Rüya Tabiri (Yorumları)

NOT: Rüyalarını yorumlatmak isteyenler alttaki; “Bir Cevap Yazın” kutusuna rüyasını yazarak yorum alabilir.
İslam Dergisi Sitesinde Rüya yorumlatmak ücretsizdir.

RÜYA: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdularki;
Güzel rüya gören, hemen Allahü teâlâya hamd ve şükretsin! Kötü rüya gören, Allahü teâlâya sığınsın, rüyasını kimseye anlatmasın! O zaman rüyanın ona zararı olmaz.” (Hadis-i Dare Kutni)
-” Ebû Katâde radiya’llâhu anh’den rivâyete göre Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Güzel rü’yâ Allah’tandır. Fenâ rü’yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yâni karışık rü’yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin ve o rü’yânın şerrinden Allâh’a sığınsın, (Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, desin!). Bu sûretle o rü’yâ, gören kimseye zarar vermez.” (Kütüb-ü Sitte-1358)

Rüya; Büyük İmam, İmam-ı Rabbani(k.s.) hazretlerinin açıklamasına göre: İnsan uyuduğu zaman ruhu bedenden geçici olarak ayrılır . Seyahata çıkan bir kimsenin evinden ayrıldığı  gibi beden kalıbından Misal Alemine geçer. O alem madde alemi ile Melekut alemi arasında bulunmakta olup, orada mahlukların kendileri değil sadece örnekleri vardır. Orada her mahlukun bir bir benzeri vardır. Rüya gören bir kimsenin, rüyasında “Ben seni rüyamda gördüm ” dediği zaman , o kimse “Ben bir şey hatırlamıyorum” der . Bu doğrudur . Çünki Rüya gören , gördüğünü iddia ettiği kimsenin kendisini değil benzerini görmüştür.

Bu hususta Peygamberimiz:

“Peygamberlik gitti , sona erdi , benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak mübeşşirat vardır ki, o da sahih rüyadır. Bu rüyayı ya bizzat kişi kendisi hakkında görür veya başkası onun hakkında o rüyayı görür.”

İbn Mace’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte rüyalar üç kısımdır:

1-Korkulu rüyalar: Bunu başkasına anlatmamalı, yorumda etmemeli.

2- İnsanın uyanıkken fazla ilgilendiği bir husus hakkında gördüğü rüyadır. Bu da yorumlanmaz.

Nübüvvetin kırk altıda bir parçası sayılan rüyalardır ki bunlar Rahmani rüyalardır. Bunları Ana Kitabdan melekler o kimsenin rüyasına yansıtırlar. Bu rüyalar müjde ve uyarı niteliğindedir.

Evliyanın uyanıkken gönül gözü ile gördüklerine keşif denir. Yalnız bu gönül gözü ile görülen görüntüleri,  süfli bir kimsenin gördüğü basit ve sıradan görülen rüyalar gibi sanılmasın. Bu keşifler öyle görüntülerki herbiri bin bir dünya zevkini alt üst eden nurların mest ettiği  tecellilerden ibarettir.  Her insanda bu gönül gözü bulunur amma , biz insanlar çeşitli dünyevi istek ve arzularımız  ile bu gözün görüntüsünü perdeleyerek kör kalmış durumdayız..

Rüyaların gerçekleşme durumuna gelince, bazıları  görüldüğü gibi çıkarken,  bir çoğuda rumuzludur ve bu sebeple yorum gerektirir.

SALİH RÜYA

7125 – Ebu Sa’îdi’l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: “Müslüman kişinin salih rüyası, peygamberliğin yetmiş cüzûnden biridir.”

7126 – Ümmü Kürz el-Ka’biyye radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Peygamberlik gitti fakat mübeşşirât (mû’minin göreceği güzel rüyalar) bâkidir.”

7127 – Ebu Sa’îd ve İbnu Abbâs radıyallahu anhüm anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim, beni rüyasında görmüşse mutlaka beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.”

7128 – Ebu Cuheyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim beni rüyasında görürse, o uyanıkken beni görmüş gibidir. Çünkü şüphesiz, şeytan benim suretime girmeye muktedir değildir”

7129 – Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rü’ya üç kısımdır: Biri Allah’tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü’ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.”

7130 – Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Rüya üç kısımdır: “Birkısmı; âdemoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır; birkısmı, kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir; bunları uykusunda görür; birkısım rüyalar da var ki, onlar peygamberliğin kırkaltı cüzünden birini teşkil eder.”

Râvi Müslim İbnu Mişkem der ki: “Ben, Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh: “Sen, bu hadisi Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan bizzat işittin mi?” dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): “Evet! Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan işittim. Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselam’dan işittim” dedi.”

HOŞLANILMAYAN RÜYA GÖRÜLÜNCE

7131 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görünce uzandığı zaman diğer yanına dönsün, üç sefer soluna tükürsün. Allah’tan o rüyanın hayrını talep edip, şerrinden Allah’a sığınsın.”

7132 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam gelip: “Rüyamda başımın vurulduğunu, (koparıldığını) sonra da yerde yuvarlandığını gördüm!” dedi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular: “Şeytan (birinize rüyasında) gelir. O da bundan korkar. Sabah olunca, gidip bunu halka anlatır.”

RÜYA NEYE DAYANILARAK YORUMLANMALI?

7133 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye mânalarını da dikkate alın. Rüya, ilk yorumcuya göre (vuküa gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın).”

7134 – Ümmü’l-Fadl radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre: “Kendisi (bir gün): “Ey Allah’ın Resülü! Rüyamda sanki sizin uzuvlarınızdan birinin evimde olduğunu gördüm” demiş, Aleyhissalâtu vesselam da: “Hayır görmüşsün. Kızım Fâtıma bir oğlan çocuğu dünyaya getirir, sen onu emzirirsin” buyururlar.

Gerçekten de Hz. Fâtıma radıyallahu anhâ (bir müddet sonra) Hz. Hüseyin veya Hasan radıyallahu anhümâ’yı doğurdu. Ümmü’I-Fadl da (kendi bebeği) Kusam’ın sütüyle onu emzirdi.

Ümmü’I-Fadl (sözüne devamla) dedi ki: “Bir gün ben onu Aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına getirip kucağına koydum. Ç’ocuk (Resulullah’ın kucağına) işedi. Bende çocuğun omuzuna vurdum. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm müdahale ederek “Oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet (mağfiret) etsin” buyurdıular.”

        RUMUZLAR:

Ruyada görülen renkler; kırmızı ve siyah ise hayırlı değildir. Beyaz ve yeşil ise o rüyanın hayırlı olacağı anlamına gelir.

           A

 Abdest almak: Borçlu olan borcundan kurtulması, sıkıntılı olan, sıkntılarından kurtuluşa işarettir.
Abdest Bozmak: Alacaklarını almak. Rahatlamak
Ağlamak: Sevinmeye işaret eder.
Akrep: Dili ile herkesi rahatsız eden biri ile karşılaşmak anlamına gelir.
Aksaklık : İşlerinin yolunda gitmemesine işaret eder.
Ağaç: Meyveli ağaç topluma faydalı ilim adamlarına insanlara işaret eder. Meyvesiz ağaçlarda kendisinden bedensel olarak yararlanılan kimselere işaret eder.
Altın: Altın görmek iyilik bulmaktır .
Anne: Annesini gören birilerinin himayesine girmeye delalet eder.
Anahtar: Bir sırrı öğrenmeye işaret eder.
Araba : Araba görmek aileye delalet  eder.
Araba sürmek: Yöneticilik etmeye delalet eder.
At : At görmek hayırlı bir isteğin olacağına işarettir.
Ata binmek: İsteklerin tez gerçekleşeceğine işaret eder.

            B

Baba:  Babasını gören maddi ve manevi destek bulacağına işaret eder
Bacaklar: Kişinin geçim kaynaklarıdır. Onlardaki olumsuzluk geçimi ile ilgilidir.
Balık: Fırsatlar anlamına gelir.

            C

Cami: Cami görmek haıylı bir rüyadır. Camiye girmek kötülüklerden korunulacağına işarettir.
Cehennem: Günah işlemeğe delalet eder
Cennet: Huzur ve Barış bulmaya işarettir.
Cenaze: Cenaze görmek misafire işarettir.
Cin çarpması: Faizle meşgul olmağa delalettir.

                 Ç

Çamur : Günah veya sıkıntılı günlere işarettir.
Çarşı: Alış verişe işarettir.
Çayır ve çimen:  Huzura delalet eder.

                D

Dağ: Dağ görmek ulvi duygulara işaret eder.
Davul: Çığırtkanlığa işarettir.
Define: Miras malı veya ilme delalet eder.
Demir : Güç ve kuvvettir
Deniz: Enginliğe delalet eder
Diş: Dişlerdeki olumsuzluk işlerin olumsuzluğuna delalet eder
Dua : Allah’a manevi yakılığa delalet eder.
Düşmek : Mal veya itibar kaybetmeğe delalet eder

                    E

Ebem Kuşağı: Rüyada görülen ebem kuşağı sevinç ve iyiliğe işarettir.
Ekin: Yeşil ekinler mutluluğa, kuru başaklı ekinler bolluk ve berekete alamettir.
Ekmek: Dindarlar için manevi rızık, başkaları için berekettir.
Elbise: Dar ve küçük her elbise sıkıntıdır. Fazla bol giysilerde kişinin aldığı sorumlulukları  taşıyamamasına işarettir.
Elma: İyi kimselere işarettir.
Eşek: Anlayışsız kimsye alamettir.

                           F

Fare: Hırsıza veya iman hırsızı şeytana alamettir.

                          G

Gümüş : İyilik le tabir olunur
Gelin: Gelin getiren kimsenin bir makam veya bir mevkiye sahib olacağı anlamını taşır.

      H
Haber  Vermek:
Para harcamaya veya kaybetmeye işaret eder.
Haber almak:  
para geleceğine işaret eder.
Hac:
Selamete ve istikamete kavuşacağına veya, günahlarının affa uğrayacağına işaret eder.

    I    
Isırmak:
İnsanın kendi parmağını ısırması, şaşıracağı bir işle karşılaşması anlamına gelir.
Islık: Islık çaldığını görmek boş işlerle uğraşmak manasına gelir.

   İ
İbrahim Peygamberi görmek: bolluk ve berekete, cömert birisiyle karşılaşmaya veya tevekkül makamına yükselmeğe işaret eder.
İçmek: Tatlı bir şey içmek güzel haber almaya, acı veya ekşi şeyler içmek ise tatsız sözler işitmeye işaret eder. Sufiler tatlı bir şey içerlerse, manevi zevke işaret eder.
İğne: Birine iğne dürtmek , onu incitmeye, onunla bir şeyler dikmek, birilerine yardım etmeye işaret eder.
İlaç: İlaç içmek, hasta değilse manevi şifaya işaret eder. hasta ise iyleşmeye işaret eder.

   K   
Kâbe:
Rüyada Kâbe’yi görmek, duaların kabul edileceğine, hidayet ve istikameti doğrultmaya işaret eder. Kâbe’ye gitmek, hacca işarettir.
Kur’an: Kur’an okumak veya görmek, rahmet ve hidayete sebetir.
Kabir: Kabir görmek, yeni evlilerin çocuğu olacağına , başkalarının kabir görmeleri ibret alacakları bir durumla karşılaşmalarıdır.
Kaçmak: Kötü şeylerden kaçmak, iyiliğe  işarettir.
Kadın: Kadın görmek, dünyalık elde etmeye işarettir. Erkeğin kadına dönüşmesi, acizliğine işarettir.
Kafes: Hapse veya sıkıntıya işarettir.
Kafir görmek: Hırıstiyan görmek avrupaya, hindu görmek hindistana gitmeye veya onlarla ilgili bir durumla karşılaşmaya işarettir.
Kalb: Kalb görmek bir insanla karşılaşmaya, kalb satın almak bir dost kazanmaya işarettir.
Kıçını Dönmek: Bir kimse rüyada bir kimsenin kendisine arkasını dönmesini görmesi, o kimse ile arasına engeller gireceğine işarettir.
Koku: Rüya da koku ahlak, yapılan işin duyulması anlarına gelir. Kötü koku kötü ahlaka, sert koku sert davranışlara güzel kokular güzel ahlaka, güzel ve hafif kokular güzel ahlaka ve yumuşak davranmaya işarettir.

   L
Lebbeyk demek:
Hacca gitmeğe , veya sadık bir kul olmaya işaret eder.
Levh-i Mahfuz: İlahi bir uyarı veya müjdeye işarettir.
Leylek: Göç etmeğe veya misafir geleceğine işaret eder.

M
Mağara: Mağara himaye görmeğe, veya himaye etmeye işarettir.
Makas: Doğru ile eğri arasını ayırmaya, veya bir şeye şekil vermeye işarettir.
Manda: Kaba saba bir kimse ile karşılaşmak anlamındadır.
Marangoz: Terbiyecilik anlamına gelir.
Mayıs Böceği: Hayırsız bir kimsedir.
Maymun: Sözünden dönen , kararsız kimseye işaret eder.
Mekke, Medine: Hayıra ve hacca  işarettir.
Melek: Hayırlı kimselerle karşılaşmaya işaret eder.
Meme: Gelir getiren bir kaynağa işarettir.

  N
Namaz: Hayırlı bir işe başlamk anlamındadır.
Nebi: Peygamber görmek, babaya, alime veya ermiş bir zatı görmeye işarettir.
Nikah: Bir sözleşme yapmak anlamınadır.
Nehir: Büyük bir insana veya kazanca veya fırsata işarettir.

  O
Odun: Odun görmek kabalığa işarettir.
Oğlan Çocuğu: Müjdeye işarettir.
Ok: Doğru söze alemettir.
Okul: İşlerin açıklanması işaretidir.
Omuz: Maddi veya manevi yardımdır.
Ölüm: Hayata alamettir.
Öpmek: Birilerinin elini öpmek o kimseye veya bir başkasına muhtaç olmaya alamettir.
Örümcek: Hileci bir kimseye işarettir.

    P
Para: Güç anlamındadır.
Pencere: Uzak görüşlü olmakla tabir olunur.
Perde: Gizli işlere işarettir.
Peygamber Görmek: Hidayet ve irşad olunmaya işarettir.

  R
Rüzgar: Lehte veya aleyhte olabilecek bir güce işaret vardır.
Rüya da Rüya Görmek: Acaib şeylerle karşılaşmak anlamındadır.
Rüku: Rüyada namazın rükusunu yapmak, kibirden kurtulmak hidayete ermek manasına gelir.

   S
Sabah : Rüyada sabah vaktinde olmak sıkıntılardan kurtulmakla tabir olunur.
Sabun: Yerde sabun görmek tuzak anlamına gelir.
Saç: Saçların iyi hali iyiliğe, kötü durumuda kötülüğe işarettir.
Secde: Secde etmek, hidayete ermeğe işarettir.
Su: Güzel su iyiliğe, kötü su kötülüğe işarettir.

Ş
Şehir: Şehre girdiğini görmek korktuğundan emin olacağına işarettir.
Şehid: Şehidlik Allah’a manen yakın olmak anlamına gelir.
Şeker: İyi habere işarettir.
Şeytan: Kötü ruhlu bir kimseye işarettir.

T
Tabut:
Yolculuğa işarettir.
Tarla: Bekarlar için evliliğe alamettir.
Taş: Katı kalpliliğe veya sağlamlığa alamettir.
Tavaf: Kabeyi tavaf etmek günahklardan kurtulamakla tabir olunur.
Tavan: Güvenliğe alamettir.
Tavşan: Korkaklığa işarettir.
Tavuk: Gürültücü bir kadına işarettir.
Terazi: Adalete işarettir.
Ter: Şifa bulmaya alamettir.
Toprak: Kuvvet kazanmağa alamettir.

U
Uçmak: Sevinçli bir durumla karşılaşmaya alamettir.
Uyku: Gerçeklerden gafil olmakla tabir olunur.

Ü
Üzüm: Üzülmeye alamettir.
Üzülmek: Sevinmeye alamettir.

V
Vadi: Vadi yeşillik ve sulu ise iyiliğe , değilse tehlikeye alamettir.
Vaiz: İrşad olnmaya veya öğüt vermeye alamettir.
Vedalaşmak: Elindeki malın veya rütbenin gideceğine alamettir. Kötü halde ise, iyileşeceğine alamettir.

Y
Yağ: Zenginliğe alamettir.
Yağmur: Normal yağmur iyiliğe rahmete, sert yağmur ise felakete alamettir.
Yastık : Evli için hanımına işarettir.
Yatak: Bekarlar için evliliğe alamettir
Yemek: Rızka alamettir.

Z
Zelzele: Maddi veya manevi sarsıntıya alamettir.
Zemzem: Hastanın şifaya ermesine alamettir.
Zina etmek: Eğer ihtilam olmamışsa, hırsızlığa tabir edilir. İhtilam olmuşsa, tabir olunmaz.
Zincir: Devamlı olan bağlantıya alamettir.

 

Etiketler (Konular): , , , , , , ,

112 soru “Rüya Tabiri (Yorumları)

 1. Ben rüyamda Demiryolları Makasıcılarına ait bir şapka giymeye çalışıyorum. Fakat bu şapka başıma büyük geliyor ve başımdan düşüyor. Bunun anlamı nedir?

 2. Sizin bir sınavdan geçme durumunuz olabilir. Bu rüyaya göre başarılı olamayacaksınız. Doğrusunu Allah bilir. Vesselam.

 3. merhaba;
  rüyamda,merhum büyük teyzemin evi olarak anlamlandırdığım fakat gerçekteki evi olmayan eski yıkık bir evde yakın akrabalarım ve ailemle beraber bir define arıyoruz.babam ve ben çevreye aramaya çıkıyoruz.çıktığım yol da ilk olarak kocaman bir dağ ve dağın zirvesinden bir şelale akıyor fakat dikey konumda olmasına rağmen akışı sağa doğru ancak yayılmıyor dikeyliğini bozmadan akıyor.oradan bir ormanlığa giriyorum ve babamdan ayrılıyorum çalılıkların içine doğru eğildiğimde küçük bir mağara ağzı buluyorum ve içeri giriyorum önce başımı ardından bedenimisokuyorum; başımın içeri girmesiyle saçlarım beyazlaşıyor ve beyaz bir elbisem oluyor, mağaranın içi de bembeyaz, aydınlık ve yüksek.. beni belden aşağısı at belden yukarısı yakışıklı bir delikanlı olan birisi gülümseyerek elinde taçla karşılıyor, ve hiç bir şey demeden taç’ı başıma takıyor,ardından babamın sesini duyuyorum birden onun yanında oluyorum eski halimle, gümüş kaşığı bulduğunu söylüyor ve banada gösteriyor ailenin yanına gidiyoruz diğer akrabalarımızda altın kaşık bulduklarını söylüyor ve burda sonlanıyor.ben bu rüyayı gördükten bir iki gün sonra internette projelerim için araştırma yaparken rüyamda gördüğüm yarı hayvan olan karakterle beyaz saçlı bir kadın karakterin mitolojide yer alan karakterler olduğuna rastladım ve çok etkilendim ama gördüğüm rüya hakkında hala bir bilgim ve yorumum yok.bu rüyanın anlamını açıklayabilirseniz çok sevinirim.

  • Sayın Müge Hanım, Allah rüyanızı hayra tebdil etsin.
   Harabe yerde define aramak, fakir fukaranın veya gönlü kırık insanların kalbini kazanmanıza işaret sayılır. Yüksek dağ ve ondan bir şelalenin sağa doğru eğilimli olarak akması ise, şahsiyet sahibi bir kimse ile muhatap olup ondan maddeten veya manen yararlanmanıza işarettir.
   Ormana girmek tehlikeli bir sürece girmenize ve ailenizle bazı fikir ayrılığına düşmenize alamet olabilir.
   Aydınlık bir mağaraya girmek sığınaktır. korkulan şeylerden emin olmaktır.
   Saçlarınızın beyazlaşması düşünce olarak olgunlaşmanıza ve tecrübelerinizin artmasına işaret sayılır.
   Beyaz elbise ise, ruhunuzun temizlenmesine alamet sayılır.
   Yarım at şeklinde bir genç insanın taç vermesi, eğer bekar iseniz olgun ve sizi taşıyabilecek bir kimse ile evleneceğiniz anlamına gelir. Eğer evli iseniz veya evlenmeyi şimdilik düşünmüyor iseniz, yapmak istediğini bir işin yakın zamanda gerçekleşeceği anlamına gelir.
   Gümüş kaşık ve altın kaşık, önceleri bulacağınız işiniz gümüş değerinde olup, daha sonraları altın değerine dönüşebileceği anlamına gelebilir.
   Babanıza ve ailenize tekrar dönmeniz yapacağınız bir işin sonu hayır ile sonuçlanacağı anlamına gelebilir.
   Allah’tan hayırlı sonuçlar dileğiyle esen kalınız.

 4. merhaba hocam ,rüyamda kuranı kerim okuduğumu gördüm küçük bir ayet okudum ama hangi ayet olduğunu bilmiyorum onun üzerine ertesi sabah bir adam geldi ben kendisinden korktum küçük kuran satıyordu ben kendisinden korktugum için almadım kapattım kapıyı daha sonra pişman oldum rüyam aklıma geldi keşke alsaydım dedim. ve içimde bir sıkıntı var hala cevabınızı bekliyorum hocam.

  • Merhaba sayın Gamze Hanım. Allah rüyanızı hayra tebdil kılsın. Rüyada Kur’an okumak, günahlarınızın affedilmesine Allah katında değerinizin artmasına ve manen yükselmenize alamettir.
   Gündüzün karşılaştığınız olaya gelince; o bir tevakuf olmuş, korkulacak bir durum yoktur. Evinizde Mushaf-ı Şerif varken tekrar bir Mushaf almanız şart değildir. Bilhassa sırf ticaret için okunmayacak derecede küçük boy Mushaf satanlara hiç itibar etmeyiniz.
   Gönlünüzü rahat tutunuz.

 5. Merhaba rüyamda çalıştığım okulda oluyorum nöbetçiyim ve teneffüste olduğumuz için öğrencileri sınıflardan çıkarmaya çalışıyorum.Bir kısmı çıkıyor bir kısmı kalıyor.Ben de olduğu kadar deyip aşağı bahçeye iniyorum.Bahçede arkadaşlarımla çimlere oturmuşken okula bir kişi geliyor.Bu kişiyi tanımıyorum.Yakışıklı uzun boylu düzgün giyimli bir erkek.Acaba aramızda bi şeyler olur mu diye düşünüyorum içimden.Daha sonra bu kişi biraz uzaklaşınca sol yüzük parmağında bir yüzük fark edyorum.Yüzük güneş ışığı vurduğu için prıl parıl parlıyor.Ben de evliymiş o zaman bi şey olamaz aramızda diyorum.O kişi binada işini bitirip okulun büyükç kapısından çıkıyor.Zehra adında ki kuzenim de arkasından hızla kapıyı kapatıyor.(Gerçek hayatımda da öğretmenim ve erkek arkadaşımla ilgili tereddütlerim kafamda soru işaretleri var.)

  • Merhaba Neslihan Hanım. Rüyanız hayırlara vesile olur inşallah. Bu rüyayı gördükten sonra uyandığınızda gönlünüze herhangi bir yorum geldi ise onu itibara alınız. Eğer öyle bir şey olmadı ise şu anlamda yorumlayabiliriz:
   Rüyada tanımadığınız bir erkeğin elinde yüzük olması, erkek arkadaşınızın iç yüzünü tam anlamda tanımadığınız anlamına gelmektedir. Onunla ilgili kapının kapanması için kuzenlerinizden veya arkadaşlarınızdan birileri size yardım edebilir.

 6. Merhaba, rüyamda erkek arkadaşımla nişanladığımızı görüyordum. Gümüş yüzüklerimiz oluyordu ve benimkini parmağıma takıyordu kendisi.Fotoğraf çekiniyorduk ve rüyamda kendimi çok mutlu hissediyordum.Yorumlayabilir misiniz acaba?

  • Bi yanlış anlama olmuş sanırım:) Erkek ark.ım bayan yüzüğü değil gümüş bir erkek yüzüğü takıyordu.Benim yüzüğümü de parmağıma o geçriyordu.

   • Neslihan Hanım. Arkadaşınızın size taktığı yüzük altın, kendisine taktığı yüzük gümüş ise, inşaallah onunla hayırlı bir izdivaç yapacağınıza işarettir.

  • Neslihan Hanım. Arkadaşınızın size taktığı yüzük altın olmadığı için o kimse ile yapacağınız evlilik sizin için sıkıntılı olacağı ve maalesef pek mutlu olamayacağınız anlamına gelmektedir. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

 7. Selamın aleykum hocam. Bizim bir erkek çocuğumuz var 14 aylık. Bu gece sabaha karşı çocuğumun yüksek bir pencereden aşağı düşmek üzere saklandığını(sarktığını), pencerede elinden tutanın baldızımın küçük erkek çocuğu olduğunu görüyorum ve birazdan çocuğum baldızımın oğlunun elinden tutunacağız aşağı düştüğünü ve içerde kayınvalidem ile küçük bekar baldızımın hiçbir şey olmamış gibi oturduklarını görüyorum. Ben “Allah, Allah” diye bağırarak oğlumun düştüğü yere doğru koşuyorum. Oğlum düşmeye yakın bir paraşüt gibi yavaşlıyor ve kağıt gibi sallanarak inmeye başlıyor. Rüyam burda bitiyor başka bir şey görmüyorum sabah aklıma gelir gelmez sol yanıma üç kere tükürdüm. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.

  • Aleyküm selam sayın Uğur Bey. Rüyanızı Rabbim hayra tebdil etsin. Hayır olur inşallah. Çocuğunuz sizin istikbalinizi göstermeye alamettir. Sizin meslek olarak ne ile meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama, iş veya sosyal yaşantınızda bazı inişler olabilir. İnşaallah bu rüyanın işaretine göre düşüş olmayacaktır. Çok çok dua ederek ve sadaka vererek bunu atlatmanız mümkündür.
   Allah’a emanet olunuz ve Allah sizleri ve çoluk çocuğunuzu her türlü kaza ve musibetten muhafaza kılsın.

 8. merhaba,
  bugun ruyamda yabancı bır ulkede oluyordum otoban gıbı bı yerdeyım.tek basıma orada yuruyorum ve uzerımde rahıbe kıyafetlerı var.bı yandan da hafıf bır yagmur yagıyor ve ıslanıyorum.bıraz da usuyorum.sonra ellerımı acıp dua edıyorum Allah’ım bu yolu yururken karsıma ıyı bana zarar vermeyecek ınsanlar cıkar dıye.duamı ederken ılerde jandarma polıs arabası falan goruyorum.yabancı ulke oldugu ıcın dua ettıgımı gorup musluman oldugumu anlamalarından korkuyorum.yanımdan gecıp gıdıyorlar arabayla ve bır sey demıyorlar.ruyam burada sonlanıyordu.

  • Merhaba Neslihan Hanım rüyanız hayır olur inşaallah. Rüyada yabancı bir ülkede olmak bazı fikirlerinizde düşünce olarak yalnızlık çekmenize alamettir. Otobanda yürümek bazı tehlikeli adımlar atmanıza, rahibe kıyafetinde olmanız tesettürlü değilseniz tesettüre gireceğinize fakat çevrenizin sizi yadırgayacağına, şayet tesettürlü bir kimse iseniz, düşüncelerinizde değişiklik yapacağınıza alamettir. Emniyet güçleri görmeniz güven alacağınıza, dua etmeniz ise Allah’a kendinizi manen daha yakın hissedeceğinize işarettir.

    • Yağmur, eğer felakete sebep olacak kadar değilse, rahmet ve İlahi yardım anlamına gelir.

     • Hayır sağanak şeklinde hafif bir yagmurdu.Çok teşekür ederim tekrardan.

 9. merhaba,gercek hayatta aılemle yasadıgım evden ve mahalleden kardeslerım ve ben memnun degılız.bız tasınmak ıstıyoruz ancak annem ve babam o semte alıstıgı ıcın sıddetle karsı cıkıyorlar ıkna edemıyoruz.bugunse ruyamda yenı bır eve tasınmız oluyoruz.1.kat buyuk guzel bır bına.guzel bı caddeye bakıyor.balkona cıkıp manzarayı ızlıyoruz.oturma odası ferah ve genıs yenı esyarla doselı.cok mutlu oluyorum.her sey gercek gıbı.ama bı anda annem ve babam nasıl ıkna oldu kı acaba ruyada mıyım dıye gecırıyorum ıcımden esyalara falan bakıp dokunuyorum.sonra bunun ruya oldugunu anlayıp cok uzuluyorum.ruyamı yorumlar mısınız acaba?

  • Merhaba. Rüyalarınız hayır olur inşallah. Allah kısmet ederse, gönlünüzce bir eve taşınmış olursunuz. Zira rüyada şaşırmak, sevineceğiniz bir olayla karşılaşacağınız anlamına gelir. Yeni eşyalar yeni çevredir. Geniş ev huzur anlamına gelir.

 10. 23.11.2013 / 11:38 tarihinde gönderilmiş olan 1. rüyanın yorumu:
  Merhaba Neslihan Hanım.
  Allah rüyalarınızı hayırlara tebdil kılsın. Rüyada görülen savaş ve talan durumları nefis ve çevreden bazı kimselerle mücadele anlamına gelir. Babaannenizin rüyadaki sözleri ise, babaannenizin veya anneannenizin veya yakınlarınızdan birilerinin yardıma muhtaç olduğu anlamına gelir. Yardım önce yakınlardan başlanırsa daha erdemli olur. Kendinizi kötü hissetmeniz mutluluğa, elma ve nar gibi mevsimsel meyveler ise iyi haberlere işarettir inşallah.

  2. Rüyanın yorumu:
  Olmasını istediğiniz ama olmasından ümidinizi kesmek üzere olduğunuz bir işinizin yapacağınız hayırlar ve dualar sonucunda gerçekleşeceği anlamına gelmektedir inşallah.

 11. Çok teşekkür ederim Bekir Bey gerçekten çok güzel yorumluyorsunuz rüyaları.Mart ayında dedimi kaybettik.babannem köyde yalnız yaşıyor.O çok kafama takılıyor.maddi olarak yardıma ihtiyacı yok şükür de kendisini yalnız hiseddip manevi olrak yardıma ihtiyacı olabilir.Allah razı olsun yorumlarınız için.

 12. Merhaba arkadaşım bir rüya görmüş bana anlattı ve size yorumlatmamı istedi.Yorumlar mısınız acaba.Rüyasında ben kız kardeşlerim ve arkadaşımla birlikteymişiz. Ben normalde biraz kilolu biriyim.Rüyasında zayıflamışım süslü bir halde bordo renk ruj ve ojelerim varmış.Saçlarım bukle bukle ve çok güzel olmuşum.Adana’yız ve kar yağıyormuş.Arkadaşım gerçekte tesettürlü bir bayan.Ama kapalı kıyafetleri yanında olmadığı için.Mini etek ve tişörtle geziyormuş.Münir Özkul’lla karşılaşmışız.Kendi aramızda hala ölmemiş mi diye şaşırıp gidip onunla fotograf çektirmişiz.daha sonra kar durup güneş açmaya başlamış.Böyle bir rüya.Yorumlarsanız seviniriz:)

  • Merhaba sayın Neslihan Hanım. Rüyalarınız hayırlı olur inşallah.
   Sizi manen rahatlatacak bir durum hasıl olacak inşallah. Arkadaşınız ise manevi bir soğukluk yaşadıktan sonra tekrar her şey eskisinden daha iyi olacak inşallah. Münir Özkulu görmeniz ve hatıra resmi çektirmeniz ise, onun isminin anlamına göre yorumlanır bu rüya.
   Münir= nurlanmış anlamındadır. Özkul= Gerçek ve samimi insan anlamına gelir. Özetlersek; arkadaşınız bir takınm sıkıntılarla karşılaştıktan sonra daha huzurlu ve içtenlikli ve tecrübeli bir kimse olacaktır inşaallah.

 13. Merhaba,
  Rüyamda lacivert,durgun çok güzel bir denizde bir süre yüzüyorum. Yüzerken kısa bir süreliğine bir girdaba girer gibi oluyorum ama girdap beni içine çekmeden ilerlemeye devam ediyorum. derken kendimi bir yüzme yarışı içerisinde buluyorum.Hızla yüzmeye çalışıyorum bitişi ilerde görüyorum. Bitişin olduğu yerin kıyısında kalabalık insanlar var yarışı izliyorlar. Takatim azalıyor çok yorulmuş oluyorum yine de kendi kendime “Hadi az kaldı kazanabilirsin.” deyip mücadele ediyorum.Rüyamı yorumlar mısınız acaba? (Bir de ben buraya çok yazıyorum.Bazen sizi sıktığımı düşünüp yazmaktan imtina ediyorum.Eğer böyle bir durum varsa belirtirseniz çok sık yazmamaya dikkat ederim.)

  • Merhaba Neslihan Hanım. Makul ve seviyeli olan her soruya cevap yazmaktan asla imtina etmeyiz, bundan dolayı müsterih olabilirsiniz.<
   R Ü Y A N I Z I N Y O R U M U :
   Allah rüyanızı her durumda hayra tebdil eylesin.
   Denizin rengi ve durgunluğu düşüncelerinizin sadeliğine alamettir. Girdap ise kaos ortamıdır. Adımlarınızı daha temkinli atmalısınız. İnşaallah bu kaos ortamına girmeden kurtulacaksınız. Yüzme yarışı zahmetli bir sınav olabilir. Sabır ve azim gösterirseniz inşallah kazananlardan olacaksınız.

 14. İyi günler rüyamı gerçekten olduğu gibi ılımlı falan değil gerçekten bilmek istiyorum. Benim 1 senedir sevgilim vardı onu çok seviyorum halada unutamıyorum ama onu silemiyorum. bir aydır beni başkasıyla aldatıyormuş yeni ve çok acı şekilde öğrendim. Ben sevgilimle aram mükemmelken 5 ay önce bir rüya gördüm.

  Sabaha karşı gibiydi elimde onun fotoğrafı vardı. Tatlı bir esinti içimde rahatlama vardı.
  Bir gün sonra rüyanın tabirine baktım tek ortak nokta ecel yakınlığıydı. Günlerce ağladığımı bilirim. Çünkü hayatımdaki çok önemli olaylar bana rüyalarımda malum olmuştur. Bana yaptığı ihanete rağmen, bu esinti ve rahatlık kafamı kurcalıyor. Bu rüya ne zaman aklıma gelse huzurumu kaçırmaktadır. Nedir bu rüyanın tabiri?
  Yorumunuzu bekler iyi günler dilerim.

  • Sayın Cmf. merhaba. Rüyanız oldukça açık. Şöyle ki; Eliniz de onun fotoğrafını görmeniz onun vefatına ve sizde sadece onun hatırasının kalacağına işaret olmuştur.
   Tatlı esinti ise sizin gelecekte huzura ereceğiniz anlamına gelmektedir.

   Arkadaşınızın sizi aldattığı hususuna gelince; ondan ne kadar eminsiniz? Bu aldatma olayı sizin acınızı hafifletmek babından veya size dost görünüp fakat sizi içten istemeyen birileri tarafından uydurulmuş olmasın.

   • Bekir bey, cevabınıza teşekkürler şöyle anlatayım yanyana otururken onu görüp koşup boynuna atladı uzaktaydık az görüştük bir kaç zamandır hafif kırgınlığımız telefonlarımı açmıyor diye sürtüştüydük uzun sürmezdi aramızda böyle şeyler ama bunu bahane bilip inadına büyüttü. Ne oluyor deyince üzgünüm dedi bende yanındaki herifi tepeledim lütfen adımla hitap etmeyin utanıyorum düştüğüm durumdan zaten

    • İftiranın büyük günah olduğunun farkındayım ona çok güvenirdim bekir bey biri söylese asla itibar etmem ama gözümle görünce anlayın yani

    • Sayın Cmf. Madem ki gözünüzün önünde bu olay vuku buldu canınızı sıkmaya değmez. Rüyanızda gördüğünüz gibi inşallah bundan sonraki yaşamınız tatlı esinti içinde huzurlu olur. Size değer verseydi ihanet etmezdi. Sizi sevginize ihanet eden birisinin ardından üzülmeye değer mi?

 15. O kadar çok şey yaşadımki iflas ettim babamı kaybettim o benimle çok şey paylaştı kısa sürede ben onu çok ama çok sevdim. Bu hayatta sarılcak bir babam vardı o bıraktı beni birde ona sarılabiliyordum yalnızlığımı çaresizliğimi anlayın. Size birşey anlatmak istiyorum çok sağolun vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için minnettarım. Ben 9 – 10 yaşındayken rüyamda deprem olduğunu gördüm o zaman bir rüya tabiri kitabı buldum ve ona baktım babamı kaybedeceğim yazıyordu çok korkmuştum inanın iki saat ona ulaşamasan deli olurdum o rüyanın korkusundan .babamı iki yıl önce amansız bir hastalıktan ötürü toprağa verdim canımdan bir parça gitti yazarken bile ağlıyorum. Babam hayattayken son zamanlarında bir rüya görmüştüm babamla karşılıklı oturuyorduk ikimizin önünde kırmızı bir kuran vardı. Mukabele yapar gibi ben babama Kadir Suresini okuyalım diyordum sonrada Muhammed Suresini okuyalım baba diyordum rüya bitiyordu esas beni merakta bırakan tarafı ben Kuran-ı Kerim’de Muhammed Suresi diye bir surenin varlığını o rüyama kadar bilmiyordum size çok zahmet verdim sıkıntımı dinlediniz farkındayım şu rüyamıda yorumlarmısınız? Teşekkür Ederim.

  • Rüyada kadir Suresini veya bir kaç ayetini okumak sevabı çok hayırlı iş yapmak anlamına gelir. Muhammed Suresini okumak ise kıyamette Peygamberimizin sancağı altında olmağa ve onun sünnetini yaşamağa işarettir.
   Bir sureden başka bir sureye geçmek ise, hayırdan hayra koşmağa işarettir.
   Sayın Cmf. Bizim toplumumuzda evlatlar yavrusuna aşrı hassasiyetinden dolayı uçma zamanı geçtiği halde yuvadan bir türlü uçurulmayan yavru kartalın anne babasının durumu gibidir. baba gölgesinde yaşayan gençlerin durumu, anne-babalarının ani ölümünde uçma öğretilmemiş kuşların çaresizliğine dönmektedir. Babanın vefatından sonra sorumlulukları ile karşı karşıya kalan gençlerde çok zor anlar yaşar.. Keşke çocuklarımızı büyütürken onun iyiliği için biraz mesafe koyabilseydik. O yüzden bir çoğumuz babanın vefatından sonra bocalama devri geçirmektedir. Şu fani dünyada kim kıyamete kadar hayatta kalabilmiş?

 16. Dun gece ruyamda insanlar korkuyla tepelerde bekliyordu.kotu bir sey olacak gibi bekliyorlardi.sonra gokyuzu ufuktan beyaz beyaz bulutlanip kabardi.o bulutlar bir anda duru masmavi bir denize donustu.denizdeki dalgalar kiyiya vurdukca kiyida beyaz kopukler olusuyordu.her şıriltinin sesi cok tatli bir halde duyuluyordu.deniz ve su gokteydi ama yagmamasina su dokulmemesine ragmen toprak islaniyordu.islanan toprakta bir anda binbir cesit ot yeserdi.saniyeler icinde cicekler acti.otlar cikti.yere uzanip otlari kokluyordum.otlar bile inanilmaz guzel bir kokuya sahipti.anlatilmaz bir huzur vardi ruyada.su sesi dalgalar masmavi deniz toprak toprakta yeseren otlar cicekler….insanlar secdeye kapanip sukrediyordu.

  • Sayın Rabia Hanım. Allah rüyanızı hayırlı kılsın. Dualarınız kabul olacak, sıkıntılarınız huzura tebdil olacak inşallah.

