Fitne Nedir?

yılanFitne; imtihan, anarşi, bozgunculuk, günah, şirk, bela ve daha başka manalara gelirse de, ekseriya bölücülük, bozgunculuk anlamında kullanılır.
Hadika’da İmam-ı Nablusi hazretleri fitneden şöyle söz etmektedir:
-“Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir.”

Muhammed Hadimi hazretleri de Berika’da yetmişten fazla fitne çeşidi bulunduğunu bildirerek buyuruyor ki:
-“Fitne çıkarmak haramdır. Kur’an-ı kerimde, dinden saptırmak için fitne çıkaranların Cehenneme atılacağı ve fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha kötü olduğu ve hadis-i şerifte de, fitne çıkarana Allahü teâlânın lanet edeceği bildirilmektedir.”

  Fitnenin Değişik Anlamlarına Kur’an-ı Kerimden Örnekler:
1- Şirk, küfür:
“Fitne tamamen yok oluncaya kadar kâfirlerle savaşın!” (Bekara 193)

2- Günah:
-“Bizi fitneye düşürme) diyenlerin kendileri fitneye düşmüştür.” (Tevbe 49)

3- Bozgunculuk, kavga, ihtilal, isyan, anarşi, kargaşa, bölücülük, fesat:
-“Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür.” (Bekara -191)

-“Kâfirler birbirinin dostları, yardımcılarıdır. Eğer, Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmez, kendi aranızda dost olmazsanız, yeryüzünde, kargaşa, fitne ve büyük fesat çıkar.” (Enfal -73)
4- İmtihan:
-“Sana (Miracta) gösterdiğimiz temaşayı halk için bir fitne (imtihan) yaptık.” (İsra- 60)

  -“Mallarınız, çocuklarınız, sizin için fitnedir (imtihandır).” (Tegabün- 15)
  -“Biz onlardan öncekileri de, fitneden (imtihandan) geçirdik.” (Ankebut- 3)
– And olsun ki Süleyman’ı imtihan da ettik ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tekrar tevbe ile önceki haline döndü. (Sad- 34)
5- Bela, musibet:
 -“Bir fitne olmayacak sandılar da, kör ve sağır kesildiler.” (Maide -71)

  (O fitneden sakının ki, o sadece zalimlere dokunmakla kalmaz.) (Enfal -25)
6– Azab:
-“Onlara, fitnenizi (azabınızı) tadın denecektir. (Zariyat -14)

7- Eziyet, işkence:
-“Fitneye (eziyete, işkenceye) uğratıldıktan sonra hicret edip, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısı elbette Rabbindir.”
(Nahl- 110)

8- Deli:
-“Fitneye düşeni (deli olanı) yakında sen de, onlar da görecek.” (Kalem 5-6)

9- Zarar verme:
-“Seferde iken, kâfirlerin sizi fitneye düşürmelerinden (zarar vermelerinden) endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda bir vebal yoktur.” (Nisa- 101)
10- Sapıklığa düşürme:
-“Siz ve taptıklarınız, Cehenneme girecek olanlardan başkasını fitneye düşüremez (saptıramaz)”

(Saffat/ 161-163)
 11- Uydurma mazeret:
-“Onların, sadece “vallahi, biz müşrik değildik” sözlerinden başka fitneleri olmayacaktır.” (Enam -23)
12- Dalalet:
“Allah birini fitneye (dalalete, şaşkınlığa) düşürmek isterse, Allah’a karşı senin elinden bir şey gelmez.” (Maide- 41)
 Fitne Hakkında Hadis-i Şeriflerden Bazıları. Mealen:
-“Fitne uykudadır. Fitneyi uyandırana Allah lanet etsin!” (İ.Rafii)
-“Din, dünya menfaatine alet edilince, fitneler zuhur eder.” (A.Rezzak)
-“Fuhuş yayılınca fitne çoğalır.” (Deylemi)
-“Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz.” (Buhari)
-“Eshabım arasında fitne çıkacak, o fitnelere karışanları, Allahü teâlâ benimle olan sohbetleri hürmetine affedecektir. Bu fitnelere karışan Eshabıma dil uzatan Cehenneme girecektir.” (Müslim)
Üç hadis-i şerif meali: “Ahir zamanda, âlim [geçinen]ler fitne unsuru olur, camiler ve hâfızlar çoğalır, ama, içlerinde (hakiki) âlim hiç bulunmaz.” (Ebu Nuaym)
 -“Fitne (bid’at, sapıklık, küfür) yayıldığı zaman, hakikati, doğruyu bilen, (imkanı nispetinde, söz ile, yazı ile, medya = gazete, dergi, radyo, tv ile ve internet ile) başkalarına bildirsin, bir engel yok iken bildirmezse, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun!” (Deylemi)
 -“Ahir zamanda, âlim ve ilim azalır, cahillik artar. Cahil ve sapık din adamları, yanlış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar.” (Buhari)
13- İnsana sıkıntı ve zarar veren her şey:
Hadis-i şerifte, imamın namazı uzatıp cemaati sıkıntıya sokması fitne olarak bildirilmiştir. İhtiyara, “tecvidsiz namaz kılınmaz” demek gibi yapamayacağı fetvayı vermeye de fitne denmiştir.

-“Ümmetim için en korktuğum şey, kadın ve içki fitnesidir.” (İmamı Süyuti)

-“Güzel saç, güzel ses, güzel yüz, fitneye düşürebilir.” (Hadisi Deylemi)
-“Âdem aleyhisselamdan itibaren, Deccaldan büyük fitne yoktur.” (Hadisi Müslim)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir