Rüya Tabiri (Yorumları)

Sümbül bahçeleriBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  
 

 

NOT: Rüyalarını yorumlatmak isteyenler alttaki; “Bir Cevap Yazın” kutusuna rüyasını yazarak yorum alabilir.
İslam Dergisi Sitesinde Rüya yorumlatmak ücretsizdir.

RÜYA: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdular ki;
-” zel rüya gören, hemen Allahü teâlâya hamd ve şükretsin! Kötü rüya gören, Allahü teâlâya sığınsın, rüyasını kimseye anlatmasın! O zaman rüyanın ona zararı olmaz.” (Hadis-i Dare Kutni)
Ebû Katâde radiya’llâhu anh’den rivâyete göre Peygamber aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
“Güzel rü’yâ Allah’tandır. Fenâ rü’yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yâni karışık rü’yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin ve o rü’yânın şerrinden Allâh’a sığınsın, (Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, desin!). Bu sûretle o rü’yâ, gören kimseye zarar vermez.”
(Kütüb-ü Sitte-1358)

Rüya; Büyük İmam, İmam-ı Rabbani(k.s.) hazretlerinin açıklamasına göre: İnsan uyuduğu zaman ruhu bedenden geçici olarak ayrılır . Seyahate çıkan bir kimsenin evinden ayrıldığı  gibi beden kalıbından Misal Alemine geçer. O alem madde alemi ile Melekut alemi arasında bulunmakta olup, orada mahlukların kendileri değil sadece örnekleri vardır. Orada her mahlukun bir bir benzeri vardır. Rüya gören bir kimsenin, rüyasında “Ben seni rüyamda gördüm ” dediği zaman , o kimse “Ben bir şey hatırlamıyorum” der . Bu doğrudur . Çünkü Rüya gören , gördüğünü iddia ettiği kimsenin kendisini değil benzerini görmüştür.

Bu hususta Peygamberimiz:

“Peygamberlik gitti , sona erdi , benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak mübeşşirat vardır ki, o da sahih rüyadır. Bu rüyayı ya bizzat kişi kendisi hakkında görür veya başkası onun hakkında o rüyayı görür.”

İbn Mace’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte rüyalar üç kısımdır:

1-Korkulu rüyalar: Bunu başkasına anlatmamalı, yorumda etmemeli.

2- İnsanın uyanıkken fazla ilgilendiği bir husus hakkında gördüğü rüyadır. Bu da yorumlanmaz.

Nübüvvetin kırk altıda bir parçası sayılan rüyalardır ki bunlar Rahmani rüyalardır. Bunları Ana Kitabdan melekler o kimsenin rüyasına yansıtırlar. Bu rüyalar müjde ve uyarı niteliğindedir.

Evliyanın uyanıkken gönül gözü ile gördüklerine keşif denir. Yalnız bu gönül gözü ile görülen görüntüleri,  süfli bir kimsenin gördüğü basit ve sıradan görülen rüyalar gibi sanılmasın. Bu keşifler öyle görüntülerki herbiri bin bir dünya zevkini alt üst eden nurların mest ettiği  tecellilerden ibarettir.  Her insanda bu gönül gözü bulunur amma , biz insanlar çeşitli dünyevi istek ve arzularımız  ile bu gözün görüntüsünü perdeleyerek kör kalmış durumdayız..

Rüyaların gerçekleşme durumuna gelince, bazıları  görüldüğü gibi çıkarken,  bir çoğuda rumuzludur ve bu sebeple yorum gerektirir.

SALİH RÜYA

7125 – Ebu Sa’îdi’l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: “Müslüman kişinin salih rüyası, peygamberliğin yetmiş cüzûnden biridir.”

7126 – Ümmü Kürz el-Ka’biyye radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Peygamberlik gitti fakat mübeşşirât (mû’minin göreceği güzel rüyalar) bâkidir.”

7127 – Ebu Sa’îd ve İbnu Abbâs radıyallahu anhüm anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim, beni rüyasında görmüşse mutlaka beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.”

7128 – Ebu Cuheyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim beni rüyasında görürse, o uyanıkken beni görmüş gibidir. Çünkü şüphesiz, şeytan benim suretime girmeye muktedir değildir”

7129 – Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rü’ya üç kısımdır: Biri Allah’tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü’ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.”

7130 – Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Rüya üç kısımdır: “Birkısmı; âdemoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır; birkısmı, kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir; bunları uykusunda görür; birkısım rüyalar da var ki, onlar peygamberliğin kırkaltı cüzünden birini teşkil eder.”

Râvi Müslim İbnu Mişkem der ki: “Ben, Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh: “Sen, bu hadisi Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan bizzat işittin mi?” dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): “Evet! Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan işittim. Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselam’dan işittim” dedi.”

HOŞLANILMAYAN RÜYA GÖRÜLÜNCE

7131 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görünce uzandığı zaman diğer yanına dönsün, üç sefer soluna tükürsün. Allah’tan o rüyanın hayrını talep edip, şerrinden Allah’a sığınsın.”

7132 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam gelip: “Rüyamda başımın vurulduğunu, (koparıldığını) sonra da yerde yuvarlandığını gördüm!” dedi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular: “Şeytan (birinize rüyasında) gelir. O da bundan korkar. Sabah olunca, gidip bunu halka anlatır.”

RÜYA NEYE DAYANILARAK YORUMLANMALI?

7133 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye mânalarını da dikkate alın. Rüya, ilk yorumcuya göre (vuküa gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın).”

7134 – Ümmü’l-Fadl radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre: “Kendisi (bir gün): “Ey Allah’ın Resülü! Rüyamda sanki sizin uzuvlarınızdan birinin evimde olduğunu gördüm” demiş, Aleyhissalâtu vesselam da: “Hayır görmüşsün. Kızım Fâtıma bir oğlan çocuğu dünyaya getirir, sen onu emzirirsin” buyururlar.

Gerçekten de Hz. Fâtıma radıyallahu anhâ (bir müddet sonra) Hz. Hüseyin veya Hasan radıyallahu anhümâ’yı doğurdu. Ümmü’I-Fadl da (kendi bebeği) Kusam’ın sütüyle onu emzirdi.

Ümmü’I-Fadl (sözüne devamla) dedi ki: “Bir gün ben onu Aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına getirip kucağına koydum. Ç’ocuk (Resulullah’ın kucağına) işedi. Bende çocuğun omuzuna vurdum. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm müdahale ederek “Oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet (mağfiret) etsin” buyurdular.”
Ruyada görülen renkler; kırmızı ve siyah ise hayırlı değildir. Beyaz ve yeşil ise o rüyanın hayırlı olacağı anlamına gelir.

 

        RUMUZLAR:

 

 A

 Abdest almak: Borçlu olan borcundan kurtulması, sıkıntılı olan, sıkntılarından kurtuluşa işarettir.
Abdest Bozmak: Alacaklarını almak. Rahatlamak
Ağlamak: Sevinmeye işaret eder.
Akrep: Dili ile herkesi rahatsız eden biri ile karşılaşmak anlamına gelir.
Aksaklık : İşlerinin yolunda gitmemesine işaret eder.
Ağaç: Meyveli ağaç topluma faydalı ilim adamlarına insanlara işaret eder. Meyvesiz ağaçlarda kendisinden bedensel olarak yararlanılan kimselere işaret eder.
Altın: Altın görmek iyilik bulmaktır .
Anne: Annesini gören birilerinin himayesine girmeye delalet eder.
Anahtar: Bir sırrı öğrenmeye işaret eder.
Araba : Araba görmek aileye delalet  eder.
Araba sürmek: Yöneticilik etmeye delalet eder.
At : At görmek hayırlı bir isteğin olacağına işarettir.
Ata binmek: İsteklerin tez gerçekleşeceğine işaret eder.

B

Baba:  Babasını gören maddi ve manevi destek bulacağına işaret eder
Bacaklar: Kişinin geçim kaynaklarıdır. Onlardaki olumsuzluk geçimi ile ilgilidir.
Balık: Fırsatlar anlamına gelir.