 17. selam hocam hayrolsun dün gece rüyamda çukur bir yerde evim vardı yanımda da rahmetli annem yukarıya bakıyorum yüksek istinat duvarları olan yerde evler var bende orda olmak istiyorum. daha sonra kendimi yukarda o yüksek yerde buluyorum yeşillik ağaçların olduğu bir yer ve içim ferahlıyor. o ağaçlardan biri zeytin ağacı ama heybetli büyükçe bir ağaç yanında zeytin yapılmış bidonlar var sonra kafamı çeviriyorum ağaç kurumuş üzülüyorum sonra o kuruyan ağaçtan odun yapar yakarız diyorum sonra galiba rahmetli annem diyorki yerine yeni bi ağaç çıkar daha iyi olur sonra bi bakıyorum yerinde fidan çıkmış ve dallarıda yeşil zeytinler var sonra rahmetli annemin yapılmamış mezarını görüyorum annem başında gülümseyerek oturuyor bende mezarın üst tarafındayım hemen iniyorum hocam daha detaylı kısaltmaya çalıştım merak ettim tabir ederseniz çok sevinirim

  • Aleykümselam sayın Yıldız Hanım. Rüyanız hayırlı olur inşallah.
   Zeytin ağacı hayırlı bir insana delalet eder. Kuruyan ağacın dallarını paylaşmak miras bölmeye veya o değerli şahısın manevi mirasından yararlanmaya alamet olabilir.
   O ağacın kuruması ve yerinde başka fidanlarının yeşermesi, tutunduğunuz bir sebebin elden gideceğine onun yerine yeni ve daha hayırlı sebeplerin verileceğine alamettir.

 18.  Rüyamda bir grup arkadaşımla (birçoğu asker arkadaşımdı galiba) dolaşıyorum aslında dolaşmaktan çok kaçmaya yahut hayatta kalmaya çalışıyoruz gibi birşey. Gökyüzünde belirsiz şeyler karanlık silüetler uçuşup duruyor. Insanlar açlık sefalet içinde yaşıyorlar. Heryere bir kaos ortamı hakim. dünya bir hayli Karanlık . Gece vakti yola çıkıyoruz Derken bizim köyün sınırlarında bir yere gidiyoruz. Yiyecek ve içecek birşeyler arıyoruz ve sadece tadı tuzu kalmamış sudan biraz içebiliyoruz. Uyumak içinKöyün sınırında kavak ağaçlarının olduğu yere yatıyorum.Üşümemek ve gizlenmek için üstümüze çalı çırpı yaprak falan örtüyoruz. Arkadaşımla biraz sohbet ediyoruz. Ben: açım zaten suda içemedim pisti su. Diyorum oda cebinden içi su dolu küçük bir tuzluk çıkarıyor ve: al şekerli su biraz iç kendine gelirsin kimseye çaktırmada diyor. Ardından nasıl karnımızı doyuracağımızı tartışıyoruz. Ben:taze bi ekmek olsada yesek diyorum Gruptan birisi: 5 km ötedeki ilçede taze ekmek vardır diyor. Başka biri: aramızda hangi deli gider oraya hem birazdan güneş doğacak diyor. Ben yattığım yerden birden doğrulup: aranızda benim kadar deli olan var mı? Diyorum. Sonra yola çıkmak için Hazırlanıyorum. Yolun başında birini bekliyorum. O sıra beklediğimin nişanlım olduğunu görüyorum. Annesi ve kız kardeşini bizimle gelmemesini dayanamayacaklarını yolun uzun olduğunu söylüyor gelmeyin diyor fakat onlar ısrar ediyor. Benimde o sıra elimde Kuranı kerim var biraz karıştırdıktan sonra ilk sayfasını açıyor ve ezbere bildiğim halde fatiha süresini kurandan okuyorum. Ama okurken tecvid ve makamlı değil. Anlamlarını iliklerime kadar hissedercesine tane tane okuyorum. Ve Kuranı bırakacak bir yer bakıyorum eski bir araba görüyorum yolun kenarında onun üzerine bırakıp yola çıkıyorum. Nişanlım gelip Koluma giriyor yanımızda annesini ve kardeşini görünce siz durun sizin gelmenize gerek yok diyorum onlar da cevap vermeden geri dönüyorlar ve nişanlımla ikimiz yola koyuluyoruz. Bu kadar. Not: film izlemedim

  • Sayın İskender Bey rüyanız hayır olur inşallah. Bazı ailevi sıkıntılar yaşayıp tatsız ve tuzsuz olaylardan sonra durum düzelecek ve sabah yani huzur gelecek inşallah.

 19. Rüyamda babamin kabrini ziyaret etmek icin gitmistik abdestimi aldim babamın kabrine gidecegim zaman halamla kavga etmeye basladik anneme olan saygusizligi yuzunden ona kiziyordum sonra namaz vakti geldi diye namazimi babamin kabrinin ayak ucunda kilmak isterken uyandim. Geri uyudugumda babamın yattigi mezarliktaki tum mezarlar acilmis sekilde gordum babamin mezarini kazan akrabamiz babamin kemiklerini mezardan cikarip tekrar yerlestirmeye calisiyordu bende yonun yanlis oldugunu soyleyip eski sekline gore yerlestirmesini soyluyordum, oda siyledigim sekilde yerlestirmeye calisiyordu etrafima baktigimda herkesin kemikleri mezarin ustende acikta duruyordu.

  • Tuğçe Hanım rüyanız hayırlı olur inşallah. Anlattığınız rüyanın seyrine göre akrabalarınızla çözülmemiş bir miras konusu babanızı rahatsız etmiş olabilir. Akrabalarınızın bu konuda görüşlerini aldığınız takdirde babanız kabrinde huzur içinde olur inşaallah.
   Şayet öyle bir durum yoksa babanızın ruhuna Allah için hayır hasenat yaptırmanız gerekir.

 20. Nisanlim ile beraber memleketime gidiyoruz. Cay bahcesine oturuyoruz ve yan masada hic tanimadigim biri nisanlimin yaninda bana laf atiyor. Cok sinirleniyorum ve bagirmaya basliyorum. Nisanlimi masada birakip lavoboya gidiyorum. Ancak kapisi ustten camli oldugundan bana laf atan adami kapida beni beklerken goruyorum. Hemen polisi ariyorum. Derdimi anlatiyorum ve polis geliyoruz diyor ben telefonu kapatmadan kapidan cikiyorum ve kapinin yanindaki bicagi alarak adamin ustune yuruyorum. O sirada duvarin arkasinda nisanlimi goruyorum. Taninadigim bir adamla gelip bana musallat olan kisi ile kavgaya tutusuyor ve dayak yiyor. Ben korkudan kapkaranlik bir yola kaciyorum. Yolda polis arabasinin geldigini sanip arabanin yanina gidiyorum ama beyaz bir kamyonet oldugunu goruyorum. Yokus yukari ciktiktan sonra kapkaranlik yoldan aydinlik bir caddeye ulasiyorum ce yokus asagi uzanan cadde de basinda isikli lambalar olan kisiler gorup yanlarina kosuyorum. Derdimi anlatiyorum. Polisleri surekli aradigimi ve telefonlarini acmadiklarini anlatiyorum. İstanbulda oturdugumu buraya yabanci oldugumu soyluyorum ve bana yardim edecegini soyluyor. Polis tanidigi oldugunu su an adliyenin onunde oldugumu ve burda beklememi soyluyor. O sirada adliyenin kapisinda 2 bayan 1 tanesi cok guzel ve 1 erkek aciklama yapiyor. Kameralar var. Hakimler ve savcilar denetleme kurulu uyelerini sectiklerini ve secilen uyeleri acikliyorlar. Aciklamalari bitip gidiyorlar. Ben aklim nisanlimda oyle cok agliyorum ki o sirada polis geliyor. Olayi anlatiyorum o da aglamaya basliyor. Merak etmememi onunla gitmemi olayi cozucegini iletiyor. Nisanlimi ariyorum aglayarak telefonu aciyor ve aglayarak nasil oldugunu beni meden aramadigi meraktan oldugumu soyluyorum. O da iyi oldugunu ama aramadigini iletiyor. Cay bahcesine gidiyoruz polisle. Burda beklememi ve konuyu arastiracagini soyleyerek yanimdan ayriliyor ve nisanlimi goruyorum kosarak yanina gidiyorum ve uyaniyorum.

  • Nişanlınız hakkında bazı yersiz endişeleriniz bulunmaktadır. Tahminleri değil, somut şeyleri dikkate alırsanız kaygılarınız kalmaz. Gönlünüzün rahat olması dileğiyle.. esen kalınız.

 21. MERHABA RÜYAMDA DÖNME DOLAP GİBİ YÜKSEK BİYERDE UÇUYORUM O SIRADA KARŞIDAN SAKALLI BİRİ UÇARAK GELİYOR ELİNDE BEYAZ BİR GÜVERCİN VAR BANA KENDİSİNİN HIZIR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR VE KUŞU BANA UZATIYOR KUŞU BANA PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÖNDERDİĞİNİ SÖYLÜYOR KUŞUN GÖZLERİ KÖRMÜŞ ONU İYİ KORUMMAMI SÖYLÜYOR KUŞU ALIDIM VE ONDAN SONRA UYANDIM ACABA YORUMU NEDİR HAYIRLI BİR RÜYA OLDUĞUNA İNANIYORUM

  • Bu rüya size bir gün Peygamber Efendimiz tarafından Hızır aleyhisselam aracılığı ile manevi bir emanet verileceği anlamına gelmektedir. Bu kuş belki bir zahiri ilim olabilir.

 22. Hayırlı günler hocam inşallah yukarıdaki gibi emaneti koruyabilirim. Hocam senelerce önce çoçukken gördüğüm bir rüyayı anlatmak istiyorum. Gene rüyamda birisi bana Kuran hatim etmeğe gideceğimizi söylüyor, ben de diyorum ki “ben bilmiyorum”. Diyor ki “Sen gel” Bir atın üstüne bindiriyor ve uçarak hatim okumaya giderken uyandım. Allah’a çok şükür şimdi 3 kere hatim okudum ve Rabbiimi çokça zikrediyorum rüyamın tabirini yaparsanız çok sevinirim

  • Sayın Laki, Bu rüyayı Kuran okumayı öğrenmeden evvel görmüşseniz rüyanız Kuranı öğrenerek gerçekleşmiştir. Eğer Kuran okumayı öğrendikten sonra gördü iseniz tecvit öğreneceğinize ve bekar iseniz istediğinizle evleneceğinize işaret vardır inşallah. At görmeniz muradınızın hasıl olduğuna veya olacağına alamettir.

  • Merhaba sayın Laki. Kızınızın dedesi vefat etmiş ise inşallah onun cennette huzur içinde olduğunu gösterir. Yaşıyorsa, inşallah iyilerden, Allah’ın askerlerinden, yani; Allah için nefsi ile mücadele eden birisi olduğu anlamına gelmektedir..

