Kendi Kendine Zikir Virdi Edinmek ve Medineli Şeyh Osman Efendi

ayet- gevşemeyin çekişmeyinMürşid-i Kamil ve Mükemmil Merhum Medineli Şeyh Hacı Osman Efendiden esinlenerek bir şeyhe intisap etmeden zikir virdi edinmek isteyenlere yardımcı olmak için aşağıdaki virdi yapmaları tavsiye ederiz.

VİRD: Virde abdestli olarak başlanır. Her başlamada 25 adet “estağfirullah” çekildikten sonra gözler kapanacak ve:
1)  7 adet fatiha 3’er adet ihlas, felak ve nas sureleri okunup Peygamberimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) ruhuna, âl-i ashabının ruhlarına, Nakşibendi Saadatlarından Şah-ı Nakşibendi hazretlerinin ruhuna, Abdul Halık Gucdüvani hazretlerinin ruhuna, İmamı Rabbani Müceddid-i Elfi Sani hazretlerinin ruhuna ve Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin ruhlarına hediye edilecek. 
2)  100 adet “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed” diyerek salavat okunacak. 
3)  33 adet “Lâ ilahe illallah” okunacak. 

4)  Gözler kapalı olarak 100’lük tespih kalbin üzerine getirilip dil damağa dayanacak kalbinden her gün 1500 kez “ALLAH” denilecek… İsteyen bunu 5000 de yapabilir.
Her 100 adet çekimden sonra bir kez “ilâhi ente maksûdî ve rızâke matlûbî” denilecek. virt bittikten sonra 25 estağfirullah çekip virtten çıkılır. 
5)  Her gün akşam namazının arkasından 2 rekat evvabin namazı kılınacak.

* Tespihat, günün uygun olan herhangi bir saatinde çekilebilir.
Maksat İlahi rızaya ermektir. Manevi gelişmeler, ahlaki olgunluklar ile anlaşılır.
UYARI: İtikatta Ehli sünnet itikadına göre inanmayan, amelde dört hak mezhepten birine göre amel etmeyen kimseye virdin bir yararı olmaz…

Ehli Sünnet itikadı için alttaki lingimizi tıklayınız:

Ehli Sünnet İnancı (itikadı)

Beykozlu Hacı Hafız Muhammed Osman Akfırat Hazretleri
1881 yılında Medine’de doğmuştur. Seyyiddir, temiz soyu Allah Rasulü’ne dayanır (sallallahu aleyhi ve sellem). Medineli Hacı Osman AkfıratYöre adetleri gereği, doğduktan sonra, kundak halinde, altı saat Türbe-i Saadet’te bırakılmıştır. Muhammed Osman Efendi, Kur’an-ı Kerim öğrenimine Ravza-i Mutahhare’de başlamış, ilk ve orta tahsilini de yine Medine’de yapmıştır. Hafızlık şerefini hayatının sonuna kadar korumuş, teravih namazlarını yıllarca hatimle kıldırmıştır. Çocuk denilecek yaşta babasını kaybeden Osman Efendi, bundan sonra kendisini dinî ilimlerin tahsiline vermiş, on yedi yaşında tahsilini ilerletmek için İstanbul’a gelmiş, Fatih semtindeki Çırçır Medresesi’ne girmiş, bu medresede yıllarca tahsil­den sonra icazetini almış, daha sonra aynı medresede müderris olarak göreve başlamış, hayli talebe yetiş­tirmiştir. Bir yandan da Müslümanları vaaz ve sohbetleri ile irşada başlamış, Beykoz Hacı Ali Camii’nde kırk üç yıl aralıksız vaaz ve nasihatte bulunmaktan başka, yirmi dokuz camide daha irşad görevini sürdürmüştür. Kendisinden manevî ders almak isteyenlere, Cenab-ı Peygamber’in ümmetine talim buyurduğu dualardan dersler yazarlardı. Bazılarına: “Kafirun Suresini her gün ikişer yüz defa okumaya devam edersen imanın kuvvetlenir. Hızır Aleyhisselam sana mürşitlik eder” buyururlardı. Bazılarına Ayet-el Kürsi’yi ellişer, yüzer defa okumalarını tavsiye eder, bazılarına da sabah namazından sonra: Estağfırullâh el=Azm 100 defa, Selâvâtı Şerife 100 defa Lafza-i Celâl (Allah ism-i şerifi) 400 defa Râbıta-i Şerife 20 defa ölçüsünde ders talim buyururlardı. 1967 yılında ebediyyete intikalleri, İstanbullular’ı ve bilhassa Beykoz halkını derin acı ve teessür içinde bırakmıştır. Çünkü Allah Rasulü (s.a.v.): “Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür” buyurmuşlardır.

Vaazları

1- 40 hadisimi ezberleyin ahaliye öğretmeye çalışın.
2- Benim iyi kullarım vefat edeceği vakit.
3- Mahşer günü.
4- Cenabı Hakka,Cenabı Peygamberin kapısından başka kapı yok.
5- Düşünün,alametlerden anlayın.

Kitapları

Erenlerin Kalp Gözü.
Şifalı Bitkiler ve Emraz.
Necatül melhuf.
Hayat safhaları.
Muavvizeteyn tefsiri.
İlahi Emirler.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir