Rüya Tabiri (Yorumları)

Sümbül bahçeleriBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  
 

 

NOT: Rüyalarını yorumlatmak isteyenler alttaki; “Bir Cevap Yazın” kutusuna rüyasını yazarak yorum alabilir.
İslam Dergisi Sitesinde Rüya yorumlatmak ücretsizdir.

RÜYA: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdular ki;
-” zel rüya gören, hemen Allahü teâlâya hamd ve şükretsin! Kötü rüya gören, Allahü teâlâya sığınsın, rüyasını kimseye anlatmasın! O zaman rüyanın ona zararı olmaz.” (Hadis-i Dare Kutni)
Ebû Katâde radiya’llâhu anh’den rivâyete göre Peygamber aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
“Güzel rü’yâ Allah’tandır. Fenâ rü’yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yâni karışık rü’yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin ve o rü’yânın şerrinden Allâh’a sığınsın, (Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, desin!). Bu sûretle o rü’yâ, gören kimseye zarar vermez.”
(Kütüb-ü Sitte-1358)

Rüya; Büyük İmam, İmam-ı Rabbani(k.s.) hazretlerinin açıklamasına göre: İnsan uyuduğu zaman ruhu bedenden geçici olarak ayrılır . Seyahate çıkan bir kimsenin evinden ayrıldığı  gibi beden kalıbından Misal Alemine geçer. O alem madde alemi ile Melekut alemi arasında bulunmakta olup, orada mahlukların kendileri değil sadece örnekleri vardır. Orada her mahlukun bir bir benzeri vardır. Rüya gören bir kimsenin, rüyasında “Ben seni rüyamda gördüm ” dediği zaman , o kimse “Ben bir şey hatırlamıyorum” der . Bu doğrudur . Çünkü Rüya gören , gördüğünü iddia ettiği kimsenin kendisini değil benzerini görmüştür.

Bu hususta Peygamberimiz:

“Peygamberlik gitti , sona erdi , benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak mübeşşirat vardır ki, o da sahih rüyadır. Bu rüyayı ya bizzat kişi kendisi hakkında görür veya başkası onun hakkında o rüyayı görür.”

İbn Mace’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte rüyalar üç kısımdır:

1-Korkulu rüyalar: Bunu başkasına anlatmamalı, yorumda etmemeli.

2- İnsanın uyanıkken fazla ilgilendiği bir husus hakkında gördüğü rüyadır. Bu da yorumlanmaz.

Nübüvvetin kırk altıda bir parçası sayılan rüyalardır ki bunlar Rahmani rüyalardır. Bunları Ana Kitabdan melekler o kimsenin rüyasına yansıtırlar. Bu rüyalar müjde ve uyarı niteliğindedir.

Evliyanın uyanıkken gönül gözü ile gördüklerine keşif denir. Yalnız bu gönül gözü ile görülen görüntüleri,  süfli bir kimsenin gördüğü basit ve sıradan görülen rüyalar gibi sanılmasın. Bu keşifler öyle görüntülerki herbiri bin bir dünya zevkini alt üst eden nurların mest ettiği  tecellilerden ibarettir.  Her insanda bu gönül gözü bulunur amma , biz insanlar çeşitli dünyevi istek ve arzularımız  ile bu gözün görüntüsünü perdeleyerek kör kalmış durumdayız..

Rüyaların gerçekleşme durumuna gelince, bazıları  görüldüğü gibi çıkarken,  bir çoğuda rumuzludur ve bu sebeple yorum gerektirir.

SALİH RÜYA

7125 – Ebu Sa’îdi’l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: “Müslüman kişinin salih rüyası, peygamberliğin yetmiş cüzûnden biridir.”

7126 – Ümmü Kürz el-Ka’biyye radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Peygamberlik gitti fakat mübeşşirât (mû’minin göreceği güzel rüyalar) bâkidir.”

7127 – Ebu Sa’îd ve İbnu Abbâs radıyallahu anhüm anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim, beni rüyasında görmüşse mutlaka beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.”