 23. ben bi mezarlık içinde topragın altına dogru inen bi merdivenden aşşa indim ve orda çarpıldıgımı gördüm dışarı kaçtım ordada hiç görmedigim ve tanımadım kötü kişiler vardı
  bi ara tanıdık birinide gördüm ama uyandım

  • Kabristan ziyaretlerine gittiğinizde, kabirlerin üzerine basmak ölülere eziyet vermek olur. Bilmeden üzerine basılan kabirlerin kefareti için Tekasür suresini okumalısınız.

 24. Rüyamda çağla yeşiline yakın bir sandukanın önündeyim, diz çökmüş şekilde yanımdada birileri var, sanduka peygamber efendimizinmiş, Essalatü vesselamu Aleyke ya Resullah diye hepbirlikte salavatlar getiriyoruz. sandukanın başında ayakta ama yüzlerini göremediğim kişiler var, bu kişiler nasıl olduğunu anlayamadım ama efendimizi sandukadan çıkartmışlar, peygamber efendimizin üzerinde yine yeşil renkten örtüler var, bunları açıyorlar, heyecanlanıyorum, dizlerimin üzerinden kalkar gibi oluyorum, daha sesli bir şekilde salavat getirmeye başlıyoruz. Efendimizi o kalabalık ile birlikte görmeye çalışıyorum. Efendimiz yatıyor, yüzü beyaz Nurani bir halde, saçları düz, siyah ve uzun, ortadan ayrılmış şekilde, burnu belirgin olduğu dikkatimi çekiyor, artan salavatlarda birlikte peygamberimiz yattığı yerden sağ tarafa doğru doğruluyor ve ayağa kalkıyor o an uyandım.

  • Allah, rüyanızı hayırlara vesile etsin Alp Bey. Peygamber efendimizi görmek çok büyük manevi hayırlara alamettir. Yüzünü tanımadığınız kimseler de meleklerdir. İnşallah bundan sonraki yaşamınızda siz de gayret ederseniz çok güzel manevi gelişmeler olacaktır.

 25. rüyamda çok büyük , uzun ve iri bir ağaçtan tepeme sürekli sonbahar yaprakları düşüyordu.ama öyle tane tane değil,düştüğünde canımı acıtmasından korkacağım kadar çok ve aynı anda.zaten acıttı da.kafamı kaldırıp ağaca baktığımda ağacın daha bir sürü sarılı yeşilli yaprağı olduğunu ama sarılar daha çok olduğu için üzerime düşecek çok yaprak olduğunu düşünüyorum.uzaklaşmaya çalışsam da ağaç yine de üzerime yaprak dökmeye devam etti yığınla. bi süre sonra başarabildim ancak uzaklaşabilmeyi.

  • Ceyda Hanım rüyanızın yorumu; bu sıralarda başınızdan geçebilecek bazı olaylara maruz kalıp üzerinize çok laf söz edilebileceği, böyle bir durumla karşılaştığınızda dedikodulardan ancak sabırla selamete erebileceğiniz şeklinde yorumlanabilir

 26. s.a. ben dün gece rüyamda bir erkek bebek doğurmuşum ama nasıl doğurduğumu görmedim sadece çok güzel bembeyaz mavi gözlü bir erkek bebek dünyaya getirmişim agzına hemen benim gerçek hayattaki çocuğumun pembe ve kullanılmamış emziğini verdim süt emzirmedim bebek hiç ağlamıyordu.bende bakkala mama ve biberon almaya gidiyordum.sonra babası geldi ismi ali olsun dedi.hem eşimin ailesinin evinde kendi akrabaları var hemde bizim evde akrabalarımız var.eşimin ananesi bebegin kulağına isim ezanı okudu ismini koymak için ama bir türlü ismi söyleyemedi çünkü alinin yanına ege ismini eklemesinide söyledim.

  • A.s. sayın Masal. Hanımefendi siz eğer hamile iseniz bir ikiziniz olabilir veya onun ardından bir de kızınız olma ihtimali bulunabilir.. Oğlunuz olursa ismi Ali olmalı inşaallah. Ayrıca erkek çocuğu müjdeli bir haberdir inşallah.

 27. 2aylık hamleyim rüyamda 6aylık doğum yaptım erkek bebekti çok kiloluydu çirkindi.lütfen cvp..

  • İnşaallah normal doğum yapacağınıza ve güzel bir bebeğinizin olacağına alamettir.

 28. çok teşekkür ederim bekir bey ama hamile değilim ayrıca 1 erkek çocuk annesiyim ama 2.çocuğumun olmasınıda çok istiyorum acaba bu rüya bu isteğimle bağlantılı olabilirmi.

 29. Meraba Bekir Bey. 12 mart gecesi rüyamda arabamla takla atarak kaza yaptığımı gördüm. Araba paramparça olmuştu. Ama ben hiç bir zarar görmeden içinden çıkmış bulunmaktaydım. Polisler geldi tutanak tutuyordu. Arabanın plakasına kadar gördüm,kullandığım arabaydı.Umarım hayırlara çıkar…Şimdiden teşekkürler yorumlarınız için.

  • Merhaba sayın Rüzgar. Allah rüyanızı hayırlara tebdil etsin. Arabanızın devrilmesi , kaza yapması iş hayatınızda bazı sıkıntılar yaşayacağınıza ve sonunda manen daha sağlam olarak doğrulacağınıza alamettir. Ancak bunun ikinci bir yorum şeklide daha vardır ki böyle korkulu bir rüya gördüğünüzde uyanınca üç kez solunuza tükürür gibi yapıp “Bu rüyanın şerrinden Allaha sığınırım” deyiniz.

 30. s.a. bekir bey ben bu gece rüyamda bi parti binasına gidiyorum parti binası benim çocukluğumdaki ilköğretim okulum.orada bi odaya girdim orada 5-6 tane bayan vardı.benim agzımda çiğnenmiş bir lokma vardı çiğniyordum ama bi türlü yutamıyordum.elime bi peçete aldım ağzımdan parça parça çıkardım.rengi böyle kahverengi ve yeşilimsi gibiydi.sonra oradan çıktım ağzımda hala kalıntıları vardı.sonra bi eczaneye girdim.eczanedeki su sebilinden su istedim.eczacı alabilirsin dedi tam dört bardak su aldım.borcumu sordum 4 lira dedi ve bana biraz fazla geldi.5 lira verdim üstüne 25 kuruş geri verdi.bende üzülerek Allah ın suyuna bu kadar para alınır mı diye kızdım.sonra birden bi kalabalık arkamdan beni alkışladı.eczacıya söylediklerim için.sonra evime doğru yürüdüm.

  • Aleykümselam Masal Hanım. Bu rüyanız nasibiniz olmayan bir şeyi elde etme çabası göstereceğiniz anlamına gelmektedir. Eczane şifadır. Rahatsızlığınız varsa inşallah iyileşeceğiniz anlamına işarettir.

 31. bekir bey ben şuanda aklımdaki fikrimdeki tek istegim eşimle mutlu olmak ve 2.çocuğumun olması.şimdi çok üzüldüm çünkü bunun için çok çaba sarfediyorum acaba bu isteklerim nasibim değil mi.dualar okuyorum,allaha yalvarıyorum.lütfen bi yorum yaparmısınız.

  • Sayın Masal Hanım ben çocuğunuz ile ilgili bir yorum yapmadım. Benim yorumum maddi bir durumla ilgilidir. Bu bir ev olabilir, bir eşya olabilir, hoşunuza giden bir araba olabilir. Sonra bu rüya bir ömür boyu olumsuzluğu kapsamaz. Dua edersiniz Allah işlerinizi pozitife çevirir. Müsterih olunuz.

 32. hocam dün gece bir rüya gördüm.böyle masmavi bir denizin üzerinde bir gemi gibi birşeye bindim ama çok yüksekti ve eğreti gibi üzerine oturdum ve önüme doğru uzandım,sıkı sıkı tutundum düşecegim diye çok korktum.çünkü düşersem öleceğim diye korkuyordum.ölürsem benim çocuğum annesiz kalır diye sadece çocuğumu düşünüyordum.sonra gemiden sağsalim indim.orada yine denizin içinde bizim komşu ve kızları vardı denizde yüzüyorlardı deniz pisti.adı tuğba olan komşu kızının burnundan böcek düştü.sonra gerçek hayatta yaşanan bi olaydan bahsettim haberin varmı dedim var dedi.sonra tuğbanın annesi büyük bi gürültüyle paldır kültür denizin yanındaki bizim oturduğumuz sitedeki apartmanın boşluğuna düştü.onu oradan çıkardılar.sonra şiddetli yer sarsılmaya başladı deprem oluyordu.ben dedimki:nasıl olsa apartmanlar boş insanlar dışarıda yıkılsada kurtulsak şu yüksek apatmanlardan dedim ama yıkım falan olmadı,deprem durdu.gerçek hayattada deprem bölgesindeyiz.

  • Sayın Masal Hanım. Bazen gündüz yaşanan veya konuşulan konular bilinç altına yerleştiği için rüyalara karışabilmektedir. Sanırım deprem bölgesinde yaşamanız sizin psikolojinizi etkilemiş olmalı ki, bu ve bunun benzeri korkulu rüyalar görmüşsünüz. Ama Tedbir olarak imkanınız varsa deprem bölgesinde yaşamanız sebebiyle apartmandan taşınmanız daha makul olur.

 33. Rüyamda turuncu bir gökyüzü vardı. Aynı hizada saf saf durmuş beyaz bedevi kıyafeti giymiş erkeklerle kıyamda durur gibi o turuncu yere bakıyorduk. asker gibi kıpırdamadan ayakta duruyorduk. Ben kadın olarak sadece tektim. ve bu sıranın başında duruyordum. Sağ tarafımda duran heybetli uzun boylu esmer kara kaşlı kara gözlü bir erkeğin eğilip bana gülümsediğini gördüm. Bunun Cebrail as olduğu içime ilham edildi. Sonra önce sağıma başımı çevirip allahuekber dedim sonrada sola başımı çevirip allahuekber dedim. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Hala tüylerim diken diken….

  • Rüyada göğü turuncu renkte görmek geçici bir hastalığa alamettir. Cebrail’i gülümser halde görmeniz hasta iseniz şifa bulmaya alamettir. Her halükarda durumunuzun inşallah daha iyi olacağına alamettir.

