REKLAM

DİĞER BAŞLIKLAR

Evlere İzinsiz Girmek Haramdır

Evlere İzinsiz Girmek Haramdır

Allahu Teala buyurdu ki(mealen): – Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. (Sure-i Nur 27) – Orada kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, “Geri …

Farz Allahu Tealanın Emridir

FARZ Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde yapılmasını açıkça emrettiği şeyler, yâni emirler. Bu emirler Kur’ân-ı kerîmde kat’î delille, yâni açıkça bildirilmiş ve sözbirliğiyle anlaşılmışlardır. Emirlerin hem inanılması, hem de yapılması îcâb eder. Bunlara inanmayan İslâmiyetten çıkar.İnanıp da yapmayan günahkâr, yâni suçlu, kabahatli olur.İslâm dîninin bildirdiği ibâdetlerde …

Fetullah Gülen ve Hıristiyanlaştırma Projesi

Fetullah Gülen ve Hıristiyanlaştırma Projesi

Papalığın misyonu, yani hedefi dünyayı hıristiyan kulübü yapmaktır. Bu iş için İslam ülkelerindeki münafık alimleri seçerek yumuşak geçiş sağlamayı amaçlamaktadır. Bizim ülkemizde de hıristiyanlaştırma projesine hizmet edenler dinler arası diyalogu benimseyip o yolda mücadele verenlerdir. Bu işin en başında F. Gülen denilen kimsedir. İşte Papalığın …

Tarikat Nedir ?

Tarikat Nedir? Tarikat kelimesinin zahiri manası, yol demektir. Tasavvuf ıstılahında ise ruhun Allah’tan başka sevgilerden arınmasında, nefsin kötü isteklerden temizlenmesi hususunda Kur’an ve Sünnet üzere yapılan amellerle kat edilen manevi ilerleyiş yoluna tarikat denir. SORU: Selefiyeci zındıklar “tarikatlarda şirk çoktur” diyorlar bu doğru mudur? CEVAP: Selfiyecileri adam yerine koymuyoruz. …

Allah (celle celalühü) İnsanı Yarattı

Allah (celle celalühü) İnsanı Yarattı

Allahu Teala, tüm insanların atası Hz. Ademi ruh ve topraktan yarattı. Hz. Adem’in uykusu esnasında da onun eşi Havva validemizi Hz. Ademin sol kaburga kemiğinden yarattı. Bak ayet meali: ” Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var …

Mektubatı Rabbani 3. cilt 3. Mektup

Mektubatı Rabbani 3. cilt 3. Mektup

Denilse ki Meşayih-i Kiram (Şeyh Efendilerin kaddesallahü esrarehüm) hazeratının sözlerinden olan; “maksudun (hedeflediğin) ne ise, ma’budun (ibadet ettiğin) odur” tabirinin manası nedir; hamledilebileceği/yorulacağı doğru açıklaması nedir? Şöyle cevab verilir; Kişinin maksudu, o kişi tarafından kendisine teveccüh edilen/yönelinen şeydir. Bu şahıs diri olduğu müddetçe onu elde …

Türk Milletini Tarih Sahnesinden Silmek Mümkün Değildir

Türk Milletini Tarih Sahnesinden Silmek Mümkün Değildir

İNGİLİZ stratejisi: Devlet de toprak da senin olsun fakat ruhun ve zihnin benim olsun. Lozan Antlaşmasına gönderilen heyetin içinde Hahambaşı “Haim Nahum” da vardı. Haim Nahum’un Lozan’a gönderdiğimiz heyetin içinde yer alması gerçekten şaşırtıcıdır. Haim Nahum, İngiliz Dışişleri Bakanı ve Lozan’da başkanlık eden Lord Curzon’a …

Allah (celle celâlühü) Vardır Birdir

Varlıklar, gerçek varlık ve mecazi varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek varlık Allahu Tealanın varlığıdır. Mecazi varlıklar: Allahu tealanın var etmesi ile var olan ve her an varlıkta kalabilmesinde Allah’a ihtiyacı olan varlıklardır. Mecazi varlıklara âlem de denir. Âlemler, hakiki varlık Allah’ın varlığına delalet eden İsmi …

15 Temmuz Kalkışması Ve Şehitlik

15 Temmuz Kalkışması Ve Şehitlik

Bu 15 temmuz kalkışmasının ne laiklikle, ne de demokrasi ile bir alakası yoktur. 15 Temmuz kalkışması, siyonist Amerika ve haçlı Avrupanın İslam coğrafyasını kolay sömürmesine en büyük engel olarak gördükleri asil Türk milletini Anadolu’dan söküp atma girişimi idi.. Gerek güneydoğuda meydana gelen terör saldırılarında ve …

Kur’an Herkesin Anlayacağı Kadar Açık mı Nazil Olmuştur.

Kendisini Müslüman sanan ama hadisleri yok sayanlar Kuranı asla doğru anlayamaz.! Sapkın hadis münkirlerine göre, “Kur’an herkese açık olarak nazil olmuş”. Bu iddialarını Hud Suresinin 1. ayetine eksik anlam vererek yapıyorlar. İşte o ayetin meali şerifi: ” Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem …

Vehhabilik

Vehhabilik

Vehhabiliği kuran, Mehmed bin Abdülvehhabdır. İngiliz casuslarından, Hempher’in tuzağına düşerek, ingilizlerin (İslamiyet’i imha) etmek çalışmalarına alet oldu. [İngiliz Casusunun İtirafları kitabında, Vehhabiliğin kuruluşu uzun anlatılmaktadır. Bu kitabı, www.hakikatkitabevi.com adresinden okuyabilir ve temin edebilirsiniz.] Eline geçirdiği, ibni Teymiye’nin Ehl-i sünnete uymayan kitaplarını okumuş, (Şeyh-i necdi) diye …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>