7128 – Ebu Cuheyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim beni rüyasında görürse, o uyanıkken beni görmüş gibidir. Çünkü şüphesiz, şeytan benim suretime girmeye muktedir değildir”

7129 – Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rü’ya üç kısımdır: Biri Allah’tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü’ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.”

7130 – Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Rüya üç kısımdır: “Birkısmı; âdemoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır; birkısmı, kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir; bunları uykusunda görür; birkısım rüyalar da var ki, onlar peygamberliğin kırkaltı cüzünden birini teşkil eder.”

Râvi Müslim İbnu Mişkem der ki: “Ben, Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh: “Sen, bu hadisi Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan bizzat işittin mi?” dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): “Evet! Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan işittim. Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselam’dan işittim” dedi.”

HOŞLANILMAYAN RÜYA GÖRÜLÜNCE

7131 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görünce uzandığı zaman diğer yanına dönsün, üç sefer soluna tükürsün. Allah’tan o rüyanın hayrını talep edip, şerrinden Allah’a sığınsın.”

7132 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam gelip: “Rüyamda başımın vurulduğunu, (koparıldığını) sonra da yerde yuvarlandığını gördüm!” dedi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular: “Şeytan (birinize rüyasında) gelir. O da bundan korkar. Sabah olunca, gidip bunu halka anlatır.”

RÜYA NEYE DAYANILARAK YORUMLANMALI?

7133 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye mânalarını da dikkate alın. Rüya, ilk yorumcuya göre (vuküa gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın).”

7134 – Ümmü’l-Fadl radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre: “Kendisi (bir gün): “Ey Allah’ın Resülü! Rüyamda sanki sizin uzuvlarınızdan birinin evimde olduğunu gördüm” demiş, Aleyhissalâtu vesselam da: “Hayır görmüşsün. Kızım Fâtıma bir oğlan çocuğu dünyaya getirir, sen onu emzirirsin” buyururlar.

Gerçekten de Hz. Fâtıma radıyallahu anhâ (bir müddet sonra) Hz. Hüseyin veya Hasan radıyallahu anhümâ’yı doğurdu. Ümmü’I-Fadl da (kendi bebeği) Kusam’ın sütüyle onu emzirdi.

Ümmü’I-Fadl (sözüne devamla) dedi ki: “Bir gün ben onu Aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına getirip kucağına koydum. Ç’ocuk (Resulullah’ın kucağına) işedi. Bende çocuğun omuzuna vurdum. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm müdahale ederek “Oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet (mağfiret) etsin” buyurdular.”
Ruyada görülen renkler; kırmızı ve siyah ise hayırlı değildir. Beyaz ve yeşil ise o rüyanın hayırlı olacağı anlamına gelir.

 

        RUMUZLAR:

 

 A

 Abdest almak: Borçlu olan borcundan kurtulması, sıkıntılı olan, sıkntılarından kurtuluşa işarettir.
Abdest Bozmak: Alacaklarını almak. Rahatlamak
Ağlamak: Sevinmeye işaret eder.
Akrep: Dili ile herkesi rahatsız eden biri ile karşılaşmak anlamına gelir.
Aksaklık : İşlerinin yolunda gitmemesine işaret eder.
Ağaç: Meyveli ağaç topluma faydalı ilim adamlarına insanlara işaret eder. Meyvesiz ağaçlarda kendisinden bedensel olarak yararlanılan kimselere işaret eder.
Altın: Altın görmek iyilik bulmaktır .
Anne: Annesini gören birilerinin himayesine girmeye delalet eder.
Anahtar: Bir sırrı öğrenmeye işaret eder.
Araba : Araba görmek aileye delalet  eder.
Araba sürmek: Yöneticilik etmeye delalet eder.
At : At görmek hayırlı bir isteğin olacağına işarettir.
Ata binmek: İsteklerin tez gerçekleşeceğine işaret eder.