C

Cami: Cami görmek hayırlı bir rüyadır. Camiye girmek kötülüklerden korunulacağına işarettir. Cennetlik olmakla da yorumlanır.
Cehennem: Günah işlemeğe delalet eder. Kötü kimselerle düşüp kalkmaya alamettir.
Cennet: Huzur ve Barış bulmaya işarettir. Camiye müdavim olmaya, namaz kılmaya alamettir.
Cenaze: Cenaze görmek misafire işarettir.
Cin çarpması: Faizle meşgul olmağa delalettir.

 Ç

Çamur : Günah veya sıkıntılı günlere işarettir.
Çarşı: Alış verişe işarettir.
Çayır ve çimen:  Huzura delalet eder.

 D

Dağ: Dağ görmek ulvi duygulara işaret eder.
Davul: Çığırtkanlığa işarettir.
Define: Miras malı veya ilme delalet eder.
Demir : Güç ve kuvvettir
Deniz: Enginliğe delalet eder
Diş: Dişlerdeki olumsuzluk işlerin olumsuzluğuna delalet eder
Dua : Allah’a manevi yakılığa delalet eder.
Düşmek : Mal veya itibar kaybetmeğe delalet eder

 E

Ebem Kuşağı: Rüyada görülen ebem kuşağı sevinç ve iyiliğe işarettir.
Ekin: Yeşil ekinler mutluluğa, kuru başaklı ekinler bolluk ve berekete alamettir.
Ekmek: Dindarlar için manevi rızık, başkaları için berekettir.
Elbise: Dar ve küçük her elbise sıkıntıdır. Fazla bol giysilerde kişinin aldığı sorumlulukları  taşıyamamasına işarettir.
Elma: İyi kimselere işarettir.
Eşek: Anlayışsız kimsye alamettir.

 F

Fare: Hırsıza veya iman hırsızı şeytana alamettir.
Faiz: Faizle meşgul olmak cin şeytanları ile yakınlık kurmaya alamettir.

 G

Gümüş : İyilik le tabir olunur
Gelin: Gelin getiren kimsenin bir makam veya bir mevkiye sahib olacağı anlamını taşır.

 H
Haber  Vermek:
Para harcamaya veya kaybetmeye işaret eder.
Haber almak:  
para geleceğine işaret eder.
Hac:
Selamete ve istikamete kavuşacağına veya, günahlarının affa uğrayacağına işaret eder.

    I
Isırmak:
İnsanın kendi parmağını ısırması, şaşıracağı bir işle karşılaşması anlamına gelir.

Islık: Islık çaldığını görmek boş işlerle uğraşmak manasına gelir.

   İ
İbrahim Peygamberi görmek: bolluk ve berekete, cömert birisiyle karşılaşmaya veya tevekkül makamına yükselmeğe işaret eder.
İçmek: Tatlı bir şey içmek güzel haber almaya, acı veya ekşi şeyler içmek ise tatsız sözler işitmeye işaret eder. Sufiler tatlı bir şey içerlerse, manevi zevke işaret eder.
İğne: Birine iğne dürtmek , onu incitmeye, onunla bir şeyler dikmek, birilerine yardım etmeye işaret eder.
İlaç: İlaç içmek, hasta değilse manevi şifaya işaret eder. hasta ise iyleşmeye işaret eder.

   K
Kâbe:
Rüyada Kâbe’yi görmek, duaların kabul edileceğine, hidayet ve istikameti doğrultmaya işaret eder. Kâbe’ye gitmek, hacca işarettir.
Kelepçe: Esaret
Kelepçelenmek: Bağımlılık veya aşık olmak.

Kur’an: Kur’an okumak veya görmek, rahmet ve hidayete sebetir.
Kabir: Kabir görmek, yeni evlilerin çocuğu olacağına , başkalarının kabir görmeleri ibret alacakları bir durumla karşılaşmalarıdır.
Kaçmak: Kötü şeylerden kaçmak, iyiliğe  işarettir.
Kadın: Kadın görmek, dünyalık elde etmeye işarettir. Erkeğin kadına dönüşmesi, acizliğine işarettir.
Kafes: Hapse veya sıkıntıya işarettir.
Kafir görmek: Hırıstiyan görmek avrupaya, hindu görmek hindistana gitmeye veya onlarla ilgili bir durumla karşılaşmaya işarettir.
Kalb: Kalb görmek bir insanla karşılaşmaya, kalb satın almak bir dost kazanmaya işarettir.
Kıçını Dönmek: Bir kimse rüyada bir kimsenin kendisine arkasını dönmesini görmesi, o kimse ile arasına engeller gireceğine işarettir.
Koku: Rüya da koku ahlak, yapılan işin duyulması anlarına gelir. Kötü koku kötü ahlaka, sert koku sert davranışlara güzel kokular güzel ahlaka, güzel ve hafif kokular güzel ahlaka ve yumuşak davranmaya işarettir.
Kafir Görmek: Şeytanın tuzağına alamettir.

   L
Lebbeyk demek:
Hacca gitmeğe , veya sadık bir kul olmaya işaret eder.

Levh-i Mahfuz: İlahi bir uyarı veya müjdeye işarettir.
Leylek:
Göç etmeğe veya misafir geleceğine işaret eder.
Limon: tatsız ortama alamettir.
Lise: Kendini lise öğrencisi görmek, askere gitmeye veya yeni bir işe girmeye alamettir.

M
Mağara: Mağara himaye görmeğe, veya himaye etmeye işarettir.
Makas: Doğru ile eğri arasını ayırmaya, veya bir şeye şekil vermeye işarettir.
Manda: Kaba saba bir kimse ile karşılaşmak anlamındadır.
Marangoz: Terbiyecilik anlamına gelir.
Mayıs Böceği: Hayırsız bir kimsedir.
Maymun: Sözünden dönen , kararsız kimseye işaret eder.
Mekke, Medine: Hayıra ve hacca  işarettir.
Melek: Hayırlı kimselerle karşılaşmaya işaret eder.
Meme: Gelir getiren bir kaynağa işarettir.

  N
Namaz: Hayırlı bir işe başlamk anlamındadır.
Nebi: Peygamber görmek, babaya, alime veya ermiş bir zatı görmeye işarettir.
Nikah: Bir sözleşme yapmak anlamınadır.
Nehir: Büyük bir insana veya kazanca veya fırsata işarettir.
Nane: Nane görmek veya koklamak iyi bir kimse ile karşılaşmak anlamına gelir.

  O
Odun: Odun görmek kabalığa işarettir.
Oğlan Çocuğu: Müjdeye işarettir.
Ok: Doğru söze alemettir.
Okul: İşlerin açıklanması işaretidir.
Omuz: Maddi veya manevi yardımdır.
Ölüm: Hayata alamettir.
Öpmek: Birilerinin elini öpmek o kimseye veya bir başkasına muhtaç olmaya alamettir.
Örümcek: Hileci bir kimseye işarettir.

    P
Para: Güç anlamındadır.
Pencere: Uzak görüşlü olmakla tabir olunur.
Perde: Gizli işlere işarettir.
Peygamber Görmek: Hidayet ve irşad olunmaya işarettir.

  R
Rüzgar: Lehte veya aleyhte olabilecek bir güce işaret vardır.
Rüya da Rüya Görmek: Acaib şeylerle karşılaşmak anlamındadır.
Rüku: Rüyada namazın rükusunu yapmak, kibirden kurtulmak hidayete ermek manasına gelir.

   S
Sabah : Rüyada sabah vaktinde olmak sıkıntılardan kurtulmakla tabir olunur.
Sabun: Yerde sabun görmek tuzak anlamına gelir.
Saç: Saçların iyi hali iyiliğe, kötü durumuda kötülüğe işarettir.
Secde: Secde etmek, hidayete ermeğe işarettir.
Su: Güzel su iyiliğe, kötü su kötülüğe işarettir.

Ş
Şehir: Şehre girdiğini görmek korktuğundan emin olacağına işarettir.
Şehid: Şehidlik Allah’a manen yakın olmak anlamına gelir.
Şeker: İyi habere işarettir.
Şeytan: Kötü ruhlu bir kimseye işarettir.

T
Tabut:
Yolculuğa işarettir.
Tarla: Bekarlar için evliliğe alamettir.
Taş: Katı kalpliliğe veya sağlamlığa alamettir.
Tavaf: Kabeyi tavaf etmek günahklardan kurtulamakla tabir olunur.
Tavan: Güvenliğe alamettir.
Tavşan: Korkaklığa işarettir.
Tavuk: Gürültücü bir kadına işarettir.
Terazi: Adalete işarettir.
Ter: Şifa bulmaya alamettir.
Toprak: Kuvvet kazanmağa alamettir.

U
Uçmak: Sevinçli bir durumla karşılaşmaya alamettir.
Uyku: Gerçeklerden gafil olmakla tabir olunur.
Utanmak: Dindarlıktır.

Ü
Üzüm: Üzülmeye alamettir.
Üzülmek: Sevinmeye alamettir.
Üzengi: Atın üzengisini ele almak aile veya maiyetini iyi idare etmeye alamettir.

V
Vadi: Vadi yeşillik ve sulu ise iyiliğe , değilse tehlikeye alamettir.
Vaiz: İrşad olnmaya veya öğüt vermeye alamettir.
Vedalaşmak: Elindeki malın veya rütbenin gideceğine alamettir. Kötü halde ise, iyileşeceğine alamettir.

Y
Yağ: Zenginliğe alamettir.
Yağmur: Normal yağmur iyiliğe rahmete, sert yağmur ise felakete alamettir.
Yastık : Evli için hanımına işarettir.
Yatak: Bekarlar için evliliğe alamettir
Yemek: Rızka alamettir.

Z
Zelzele: Maddi veya manevi sarsıntıya alamettir.
Zemzem: Hastanın şifaya ermesine alamettir.
Zina etmek: Eğer ihtilam olmamışsa, hırsızlığa tabir edilir. İhtilam olmuşsa, tabir olunmaz.
Zincir: Devamlı olan bağlantıya alamettir.

 

 

D İ K K A T  !   Yeni Açılan Rüya Tabirleri Sitemizi Ziyaret İçin Alttaki yazıyı T ı k l a y ı n ı z :

İslam’da Rüya Tabirleri

Etiketler (Konular): , , , , , , ,

811 soru “Rüya Tabiri (Yorumları)

 1. selamun aleykum hocam. bu sabah rüyamda boş bir tarlada olduğumu gördüm ama ortalık çok açıktı ferah bir yerdi. sonra etrafta dolanmya başladım. birden karşıma vefat eden ablamın kabri çıktı abla abla diğe yakınmaya başladımm kabrin üstünde dikenli tel vardı. sonra bir erkek sesi duydum bana işte bu kabirler bir ev herkezin evidir dedi

  • aleykümselam Ceyda Hanım. Ablanızın kabrini ziyaret etmeniz mesajı vardır bu rüyanızda. Bir de onu üzecek şeyler yapılmasın. Mesela artık ağlamayınız.

   • hocam allah razı olsun ama elimizde değil ben bazen ağlıyorum ama annem neredeyse ağlamaktan kör olacak dinletemiyoruzzz :(

    • Ölüm ayrılığı Allah’ın mukadderatı. Sabretmesi çok zor ama duadan başka yapılacak şeyde yok. Olaya bakış açınızı değiştirmenizi tavsiye ederim.
     Peygamberimiz(s.a.v.) bir gün bir kabristanın kenarından geçerken bir erkekle bir kadını yeni bir kabrin başında sesli olarak ağlamakta olduklarını görür. Onlara hitaben:
     -” Sizi ağlatan şey nedir?” diye sorduğunda kadın Rasulullah’ı tanır ve:
     -” Ey Muhammed beni İsrailin peygamberlerinin ölüleri dirilttiğini rivayet ederler. Sen de bir dua etsen de Allah çok sevdiğimiz kızımızı bize döndürse.” der.
     Rasulullah kızlarının adını sorar ve:
     -” Ey falan kızı filan” şeklinde kabirdekine seslenir.
     Kabirden şöyle bir ses işitilir:
     -” Lebbeyyyk ey Allah’ın Rasulü”.
     Rasulullah kızın anne ve babasına hitaben:
     -” Bu kızınızın sesi midir? buyurur.
     Onlar :
     -” Evet ya Muhammed “derler.
     Rasulullah kıza hitaben:
     -” Annen ve baban senin için çok üzülüyorlar dua etsem de, Rabbimin seni tekrar dünyaya döndürmesini ister misin.? buyurur.
     Kız:
     -” Hayır ey Allah’ın Rasulü ben şu anda cennetteyim dünyaya asla dönmek istemem” diye cevap verir.
     Böylece kızın anne babasının üzüntülerinin yerini sevinç ve mutluluk alır.
     Siz de bu açıdan bakarsanız eminim ki artık üzülmeyeceksiniz. Zira siz de bir gün onun gittiği yere gideceksiniz biz de..
     Güneş ile aya doğmak ile batmaktan ne zarar geldi.? İnsan da öyledir.

