DİĞER BAŞLIKLAR

Müminler Cennette Allah'ı (celle celalüh) Görecektir

Müminler Cennette Allah’ı (celle celalüh) Görecektir

SORU: Cennet nimetleri yalnız bedene mi olacaktır? Müminler ahirette ve Cennette Allahü teâlâyı görecekler mi? CEVAP: Cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca, kıyamete kadar, her an yükselmeye devam eder. Cennette beden, sonsuz kalabilecek evsafta dünyadakinden bambaşka …

Bayramda Ne yapılır, Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayramda Ne yapılır, Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Değerli İslam Dergisi okuyucuları! Hepinizin Bayramını Tebrik eder, Allahu Tealadan nice huzur dolu bayramlara erebilmenizi temenni eyleriz. (Site Yönetmeni: Bekir…) Bayram Nedir ? Bayram, bir neşe ve sevinç günü demektir.. Arapçası’Îyd‘dir. Çoğulu ‘A’yâd‘dır. Bayram tekbirlerine ‘Ta’yîd‘, bayramlaşmaya ‘Mayede‘ denilir. Peygamber (salat ve selam üzerine olsun) efendimiz Medine’i …

Kurban Bayramında Teşrik Tekbirleri

Kurban Bayramında Teşrik Tekbirleri

SORU: Teşrik tekbirleri ne zaman söylenir? Söylemek farz mıdır? CEVAP: Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir. …

Kurban İle İlgili Çeşitli Sorular

Kurban İle İlgili Çeşitli Sorular

Kur’an’da Kurban ile İlgili Bir Âyet: Kurban, Kevser Suresi ile: -” FeSalli liRabbike venHar” mealen; “Öyle ise, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” ayeti ile, Peygamberimize(s.a.v) farz, biz ümmetlerinden durumu iyi olanlara, vacib kılınmıştır. Hadisi Şerifler de Kurban: Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘İmkanı olup …

Evlere İzinsiz Girmek Haramdır

Evlere İzinsiz Girmek Haramdır

Allahu Teala buyurdu ki(mealen): – Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. (Sure-i Nur 27) – Orada kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, “Geri …

Farz Allahu Tealanın Emridir

FARZ Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde yapılmasını açıkça emrettiği şeyler, yâni emirler. Bu emirler Kur’ân-ı kerîmde kat’î delille, yâni açıkça bildirilmiş ve sözbirliğiyle anlaşılmışlardır. Emirlerin hem inanılması, hem de yapılması îcâb eder. Bunlara inanmayan İslâmiyetten çıkar.İnanıp da yapmayan günahkâr, yâni suçlu, kabahatli olur.İslâm dîninin bildirdiği ibâdetlerde …

Fetullah Gülen ve Hıristiyanlaştırma Projesi

Fetullah Gülen ve Hıristiyanlaştırma Projesi

Papalığın misyonu, yani hedefi dünyayı hıristiyan kulübü yapmaktır. Bu iş için İslam ülkelerindeki münafık alimleri seçerek yumuşak geçiş sağlamayı amaçlamaktadır. Bizim ülkemizde de hıristiyanlaştırma projesine hizmet edenler dinler arası diyalogu benimseyip o yolda mücadele verenlerdir. Bu işin en başında F. Gülen denilen kimsedir. İşte Papalığın …

Tarikat Nedir ?

D İ K K A T :  Tarikat hakkında şunu en başta söyleyelim ki her tarikat Hakka götüren yol değildir. Her kendine şeyh denilen kimse de Hakkın rızasına götüren rehber değildir. Tarikat Nedir? Tarikat kelimesinin zahiri manası, yol demektir. Tasavvuf ıstılahında ise ruhun Allah’tan başka sevgilerden arınmasında, …

Allah (celle celalühü) İnsanı Yarattı

Allah (celle celalühü) İnsanı Yarattı

Allahu Teala, tüm insanların atası Hz. Ademi ruh ve topraktan yarattı. Hz. Adem’in uykusu esnasında da onun eşi Havva validemizi Hz. Ademin sol kaburga kemiğinden yarattı. Bak ayet meali: ” Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var …

Mektubatı Rabbani 3. cilt 3. Mektup

Mektubatı Rabbani 3. cilt 3. Mektup

Denilse ki Meşayih-i Kiram (Şeyh Efendilerin kaddesallahü esrarehüm) hazeratının sözlerinden olan; “maksudun (hedeflediğin) ne ise, ma’budun (ibadet ettiğin) odur” tabirinin manası nedir; hamledilebileceği/yorulacağı doğru açıklaması nedir? Şöyle cevab verilir; Kişinin maksudu, o kişi tarafından kendisine teveccüh edilen/yönelinen şeydir. Bu şahıs diri olduğu müddetçe onu elde …

Türk Milletini Tarih Sahnesinden Silmek Mümkün Değildir

Türk Milletini Tarih Sahnesinden Silmek Mümkün Değildir

İNGİLİZ stratejisi: Devlet de toprak da senin olsun fakat ruhun ve zihnin benim olsun. Lozan Antlaşmasına gönderilen heyetin içinde Hahambaşı “Haim Nahum” da vardı. Haim Nahum’un Lozan’a gönderdiğimiz heyetin içinde yer alması gerçekten şaşırtıcıdır. Haim Nahum, İngiliz Dışişleri Bakanı ve Lozan’da başkanlık eden Lord Curzon’a …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>