 34. s.a. bekir bey dün gece rüyamda annemle birlikte pırıl pırıl deniz suyunun olduğu bir yerdeydik.orası amerikaymış deniz suları ayak bileğimize geliyordu.deniz sularının içinden yürüye yürüye gidiyorduk hertaraf deniz sularıyla kaplıdı.sonra bir otobüse bindik ,nereye gittiğimizi sordum yolculara,yolcular yabancıydı ama gittiğimiz yer türkiye dediler ve sonrasını hatırlamıyorum. 2.RÜYAM:böyle doblo gibi bir aracın içindeydik.kuzenimin 2 aylık erkek bebeği bendeydi.bebek acıkmıştı ve aglıyordu.(normal hayatta anne sütü almayan bir bebek)bende sol göğsümü açtım çocuğu emzirmeye başladım.öyle emiyorduki bebeğin agzından mis gibi bembeyaz anne sütüm akıyordu.çok şaşırmıştım ve sevinmiştim anne sütü emiyor ve bebeği emziriyorum diye.sonra bebeğin annesinin olduğu yere vardık.annesine olanları anlattım.arabanın bagajından bebeğini almak için açtığında orada 2 tane bebek vardı.biri kuzenimin oğlu diğeride bir kız bebek.meğerse bebekler ikizmiş.

  • Sayın Masal, deniz görmek rahmete ve yolculuk yapmak hayırda ilerlemeye alamettir. Yabancı kimselerle karşılaşmanız fikren yabancı olduğunuz bir ortama gireceğinize işaret vardır.
   İkinci Rüyanız; Bebek görmek müjdeye , ikiz bebek ise çifte müjdeye işarettir. Süt vermek birisine bir menfaatinizin dokunacağına alamettir.

 35. merhaba ben rüyamda ananemin küçük bi masa etrafında aile fertlerine et dağıttığını gördüm et büyük parçalar halinde çok sağlıklı görünüyor ananem hayatta ve çiğ et dağıttı et helaldi hepimize keserek dağıtıyordu en son pirzola parçası getirdi ben çok severim normalde ve aldıklarımı geri verip onumu alsam diye düşünürken istedim ananemde bi parça kesip bana verdi ızgara var masanın hemen ilersinde oda gibi bir bölmede götürüp ızgaraya bıraktım oda da yerde böcekler gördüm biri karaböcekti çok hızlıydı çok korktum böcek ilacı bulup üstüne sıktım atlayarak düştü üstüme düştü sanıp gözümü sımsıkı kapattım bağırmaya başladım babam geldi baba üstümdemi derken önüme düşüp öldüğünü gördüm bu kısımda başka bişey hatırlayamıyorum ondan sonra bi köye geldim yabancı bi köy ikindi vakti geliyoruz yanımda arkadaşım var ananemde aklımdan geçiyo ama o rüyanın devamı sanırım etraf kararınca bi sokaktan geldiğimz yere köyün denizine varmaya çalışıyorum zifiri bi sokağa giriyorum ışık açmaya çalışırken telefonumla önümü görmek isterken sokağn köşesinde simsiyah bi insan gölgesi görüyorum ruh gibi ama insan silüeti arkadaşım inanılmaz bi çığlık atıp geri koşuyo ben öylece kalıyorum zaten rüya diyorum ama çok korkarak uykudan uyandığımı görüyorum yani uykunun içinde uyumuşum orda gözümü açtığımda gözümü yeşil görüyorum yani kendimi uyanırken görüyorum ve gözlerim yeşil olmuş normalde kahverengi o korkuyla ordaki gibi sıçrayarak uyandım yorumlarsanız çok sevinirim her türlü ayrıntıyı anlatmaya çalıştım ben üniversiteye bu sene başlamak istiyorum inşallah ananem varlıklı dersane masraflarımıda karşılamış biridir şuan aynı apartmanda miras olan dairesinde oturuyoruz ama dediğim gibi hayatta

  • Merhaba Esra. Allah rüyanızı hayra tebdil etsin.
   Anneannenizin küçük bir masa etrafında çiğ et dağıtması, bir miras meselesi olacağına ve dedikodu yapmaya alamettir.
   Yerde böcekler görmeniz bazı değersiz kimselerin sözlü tacizlerine maruz kalabilirsiniz. Onlara karşı ailenizden yardım göreceksiniz inşallah.
   karanlık bir sokağa girmeniz sonu bilinmeyen bir maceraya adım atmanız anlamına gelmektedir.
   Siyah insan silüeti kötü karakterli bir kimse ile karşılaşmanız ve onun kötülüğü bulaşmadan inşallah kurtulacağınız anlamına gelmektedir.
   Gözlerinizin yeşil olması mutlu ve sevindirici bir durum yaşamanız anlamına gelmektedir.

 36. s.a. bekir bey ben bu gece rüyamda kayınbabam kafesin içine 4 adet bıldırcın koymuş kafesin agzı açıkmış.sonra 4 adet daha bıldırcın kendiliğinden kafese gelmiş ve 8 adet bıldırcın olmuş.sonra hepsi yumurtlamış 8 adet bıldırcın yumurtası vardı kafeste benim çocuğumla birlikte yumurtalara bakıp seviniyorduk.sonra birbirinden bağlantısız ama burnumun üzerini elimle sıkıyordum ve bembeyaz süt gibi irin çıkarttım.sonra yine başka bir rüya aynı gün gördüğüm:ananemin evindeydim oraya benim kuzenlerim geliyordu ve ben çok üzülmüştüm.hepsi hamile,bebekleriyle gelmişlerdi.bende hala hamile değilim, karnım boş diye üzülüp saçımı başımı düzeltip onların yanına gittim.birinin bebeği çok küçüçüktü,diğer kuzenimin bebeği ise çok iri ve gelişkindi.

  • A.selam Masal Hanım. İnşaallah bu rüya bir çocuğunuzun daha olacağı anlamına gelmektedir. Tabi doğrusunu Allah bilir. Kuşlar ve yumurtalar iyi haberlere ve gelişecek iyi olaylara işarettir. Burnunuz üzerinden bir şeylerin akması, ya bir sıkıntıdan veya bir hastalıktan kurtulacaksınız inşallah.

 37. yorumlarınız için çok teşekkür ederim bekir bey.ben bu gece rüyamda hep eşimle ilgili rüyalar gördüm.eşimin emine diye bir bayanla bir ilişkisi başlamış.ben bunu bir şekilde öğreniyormuşum.bana eşim diyorki eylül ayından bu yana başladı ilişkimiz.o bayana ulaşıyorum bi şekilde oda diyorki bana bekar olduğunu söyledi.parmağındaki yüzükleri de öylesine takdım demiş.ben okadar çok üzüldümki anlatamam.sonra eşimi kaybettim galiba acaba tekrar nasıl gönlünü kazanabilirim diye düşünüyordum.demek 2.çocuğuda bu yüzden istemiyor dedim kendi kendime.eşim haftanın belirli günleri gidip orada kalıyormuş.eşimi bize dönme konusunda ikna edemiyordum birtürlü. sonra pes ettim oğluma dedimki baban artık bizi istemiyor hadi gidelim dedim.çocuğumuda aldım bir uçurum gibi biryere gelip orada durdum.sonra eşim koşarak bizim yanımıza geldi.elinde bir bebek puseti vardı.içine bebek yatırılan puset.bize gülümsüyordu.ama rüya boyunca içim çok sıkılmıştı.2.bir rüyada böyle pastane gibi bir yerde muhallebili ve şerbetli baklavalar yiyordum.

  • Sayın Masal Hanım. Sözünü ettiğiniz bu eşinizin yakınlaşımı rüyada mı yoksa gerçek hayatta mı olmaktadır.?

 38. Merhaba. Ben rüyamda yakın akrabalara helva yaptım ve onlara ikram ettim. Lütfen bunu yorumlar mısınız?

  • Merhaba Hacer Hanım. Siz, size muhalif kimselere karşı yakında topluca bir başarı elde edeceksiniz inşallah.

 39. hepsi rüyamdır bekir bey.

  masal – 29 Mart 2014 – 14:21 tarihli soru: Edit

  yorumlarınız için çok teşekkür ederim bekir bey.ben bu gece rüyamda hep eşimle ilgili rüyalar gördüm.eşimin emine diye bir bayanla bir ilişkisi başlamış.ben bunu bir şekilde öğreniyormuşum.bana eşim diyorki eylül ayından bu yana başladı ilişkimiz.o bayana ulaşıyorum bi şekilde oda diyorki bana bekar olduğunu söyledi.parmağındaki yüzükleri de öylesine takdım demiş.ben okadar çok üzüldümki anlatamam.sonra eşimi kaybettim galiba acaba tekrar nasıl gönlünü kazanabilirim diye düşünüyordum.demek 2.çocuğuda bu yüzden istemiyor dedim kendi kendime.eşim haftanın belirli günleri gidip orada kalıyormuş.eşimi bize dönme konusunda ikna edemiyordum birtürlü. sonra pes ettim oğluma dedimki baban artık bizi istemiyor hadi gidelim dedim.çocuğumuda aldım bir uçurum gibi biryere gelip orada durdum.sonra eşim koşarak bizim yanımıza geldi.elinde bir bebek puseti vardı.içine bebek yatırılan puset.bize gülümsüyordu.ama rüya boyunca içim çok sıkılmıştı.2.bir rüyada böyle pastane gibi bir yerde muhallebili ve şerbetli baklavalar yiyordum.

 40. Sayın Masal Hanım eşinizi aşırı kıskanmanız rüyalarınıza yansımış olmalı ki bu tür rüyalar görmektesiniz. Gerçek alemde öyle bir durum olmadığı sürece içiniz rahat olmalı ve vesveseye mahal vermeyiniz. Zira bu tür vesveseler içinizi kemirir mutluluğunuzu yok eder.

 41. Bekir Bey merhaba,
  Rüyamda çok yüksek olmayan bir dağa çıkıyorum. Yokuş bir tepe..Dağı çıkarken epey zorlanıyorum. Güçlükle de olsa çıktıktan sonra çok güzel bir manzara görüyorum. dağların arasında nehir akıyor küçük yeşil ağaçların olduğu tepelerin arasından pırıl pırıl masmmavi bir nehir akıyor. Bu görüntü beni rahatlatıyor rüyamda.Bekir Bey o nehrin Fırat Nehri olduğunu anlıyorum görünce.( Gerçekte de Fırat Nehri’nin geçtiği Urfa’da yaşıyorum Bekir Bey.) Teşekürler şimdiden.

