Rüya Tabiri (Yorumları)

Sümbül bahçeleriBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  
 

 

NOT: Rüyalarını yorumlatmak isteyenler alttaki; “Bir Cevap Yazın” kutusuna rüyasını yazarak yorum alabilir.
İslam Dergisi Sitesinde Rüya yorumlatmak ücretsizdir.

RÜYA: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdular ki;
-” zel rüya gören, hemen Allahü teâlâya hamd ve şükretsin! Kötü rüya gören, Allahü teâlâya sığınsın, rüyasını kimseye anlatmasın! O zaman rüyanın ona zararı olmaz.” (Hadis-i Dare Kutni)
Ebû Katâde radiya’llâhu anh’den rivâyete göre Peygamber aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
“Güzel rü’yâ Allah’tandır. Fenâ rü’yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yâni karışık rü’yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin ve o rü’yânın şerrinden Allâh’a sığınsın, (Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, desin!). Bu sûretle o rü’yâ, gören kimseye zarar vermez.”
(Kütüb-ü Sitte-1358)

Rüya; Büyük İmam, İmam-ı Rabbani(k.s.) hazretlerinin açıklamasına göre: İnsan uyuduğu zaman ruhu bedenden geçici olarak ayrılır . Seyahate çıkan bir kimsenin evinden ayrıldığı  gibi beden kalıbından Misal Alemine geçer. O alem madde alemi ile Melekut alemi arasında bulunmakta olup, orada mahlukların kendileri değil sadece örnekleri vardır. Orada her mahlukun bir bir benzeri vardır. Rüya gören bir kimsenin, rüyasında “Ben seni rüyamda gördüm ” dediği zaman , o kimse “Ben bir şey hatırlamıyorum” der . Bu doğrudur . Çünkü Rüya gören , gördüğünü iddia ettiği kimsenin kendisini değil benzerini görmüştür.

Bu hususta Peygamberimiz:

“Peygamberlik gitti , sona erdi , benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak mübeşşirat vardır ki, o da sahih rüyadır. Bu rüyayı ya bizzat kişi kendisi hakkında görür veya başkası onun hakkında o rüyayı görür.”

İbn Mace’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte rüyalar üç kısımdır:

1-Korkulu rüyalar: Bunu başkasına anlatmamalı, yorumda etmemeli.

2- İnsanın uyanıkken fazla ilgilendiği bir husus hakkında gördüğü rüyadır. Bu da yorumlanmaz.

Nübüvvetin kırk altıda bir parçası sayılan rüyalardır ki bunlar Rahmani rüyalardır. Bunları Ana Kitabdan melekler o kimsenin rüyasına yansıtırlar. Bu rüyalar müjde ve uyarı niteliğindedir.

Evliyanın uyanıkken gönül gözü ile gördüklerine keşif denir. Yalnız bu gönül gözü ile görülen görüntüleri,  süfli bir kimsenin gördüğü basit ve sıradan görülen rüyalar gibi sanılmasın. Bu keşifler öyle görüntülerki herbiri bin bir dünya zevkini alt üst eden nurların mest ettiği  tecellilerden ibarettir.  Her insanda bu gönül gözü bulunur amma , biz insanlar çeşitli dünyevi istek ve arzularımız  ile bu gözün görüntüsünü perdeleyerek kör kalmış durumdayız..

Rüyaların gerçekleşme durumuna gelince, bazıları  görüldüğü gibi çıkarken,  bir çoğuda rumuzludur ve bu sebeple yorum gerektirir.

SALİH RÜYA

7125 – Ebu Sa’îdi’l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: “Müslüman kişinin salih rüyası, peygamberliğin yetmiş cüzûnden biridir.”

7126 – Ümmü Kürz el-Ka’biyye radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Peygamberlik gitti fakat mübeşşirât (mû’minin göreceği güzel rüyalar) bâkidir.”

7127 – Ebu Sa’îd ve İbnu Abbâs radıyallahu anhüm anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim, beni rüyasında görmüşse mutlaka beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.”

7128 – Ebu Cuheyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim beni rüyasında görürse, o uyanıkken beni görmüş gibidir. Çünkü şüphesiz, şeytan benim suretime girmeye muktedir değildir”

7129 – Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rü’ya üç kısımdır: Biri Allah’tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü’ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.”

7130 – Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Rüya üç kısımdır: “Birkısmı; âdemoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır; birkısmı, kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir; bunları uykusunda görür; birkısım rüyalar da var ki, onlar peygamberliğin kırkaltı cüzünden birini teşkil eder.”

Râvi Müslim İbnu Mişkem der ki: “Ben, Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh: “Sen, bu hadisi Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan bizzat işittin mi?” dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): “Evet! Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan işittim. Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselam’dan işittim” dedi.”

