafirleri) nerede yakalarsanız öldürün!” ve “..Hemen onları(kafirleri) öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir..” Oysa ayetin tamamı şu meallerdedir: – Size savaş açanlarla Allah …

Hatmenin Sünnetteki Delili

SORU: Hatmi Haceganın sünnette yeri olmadığı söylenmektedir. Bu iddianın doğruluğu nedir?   CEVAP: Hatme-i Haceganın sünnetteki delili: Hatm-i hâcegân Nakşbendiyye tarikatında toplu zikre verilen addır. Asr-ı saadette bizzat Hz. Peygamberin toplu zikir yaptırdığını gösteren rivayetler vardır. Ahmet bin Hanbel, Şeddat bin Evs’ten(r.a.) sahih bir hadis-i şerif kaydı …

Mezhepçiliği Kimler Yapmaktadır ?

Mezhepçiliği geçmişte, Hariciye, Mutezile, Cebriye ve Batıniye gibi sapkın mezhepler yapıyordu.. Şah İsmail ile birlikte ise İran, Şia mezhepçiliğini başlatmıştır. İran mezhepçiliği, Azerbaycan’da yaşayan milyonlarca sünni Türkmeni zorla şia mezhebine sokmuş, kabul etmeyenleri ise katletmiştir. Çünkü Azerbaycan, Uzun Hasan zamanında sünni bir Türkmen devleti idi.   İslam alemi bütün bunlara …

Faiz Bataklığı

Faiz Bataklığı

Allahu Teala faiz hakkında buyurdu ki(mealen): – Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, “alışveriş de faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt …

Rüya İle Amel Edilmez

Rüya İle Amel Edilmez

Felsefecilerin hiç birisinin imanı şüpheden kurtulmuş değildir. Çünkü felsefe aklı, İslam ise Vahyi ölçü alır. Vahiy yanılmaz ama akıl her zaman yanılabilir. Sonra her insanın aklı bir değildir. Birinin sarı değine diğeri beyaz der. Akıl maneviyatta göz ise, vahiy onun ışığıdır. Akıl ancak, maneviyat konusun …

Mevlid Kandili

Peygamber sallallahü aleyhi vesellem efendimiz Hicret’ten 53 sene evvel Rebîulevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’nin Haşimoğulları mahallesinde, Safâ Tepesi yakınında bir evde doğdu. O gün, mîlâdî takvime göre 20 Nisan 571 tarihine rastlamaktadır. O gün henüz güneş doğmadan âlem nûr ile doldu. …

Kur'an'ı Anlayamamak

Kur’an’ı Anlayamamak

SORU(İlyas): Hocam bazı insanlar Kuran’ı Türkçe okudum ve ateist oldum diyor. Kuran hemen anlaşılacak bir şey mi ve söyledikleri bahaneler Hz Muhammed (sav) hayatı, cariyeleri, köleleri vs. şeyler anlatılıyor. Kuran deniliyor ve Rabbi zül-Celal böyle bir kitapta bir peygamberin hayatını neden anlatır işte insanları ayıran …

Kur’an, İncil ve Tevrat

SORU: Hocam. Benim 2 sorum var sırayla şöyle söylemen gerekirse; 1) imanımızı kuvvetlendiririm sarsılmasını önlemek için ibadetlere ek ne yapabilirim? 2) ben yaklaşım 1,5-2 yıl önce misyonerlerin avına düşerek İslamiyeti terk edip Hristiyanlıkta vaftizden önceki süreç olan ‘Ruhsal/Duygusal Hristiyanlık’ sürecini girdim yani vaftiz olmamış Hristiyandım. Şükür …

Hoca (Öğretmen) Hakkı

Ö Ğ R E T M E N (Hoca) H A K K I Peygamberimiz(aleyhissalatü vesselam) muallimler hakkında, -” Ümmetimin alimlerine hürmet ediniz. Zira onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.” buyurdu. (Hadis-i Menâvi -201) İnsanın, gerek dinine ve gerekse dünyasına yarayacak işleri öğreten öğretmenine (hocasına) karşı saygılı olması …

Felsefe ve İslam

Felsefe ve İslam

Büyük alim İmamı Gazali, “hiç bir felsefeci yoktur ki sapıtmış olmasın” demiştir. İslam felsefeyi desteklemez. İslam da tefekkür vardır. Tefekkür ise felsefe değildir. Felsefe aklı ölçü alır. İslam ise vahyi ölçü alır. Akıl herkeste aynı değildir. O sebeple bir felsefecinin doğru bulduğunu diğer felsefeci yanlış …

Kaza ve Belanın Arkası

Kaza ve Belanın Arkası

Bir zamanlar bir âlimin bahçesinde bir bülbül yaşardı. Her gün Allah’ın bin bir ismini terennüm eder şakırdı. Bir gün çok şiddetli bir kasırga onun yuvasını yer ile yeksan etti. O günden sonra o bülbül bir daha ötmez oldu. Âlim zat, bülbüle niçin artık ötmediğini hal …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>