B

Baba:  Babasını gören maddi ve manevi destek bulacağına işaret eder
Bacaklar: Kişinin geçim kaynaklarıdır. Onlardaki olumsuzluk geçimi ile ilgilidir.
Balık: Fırsatlar anlamına gelir.

C

Cami: Cami görmek hayırlı bir rüyadır. Camiye girmek kötülüklerden korunulacağına işarettir. Cennetlik olmakla da yorumlanır.
Cehennem: Günah işlemeğe delalet eder. Kötü kimselerle düşüp kalkmaya alamettir.
Cennet: Huzur ve Barış bulmaya işarettir. Camiye müdavim olmaya, namaz kılmaya alamettir.
Cenaze: Cenaze görmek misafire işarettir.
Cin çarpması: Faizle meşgul olmağa delalettir.

 Ç

Çamur : Günah veya sıkıntılı günlere işarettir.
Çarşı: Alış verişe işarettir.
Çayır ve çimen:  Huzura delalet eder.

 D

Dağ: Dağ görmek ulvi duygulara işaret eder.
Davul: Çığırtkanlığa işarettir.
Define: Miras malı veya ilme delalet eder.
Demir : Güç ve kuvvettir
Deniz: Enginliğe delalet eder
Diş: Dişlerdeki olumsuzluk işlerin olumsuzluğuna delalet eder
Dua : Allah’a manevi yakılığa delalet eder.
Düşmek : Mal veya itibar kaybetmeğe delalet eder

 E

Ebem Kuşağı: Rüyada görülen ebem kuşağı sevinç ve iyiliğe işarettir.
Ekin: Yeşil ekinler mutluluğa, kuru başaklı ekinler bolluk ve berekete alamettir.
Ekmek: Dindarlar için manevi rızık, başkaları için berekettir.
Elbise: Dar ve küçük her elbise sıkıntıdır. Fazla bol giysilerde kişinin aldığı sorumlulukları  taşıyamamasına işarettir.
Elma: İyi kimselere işarettir.
Eşek: Anlayışsız kimsye alamettir.

 F

Fare: Hırsıza veya iman hırsızı şeytana alamettir.
Faiz: Faizle meşgul olmak cin şeytanları ile yakınlık kurmaya alamettir.

 G

Gümüş : İyilik le tabir olunur
Gelin: Gelin getiren kimsenin bir makam veya bir mevkiye sahib olacağı anlamını taşır.

 H
Haber  Vermek:
Para harcamaya veya kaybetmeye işaret eder.
Haber almak:  
para geleceğine işaret eder.
Hac:
Selamete ve istikamete kavuşacağına veya, günahlarının affa uğrayacağına işaret eder.

    I
Isırmak:
İnsanın kendi parmağını ısırması, şaşıracağı bir işle karşılaşması anlamına gelir.

Islık: Islık çaldığını görmek boş işlerle uğraşmak manasına gelir.

   İ
İbrahim Peygamberi görmek: bolluk ve berekete, cömert birisiyle karşılaşmaya veya tevekkül makamına yükselmeğe işaret eder.
İçmek: Tatlı bir şey içmek güzel haber almaya, acı veya ekşi şeyler içmek ise tatsız sözler işitmeye işaret eder. Sufiler tatlı bir şey içerlerse, manevi zevke işaret eder.
İğne: Birine iğne dürtmek , onu incitmeye, onunla bir şeyler dikmek, birilerine yardım etmeye işaret eder.
İlaç: İlaç içmek, hasta değilse manevi şifaya işaret eder. hasta ise iyleşmeye işaret eder.

   K
Kâbe:
Rüyada Kâbe’yi görmek, duaların kabul edileceğine, hidayet ve istikameti doğrultmaya işaret eder. Kâbe’ye gitmek, hacca işarettir.
Kelepçe: Esaret
Kelepçelenmek: Bağımlılık veya aşık olmak.