HOŞLANILMAYAN RÜYA GÖRÜLÜNCE

7131 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görünce uzandığı zaman diğer yanına dönsün, üç sefer soluna tükürsün. Allah’tan o rüyanın hayrını talep edip, şerrinden Allah’a sığınsın.”

7132 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam gelip: “Rüyamda başımın vurulduğunu, (koparıldığını) sonra da yerde yuvarlandığını gördüm!” dedi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular: “Şeytan (birinize rüyasında) gelir. O da bundan korkar. Sabah olunca, gidip bunu halka anlatır.”

RÜYA NEYE DAYANILARAK YORUMLANMALI?

7133 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye mânalarını da dikkate alın. Rüya, ilk yorumcuya göre (vuküa gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın).”

7134 – Ümmü’l-Fadl radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre: “Kendisi (bir gün): “Ey Allah’ın Resülü! Rüyamda sanki sizin uzuvlarınızdan birinin evimde olduğunu gördüm” demiş, Aleyhissalâtu vesselam da: “Hayır görmüşsün. Kızım Fâtıma bir oğlan çocuğu dünyaya getirir, sen onu emzirirsin” buyururlar.

Gerçekten de Hz. Fâtıma radıyallahu anhâ (bir müddet sonra) Hz. Hüseyin veya Hasan radıyallahu anhümâ’yı doğurdu. Ümmü’I-Fadl da (kendi bebeği) Kusam’ın sütüyle onu emzirdi.

Ümmü’I-Fadl (sözüne devamla) dedi ki: “Bir gün ben onu Aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına getirip kucağına koydum. Ç’ocuk (Resulullah’ın kucağına) işedi. Bende çocuğun omuzuna vurdum. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm müdahale ederek “Oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet (mağfiret) etsin” buyurdular.”
Ruyada görülen renkler; kırmızı ve siyah ise hayırlı değildir. Beyaz ve yeşil ise o rüyanın hayırlı olacağı anlamına gelir.

 

        RUMUZLAR:

 

 A

 Abdest almak: Borçlu olan borcundan kurtulması, sıkıntılı olan, sıkntılarından kurtuluşa işarettir.
Abdest Bozmak: Alacaklarını almak. Rahatlamak
Ağlamak: Sevinmeye işaret eder.
Akrep: Dili ile herkesi rahatsız eden biri ile karşılaşmak anlamına gelir.
Aksaklık : İşlerinin yolunda gitmemesine işaret eder.
Ağaç: Meyveli ağaç topluma faydalı ilim adamlarına insanlara işaret eder. Meyvesiz ağaçlarda kendisinden bedensel olarak yararlanılan kimselere işaret eder.
Altın: Altın görmek iyilik bulmaktır .
Anne: Annesini gören birilerinin himayesine girmeye delalet eder.
Anahtar: Bir sırrı öğrenmeye işaret eder.
Araba : Araba görmek aileye delalet  eder.
Araba sürmek: Yöneticilik etmeye delalet eder.
At : At görmek hayırlı bir isteğin olacağına işarettir.
Ata binmek: İsteklerin tez gerçekleşeceğine işaret eder.

B

Baba:  Babasını gören maddi ve manevi destek bulacağına işaret eder
Bacaklar: Kişinin geçim kaynaklarıdır. Onlardaki olumsuzluk geçimi ile ilgilidir.
Balık: Fırsatlar anlamına gelir.

C

Cami: Cami görmek hayırlı bir rüyadır. Camiye girmek kötülüklerden korunulacağına işarettir. Cennetlik olmakla da yorumlanır.
Cehennem: Günah işlemeğe delalet eder. Kötü kimselerle düşüp kalkmaya alamettir.
Cennet: Huzur ve Barış bulmaya işarettir. Camiye müdavim olmaya, namaz kılmaya alamettir.
Cenaze: Cenaze görmek misafire işarettir.
Cin çarpması: Faizle meşgul olmağa delalettir.

 Ç

Çamur : Günah veya sıkıntılı günlere işarettir.
Çarşı: Alış verişe işarettir.
Çayır ve çimen:  Huzura delalet eder.

 D

Dağ: Dağ görmek ulvi duygulara işaret eder.
Davul: Çığırtkanlığa işarettir.
Define: Miras malı veya ilme delalet eder.
Demir : Güç ve kuvvettir
Deniz: Enginliğe delalet eder
Diş: Dişlerdeki olumsuzluk işlerin olumsuzluğuna delalet eder
Dua : Allah’a manevi yakılığa delalet eder.
Düşmek : Mal veya itibar kaybetmeğe delalet eder

 E

Ebem Kuşağı: Rüyada görülen ebem kuşağı sevinç ve iyiliğe işarettir.
Ekin: Yeşil ekinler mutluluğa, kuru başaklı ekinler bolluk ve berekete alamettir.
Ekmek: Dindarlar için manevi rızık, başkaları için berekettir.
Elbise: Dar ve küçük her elbise sıkıntıdır. Fazla bol giysilerde kişinin aldığı sorumlulukları  taşıyamamasına işarettir.
Elma: İyi kimselere işarettir.
Eşek: Anlayışsız kimsye alamettir.

