DİĞER BAŞLIKLAR

Rüyada Allah’ı Görmek Mümkün müdür?

Allahu Teala’nın rüyada görüleceği konusu, ulema arasında ihtilaflı bir konudur. İmamı Azam Ebu Hanife’ye göre rüyada Hak tealanın (Rabbani tecelliyatının) görülebileceği, İmam Maturidi Hazretlerine göre ise görülemeyeceği şeklinde izahat vardır. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) efendimiz ise Allahu Teala’nın sıfat tecellisini rüyasında gördüğü hadislerde belirtilmektedir. (Akaid, Ömer Nesefi; Taftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s, 134) …

Allah (Celle Celâlüh) Cennette Görülecektir

Allah (Celle Celâlüh) Cennette Görülecektir

Cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca, kıyamete kadar, her an yükselmeye devam eder. Cennette beden, sonsuz kalabilecek evsafta dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh, bu ceset ile birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette, bedenin ve …

MEZHEPLER OLMASAYDI NE OLURDU ?

CEVAP: Mezhepler olmasaydı Irak işgal edildikten sonra binlerce meal mezheplerinin çıkması gibi Müslümanların sayısı kadar kargaşa mezhepleri meydana çıkardı. Herkes Kur’andan kendi aklı ve ilmine  göre anladığının en doğru olduğunu sanır ve  Müslümanlar tam bir kaosa ve büyük bir fitneye düşmekten asla kurtulamazlardı. Okuma yazması …

Ehli Bidat Hocalardan Tam 37 Tanesi Deşifre Edildi

Yazan: Mustafa Özdemir Ehli Bidat Hocalardan Tam 37 Tanesini Deşifre Ettik, Kısaca Yanlışlarını Beyan Ettik. #Mutlaka_Okuyalım; 1- Mihr Ali İskender Evrenesoğlu; Kendisi Mehdi Olduğunu Söyleyen Bir Sahtekardır… 2- Harun Yahya; Kendisi Mehdi Olduğunu Söyleyen Bir Sahtekardır… 3- Prof. Abdülaziz Bayındır; Allah Gaybı Bilemez Diyen Ve …

Sakın Kendilerine Apaçık Deliller Geldikten Sonra Parçalanıp Ayrılığa Düşenler Gibi Olmayın

SORU: Hocam! Selefi Sapıklar Al-i Imran Suresi 105. ayeti çarpıtıp farklı mana vererek Ehli Sünnet Müslümanları tekfir etmekteler.. Bunlar hakkında bir açıklama yapar mısınız? İşte sözkonusu ayetin çarpıtılmış meali: “Sakın, kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra, gruplara ayrılıp, anlaşmazlığa düşenler gibi olmayınız. Mezheplere bölünüp ayrılığa düşenler …

Kuran Mealciliği

BİR İLAHİYAT HOCASININ İTİRAFI 90’lı yıllarda Türkiye’de Ankara ilahiyat merkezli bir söylem geliştirilmişti. Uzun yıllar acizâne benim de sorgusuz suâlsiz desteklediğim bir söylem: İlmi tabana yaymak! Özetle; herkes Kur’ân’ın mealini okuyacak anlamını bilecekti… Herkes hadis okuyacak… Herkes ayetlerin esbâb-ı nüzulûnü, kronolojisini, Mekkîsini Medenisini öğrenecekti… Herkes …

Oruç Hakkında Bilgiler

Oruç Hakkında Bilgiler

 Oruç hakkında Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’de buyuruldu ki, mealen : “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bekara-183) Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz ise oruç hakkında şöyle buyurdular, mealen: “Eğer kullar, Ramazanın fazîletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan …

Ramazan Ayı ve Oruç Hakkında Ayet ve Hadisi Şerifler

Ayet-i Kerimeler(mealen): 1-) Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç,sizden öncekilere farz kılındığı gibi,size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183) 2-) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda …

İnsan Neden Bağırır

İnsan Neden Bağırır

İslâm alimlerinden biri talebeleriyle Basra kıyısında gezinirken deniz kenarında birbirlerine öfke içinde bağıran bir aile görmüş. Talebelerine dönüp: “İnsanlar neden birbirlerine öfke ile bağırırlar?” diye sormuş.… Talebelerden biri: “Çünkü sükûnetimizi kaybederiz” deyince mübarek zat: “Ama öfkelendiğimiz insan yanı başımızdayken neden yüksek sesle konuşuruz? O kişiye …

Mehmet Okuyan Kabir Azabını İnkar Ederek Dalalete Düşmüştür

Mehmet Okuyan Kabir Azabını İnkar Ederek Dalalete Düşmüştür

Günümüzde diplomalı din cahilleri o kadar çoğaldı ki maalesef bunlar ayet ve sahih hadislerle sabit olan kabir azabını dahi inkar ederek dini anlayışta dalalete düşüp debelenmekteler ve arkalarından da bir çok insanı da birlikte cehenneme sürüklemekteler.. SORU:  Mehmet Okuyan hoca bir sohbet videosunda Secde Suresi 21. ayetini misal …

Beraat Gecesi Ve Önemi

Beraat Gecesi Ve Önemi

     Berat Gecesi ve Önemi:      Bu yıl(2017), Beraat Gecesi mayıs ayının 10. gününün 11. gününe bağlayan gecedir.. Yani, Çarşambayı Perşembeye bağlayan   gece Beraat Gecesidir. Hicri takvime göre Berat gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir.  Kur’an tefsirlerinde Kur’an-ı Kerim’in, Levh-i Mahfuz’dan dünya göğüne Beraat Gecesi indirildiği bildirilmektedir. Buna inzal denir. …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>