Kur’an: Kur’an okumak veya görmek, rahmet ve hidayete sebetir.
Kabir: Kabir görmek, yeni evlilerin çocuğu olacağına , başkalarının kabir görmeleri ibret alacakları bir durumla karşılaşmalarıdır.
Kaçmak: Kötü şeylerden kaçmak, iyiliğe  işarettir.
Kadın: Kadın görmek, dünyalık elde etmeye işarettir. Erkeğin kadına dönüşmesi, acizliğine işarettir.
Kafes: Hapse veya sıkıntıya işarettir.
Kafir görmek: Hırıstiyan görmek avrupaya, hindu görmek hindistana gitmeye veya onlarla ilgili bir durumla karşılaşmaya işarettir.
Kalb: Kalb görmek bir insanla karşılaşmaya, kalb satın almak bir dost kazanmaya işarettir.
Kıçını Dönmek: Bir kimse rüyada bir kimsenin kendisine arkasını dönmesini görmesi, o kimse ile arasına engeller gireceğine işarettir.
Koku: Rüya da koku ahlak, yapılan işin duyulması anlarına gelir. Kötü koku kötü ahlaka, sert koku sert davranışlara güzel kokular güzel ahlaka, güzel ve hafif kokular güzel ahlaka ve yumuşak davranmaya işarettir.
Kafir Görmek: Şeytanın tuzağına alamettir.

   L
Lebbeyk demek:
Hacca gitmeğe , veya sadık bir kul olmaya işaret eder.

Levh-i Mahfuz: İlahi bir uyarı veya müjdeye işarettir.
Leylek:
Göç etmeğe veya misafir geleceğine işaret eder.
Limon: tatsız ortama alamettir.
Lise: Kendini lise öğrencisi görmek, askere gitmeye veya yeni bir işe girmeye alamettir.

M
Mağara: Mağara himaye görmeğe, veya himaye etmeye işarettir.
Makas: Doğru ile eğri arasını ayırmaya, veya bir şeye şekil vermeye işarettir.
Manda: Kaba saba bir kimse ile karşılaşmak anlamındadır.
Marangoz: Terbiyecilik anlamına gelir.
Mayıs Böceği: Hayırsız bir kimsedir.
Maymun: Sözünden dönen , kararsız kimseye işaret eder.
Mekke, Medine: Hayıra ve hacca  işarettir.
Melek: Hayırlı kimselerle karşılaşmaya işaret eder.
Meme: Gelir getiren bir kaynağa işarettir.

  N
Namaz: Hayırlı bir işe başlamk anlamındadır.
Nebi: Peygamber görmek, babaya, alime veya ermiş bir zatı görmeye işarettir.
Nikah: Bir sözleşme yapmak anlamınadır.
Nehir: Büyük bir insana veya kazanca veya fırsata işarettir.
Nane: Nane görmek veya koklamak iyi bir kimse ile karşılaşmak anlamına gelir.

  O
Odun: Odun görmek kabalığa işarettir.
Oğlan Çocuğu: Müjdeye işarettir.
Ok: Doğru söze alemettir.
Okul: İşlerin açıklanması işaretidir.
Omuz: Maddi veya manevi yardımdır.
Ölüm: Hayata alamettir.
Öpmek: Birilerinin elini öpmek o kimseye veya bir başkasına muhtaç olmaya alamettir.
Örümcek: Hileci bir kimseye işarettir.

    P
Para: Güç anlamındadır.
Pencere: Uzak görüşlü olmakla tabir olunur.
Perde: Gizli işlere işarettir.
Peygamber Görmek: Hidayet ve irşad olunmaya işarettir.

  R
Rüzgar: Lehte veya aleyhte olabilecek bir güce işaret vardır.
Rüya da Rüya Görmek: Acaib şeylerle karşılaşmak anlamındadır.
Rüku: Rüyada namazın rükusunu yapmak, kibirden kurtulmak hidayete ermek manasına gelir.

   S
Sabah : Rüyada sabah vaktinde olmak sıkıntılardan kurtulmakla tabir olunur.
Sabun: Yerde sabun görmek tuzak anlamına gelir.
Saç: Saçların iyi hali iyiliğe, kötü durumuda kötülüğe işarettir.
Secde: Secde etmek, hidayete ermeğe işarettir.
Su: Güzel su iyiliğe, kötü su kötülüğe işarettir.

