Rüya Tabiri (Yorumları)

Sümbül bahçeleriBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  
 

 

NOT: Rüyalarını yorumlatmak isteyenler alttaki; “Bir Cevap Yazın” kutusuna rüyasını yazarak yorum alabilir.
İslam Dergisi Sitesinde Rüya yorumlatmak ücretsizdir.

RÜYA: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdular ki;
-” zel rüya gören, hemen Allahü teâlâya hamd ve şükretsin! Kötü rüya gören, Allahü teâlâya sığınsın, rüyasını kimseye anlatmasın! O zaman rüyanın ona zararı olmaz.” (Hadis-i Dare Kutni)
Ebû Katâde radiya’llâhu anh’den rivâyete göre Peygamber aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
“Güzel rü’yâ Allah’tandır. Fenâ rü’yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yâni karışık rü’yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin ve o rü’yânın şerrinden Allâh’a sığınsın, (Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, desin!). Bu sûretle o rü’yâ, gören kimseye zarar vermez.”
(Kütüb-ü Sitte-1358)

Rüya; Büyük İmam, İmam-ı Rabbani(k.s.) hazretlerinin açıklamasına göre: İnsan uyuduğu zaman ruhu bedenden geçici olarak ayrılır . Seyahate çıkan bir kimsenin evinden ayrıldığı  gibi beden kalıbından Misal Alemine geçer. O alem madde alemi ile Melekut alemi arasında bulunmakta olup, orada mahlukların kendileri değil sadece örnekleri vardır. Orada her mahlukun bir bir benzeri vardır. Rüya gören bir kimsenin, rüyasında “Ben seni rüyamda gördüm ” dediği zaman , o kimse “Ben bir şey hatırlamıyorum” der . Bu doğrudur . Çünkü Rüya gören , gördüğünü iddia ettiği kimsenin kendisini değil benzerini görmüştür.

Bu hususta Peygamberimiz:

“Peygamberlik gitti , sona erdi , benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak mübeşşirat vardır ki, o da sahih rüyadır. Bu rüyayı ya bizzat kişi kendisi hakkında görür veya başkası onun hakkında o rüyayı görür.”

İbn Mace’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte rüyalar üç kısımdır:

1-Korkulu rüyalar: Bunu başkasına anlatmamalı, yorumda etmemeli.

2- İnsanın uyanıkken fazla ilgilendiği bir husus hakkında gördüğü rüyadır. Bu da yorumlanmaz.

Nübüvvetin kırk altıda bir parçası sayılan rüyalardır ki bunlar Rahmani rüyalardır. Bunları Ana Kitabdan melekler o kimsenin rüyasına yansıtırlar. Bu rüyalar müjde ve uyarı niteliğindedir.

Evliyanın uyanıkken gönül gözü ile gördüklerine keşif denir. Yalnız bu gönül gözü ile görülen görüntüleri,  süfli bir kimsenin gördüğü basit ve sıradan görülen rüyalar gibi sanılmasın. Bu keşifler öyle görüntülerki herbiri bin bir dünya zevkini alt üst eden nurların mest ettiği  tecellilerden ibarettir.  Her insanda bu gönül gözü bulunur amma , biz insanlar çeşitli dünyevi istek ve arzularımız  ile bu gözün görüntüsünü perdeleyerek kör kalmış durumdayız..

Rüyaların gerçekleşme durumuna gelince, bazıları  görüldüğü gibi çıkarken,  bir çoğuda rumuzludur ve bu sebeple yorum gerektirir.

SALİH RÜYA

7125 – Ebu Sa’îdi’l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: “Müslüman kişinin salih rüyası, peygamberliğin yetmiş cüzûnden biridir.”

7126 – Ümmü Kürz el-Ka’biyye radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Peygamberlik gitti fakat mübeşşirât (mû’minin göreceği güzel rüyalar) bâkidir.”

7127 – Ebu Sa’îd ve İbnu Abbâs radıyallahu anhüm anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim, beni rüyasında görmüşse mutlaka beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.”

7128 – Ebu Cuheyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim beni rüyasında görürse, o uyanıkken beni görmüş gibidir. Çünkü şüphesiz, şeytan benim suretime girmeye muktedir değildir”

7129 – Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rü’ya üç kısımdır: Biri Allah’tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü’ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.”

7130 – Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Rüya üç kısımdır: “Birkısmı; âdemoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır; birkısmı, kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir; bunları uykusunda görür; birkısım rüyalar da var ki, onlar peygamberliğin kırkaltı cüzünden birini teşkil eder.”