  • Merhaba Neslihan Hanım. Rüyanız hayırlı olur inşallah.
   Rüyanızın anlamı; önünüzde bazı sıkıntılı günler olması ile tabir edilir. Ancak sıkıntılarınızın akabinde huzur ve mutluluk dolu günleriniz olacaktır inşallah..
   Fırat’ın anlamı tatlı su demektir.
   Tatlı suyun rüya tabirindeki anlamı ise güzel haberler demektir. İnşaallah sabrınız neticesinde güzel haberler alacaksınız demektir…

 42. İyi geceler bekir bey. 1.rüyam küçük bir kutunun içersinde 1 adet kedi yavrusu vardı.ben onu alıp sevip bakıyordum sonra kedinin altından önce 1 tane sonra 2 tane daha mercimek tanesi kadar kedi yavruları çıkmaya başladı……

  2.rüyam:annem babam ben ve benim çocuğum bir derenin içindeydik. sonra ben simsiyah bir kırkayaklı böceği gördüm onu vura vura öldürmeye çalışıyordum. sonra birden büyüdü kocaman bir böcek oldu. vura vura öldürdüm ve karnını bıçakla yardım. sonra bağırsağın içindeki dışkılarınıda dereye döktük babamla.

  • Merhaba Masal Hanım. Rüyada kedi görmek iki yüzlü insanlarla karşılaşacağınız anlamına gelir. Her yüzünüze gülenlere güvenmemelisiniz.
   İkinci rüyanızdaki kırkayak böcekle uğraşmanız ve onun büyümesi ve onu öldürmeniz bazı küçük meseleleri veya basit kimseleri gözünüzde büyüttüğünüz anlamına gelmektedir. Babanız veya yakınlarınızın yardımı ile o tür sıkıntılardan kurtulacaksınız inşallah.

 43. yorumlarınız için allah razı olsun bekir bey.ben bu gece rüyamda hastanedeydim ve hamileymişim.doktor beni masaya yatırdı ve bebeğin kalp atışlarını dinledi ve beni muayene etti.doktor hanım çok sevindi ve sana bir sürprizim var dedi.yanında hemşireleride vardı.(ben gerçek hayatta ilk doğumumu sezeryan ile oldum).cinsiyetini biliyormusun dedi.hayır sürpriz olsun diye doğumda öğreneceğim ama içimden erkek gibi hissediyorum dedim.sonra hiç acısız sancısız bir şekilde ve bir anda bebeğimi normal doğumla dünyaya getirdim.doktorun bana süprizi normal doğum yapacak olmammış.çok tatlı bir erkek bebekti.adını tuğra koyacağım dedim.anneme haber verin oda çok şaşıracak normal doğum yaptığım için dedim.hemen ayağa kalktım ve çok mutluydum.fakat aslında kız bebeğimin olmasını istiyordum bu sefer.

  • Masal Hanım tabi doğrusunu Allah bilir ama bu kez bir kızınızın olma ihtimali daha fazladır inşaallah.

 44. Rüyamda eski evimizdeydik, akşam olmuştu, dışarısı karanlıkti. Gerçekte engelli olan abim koltukta yatıyordu ve ben onun ateşine bakar gibi yapıp Allah’ım şifa ver gibi bir dua ediyordum. O sırada camdan baktığımda beyaz giyinmis , beyaz sarıklı, yaşlı, beyaz sakallı biri bazı hareketler yapıyordu, dolaşıyordu. Sanki belli düzende hareketler gibi. Ve o sırada babannem koltukta otururken dışarıdaki adamı ima edip eşşeği çağır dedi. Abimin rahatsızlığı için. Ben de dışarıya baktım sanki uçarak eve geliyordu ama 1 sn gibi kısa bir süre gördüm uçtuğunu ve eve göremeden rüya bitti. Rüyayı sabah 4 buçuk 5 arası gördüm.

  • Ayşenur Hanım. Beyaz giyinmek sağlıkçıların giysisidir. Eşekten maksat hizmetkardır. İnşaallah abiniz şifa bulup acıları dinecektir.
   Dua etmeye devam ediniz.

 45. hocam 2.rüyam:böyle osmanlı dönemine ait prenses elbisesi giymişim üzerime.sonra bir çiçekçiye girdim.canlı çiçek sordum,fiyatları çok pahalı geldi bana.çiçek satıcısının yüzü çok siyahtı.sonradan biraz daha açık bir ton haline geldi yüzü.adam genç biriydi.sonra oradan çıkarken benim gibi giyinmiş,üzerlerinde osmanlı kıyafetleri giymiş kızlı erkekli bir topluluk gördüm.sonra çok sevindim.benim gibi giyinen insanlar varmış diye.sonra onları kaybettim.aramaya başladım yollarda.yine öyle kıyafet giymiş bir topluluk mehter takımı çala çala başka bir yöne gidiyorlardı.sonra bir çocuk gördüm o kaybettiğim topluluğu sordum bana tarif etti.o yöne doğru giderken 2-3 erkek benim önümü kesip beni rahatsız etti ve bir amca beni kurtardı.sonra bir binaya girdim.benim gibi osmanlı elbiseleri giymiş topluluk oradaydı ve çok kalabalıktı.orada tiyatroculuk için seçmeler yapııyordu.bende kayıt yaptırdım ve kayıt için 2 tl verdim.herkes hazırlıklı gelmiş.çoğu eleniyor çoğu kazanıyordu.bende orada kafamda bir proje tasarladım ve kazanacağımdan emindim.artık bir işim olacak diye sevinirken galiba uyandım.

  • Bu rüyaya göre sizin Osmanlı Tarihi ile ilgili ilminiz artacağına ve Osmanlı sempatizanları ile yakınlığınızın olacağına alamettir.

 46. Merhaba rüyamda kendi kendini yiyen bir gelincik gördüm, kendi kendini yedikten sonra karnından ölü yavruları çıkmıştı, şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba Ayşen Hanım. Rüyada gelinciğin kendi kendini yemesi, sizden olmayan fakat size dost görünen bir kimsenin hasedi kendi kendini yiyip bitireceği ve yavrularının da ölü olması bir düşmanınızdan tamamen kurtulacağınız anlamına gelmektedir inşallah.

 47. Hayırlı günler hocam,ben geçenlerde bana göre olumsuz sayılabilecek iki tane rüya gördüm.Ve ikisini de arkadaşıma anlattım.O da biraz olumsuz yorumlarda bulundu.Sonradan öğrendim ki rüyalar anlatılırsa ve nasıl yorumlanırsa öyle çıkarmış.Benim bu gördüğüm rüyalar da muhakkak olumsuz mu çıkacak?Olumsuz çıkmaması için Allah yalvarıp yakarsam,dualar etsem fayda eder mi?Yoksa iş işten geçti mi,ne yaparsam yapayım olumsuz durumlarla mutlaka karşılacak mıyım?

  • Sayın Cüneyt. Peygamber Efendimiz “Rüyalarınızı alimlere anlatınız. Kötü olan rüyaları başkalarına anlatmayınız.” buyurmaktadır. Her rastladığınıza rüya anlatılmaz.
   Her neyse sizin öyle telaş etmenize gerek yoktur. Şöyle dua ediniz. “Ey Rabbim görmüş olduğum o rüyanın şerrinden sana sığınırım”
   Allah dilemedikçe kimse dileyemez.

 48. Hz. Ayşe(r. anha) anlatıyor:Medine’ÜIerden kocası ticaretle uğraşan bir kadın vardı. Hz. Peygamber’e (s.a.) geldi ve dedi ki: Kocam kayıptır. Beni de hamile olarak terketmişti. Rüyamda evimin direğinin kırıldığını ve şaşı bir çocuk doğurduğumu gördüm. Rasûlullah (s.a.): “Hayırdır. Kocan inşALLAH sağlam olarak dönecek. Sen de iyi bir çocuk doğuracaksın.” diye yorumladı. Kadın (aynı rüyayı) üçüncü defa görünce, hemen gel­di. Fakat Rasûlullah evde yoktu. Ben ne gördüğünü sordum. O da rüyasını anlattı. Bu sefer ben: Şayet rüyan doğruysa kocan ölecek, sen de kötü bir çocuk doğuracak­sın, dedim. Kadın oturdu, ağlamaya başladı. Bu arada Rasûlullah (s.a.) geldi ve bu yurdu ki: “Bırak ey Âişe! Bir müslümanm rüyasını yorumladığınızda, mutlaka hayır ile yorumlayın. Çünkü rüyayı tabirci nasıl yorumlarsa öyle tahakkuk eder.” Hz. Âişe (r.anha) der ki: “ALLAH’a yemin olsun ki bir zaman sonra kadının kocası öldü. Kadını da fâcir bir çocuk doğurmuş olarak gördüm.”
  Hocam verdiğiniz destek için teşekkürler.Bu arada yukarıya yazdığım hadisteki kötü durum gibi ya benim de başıma olumsuz bir durum gelirse diye vesvese yaptım.Bu yazdığım hadis sahih midir?Bu arada rüyayı anlatırken ben de olumsuz tabirler kullanmıştım.Benim de hatam var.Arkadaş da olumsuz yorumda bulununca tedirgin oldum.“Ey Rabbim görmüş olduğum o rüyanın şerrinden sana sığınırım” şeklinde dua edersem,bütün bu olumsuz yorumlara rağmen bir zarar gelmez değil mi hocam?

  • O hadis doğrudur. Zira Yusuf Suresi’nde rüya bahsinde bir kimse yalan bir rüya anlatıyor Allah o rüyanın tabirini yapan Yusuf Peygamberin yaptığı tabiri doğru çıkarıyor. ve o şahıs idam ediliyor.
   Ancak sizin rüyanızı tabir eden bir kimse elbette bir peygamber gibi faziletli birisi değil. Bu sebeple deriz ki Peygamber (s.a.v.) Efendimiz “Bela ancak sadaka veya dua ile önlenir.” buyurdular. Siz de hem dua ediniz ve hem de sadaka veriniz. Kalbinizi de Allah’a bağlayınız . Biliniz ki Allah dilemedikçe başınıza hiç bir musibet gelmez.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Login