Ş
Şehir: Şehre girdiğini görmek korktuğundan emin olacağına işarettir.
Şehid: Şehidlik Allah’a manen yakın olmak anlamına gelir.
Şeker: İyi habere işarettir.
Şeytan: Kötü ruhlu bir kimseye işarettir.

T
Tabut:
Yolculuğa işarettir.
Tarla: Bekarlar için evliliğe alamettir.
Taş: Katı kalpliliğe veya sağlamlığa alamettir.
Tavaf: Kabeyi tavaf etmek günahklardan kurtulamakla tabir olunur.
Tavan: Güvenliğe alamettir.
Tavşan: Korkaklığa işarettir.
Tavuk: Gürültücü bir kadına işarettir.
Terazi: Adalete işarettir.
Ter: Şifa bulmaya alamettir.
Toprak: Kuvvet kazanmağa alamettir.

U
Uçmak: Sevinçli bir durumla karşılaşmaya alamettir.
Uyku: Gerçeklerden gafil olmakla tabir olunur.
Utanmak: Dindarlıktır.

Ü
Üzüm: Üzülmeye alamettir.
Üzülmek: Sevinmeye alamettir.
Üzengi: Atın üzengisini ele almak aile veya maiyetini iyi idare etmeye alamettir.

V
Vadi: Vadi yeşillik ve sulu ise iyiliğe , değilse tehlikeye alamettir.
Vaiz: İrşad olnmaya veya öğüt vermeye alamettir.
Vedalaşmak: Elindeki malın veya rütbenin gideceğine alamettir. Kötü halde ise, iyileşeceğine alamettir.

Y
Yağ: Zenginliğe alamettir.
Yağmur: Normal yağmur iyiliğe rahmete, sert yağmur ise felakete alamettir.
Yastık : Evli için hanımına işarettir.
Yatak: Bekarlar için evliliğe alamettir
Yemek: Rızka alamettir.

Z
Zelzele: Maddi veya manevi sarsıntıya alamettir.
Zemzem: Hastanın şifaya ermesine alamettir.
Zina etmek: Eğer ihtilam olmamışsa, hırsızlığa tabir edilir. İhtilam olmuşsa, tabir olunmaz.
Zincir: Devamlı olan bağlantıya alamettir.

 

 

D İ K K A T  !   Yeni Açılan Rüya Tabirleri Sitemizi Ziyaret İçin Alttaki yazıyı T ı k l a y ı n ı z :

İslam’da Rüya Tabirleri

Etiketler (Konular): , , , , , , ,

230 soru “Rüya Tabiri (Yorumları)

 1. Selamünaleyküm hocam, rüyamda tanıdığımız birinin evime elinde bıçakla hırsız olarak girdiğini gördüm. Ona yalvarıp ağlıyordum gitmesi için kızlarıma ve bana zarar vermemesi için.Bİ ara kızlarıma doğru yürüdü ben yine çığlık atıyorum ağlıyorum, ben daha onlara doymadım ne olur yapma diyorum, en son beni boğazumdan kesiyordu.Çok korktum nasıl bi rüya böyle.

  • Aleykümselam Elif Hanım. Rüyanız hayırlara vesile olur inşallah.
   Bu rüya, karşılaşacağınız bazı insanlar olacağı ile yorumlanır. O insanlardan birileri siz fikren etkileyeceği ve size ailenize iyiliği olacağı ile tabir olunur.
   Ağlamak sevinmekle yorumlanır ki sevineceğiniz bazı şeyler yaşayacaksınız inşallah.