Râvi Müslim İbnu Mişkem der ki: “Ben, Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh: “Sen, bu hadisi Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan bizzat işittin mi?” dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): “Evet! Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan işittim. Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselam’dan işittim” dedi.”

HOŞLANILMAYAN RÜYA GÖRÜLÜNCE

7131 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görünce uzandığı zaman diğer yanına dönsün, üç sefer soluna tükürsün. Allah’tan o rüyanın hayrını talep edip, şerrinden Allah’a sığınsın.”

7132 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam gelip: “Rüyamda başımın vurulduğunu, (koparıldığını) sonra da yerde yuvarlandığını gördüm!” dedi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular: “Şeytan (birinize rüyasında) gelir. O da bundan korkar. Sabah olunca, gidip bunu halka anlatır.”

RÜYA NEYE DAYANILARAK YORUMLANMALI?

7133 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye mânalarını da dikkate alın. Rüya, ilk yorumcuya göre (vuküa gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın).”

7134 – Ümmü’l-Fadl radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre: “Kendisi (bir gün): “Ey Allah’ın Resülü! Rüyamda sanki sizin uzuvlarınızdan birinin evimde olduğunu gördüm” demiş, Aleyhissalâtu vesselam da: “Hayır görmüşsün. Kızım Fâtıma bir oğlan çocuğu dünyaya getirir, sen onu emzirirsin” buyururlar.

Gerçekten de Hz. Fâtıma radıyallahu anhâ (bir müddet sonra) Hz. Hüseyin veya Hasan radıyallahu anhümâ’yı doğurdu. Ümmü’I-Fadl da (kendi bebeği) Kusam’ın sütüyle onu emzirdi.

Ümmü’I-Fadl (sözüne devamla) dedi ki: “Bir gün ben onu Aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına getirip kucağına koydum. Ç’ocuk (Resulullah’ın kucağına) işedi. Bende çocuğun omuzuna vurdum. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm müdahale ederek “Oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet (mağfiret) etsin” buyurdular.”
Ruyada görülen renkler; kırmızı ve siyah ise hayırlı değildir. Beyaz ve yeşil ise o rüyanın hayırlı olacağı anlamına gelir.

 

        RUMUZLAR:

 

 A

 Abdest almak: Borçlu olan borcundan kurtulması, sıkıntılı olan, sıkntılarından kurtuluşa işarettir.
Abdest Bozmak: Alacaklarını almak. Rahatlamak
Ağlamak: Sevinmeye işaret eder.
Akrep: Dili ile herkesi rahatsız eden biri ile karşılaşmak anlamına gelir.
Aksaklık : İşlerinin yolunda gitmemesine işaret eder.
Ağaç: Meyveli ağaç topluma faydalı ilim adamlarına insanlara işaret eder. Meyvesiz ağaçlarda kendisinden bedensel olarak yararlanılan kimselere işaret eder.
Altın: Altın görmek iyilik bulmaktır .
Anne: Annesini gören birilerinin himayesine girmeye delalet eder.
Anahtar: Bir sırrı öğrenmeye işaret eder.
Araba : Araba görmek aileye delalet  eder.
Araba sürmek: Yöneticilik etmeye delalet eder.
At : At görmek hayırlı bir isteğin olacağına işarettir.
Ata binmek: İsteklerin tez gerçekleşeceğine işaret eder.

B

Baba:  Babasını gören maddi ve manevi destek bulacağına işaret eder
Bacaklar: Kişinin geçim kaynaklarıdır. Onlardaki olumsuzluk geçimi ile ilgilidir.
Balık: Fırsatlar anlamına gelir.

C

Cami: Cami görmek hayırlı bir rüyadır. Camiye girmek kötülüklerden korunulacağına işarettir. Cennetlik olmakla da yorumlanır.
Cehennem: Günah işlemeğe delalet eder. Kötü kimselerle düşüp kalkmaya alamettir.
Cennet: Huzur ve Barış bulmaya işarettir. Camiye müdavim olmaya, namaz kılmaya alamettir.
Cenaze: Cenaze görmek misafire işarettir.
Cin çarpması: Faizle meşgul olmağa delalettir.

 Ç

Çamur : Günah veya sıkıntılı günlere işarettir.
Çarşı: Alış verişe işarettir.
Çayır ve çimen:  Huzura delalet eder.

 D

Dağ: Dağ görmek ulvi duygulara işaret eder.
Davul: Çığırtkanlığa işarettir.
Define: Miras malı veya ilme delalet eder.
Demir : Güç ve kuvvettir
Deniz: Enginliğe delalet eder
Diş: Dişlerdeki olumsuzluk işlerin olumsuzluğuna delalet eder
Dua : Allah’a manevi yakılığa delalet eder.
Düşmek : Mal veya itibar kaybetmeğe delalet eder

 E

Ebem Kuşağı: Rüyada görülen ebem kuşağı sevinç ve iyiliğe işarettir.
Ekin: Yeşil ekinler mutluluğa, kuru başaklı ekinler bolluk ve berekete alamettir.
Ekmek: Dindarlar için manevi rızık, başkaları için berekettir.
Elbise: Dar ve küçük her elbise sıkıntıdır. Fazla bol giysilerde kişinin aldığı sorumlulukları  taşıyamamasına işarettir.
Elma: İyi kimselere işarettir.
Eşek: Anlayışsız kimsye alamettir.

 F

Fare: Hırsıza veya iman hırsızı şeytana alamettir.
Faiz: Faizle meşgul olmak cin şeytanları ile yakınlık kurmaya alamettir.

 G

Gümüş : İyilik le tabir olunur
Gelin: Gelin getiren kimsenin bir makam veya bir mevkiye sahib olacağı anlamını taşır.

 H
Haber  Vermek:
Para harcamaya veya kaybetmeye işaret eder.
Haber almak:  
para geleceğine işaret eder.
Hac:
Selamete ve istikamete kavuşacağına veya, günahlarının affa uğrayacağına işaret eder.

    I
Isırmak:
İnsanın kendi parmağını ısırması, şaşıracağı bir işle karşılaşması anlamına gelir.

Islık: Islık çaldığını görmek boş işlerle uğraşmak manasına gelir.

   İ
İbrahim Peygamberi görmek: bolluk ve berekete, cömert birisiyle karşılaşmaya veya tevekkül makamına yükselmeğe işaret eder.
İçmek: Tatlı bir şey içmek güzel haber almaya, acı veya ekşi şeyler içmek ise tatsız sözler işitmeye işaret eder. Sufiler tatlı bir şey içerlerse, manevi zevke işaret eder.
İğne: Birine iğne dürtmek , onu incitmeye, onunla bir şeyler dikmek, birilerine yardım etmeye işaret eder.
İlaç: İlaç içmek, hasta değilse manevi şifaya işaret eder. hasta ise iyleşmeye işaret eder.

   K
Kâbe:
Rüyada Kâbe’yi görmek, duaların kabul edileceğine, hidayet ve istikameti doğrultmaya işaret eder. Kâbe’ye gitmek, hacca işarettir.
Kelepçe: Esaret
Kelepçelenmek: Bağımlılık veya aşık olmak.

Kur’an: Kur’an okumak veya görmek, rahmet ve hidayete sebetir.
Kabir: Kabir görmek, yeni evlilerin çocuğu olacağına , başkalarının kabir görmeleri ibret alacakları bir durumla karşılaşmalarıdır.
Kaçmak: Kötü şeylerden kaçmak, iyiliğe  işarettir.
Kadın: Kadın görmek, dünyalık elde etmeye işarettir. Erkeğin kadına dönüşmesi, acizliğine işarettir.
Kafes: Hapse veya sıkıntıya işarettir.
Kafir görmek: Hırıstiyan görmek avrupaya, hindu görmek hindistana gitmeye veya onlarla ilgili bir durumla karşılaşmaya işarettir.
Kalb: Kalb görmek bir insanla karşılaşmaya, kalb satın almak bir dost kazanmaya işarettir.
Kıçını Dönmek: Bir kimse rüyada bir kimsenin kendisine arkasını dönmesini görmesi, o kimse ile arasına engeller gireceğine işarettir.
Koku: Rüya da koku ahlak, yapılan işin duyulması anlarına gelir. Kötü koku kötü ahlaka, sert koku sert davranışlara güzel kokular güzel ahlaka, güzel ve hafif kokular güzel ahlaka ve yumuşak davranmaya işarettir.
Kafir Görmek: Şeytanın tuzağına alamettir.

   L
Lebbeyk demek:
Hacca gitmeğe , veya sadık bir kul olmaya işaret eder.

Levh-i Mahfuz: İlahi bir uyarı veya müjdeye işarettir.
Leylek:
Göç etmeğe veya misafir geleceğine işaret eder.
Limon: tatsız ortama alamettir.
Lise: Kendini lise öğrencisi görmek, askere gitmeye veya yeni bir işe girmeye alamettir.

M
Mağara: Mağara himaye görmeğe, veya himaye etmeye işarettir.
Makas: Doğru ile eğri arasını ayırmaya, veya bir şeye şekil vermeye işarettir.
Manda: Kaba saba bir kimse ile karşılaşmak anlamındadır.
Marangoz: Terbiyecilik anlamına gelir.
Mayıs Böceği: Hayırsız bir kimsedir.
Maymun: Sözünden dönen , kararsız kimseye işaret eder.
Mekke, Medine: Hayıra ve hacca  işarettir.
Melek: Hayırlı kimselerle karşılaşmaya işaret eder.
Meme: Gelir getiren bir kaynağa işarettir.

  N
Namaz: Hayırlı bir işe başlamk anlamındadır.
Nebi: Peygamber görmek, babaya, alime veya ermiş bir zatı görmeye işarettir.
Nikah: Bir sözleşme yapmak anlamınadır.
Nehir: Büyük bir insana veya kazanca veya fırsata işarettir.
Nane: Nane görmek veya koklamak iyi bir kimse ile karşılaşmak anlamına gelir.

  O
Odun: Odun görmek kabalığa işarettir.
Oğlan Çocuğu: Müjdeye işarettir.
Ok: Doğru söze alemettir.
Okul: İşlerin açıklanması işaretidir.
Omuz: Maddi veya manevi yardımdır.
Ölüm: Hayata alamettir.
Öpmek: Birilerinin elini öpmek o kimseye veya bir başkasına muhtaç olmaya alamettir.
Örümcek: Hileci bir kimseye işarettir.

    P
Para: Güç anlamındadır.
Pencere: Uzak görüşlü olmakla tabir olunur.
Perde: Gizli işlere işarettir.
Peygamber Görmek: Hidayet ve irşad olunmaya işarettir.

  R
Rüzgar: Lehte veya aleyhte olabilecek bir güce işaret vardır.
Rüya da Rüya Görmek: Acaib şeylerle karşılaşmak anlamındadır.
Rüku: Rüyada namazın rükusunu yapmak, kibirden kurtulmak hidayete ermek manasına gelir.

   S
Sabah : Rüyada sabah vaktinde olmak sıkıntılardan kurtulmakla tabir olunur.
Sabun: Yerde sabun görmek tuzak anlamına gelir.
Saç: Saçların iyi hali iyiliğe, kötü durumuda kötülüğe işarettir.
Secde: Secde etmek, hidayete ermeğe işarettir.
Su: Güzel su iyiliğe, kötü su kötülüğe işarettir.

Ş
Şehir: Şehre girdiğini görmek korktuğundan emin olacağına işarettir.
Şehid: Şehidlik Allah’a manen yakın olmak anlamına gelir.
Şeker: İyi habere işarettir.
Şeytan: Kötü ruhlu bir kimseye işarettir.

T
Tabut:
Yolculuğa işarettir.
Tarla: Bekarlar için evliliğe alamettir.
Taş: Katı kalpliliğe veya sağlamlığa alamettir.
Tavaf: Kabeyi tavaf etmek günahklardan kurtulamakla tabir olunur.
Tavan: Güvenliğe alamettir.
Tavşan: Korkaklığa işarettir.
Tavuk: Gürültücü bir kadına işarettir.
Terazi: Adalete işarettir.
Ter: Şifa bulmaya alamettir.
Toprak: Kuvvet kazanmağa alamettir.

U
Uçmak: Sevinçli bir durumla karşılaşmaya alamettir.
Uyku: Gerçeklerden gafil olmakla tabir olunur.
Utanmak: Dindarlıktır.

Ü
Üzüm: Üzülmeye alamettir.
Üzülmek: Sevinmeye alamettir.
Üzengi: Atın üzengisini ele almak aile veya maiyetini iyi idare etmeye alamettir.

V
Vadi: Vadi yeşillik ve sulu ise iyiliğe , değilse tehlikeye alamettir.
Vaiz: İrşad olnmaya veya öğüt vermeye alamettir.
Vedalaşmak: Elindeki malın veya rütbenin gideceğine alamettir. Kötü halde ise, iyileşeceğine alamettir.

Y
Yağ: Zenginliğe alamettir.
Yağmur: Normal yağmur iyiliğe rahmete, sert yağmur ise felakete alamettir.
Yastık : Evli için hanımına işarettir.
Yatak: Bekarlar için evliliğe alamettir
Yemek: Rızka alamettir.

Z
Zelzele: Maddi veya manevi sarsıntıya alamettir.
Zemzem: Hastanın şifaya ermesine alamettir.
Zina etmek: Eğer ihtilam olmamışsa, hırsızlığa tabir edilir. İhtilam olmuşsa, tabir olunmaz.
Zincir: Devamlı olan bağlantıya alamettir.