 F

Fare: Hırsıza veya iman hırsızı şeytana alamettir.
Faiz: Faizle meşgul olmak cin şeytanları ile yakınlık kurmaya alamettir.

 G

Gümüş : İyilik le tabir olunur
Gelin: Gelin getiren kimsenin bir makam veya bir mevkiye sahib olacağı anlamını taşır.

 H
Haber  Vermek:
Para harcamaya veya kaybetmeye işaret eder.
Haber almak:  
para geleceğine işaret eder.
Hac:
Selamete ve istikamete kavuşacağına veya, günahlarının affa uğrayacağına işaret eder.

    I
Isırmak:
İnsanın kendi parmağını ısırması, şaşıracağı bir işle karşılaşması anlamına gelir.

Islık: Islık çaldığını görmek boş işlerle uğraşmak manasına gelir.

   İ
İbrahim Peygamberi görmek: bolluk ve berekete, cömert birisiyle karşılaşmaya veya tevekkül makamına yükselmeğe işaret eder.
İçmek: Tatlı bir şey içmek güzel haber almaya, acı veya ekşi şeyler içmek ise tatsız sözler işitmeye işaret eder. Sufiler tatlı bir şey içerlerse, manevi zevke işaret eder.
İğne: Birine iğne dürtmek , onu incitmeye, onunla bir şeyler dikmek, birilerine yardım etmeye işaret eder.
İlaç: İlaç içmek, hasta değilse manevi şifaya işaret eder. hasta ise iyleşmeye işaret eder.

   K
Kâbe:
Rüyada Kâbe’yi görmek, duaların kabul edileceğine, hidayet ve istikameti doğrultmaya işaret eder. Kâbe’ye gitmek, hacca işarettir.
Kelepçe: Esaret
Kelepçelenmek: Bağımlılık veya aşık olmak.

Kur’an: Kur’an okumak veya görmek, rahmet ve hidayete sebetir.
Kabir: Kabir görmek, yeni evlilerin çocuğu olacağına , başkalarının kabir görmeleri ibret alacakları bir durumla karşılaşmalarıdır.
Kaçmak: Kötü şeylerden kaçmak, iyiliğe  işarettir.
Kadın: Kadın görmek, dünyalık elde etmeye işarettir. Erkeğin kadına dönüşmesi, acizliğine işarettir.
Kafes: Hapse veya sıkıntıya işarettir.
Kafir görmek: Hırıstiyan görmek avrupaya, hindu görmek hindistana gitmeye veya onlarla ilgili bir durumla karşılaşmaya işarettir.
Kalb: Kalb görmek bir insanla karşılaşmaya, kalb satın almak bir dost kazanmaya işarettir.
Kıçını Dönmek: Bir kimse rüyada bir kimsenin kendisine arkasını dönmesini görmesi, o kimse ile arasına engeller gireceğine işarettir.
Koku: Rüya da koku ahlak, yapılan işin duyulması anlarına gelir. Kötü koku kötü ahlaka, sert koku sert davranışlara güzel kokular güzel ahlaka, güzel ve hafif kokular güzel ahlaka ve yumuşak davranmaya işarettir.
Kafir Görmek: Şeytanın tuzağına alamettir.

   L
Lebbeyk demek:
Hacca gitmeğe , veya sadık bir kul olmaya işaret eder.

Levh-i Mahfuz: İlahi bir uyarı veya müjdeye işarettir.
Leylek:
Göç etmeğe veya misafir geleceğine işaret eder.
Limon: tatsız ortama alamettir.
Lise: Kendini lise öğrencisi görmek, askere gitmeye veya yeni bir işe girmeye alamettir.

M
Mağara: Mağara himaye görmeğe, veya himaye etmeye işarettir.
Makas: Doğru ile eğri arasını ayırmaya, veya bir şeye şekil vermeye işarettir.
Manda: Kaba saba bir kimse ile karşılaşmak anlamındadır.
Marangoz: Terbiyecilik anlamına gelir.
Mayıs Böceği: Hayırsız bir kimsedir.
Maymun: Sözünden dönen , kararsız kimseye işaret eder.
Mekke, Medine: Hayıra ve hacca  işarettir.
Melek: Hayırlı kimselerle karşılaşmaya işaret eder.
Meme: Gelir getiren bir kaynağa işarettir.

  N
Namaz: Hayırlı bir işe başlamk anlamındadır.
Nebi: Peygamber görmek, babaya, alime veya ermiş bir zatı görmeye işarettir.
Nikah: Bir sözleşme yapmak anlamınadır.
Nehir: Büyük bir insana veya kazanca veya fırsata işarettir.
Nane: Nane görmek veya koklamak iyi bir kimse ile karşılaşmak anlamına gelir.

  O
Odun: Odun görmek kabalığa işarettir.
Oğlan Çocuğu: Müjdeye işarettir.
Ok: Doğru söze alemettir.
Okul: İşlerin açıklanması işaretidir.
Omuz: Maddi veya manevi yardımdır.
Ölüm: Hayata alamettir.
Öpmek: Birilerinin elini öpmek o kimseye veya bir başkasına muhtaç olmaya alamettir.
Örümcek: Hileci bir kimseye işarettir.

    P
Para: Güç anlamındadır.
Pencere: Uzak görüşlü olmakla tabir olunur.
Perde: Gizli işlere işarettir.
Peygamber Görmek: Hidayet ve irşad olunmaya işarettir.

  R
Rüzgar: Lehte veya aleyhte olabilecek bir güce işaret vardır.
Rüya da Rüya Görmek: Acaib şeylerle karşılaşmak anlamındadır.
Rüku: Rüyada namazın rükusunu yapmak, kibirden kurtulmak hidayete ermek manasına gelir.

   S
Sabah : Rüyada sabah vaktinde olmak sıkıntılardan kurtulmakla tabir olunur.
Sabun: Yerde sabun görmek tuzak anlamına gelir.
Saç: Saçların iyi hali iyiliğe, kötü durumuda kötülüğe işarettir.
Secde: Secde etmek, hidayete ermeğe işarettir.
Su: Güzel su iyiliğe, kötü su kötülüğe işarettir.

Ş
Şehir: Şehre girdiğini görmek korktuğundan emin olacağına işarettir.
Şehid: Şehidlik Allah’a manen yakın olmak anlamına gelir.
Şeker: İyi habere işarettir.
Şeytan: Kötü ruhlu bir kimseye işarettir.

T
Tabut:
Yolculuğa işarettir.
Tarla: Bekarlar için evliliğe alamettir.
Taş: Katı kalpliliğe veya sağlamlığa alamettir.
Tavaf: Kabeyi tavaf etmek günahklardan kurtulamakla tabir olunur.
Tavan: Güvenliğe alamettir.
Tavşan: Korkaklığa işarettir.
Tavuk: Gürültücü bir kadına işarettir.
Terazi: Adalete işarettir.
Ter: Şifa bulmaya alamettir.
Toprak: Kuvvet kazanmağa alamettir.

U
Uçmak: Sevinçli bir durumla karşılaşmaya alamettir.
Uyku: Gerçeklerden gafil olmakla tabir olunur.
Utanmak: Dindarlıktır.

Ü
Üzüm: Üzülmeye alamettir.
Üzülmek: Sevinmeye alamettir.
Üzengi: Atın üzengisini ele almak aile veya maiyetini iyi idare etmeye alamettir.

V
Vadi: Vadi yeşillik ve sulu ise iyiliğe , değilse tehlikeye alamettir.
Vaiz: İrşad olnmaya veya öğüt vermeye alamettir.
Vedalaşmak: Elindeki malın veya rütbenin gideceğine alamettir. Kötü halde ise, iyileşeceğine alamettir.

Y
Yağ: Zenginliğe alamettir.
Yağmur: Normal yağmur iyiliğe rahmete, sert yağmur ise felakete alamettir.
Yastık : Evli için hanımına işarettir.
Yatak: Bekarlar için evliliğe alamettir
Yemek: Rızka alamettir.

Z
Zelzele: Maddi veya manevi sarsıntıya alamettir.
Zemzem: Hastanın şifaya ermesine alamettir.
Zina etmek: Eğer ihtilam olmamışsa, hırsızlığa tabir edilir. İhtilam olmuşsa, tabir olunmaz.
Zincir: Devamlı olan bağlantıya alamettir.

 

 

D İ K K A T  !   Yeni Açılan Rüya Tabirleri Sitemizi Ziyaret İçin Alttaki yazıyı T ı k l a y ı n ı z :

İslam’da Rüya Tabirleri

Etiketler (Konular): , , , , , , ,

429 soru “Rüya Tabiri (Yorumları)

 1. s.a. hocam ben dün gece rüyamda böyle ıssız bir yerdeyim eve doğru gidiyordum.karşıma 2 tane horoz çıktı.bu horozlardan biri üzerime saldırdı ve bende horozu boğazından sıktım yakaladım.horozu eve götürecektim.sonra 1 tane beyaz renkli bir köpeğin üzerine binmişim ve elimdede horoz var boğazından öyle bir sıkmışımki sonra horoz ölmesin diye elimi biraz gevşettim.daha sonra köpek yoruldu bende üzerinden indim ama hala horoz elimdeydi.eve götürüp pişirmeyi düşünüyordum horozu.

  • Sayın Kumsal. Rüyada görülen horoz vakittir. Onu öldürmeye çalışmanız vaktinizi boşa geçirmeye çalışmanız anlamına gelir. Köpeğe binmek ise aşağılık birisiyle arkadaşlık yamak anlamına gelir. Fakat bir süre sonra ondan ayrılacağınız anlamına gelir.

 2. A.s.hocam . Ben ruyamda isyerimdeki arkadaslarıma kahvaltı düzenliyorum . Cok guzel bir yerde denize sıfır bir yerde kahvaltı ediyoruz kalabalık bir gurup. Kahvaltımızı yaptıktan sonra herkes fotograf çekiniyor ve geziniyor. Bi arkadasla hadi biraz dolaşalım diyoruz hava da yazın sonları felan. Ama denize girmek icin kıyafet almıyoruz yanımıza. Arkadasla dolaşırken arkadas bana sariliyo ve denize düşüyoruz deniz derin degil ama cok guzel yüzüyoruz beraber , uzaklaşıyoruz ama deniz derin degil , biz yüzerken arkadaslarımın duvara oturmuş bizi izliyor, onların yanına yüzerek gidiyorum arkadas bana sigaranın sonunu uzatıyor onu iciyorum. Tekrar yüzmeye devam ederken bi arkadas daha denize atlıyor Denizde takla atıyor ama derin olmadıgı icin kafasını dibe vuruyor çıktığı zaman bası donüyor ona yardım ediyorum yüzerek kıyıya çıksın diye beraber yüzerken su sporları yapan kişiler geliyor ama cok tehlikeliler üstümüze sürüyorlar ben biraz daha uzaklaşıyorum Deniz’in rengi felan koyulasiyor o sırada bi yılan ama o kadar buyukki anlatamam suyun altından çıkıp beni havaya fırlatıyor her defasında havaya fırlatıyor beni yemiyor yılan bi anda beni sarıyor ve bir erkeğe dönüşüyor amacım seni yemek degil korumak diyor . Ama o kadar guzel bir erkek ki . Ben ona asık oluyorum
  . Beni kıyıya götürüyor tabi gene yılana dönüşmüş bir sekilde beni bırakma bende seninle gelmek istiyorum diyorum sana bunu yapamam sende benim gibi yılana dönüşürsün diyor olsun diyorum ve beni öpüyor ( dudaktan ) beni bırakıyor ben ewe gidiyorum belli bir sure sonra vücudumda degisiklikler oluşuyor yılan derisi felan yılana dönüşüyorum ama canım cok acıyor , kendimi yerden yere vuruyorum
  Dönüşürken . Hem ınsanım ama istediğim zaman yılana donüyorum . Aradan baya zaman geçiyor bir türlü gelmiyor beni almaya . Ümidi kesmiştim artık. Bir komsumla onun köpeğini gezdirmeye gidiyoruz köpeğin ve bizim başımız belada tam basımıza birşey gelecekken birisi beni sarıp havaya uçuruyor bakıyorum ki o gene yılana dönüşmüş ve beni kurtarıyor havada uçuyoruz artık seni birakmicam diyor . Ucarkende kahve icmek istermisin diyor ewet diyorum kuyruğu ile bana kahve veriyor hem uçuyorum hem kahve iciyorum . Daha sonra uyanmisim . Hocam ben ruyamda hep dönüşüm görüyorum ve tanıdığım ya da tanımadığım insanlarla opusuyorum . Yorumunuz icin şimdiden teşekkürler

  • İlknur Hanım rüyada dönüşüm geçirmek huy değiştirmek anlamına gelir. Yılan olmak veya yılana dönüşen kimselerle ilişki kurmak çok tehlikeli, olduğu gibi görünmeyen kimselerle arkadaşlık yaptığınız anlamına gelir.
   Tanıdığınız veya tanımadığınız insanlarla yakın olmanız ise, herkese fazla güvenmeniz anlamına gelir ki bunun bedeli ağır olabilir.

 3. İyi günler hocam öncelikle size birşey danışmak istiyorum…benim bildiğim kadarıyla evlenmeden önce çıkan talip için istihareye yatılır hayırlımi değilmi diye ama bi arkadaşım rica etti benden abisiyle yengesi için evlilikleri hayirlimi diye istihareye yatmam için ve bu insanlar bir bucuk yillik evli ben yattım iyi bisey görmedim ve benim hafız arkadaşlarım var ve bu arkadaşlarım erkek yüzü bile görmüyorlar ibadetlerine düşkün insanlar arkadaşlarım bu evli çift için istihareye yattı ve bitanesi rüyasında siyah yastık üstünde siyah sac görmüş diğer arkadaşım da filistindeymis askerler gelip tecavüz etmişler …hocam evli bi çift için yattik bu dogrumu ve ruyamizi yorumlarsaniz sevinirim Allah razi olsun

  • Nagihan Hanım. Evli bir çift için bunların evliliği hayırlı mı, değil mi?” diye istihareye yatmak asla doğru olmaz. Görülen rüya da şeytanidir.