 2. selamun aleyküm hocam çok rüya gören bi adam değilim çok nadirdir. Paylaşmak istedim Rüyamda evimizin salonunda 2 teyzem yan yana karşısındada annem ve tanımadığım bi teyze oturuyo dıştaki tekli koltuktada abim oturuyo ışıklar kapanıyo teyzelerimin ellerini öpüyorum ardından annemin yanındaki kadının elini öpüyorum. Ama ışıklar kapalı sadece karanlıkta az çok yüzlerini görüyorum. Elimdede cep telefonu var. karanlıkta abime bakıyorum. sonra birden uyanıyorum. annem hiç konuşmuyor sadece teyzelerim konusuyor. Saygılar sevgiler hocam

  • Aleyküm selam sayın Furkan. Rüyanız hayır ola inşallah.
   Aileniz içinde sizin lehinize bir durumun geliştiğine fakat, sizden bunun biraz gizlenmeye çalışıldığı anlamında gelmektedir.
   Rüyada büyüklerin elini öpmek bir işin sonucunun sizin için hayırlı olacağına alamettir inşallah.

 3. selamun aleykum. allah hayırlısını verir inşallah. ben rüyamda yerin göğün taşların ağaçların suyun kısacası bir doğanın yem yeşill olduğunu gördüm, ağaçların gövdesi bile yeşil gök bile. benim istediğim birisi vardı fakat ayrıldık beni sevmiyor gölün karşısında bana sırtını dönmüştü bende gölün karşı tarafındayım ikimizde aynı kıyafetleri giymiştik sarı ve beyaz. benim bi ayağım suda yanımda bi kağıt içinde ayet. sonra gökten bir ses yükseldi, kim eşine ve kızına kötü davranırda hamiletim dese bile kötü söz ederse lanetlenir die bir ses. o sırada istediğim kişi bana doğru bakıyor ve suyun üzerinde atmadan yürüyüp bana doğru geliyor ve uyanıyorum kardeşime cenneti gördüm diye bağırarak uyandım gülerek neşeli ve hissettim hocam o heryer allaha rikrediyordu. ve yalnız hocam hatirlatim istediğim kişi beni sevmiyor rüyamla ne alakası olabilir onun rüyamın anlamı nedir ??????

  • Aleykümselam sayın Hülya Hanım. Rüyada her tarafın yeşil olduğunu görmek, içinizin huzurla dolacağı anlamına gelir. Sarı ve beyaz kıyafet giymek karışık duygular anlamına gelir. Aranızdaki su engellerdir. Sadece eşine ve kızına değil tüm insanlara karşı haksızlık yapmak lanete muciptir. Size sırtını dönen arkadaşınız veya bir başkası size yönelip sizin mutlu olmanıza sebep olacaktır.
   Cenneti gördüm demeniz mutluluğa işarettir.

 4. Bu kişi beni sevmiyor ve ayrıldık kesinlikle konuşmak istemiyor bende istihare yaptım ve bunu gördüm suyun üzerinde batmadan yürüyüp yanıma geldi. Çok şaşırdım acaba bana yalanmı söyledi. Evliliğe niet edip yaptım. Yani istihare açısından bakabilirsek olaya.

  • Hülya hanım bu rüyanızın anlamı size önceden sırt dönen kişinin fikirlerine pişman olup engelleri aşarak size tekrar döneceğidir.. Şayet o değilse, bir başkası da olabilir. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Bizimkisi rüyadan çıkarabildiğimiz anlamlardır.

 5. Merhaba,
  2 yıllık evli bayanım, sabah gördüğüm rüyamda eşim ile birlikte Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) efendimizin yakınında bembeyaz bir yerde olduğumu gördüm. Ortada da bembeyaz ihtişamlı bir kında Peygamber efendimizin beyazlar içinde kılıcı duruyormuş. Biz eşimle bu yerde biraz daha ileriye doğru gidiyoruz ve bana şehit olacağımı, olmamın gecikmesi halinde de sıkıntıya gireceğimi, vatanım-milletim için şehitliğe ereceğimin haberini veriyorlar. Bu rüyanın çok özel bir rüya olduğunu düşünüyorum, hayırlara çıkar inşallah. Acaba bu rüyam hakkında sizin yorumunuz nasıl olur? Şimdiden teşekkür ederim…

  • Merhaba sayın Burçak Hanım. Allah rüyanızı hayırlara vesile kılsın.
   Rüyada Peygamber efendimizi görmek hidayet ve ilahi feyze ermeye alamettir. Onun kılıcını görmeniz hayırlı bir erkek evladınız olur ve o, Allah yolunda hizmet eder inşallah.
   Siz de buna şahit olursunuz inşallah.

 6. Bu gece rüyamda bir kaç arkadaşla birlkte derede balık avlamaya gittik yanımızda oğlumda vardı ben elimle hiç balık tutmamıştım elbiselerimizi çıkartıp suya girdik başladık elimizle balık tutmaya elimle irili ufaklı çok balık tuttum tuttuğum balıkları dışarı atıyor oğlumda onları alıp bir kovaya dolduruyordu tuttuğum balıkları dışarı atarken balıkların tekrar suya atlamamaları için yere sertçe vuruyordum oldukça fazla sayıda balık tuttum daha sonra dere boyunca ilerleyip balık tutmaya devam ederken derenin içinde yaşları beş,altı yaşları arasında üç kız çocuğu gördüm çocuklar ürkekti kendilerine burada nasıl kaldıklarını suyun içinde yaşanmayacağını hatta çok tehlikeli olacağını söylediğimde çarasiz yüzüme bakayorlardı cevap bile vermiyorlardı bu arada arkadaşlarında yanımıza gelmesiyle bu çocukların çok ünlü birisinin kızlarının olduğunu söylemeleri üzerine babalarını arayıp kızlarının bulunduğu yeri söylemek istedik kızlar iyice tedirğin oldular gitmek istemiyorlardı işin garip tarafı babalarına haber verildiğindede babaları hiç sevinmemişti kızlarda bulundukları yerde daha mutlu olduklarını gitmek istemediklerini ima ediyorlardı babaları ise çok ünlü birisi olması nedeniyle çocuklarının bulunmasına sevinmesi yerine böyle bir şeyin ortaya çıkmasından mahcubiyet duyuyordu bu böyle devam ederken bunların ne olacağı burada nasıl kalacağı kendi aramızda konuşulurken aynı dere içinde gözü yaşlı yine yaşı beş altı arası beyaz elbiseli bu kız çocuğu burada ne olacak nasıl kalacak anlaşılan bunun hiç sahibi yok gibi tartışmaların sonunda uyandım bu rüyam beni çok etkiledi derede elimle balık tutuyorum aynı dere içinde günlerce kalan üç kız çocuğu biraz daha ilerisinde yaşı aynı başka bir kız çocuğu peşinden üç kızın babası çok ünlü bir iş adamı bunlar neyi anlatıyor yorumlarsanız sevinirim.

  • Sayın Yüksel. Rüyada derede çokça balık avlamak elinize yeni fırsatların ve imkanların geçmesine ve onları değerlendireceğiniz anlamına gelir inşallah.
   Derede görülen üç garip kız üç garip olumlu bir olayla karşılaşacağınız anlamına gelir.
   Daha sonra gördüğünüz beyaz elbiseli kız çocuğu da masum birisine bir iyilik edeceğiniz anlamına gelir.

 7. hocam ben bu gün sabah namazını kıldım ve uyudum uyumadan önce her genç kız gibi sevdiğim adamı düşündüm. Rüyamda ise şiddetli bi yağmur yağıyordu ve birden fazla yani 6 7 tane tek teli çıkmış şemsiye vardi ben ıslanmıyordum fazla ama sevgilim ıslaniyordu onun için şemsiye arıyorum ve sağlam şemsiye buluyorum o istemiyor bağırıp çagiriyor şemsiyeyi almıyor.sonra babaannemin evine gidiyorum ben ve orda liseden sınıf arkadaşım sevgilimle telefe konuşuyor. Ve ona hayatım diyor önce sinirleniyorum ağlamaya basliyorum sonra kızın sevgilimin en yakın arkadaşıylada aşkım falan diye konuştuğunu görünce biraz rahatlıyorum ve korkarak uyanıyorm. Lutfn yardmcı olun iyi bseYler soyleyn smdidn teskkr edrm.

  • Sayın Hayat. Bu rüya, sizin sevdiğiniz kişiye fazla alaka gösterdiğiniz anlamına gelmektedir. Rüyada gördüğünüz liseli arkadaşınızın da sevgilinizle telefon konuşmaları sizin sevdiğiniz kişiye güvencinizin azlığını göstermektedir.
   Bu tür düşünceler bazen rüyalara bu şekilde yansır. Endişelenecek bir şey yok inşallah, müsterih olunuz.

 8. yan komşumuz beni rüyasında çatıdan düşerken başka bi komşumuzun kurtardığını görmüş ?

  • Sayın İrem Hanım. Size akraba veya komşularınızdan birisi manen yardımda bulunacak ve sizi inşaallah, bir sıkıntıya düşmekten kurtaracak.

 9. ben uyuyordum ama sadece yatıyodum uyumuş değildim babam evde dolaşıyor du sonra annemi kaldırmaya çalıştı açım diye annemi kaldırdı annem uyanınca büyük bir sesle besmele çekti bende nas süresi okudum sonra uyandım

  • Sayın Mücahid babanız henüz yaşıyor mu, yoksa vefat mı etti? Ona göre yorum yapalım.

 10. Bi benim sevgilim bide annesi kaldığım eve geliyor annesi oya basara çok benziyor sonra annesi bi anda 2 tane yumurta yumurtluyor manitamda böyle bir sancılanıyor gidiyorlar hastaneye bende gidiyorum hastane tam bir ölümdü zaten benim için, neyse işte ben hastanadeyken sürekli bir sıkıntı halindeyim sıkıntı basıyor sürekli aklıma cin falan geliyor fısıltılar geliyor sonra bi tane temizlikçi kari görüyorum yere çökmüs “abla diyorum burda cinler var” bi başladı arapça mi ne konusmaya fisir fisir kendi kendi kendine konuşuyor,çıkıyorum ordan bişeyler oluyor uyudugum oda da buluyorum kendimi ruyadayim yine devam ediyor arkadas giriyor içeri bişeyler söyleniyor ne cevap verebiliyorum nede hareket edebiliyorum sonra arkadasimim ruyasini görüyorum yani arkadasin kafasinin icindeyim 3 adam bir arabada ellerindede 3 pasta var önümden geciyorlar kendimi tekrar hastanede buluyorum diyorum ben bu cinlere bulucam sonra başka başka fisiltilar doktoru görüyorum temizlikciyi görüyorum diyorum ki büyüyü nereye sakladiniz kaçıyorlar benden sonra tekrar yatakta buluyorum kendimi rüyamda babam arıyor veya öyle tahmin ettiğim biri oda fisildiyor diyorum ki duymuyorum baba sesli konuş yine fisiltilar sonra telefon elimden kayıyor ayağa kalkmak istiyorum kalkamiyorum hiç bir yerimi hareket ettiremiyorum ama hocam burdaki anlattığımın 1000 kat daha sancılısıydı bu rüya,,,,

  • Sayın Bilal siz kabus görmüşsünüz. Fazla yemek yediğinizde sırt üstü yatmayınız. Peygamber efendimiz “kötü rüya şeytandandır ” buyurduğu için tabir etmeye gerek yoktur.
   Uykuda nefes tutulmaları olduğunda bu ve benzeri tür rüyalar görülür.
   Yatarken ayetel kürrsiyi ve kul euzüleri okumayı da unutmayınız.

 11. Peygamber efendimızı rüyamda gordum bi sürü ekmek yaptı ekmekler ınceciktı coķ güzeldi sonra masaya goturdu. O kadar güzeldi ki ekmek dayanamadım aldım yedım

  • Sayın Seda rüyada Peygamber efendimizi görmeniz ve Onun ekmek yaptığını görmeniz İlahi feyz ve büyük hayırlara ereceğiniz anlamına gelir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>