 

 

D İ K K A T  !   Yeni Açılan Rüya Tabirleri Sitemizi Ziyaret İçin Alttaki yazıyı T ı k l a y ı n ı z :

İslam’da Rüya Tabirleri

Etiketler (Konular): , , , , , , ,

276 soru “Rüya Tabiri (Yorumları)

 1. selamun aleykum hocam… öncelikle allah razı olsun sizden… ben bu sabah rüyamda eski erkek arkadaşımın abisinin annemle dertleştiğini gördüm ve annem karşısında ağlıyordu.. bende karşılarında oturuyordum ve abisi yüzüme dikkatle bakıyordu ve annem bana bakarak o kişiyle mi evleneceksin diye azarlıyordu o kişinin kim olduğunu bende bilmiyorum bende annemi azarlayarak cevap verdim ne evlenmesi diye.. sonra benim ablam eski erkek arkadaşımın ablasından kocaman açık mavi bir halı almış ve bizim eve getirmiş ablama sordum nerden bu halı die allah razı olsun halimeden aldım dedi yani eski erkek arkadaşımın ablasından. şimdiden teşekkür ederimm

  • Aleykümselam Sayın Fatma Hanım. Allah sizlerden de razı olsun. Rüyanız hayırlara vesile olur inşallah.
   Bir evden halı almak o eve veya, o evin paralelinde olan başka bir eve ya kız vermeye, veya o evden kız almaya delalet eder.
   Ya da yeni bir eşya almaya işarettir.

 2. Hocam selamun aleykum…
  ruyamda ezani soyledigimi gordum yani mikrofonu almisim ezani soyluyordum ama sanirim yanlis soyledim…ondan sonra baska bir vakit geldi o vaktinda ezanini soylemeye baslamistim. Ezan soylemek neyin habercisi olabilir ?

  • Rüyada ezan okumak insanlara dini tebliğ etmeye yani hayra çağırmaya işarettir. Ama yanlış okumuşsunuz. Dini bilgilerinizi tamamlamanız gerekiyor.

   • nasil tamamlayacagim acaba nede olsa benim bilgim sizden buradan ve ehli sunnet alimlerden ogrendigim cok az bazi bilgilerden kaynaklaniyor…yok hocam makedonyada turkce dini kitaplar yok keske olsada okusam…bana facebooktan bunlar ehli sunnet alimleridir bunlari dinleyebilirsin diye birkac isim onerirseniz sevinirim.

    • Siz bana açık adresinizi yazarsanız ben size Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi’nin İlmihalini hediye olarak gönderirim inşallah.
     Bu arada bizim sitemizdeki yazıları okursanız çok faydalanırsınız. 15 cilt kitaba sığacak kadar yazımız var. Bunlar sizlerin okumaları için yazıldı.

 3. S.a hocam Ben babami yeni kaybettim ve kuzenim ruyasinda gormus babami Babam demiski benim yattigim yer cok rahat sadece su sol tarafimda bir tas var bana rahat vermiyor Hocam bu ne demek acaba bir sIkintisimi var Hatimleri dualari eksik olmuyor cok merak ettim hocam Sizden insallah bir cevap bekliyorum Allah sizden razi olsun hocam

  • Aleykümselam sayın Ahmet İşler. Babanızın bir yapılmasını istediği bir vasiyeti veya birisine borucu olup olmadığını araştırınız.

 4. hocam ben rüyamda üniformalı meslek sahibi olmuşum ve çok mutluydum.eşimde yanımdaydı üniformayı üzerime giydim çok güzel oldu.galiba polis olmuştum.

  • Rüyanız, eşinizin veya bir yakınınızın üniformalı bir görev alacağı veya terfi edeceği anlamına gelir.

 5. selamun aleykum.. ben rüyamda babamın arkadaşıyla bir kanala düşüp öldüğünün haberini aldım. iki erkek çocuk ağlaya ağlaya babamın ve arkadaşının kanaldan çıkamadığını söylüyorlardı. bende buna inanmadığım için çocukları azarladım. annemle birlikte yola koyuluyoruz ve ben ağlaya ağlaya baba ölme şimdi zamanı değil dşiyerek dua ediyorum. sonra babam çıkıp geliyo bişeyim yok diyor cok seviniyorum annemle babamda küsler normalde amaa rüyamda sanki anneme ve babama ders olmuş gibi barıştılar konuşuyorlardı. ve bir pitbulll köpek yavrusu parmağımı ısırdı. tesekkurler simdiden.

  • Sayın Hülya Hanım. Rüyanız hayır olur inşallah. Bu rüyanız, hayatınızda olağan üstü bir olay olup sevineceğiniz anlamına gelir. İnşaallah annenle baban barışırlar. Ölüp dirilme haberi buna işarettir.

   • ölüp dirildiğini görmedim ama öle bişey oldu sadece duyum aldım ve bunun doğru olduğunu ve babamın kurtulduqunu gördüm.. yalnız ben bi saat önce çok ama çok üzülecem bişey öğrendim tersi mi oldu acaba :(

    • Hülya hanım biz tabirciler asla bir rüyayı kötüye yoramayız. Zira rüya kötüye yorumlanırsa kötü çıkacağı vakidir.
     İnşaallah, siz yine de ümitli olunuz bu rüya hayırlara vesiledir. Babanızın belki manevi kurtuluşu da olabilir.

 6. S.a hocam Ben bugun bu ruya gordum cok etkisinde kaldim Ruyamda kocam beni kahve gibi bir yere goturur Ve orda kocamin beni gercek hayatta buyuk ihtimalle aldattigi kadini gorurum ve kavga cikartirim. O ve arkadaslariyla kavga ederim hic oyle bagirip cagirmadan Ordan cikar giderim Kocamla bosanacagim diye dusunerek yurur giderim Ama kocam pisimden hic ayrilmaz Arabama giderim oyle bir halde buluyorumki kapi elimde kaliyor Cocugum oturdugu yer cikmis durumdaydi Guya evimi terk ettigim icin derimki Markete girip yicek alayim cocuklarima sut falan Bakarimki kalabalik heryer Yemek dagitiliyor Pialv ve et Yere bi ölü koymuslar uzeri folya ile kapali oldugu icin kim oldugu gorunmuyordu Yanina hoca gibi bi adam vardi Bu olunun bacagi ve ayagi ciplakti sadece Hoca ayagini alip atesmi külmü ona batirip cikartir Olunun ayaginin bas parmagi komple yanmisti ucundan duman cikiyordu Ve sonra yemek dagitiliyordu Bacagindan ve ayagindan babam oldugunu anladim ve aglamaya basladim Gozumden yas akiyordu ama bagirip cagirmiyordum Hocaya dedim yapma niye yapiyorsun Dedi aglama kizim iyi bisey bu Bak yemegi dagitiliyor babamin Ve iki kisi gelip beni kolumdan tutup goturduler Hocam allah razi olsun simdiden Iyki varsiniz Insallah yorumlarsiniz Benim gercek hayatta baabm vefat etti Belki istedigi bisey vardir hocam

  • Aleykümselam Nafiye Hanım. Rabbim rüyanızı hayra tebdil etsin. İnşaallah hayatınızda güzel gelişmeler olup sevineceksiniz. Bu rüyanın yorumuna göre eşinizin de tekrar yuvasına bağlanma eğilimi olduğu anlaşılmaktadır tabi bu biraz da sizin gayretinize bağlı.
   Babanızla ilgili durum ise gücünüz oranında onun hakkında sadaka ve hayır hasenat yapmanız gerekmektedir. Zira bu rüya ona delalet etmektedir.

 7. Merhabalar,Rüyamda ev gibi ama kocaman ucu bucagi yok gibi bir yerdeyim ve bi arkadasiminla birlikteyim bizim bulundugumuz odada 3 ,4 tane arslan var ve ben cok korkup oarkadasimin arkasina gizleniyorum arkadasim bunlarin zararsiz oldugunu söylüyor ama ben genede korkuyorum…Derken birde bakiyorumki odada yalnizim disari yani evin korudoruna cikiyorum dier odalarda kardesimi ariyorum….ama karanlik elbiseli adamlar var imis onlara yakalanmadan bi odaya giriyorum onlar yakladigina zarar veriyormus…girdigim odanin sesini duyuyorlar bende arkadan bastirip kilidi iyce kilitliyorum.acamayinca gidiyorlar….Odada herkes uyuyor karanlik ama los isik var suratlarini görebiliyorum…2 katli karsikli ikitane ranza var sessizce suratlarina bakiyorum üst kattaki ranzaya ciktigimda kardesimi gördüm ve benim durdugum Ranzadaki kişinin yüzünü göremedim cünkü yan yatmis ve cok dipteydi sanki yani ranzanin yarisi bostaydi…kardesimde baktim tüm ranzayi kaplamis iy dedimonu rahatsiz etmiyim de şuracikta uzanayim.. Derken yanimdaki kişi uyku sersemliligiyle bana sarildi bende korkudan Ranzadan kendimi aşagi attim..atarkende yüzünü gördüm hoslandigim daha dogrusu sevdigim oglandi okisi…oyle uyandim…Teşekkur ederim….