 2. selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berakatüh hocam bi arkadaşım rüyasında beni sadece beyazlar içerisinde görmüş ve ben ona çok mutlu oldugumu söylemişim ve ardından o uyanmış ama bembeyazmış her yer üstümde beyazmış bu ne manaya gelir hocam beyaz iyidir temizliği ifade eder ama yinede size sormak istedim

  • Aleykümselam ve rahmetullahi Ayşenur Hanım. Beyaz giysi bekar kızlar için gelinlik giymeye, evli kadınlar için ise kız çocuğuna ve günahlardan arınmaya delalet eder.

 3. Ruyamda gorumcemın bebeklerı olmaması ragmen ıkı tane erkek bebeklerı varmış ve ıkı bebegı evlendırıyorlar herkez Cook. Eglenıyor herkez gittikten sonra kocamın kucagında ıkı bebek kalıyor kocam bebeklerı seviyor

 4. Hocam rüyamda 20 kadar parfüm şişesi vardi. Kendi kokumu bulmak icin teker teker kokluyordum. Hepsi birbirinden guzel kokuyordu. Sampuan gibi kokuyorlardi. Bi ara siseler sampuan halini aldi. En sonunda bi kokuyu begenmistim galiba onu tam hatirlamiyorum. Yorumlarsaniz sevinirim.

  • Kübra Hanım, rüyanız çok güzel haberler alacağınız anlamındadır. Allah hayırlara vesile eylesin.

 5. Merhaba, esimin sürekli olarak bir bayanin pesinden gittigini görüp cildiriyorum ruyamda. Bu bayan gercek hayatta ortak bir tanidigimiz ve esime daha yakin duruyor.
  Daha once bu sahsin esimden hoslandigini duymustum. O yuzden bilincaltima kazindi sanki. Arada böyle ruyalar goruyorum.

  • Merhaba sayın Besso Hanım. Bu rüya bilinç altına yerleşmişe bu tür rüyalara yorum yapılmaz. Önemli olan adı geçen kadının eşinize ilgi göstermesi halinde eşinizin ona karşı sergilediği tavrıdır.
   Böylesi durumlarda rüyalarda gördüğünüz şeylere değil, eşinizin iş yerinde çalışan güvendiğiniz bir kaç kişiden öğreneceğiniz istihbaratı değerlendirmeniz sağlıklı sonuç verir..

 6. İyi günler hocam benim gerçek hayatta konuşmadığını bi kız arkadaş var rüyamda bu kizin oturduğu apartmanın üst katındaki komşuya gidiyormusum bu kızda ordaymis bu kiz gercek hayatta kapali bi bayan ruyamda ise başörtüsü yok saçının dipleri koyu sari uçları açık sari ve gelişigüzel topuz yapmış saçını ,komşularının evinin salonundayiz 2 erkek var bi kadin var bi ben bide konusmadigim kiz var erkeklerden bitanesi ve kadın ev sahibiymis diğer erkeğe simli beyaz renk ip verip kazak orduttureceklermis kadın bize sandığından kazak modellerini çıkarıp gösteriyor bi tane ince tul krem rengi onu ben elime alıyorum çok begeniyorum bide hocam ben bu kızla gerçek hayatta konuşmuyorum fakat rüyamda bende o da birbirimizle konusamaya calisiyoruz ..sonra bu kız annemle abla geliyor diyor pencereden bakıyoruz annesinin başında koyu pembe eşarp var ablasının saçı ise kizin saçı gibi sari boyaliymis yorumlarsaniz sevinirim hocam, Allah razi olsun

  • İyi günler Derya Hanım. Rüyanız, konuşmadığınız kızın, göründüğü gibi olmadığı aslında anlaşabileceğiniz bir karakterde olduğu anlamındadır. Size ip verilmesi ise, size hayırlı bir haber geleceğine delalet eder.

 7. İyi günler hocam ben rüyamda dayimgilin evdeymisim gece dayımın kızıyla birlikte sabah namazına kalkiyormusum yengemde yatağın icindeymis bana diyor ki ben teşbih çekmek istiyorum diyor bende önce 100 defa estafirullah sonra 100 defa Lailaheillallah çek ve 100 defa La ilahe illallah vahdahu laserikeleh tesbihini çek dediğimde onu ezberleyemem ama ilk ikisini çekerim dediğinde bende hergun mutlaka çek diyorum sonra hocam ben apartmanda merdivenlerden inerken başka bi sayımı görüyorum yüzünde mutlulukla benimle konusuyor annen bizde diyor fakat annem elinde bir tabak tabağın içinde ustu fındıklı kabak tatlısı beyaz bi renk pasta kurabiye irmik un helvası falan var annem hadi eve gidoyoz dediğinde ben sinirleniyorum gitmek istemiyorum annem ısrar ediyor bende ben bu pastaları yemeden gitmem diyorum sonra annem bizim pastamizi aldım ben elimde hadi yukarı çık eşyalarını al gel diyor bende sinirlenip tabaktaki kabak tatlısını alıp yere firlatiyorum diğer tatlılar tabakta duruyor…yorumlarsaniz sevinirim hocam

  • İyi günler Derya Hanım. Namaz kılmak veya namaz için kalkmak büyük bir hayrın başlangıcında olmak manasındadır. O tür evradları okumak ise, imanın bütünlüğüne alamettir. Helva veya başka tür tatlı taşımak neşe ve mutluluğa alamettir ancak elinizdeki tabağı yere atmanız, sizin huzurunuzu bozmaya çalışacak yakınlarınıza alamettir.

 8. Öncelikle yüce ALLAH’ımızın (c.c) sonsuz selamları, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Izninizle kız kardeşimin bir rüyasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bacım Rüyasında Kabe örtüsünden bir Parça gördüğünü onu Alıp, kokladığını bu mübarek bez parçasında Gül kokusu aldığını Görmüş, karınca kararınca internetten farklı sitelerden rüyanın yorumunu bulmaya çalıştım, çalışmalarım neticesinde internet ortamında Kabe ile alakalı rüya tabirleri buldum lakin kabe örtüsünden bir Parça Alıp da koklamak ne anlama gelir işte bunun tam karşılığını bulamadım, lütfedip bu rüyayı yorumlama zahmetinden bulunursanız çok sevinirim. Rabbimiz yar ve yardımcınız olsun… Tekrar yüce Yaratıcımız ALLAH acze ve celilenin sonsuz rahmetlerin ve bereketleri tüm Müminlerin üzerine olduğu gibi sizinle üzerinize olsun. Âmin…

  • Allah’ın rahmet ve bereketi sizin ve tüm müminlerin üzerine olsun sayın Mehmet Bey.
   Kız kardeşinizin rüyası hayırlara vesile olur inşâallah.
   Rüyada Kâbe’yi görmek, haccetmek ile yorumlanır. Onun örtüsünden bir parça almak veya onun kokusunu hissetmek ise, Kabe’ye tecelli eden İlahi feyz ve nurdan nasipleneceği anlamına gelir.

 9. Rüyanızın anlamı, bir adağınız varsa onu yerine getirmeniz, veya babanızın bir vasiyeti varsa onu yapmanız gerekmekte olduğu mesajı verilmektedir.

 10. Aleykümselam Döndü Hanım. Sizi rüyanızda takip eden iki şey biri nefsin dünyevi istekleri, diğeri şeytandır. Camiye girip saklanmanız ise, Allah’ın emirleri olan farzları yapıp günahlardan sakınmanız anlamına gelmektedir.

 11. Hayırlı sabahlar. Rüyada çok fare görmek, bolluğa veya basit sıradan, hırsız ruhlu insanlarla karşılaşmak anlamına da gelir.