 4. Bugun
  ruyamda pencereden asagi bi sokaga bakiyorum
  disari cikmamiz gerek ama arkadaslarim uyariyor.
  Az sonra Buyuk bi at kosacak onun arkasindan
  yavrusu kosacak bu sirada cikarsaniz uzerinize
  kosacaklari icin zarar gorebilirsiniz. Bunlarin
  ardindan bi inek gelecek o zaman cikabilirsiniz
  diyorlar. Ben bakiyorm dedikleri gibi Buyuk bi at
  kosarak gecti ondan sonra yavru at gecti. Ben
  inegin gelmesini bekliyordum. O da uzaklardan
  geliyordu. Ne anlamlara geliyor yorumlar misiniz.
  Atlarin rengi acik kahve yani sütlü kahve
  rengindeydi. inek de bildigimiz sekilde siyah
  beyazliydi.

  17.10.2014 / 09:49 tarihinde gönderilmiş

  Ruyamda eskiden konusmus oldugum cocugun
  ailesi beni istemeye gelmisler. Annesi ve kiz
  kardesiyle opustum. Sonra babasina kahve
  tuttum. Babasinin sordugu bi soruya cevap
  vermedigim icin adam sinirleniyordu ve tum
  ailesini alarak kalkip gittiler. Neyle gidecekler diye
  baktim kirmizi bir kamyon vardi. Sonra arkadasim
  bana uzuldun mu diye soruyordu. Ben de yok
  zaten sevmiyordum uzulmedim diye cevap verdim.
  Lutfen yorumlar misiniz cok merak ediyorm.
  Tesekkurler.

  • Rüyada görülen at, istek ve arzunuzun gerçekleşeceği anlamına gelir. Art, arda geçen at ve yavrusu ise önce daha çok arzu ettiğiniz şey ve ondan sonrası gerçekleşeceği anlamındadır. İneğin gelmesi yaşamınızda bazı şeylerin yerine oturacağı ile yorumlanır.
   İkinci rüyanızın yorumu:
   Bu rüyanızın yorumu; şahsınıza sıkıntı veren bir kimseden kurtulacağınız anlamındadır.

 5. s.a. hocamdün gece rüyamda kaynatamın köy evindeydik.evin alt katında tavuklar vardı.1 tane tavuk civciv çıkartmış 7-8 adet civciv gördüm.sonra yine horoz gördüm.horoz bana saldırdı ve ben horozu elimle itekleyip kurtuldum.sonra oradan kurtulmaya çalıştım.bütün odaların çıkışkarında engellere rastladım.sonra bir tane daha oda buldum dışarı çıkmak için odaya girdim.kaynatam kum döktürmüş odanın çıkış kapısına birşeyler yapıyordu kumlarla.sonra ben bir yolunu bulup dışarıya çıktım.çıkında eşimi gördüm eşimde bir işle meşguldu.sonra onunyanına gittim.

  16.10.2014 / 13:33 tarihinde gönderilmiş

  hocam 2.rüyam bu rüyadan 1 hafta önce görmüştüm: rüyam şöyle,yanımda eşim var,çocuğum var neresi olduğunu bilmediğim bir yerdeyiz.İçeriye girmeye çalışıyoruz.önümüzde 2 kapaklı 1 tane kapı vardı.tam içeri girecekken 1 tane kapağı açıldı fakat 2.kapak kapandı.sonra eşim para ödedi girmek için. içeriye girdim orada babam vardı.sonra 1 tane tahta seyyar merdiven vardı.merdivenden yukarı çıktım.kuru cevizler vardı onları toplayıp poşete koydum aşağı indim.sonra annemi gördüm.dedimki anne cevizler var.sonra tekrar merdivenden çıktım ceviz topladım aşağıya indiğimde heryerimi böcekler sarmıştı.böceklerin başı kırmızı gövdesi siyahtı ve beni ısırıp canımı yakıyordu.

  • Aleykümselam Kumsal. 16.10.2014 / 13:33 tarihinde göndermiş olduğunuz rüyanın yorumu:
   İki isteğinizden birisinin kabul olacağı anlamına gelir. Ayrıca yeni olumlu gelişmeler olacağı anlamındadır.
   Elinizdeki imkanlardan yararlanmaya çalışan bazı asalak kimselerle karşılaşacağınız anlamındadır.

   17.10.2014 / 13:35 tarihinde gönderilmiş olan rüyanızın yorumu:
   Horozun saldırması iki anlama gelir.
   Art niyetli birisinin size tacizde bulunacağı fakat size zarar veremeyeceği anlamındadır.

 6. Selamün aleyküm Hocam Rüyamda benim 2.5-3 yaşlarında bir kız çocuğum varmış ama ben o çocuğun benim olduğunu hatırlamıyorum.Bana 3 yıldır büyüttüğün çocuğunu nasıl hatırlamazsın diyorlar ben de vallahi hiç bir anını hatırlamıyorum Ben bu çocuğu ilk kez görüyorum diyorum iri iri gözleri olan gözlerinin içi gülen bir kız çocuğu .Allahım ben delirdim mi insan kendi çocuğunu unutur mu diye hıçkıra hıçkıra ağlarken uyandım.Cevabınızı bekliyorum hocam.

  • Aleykümselam sayın Sevil Hanım.
   Rüyada bir çocuğa sahip olmak ve onu hatırlamamak bir güzel sürprizle karşılaşacağınız anlamına gelir. Bu sebeple ise sevinecek ve mutlu olacaksınız inşaallah.

 7. S.a hocam Ben ruyamda esimle birlikte odadayken birden duvardan pilav artiklari cikmaya basladi. Duvarlar dolmustu pilavla. Supurgeyle supuruyorum ama cikmiyor. Esim bana bakiyor ve bendeki kizginligi goruyor Gercek hayattada sorunlarimiz var o yonden yani bi kizginligim oldugunu goruyor Sonra esim bana sariliyor bugulanmis bir yere Benim adimi yaziyor ve ustune aglamak istiyorum yaziyor. Yani cok tuhaf bir ruya Hocam yorumlarmisiniz Allaha emanet olun

  • Aleykümselam Gizem Hanım. Bu rüyanın yorumuna göre siz karı koca olarak elinizdeki nimetleri saçıp savurmaktasınız ve fırsatlarınızı iyi değerlendiremiyorsunuz. Aslında karı koca ikiniz de birbirinizi sevdiğiniz halde aranıza gereksiz yere duvarlar koymaya çalışıyorsunuz.
   Eşiniz sizden, siz eşinizden bir adım atmayı beklerken; neden kurulu düzeni ıslah etmek için önce adım atan siz olmuyorsunuz..?

 8. İyi günler hocam öncelikle hocam bi yerde 100 tane ya Macid çekip yatarsan Allah sana istediğin şeyi gösterir diye okudum ve bende gece teheccudumu kildim teşbih çektim sabah namazimi kildim ve niyet aldım yattım hocam ben önceden nisanliydim nisanlim beni terk etti ve 1sene sonra başkasıyla evlenmiştir benim ise dünyam mahvoldu Rabbime yoneldim ama her gün ağlayıp derdimi rabbine anlatıyorum rüyaya niyetin Allahım eski nisanlim mutlumu diye niyet alıp yattım hocam ve rüyamda bizim evde ben teyzemgille otuyomusum fakat yabancı ve çok güzel bi kızda var bu kızda eski nisanlimin eşinin teyzesinin kızı ve kizin düğünü olacakmış annem odaya giriyor ve gazete sayfalarını karıştırırken kıza bi resim gösterip bu senin nisanlina ne kadar benziyor diyor kızda bakıp a evet diyor ben o sırada kizin yanina oturuyorum gazetedeki resime bakmak için kız bana sarılıp düğünün nasıl olacağını anlatıyor fakat diyorki geçenlerde anlamın düğünü oldu nikah şekeri dağıttılar ama üstünde Sıdıka selim mutluluklar yazıyor anlamın ismi merve Sıdıka ne alakaysa diyor sonrada diyor ki selim enistemin amcasının kızı varmış nikah organizasyonu yapiyormus o yüzden kendi adini yazmış diyor ama benim aklıma o sırada bu nikah şekerini bnm için yaptırdılar olmayınca kizin nikahın da dağıttılar diye aklımdan geciriyorum sonra hocam bize bi alrabamiz geliyor otururken yanina oturup konuşuyorum cebinden nikah şekerini çıkartıyor selimin nikah şekeri diyor ama üstünde Sıdıka selim mutluluklar yazıyor bende Sıdıka ismi niye yazıyı kızın ismi merve deyince o da ayni açıklamayı yapıyor bende diyorumki amca Sıdıka benim o da eski nisanlim bu da bizim nikah sekerimizdi nikahimiz olmadan ayrıldığımızın için çöpe atmamislar bu nikahta kullanmışlar diyorum.,o şurada hocam yan tarafında eski nisanlimin babası ve dedesi oturuyor ben bi anda ayağa kalkıp kızı yorum ağlıyorum onlara size asla hakkım helal değil diyorum babasının rengi simsiyah oluyor ve mahcup bi ifadeyle kızım aslında olaylar un boyle olmasını istemezdik diyor ve ben ağlayarak ona benim selam çoktan okundu artik ben bu evden beyaz gelinlikler cikamam umutlarimla oynadı oğlunuz diyorum ama ben o kadar ağlıyorum ki beni Babannem sakinlestiriyor sonra hocam Babannem eski nisanlimin annesiyle konusuyomus annesi de benim aglamama seviniyomus napabilirim diyomus yeni dunurlerim evde kizin annesi selimin yüzük attığını biliyor kız çok soğuk Selime telefonlara bile annesi çıkıp konusuyor annesi aralarını düzeltiyor demiş lütfen dunurlerim duymasinlar demiş babanneme ama kafasında siyah örtü varmış annesinin sonra Babannem eski nisanlimmla konuşmuş Sıdıka çok üzgün gel konuş diye o da çok sakin tamam gelip konusu çam demiş ama hoc rüyamda bile o kadar uzgundumki yere kapanıp ağlıyorum ….ben eski nisanlim la tekrar konuşmak falan istemiyorum evli bi adam sonuçta hocam kimsenin hakkına giremem ama ben bu kadar mutsuzken Rabbim inşallah bana yaşattığı acıların bin katını ona ve onunla bir olan ailesine yasatsin ben zaten rabbine havale ediyorum hocam ruhani yorumlarsaniz sevinirim