  • Merhabalar Çiçek Hanım. Allah rüyanızı hayırlara tebdil etsin.
   Bu rüyanızın yorumu, bazı arkadaşlarınızın sözlerine fazla güvenmenizin doğru olmayacağına işarettir… Karanlıklar ve loş ışıklar, her hoşunuza giden şeye karşı daha dikkatli ve temkinli yaklaşmanız gerektiği anlamındadır..

 8. Hocam hayirli günler. Rüyamda eşim yüzüme tükürüyordu. Ama kötü niyetle değil bende ona napiyorsun bak yüzümden damliyor diyorum . eşim tükürmeye devam etmek için ağzında tükürügünü toplamaya çalışıyordu. Şimdiden size çok teşekkür ederim Allah sizden razı olsun

 9. s.a.hocam ben rüyamda böyle hamam gibi bir yerdeydim sadece bayanların olduğu herkes yıkanıyordu.bir bayan vardı bebeğini kucagına almış suyun içine girip bebeğiyle birlikte yıkanıyordu.sonra hamamın hemen dibinde bir yer gördüm,o kadar güzeldiki masmavi dereler derenin içinde yemyeşil yeşillikler,derenin üzerinde koşuşan ceylanlar geyikler vardı.orası neresi diye sordum.orası CENNETTİR dediler.peki biz niye girmiyoruz dedim mecüc izin vermiyor dediler.hiç insan yoktu orada.

  • Aleyküm selam Masal. Hamama girmek sıkıntılarınızdan veya günahlarınızdan arınacağınız anlamına gelir. Cennete girememe konusuna gelince İnsanlar dünyada yaşadığı sürece cennete giremezler. Mecüc ise kötü kimse demektir. O da insanın kötülüğü emreden nefsi ve şeytandır. Onlar insanın cennete girmesine engel olmak ister. İnsan onları ezerse yani; onların isteklerini yapmazsa ruhu bedeninden çıkar çıkmaz cennete girer

 10. hocam 2.rüyam taşınıyormuşuz bize ev bulmuşlar ama nereye gittiğimizi bilmeden gidiyoruz.sonra gele gele hiç görmek istemediğim birinin evinin yakınına geldik.ama sonra yapacak birşey yok dedim.sonra dışarı çıktım bembeyaz kar vardı yollarda dağlarda.
  sonra yine bir apartmana girdik evlere bakıyorduk.1katta güzel bir ev vardı 60 milyar dedi fiyatına bize uyğun geldi ama sadece baktık.

  • Bu rüya komşularınız veya arkadaşlarınız arasında bir soğukluk olacağı anlamına da gelebilir veya, ev almak arzusunda iseniz karlar yağdığı zaman da ev almak nasip olabilir. Bundan her iki anlamda çıkmaktadır.
   Doğrusunu Allah bilir.

 11. selamun aleykum, ben rüyamda eski sevgilimle telefonla konusuyordum. bana inşallah birgün seni istemeye gelince elinden bibardak su içerim nasip olur inşallah diyordu bende bütün içtenlikte inşallah yar inşallah dua et rabbim seni bana yazsın die cevap verdiim.. sonra annemler yengemler bi evde toplanıyorlardı ama ne için olduğunu bilmiyordum..

  • Aleyküm selam sayın Hülya. Bu rüyanızın yorumu, sizin söz konusu kimseyi ve onun da sizi halen seviyor olması anlamındadır.

 12. selamun aleykum. sokakta ailemle yürüyorduk ve bir kaç kişi bizimle kavga etmeye başladı taşlar sopalar havada uçuuşuyordu tabi babamda karşılık veriyordu sonra asker aracı gelip ailemi tutukladı ama beni almadılar. bende arkalarından koşmaya başladım ve adliye ye götürdü askerler ailemi bende oraya yetiştim askerler erkeklerin bulunduğu koğuşu havalandırmak içiin koğuşu açtı o kadar pis bi koku çıkıyorduki ordan orda duramadım. sonrra ailemi almadan ordan gittim bi araca bindim ve pamuk tarlasından geçtim teyzemin kızını gördüm ama şuan o evli ve bana nişanlandığını söyledi bende elindeki altın yüzüğe baktım sen zaten evlisin dedim boşandım dedi. sşimdiden teşekkürler…

  • Aleykümselam sayın Ceyda Hanım. Siz bir kabus görmüşsünüz . Korkulacak bir durumun olmayacağına alamettir bu rüyanız. Ayrıca bu rüya yaşamınızda başkaları için fazla endişeye kapıldığınızı göstermektedir. Sağlıklı günler dilerim.