 12. Aleykümselam Nurcan Hanım. Bu rüyanız, arkadaşınızın veya sizin sevinebileceğiniz bir olayla karşılaşacağınız anlamına gelmektedir.

 13. Aleykümselam Fatma hanım. Bu rüyanızın yorumuna göre söz konusu kişinin ailesi bu işe pek taraftar olmadığı anlamına gelmektedir.

 14. A.s. Yaren Hanım. Rüyada deniz görmek huzura alamettir. Denizden çıkarılmış balıklar görmek ise elnize bazı fırsatlar geçeceğine işarettir.

 15. Aleykümselam Yaren hanım. Kardeşinizin rüyası, arkadaşı ile anlaşacaklar ancak akrabalarınızdan veya ailenizden birileri evliliklerine engel olmaya çalışacakları anlamına gelir.

 16. A.s. Asel Hanım. Onun rüyada sigara içmesini görmeniz, meselenizi düşündüğüne alamettir.

 17. yorumunuz için ALLAH sizden razı olsun hocam fakat meseleniz derken orayı anlamadım sonuçta benim hoşlandığım kişi onun bana karşı hislerinin olup olmadığını bilmiyorum tekrardan tşk ederim

 18. Hocam ruyamda yumurta sattigim kisi ögretmenimdi.istihare yaptigimda gordum ya hocam beyaz gormek hayirli olucaginin isaretimidir hocam yoksa bi baglanti kurmalimiyim hocam bunu cevaplarsaniz sevinirim Allah emanet olun hocam

 19. Rüyalarınızı yazarken açıklama kısımlarını eksik yaptığınız takdirde bizim hatalı yorum yapmamız doğaldır.. Zira siz yumurta alan kişinin müşteri olduğunu yazmaktasınız.. Bu durumda rüyanızın yorumu şu anlamdadır:
  Bir erkeğin sizden yumurta satın alması, siret olarak tanımadığınız bir kimsenin size izdivaç teklif edeceği veya sizin ondan bir menfaat göreceğiniz anlamındadır. Beyaz yumurtalar bazı sırların ifşa olması anlamındadır.

 20. Aleykümselam Sema Hanım. Kuzeniniz telefonun ışığı ile yol almaya çalışması, telefon aracılığı ile veya internet yardımı ile sorununa çözüm aramakta olduğu anlamındadır. Önlerine çıkan dört köpek, dört tane irili ufaklı düşmanının sözel olarak tacizine maruz kalacağı anlamındadır. Arkadaşının yengesinin evinde ışık yanması, kendisine arkadaşının bir yakınının yardımcı olacağı manasına gelir. Set konusu ise, işi kendisinin yakınına işi çevirmek isteyenler de olabileceği anlamı vardır.

 21. Rüyanızda arkadaşınızla tekrar anlaşabileceğinize dair bir işaret vardır. Ancak bunun kaplumbağa hızında seyredeceğine delalet mevcuttur.

 22. a.s. yaren hanım. rüyanızın anlamı, arkadaşınızın size yeşil ışık yakacağına alamettir.

 23. Rüyanızın yorumuna göre eski arkadaşınızın eşi ile münasebetindir soğukluk. Onun kızı olacağı evinin mobilyaları güzel ama, mutluluğun tersi onların huzurlu olmadığı anlamındır.

 24. Ruyamda dereden okyanusa aktim kizimla ve bayan arkadasimla.okyanusun icinde bir kaldirim vardi ona ciktik suyun icinde iki tane balik vardi ayaklarimizi suya sallandirdik.bayan arkadasimin ayaginin altina bi kere dokundu sonra benim ayagima baligin ikiside agizlariyla oksar gibi yapiyordu ben ayaklarimi sudan cikardim havaya kaldirdim ona ragmen havaya ziplayip ayaklarima dokunlar kizim kucagimdaydi.

 25. Merhaba Merve Hanım. Bu rüyanın anlamı arkadaşınızın da size karşı boş olmadığına alamettir.

 26. Aleykümselam İsmail Bey. Rüyanız, arkadaşınızla tekrar barışacağınız anlamına gelir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>