 13. Selamualeykum hocam ben rüyamda babannem gildeyim Babannem evini taşıyor bende yardım amacıyla babannemin dolaplarının penceresini temizliyorum tabaklarını çıkartıyorum 4 yada 5 katta oturuyor ondan sonra deprem oluyor bize birşey olmuyor ben yine devam ediyorum dolabın camlarını silmeye ama cam hep yağlı zor geçiriyorum mutfaktayı. pencereden dışarıya baktığımda cadde yarılmış depremden dolayı ama insanlara birşey olmamış o yarılan caddeden insanlar gelip geçiyor fakat depremden korkmuyorum ama bir an önce işimizin bitmesini bekliyoruz Allah yar ve yardımcınız olsun saygılarımla

  • Aleykümselam Ayfer Hanım. Allah rüyanızı hayra tebdil etsin. Bu rüyanız, büyüklerinizden birsinin aranızdan ayrılacağı anlamına gelmekte, veya sizi derinden etkileyecek bir olay yaşayacağınız anlamına gelmektedir.

 14. rüyamda başka birevde uyanıyom ve kalabalık kadınlar ve yatan insanlar ben nerdeyim çocuklarım nerde diye ağlıyorum eşim merak eder çocuklarım korkar eve gitmem lazım diyerek dışarı çıkıyorum ve ailemin yaşadığı yer aynı zamanda benim büyüdüğüm yer bir kaç kadında arkamda ama niye bilmiyom. araba bulmam lazım nasıl bulcam gitcem onlar uyanmadan nediycem diye ağlıyorum ve son minübüs gidiyor takside yok ağlıyarak ne yapıcam diye yere oturuyom oanda ağlıyarak kalktım.

  • Gül Hanım Rabbimiz rüyanızı hayra tebdil kılsın. Bu rüyanızın yorumuna göre bazı sıkıntılarla yüz yüze geldikten sonra onları aşıp mutlu olup huzura ereceksiniz inşallah.

 15. Selaymun Aleykum Hocam;

  Hava açıktır ve öğle zamanıdır. Abdest almak için erkekler abdest hanesine yöneliyorum. Erkek abdesthanesi olarak yanlış yere geliyorum, burası kadınlar abdesthanesidir. Sevdiğim kızı kapıya yakın yerde abdest aldığını görüyorum. Erkek abdesthanesine hızla yöneliyorum. Erkekler abdesthanesinden helaya gidiyorum. Hela temiz ve kokusuz durumdadır. Burada küçük hacetimi gideriyorum. Abdesthanede temiz suyla abdestimi alıyorum. Abdesthaneden çıkıyorum. Camii yoluna çıkıyorum. Yol, geniş ve uzun duvarlarla kaplıdır, tam bu sırada sevdiğim kızı önümde görüyorum. Bu sırada öğle ezanını işitiyorum. Sevdiğim kız sol tarafa yönelerek koşar adım yürüyor. Bende takip ettiğimi sanır endişesi ile sağdan on-onbeş adım atarak merdivenleri çıkıyorum. Kapalı duran demir kapıyı açıyorum. Yaklaşık elli metrelik dik tepede duran, Osmanlı selattin camiisini görüyorum. Burası Yavuz Selim Camii (Fatih’te) olabilir. Hızlı şekilde koşarak ve zorlanmadan tepeye çıkıyorum. Cami tadilattan dolayı kapalıdır. Caminin geniş mermerli avlusunda kıbleye doğru yönelmiş ve öğle namazının sünnetini kılan cemaati görüyorum. Hava açık ve güneşlidir. Ayakkabımı çıkarıyorum, temiz plastik hasırın üzerine basıyorum. Sünnetin ilk 2 rekati kılınmıştır ve cemaatle aramda 6-7 saflık mesafe vardır. Farza yetişmek için en arka safta duruyorum. Caminin duvarına yakın yerde bulunuyorum. Namaza durduğum yerin önünde, yatay __ trafik bariyerine benzer şeyler görüyorum ( önümde, yaklaşık 2 metre) Sevdiğim kızda namaza gelirse bir başke yerde kılar ve belkide kendisini göremeden gider şeklinde düşünüyorum. Geriye bakıyorum, sevdiğim kızda namaza yetişmek için koşarak yokuşu çıkmaktadır. Namaz tekbirini alıyorum ve kıyamda duruyorum. Sevdiğim kızda kıyamda iken tam arkama gelerek namaza duruyor.

  • Sayın Vefa. Bu rüyanız; sevdiğin kız veya ailesi ile anlaşacağın ve sıkıntılarından kurtulacağın anlamına gelmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>