  • İyi günler Sıdıka Hanım. Bu rüyanızın yorumunu özetlersek sevineceğiniz bir haber alacaksınız inşallah. Bu rüyada gördüklerinize göre eski nişanlınızın mutsuz olduğu işaret edilmiştir.

 9. S.A. Yasin ben. Akşam sabaha karşı rüyamda büyük bir alanda bir çok tuvalet gördüm ve büyük abdesti bozma ile ortaya çıkan bir çok pislik gördüm. Her yer dolup tasiyordu sanki. Sonrasında şeyh aabdülbaki hz gördüm.Gavsı yani. Herkes yanına girip bir şeyler konuştu. Sonrasında ben yanına gittim ve 90 tl gibi bir para verdim. Nedir anlami. Bu arada ben gavsın sofisiyim. Gidip görmek önceden nasip oldu. Rüya anlamı nedir?

  • Aleykümselam Sofi. Rüyada abdest bozma veya dışkı görmek yakında dünyalık şeylerle uğraşacağınız anlamına gelir. Sadata para vermeniz Onun ruh-ı maneviyatından feyz alacağınız anlamına gelir.

 10. S.a hocam.dün gece rüyamda cüzdanımda para var.annem birine kendisi için cehennemde yanmamak için sadaka veriyor.bende babam geliyor aklıma bende babam adına sadaka veriyorum….bundan 1 gün öncede rüyamda ramazan ayındaymışız ve arefeymiş.oruçluyuz.ama ben elimde elma var oruçlu olduğumu unutup yemişim.neyse diyorum tekrar tutarım.akşama iftar hazırlığı yapıyorum.börek açıyorum.ama oruçlu olmayanlar yiyor.bende oruçlulara iftar yetiştirmeye çalışıyorum.hocam çok merak ettim.yorumlarsanız sevinirim.şimdiden tşkler.Allaha emanet olun.

  • A.s. Fadime hanım. Birinci rüyanızda babanıza sadaka sevabı göndermeniz hatırlatılmıştır.
   İkinci rüyanız bir iyilik yapmaya niyet etmiş olmalısınız ki ondan vazgeçmemeniz için uyarılmışsınız.

 11. İyi günler hocam ben rüyamda eski erkek arkadaşımı gördüm o şuan gerçek hayatta evli Rüyamda ise hocam bi otel odasindaymisiz eski arkadaşım karısıyla bi odada kaliyormus bende yan odalarında fakat mutfağı ortak kullaniyormusuz hocam mutfağa ben cay koymaya gittiğimde oda musluktan caydanliga su koyuyor ama benden uzak durmaya çalışıyor benden rahatsız olduğunu anlayıp ben rakamı donup giderken çaydanlığın kapağı yere düşüyor sonra ben çayı demlerken ondan uzak durmaya çalışıyorum….sonra ben onların kapısının önünden geçerken onlar yorganlarini duzluyorlar ve çok mutlular ben ise üzgünüm..donra hocam ben aşağı kata kahvaltı yapmaya kınıyorum onlarda iniyor ayni masada oturuyoruz fakat yanımızda başka arkadaşlarda var ve onlar çok mutlu bi gozukuyorlar sakalasiyorlar biz arkadaşlarla onların bulunduğu masadan kalkıp ayrı bi masaya ituruyoruz hocam benim içimde siyah gömlek üstümde nar çiçeği kazak var ve çok üzgünüm …bende eski arkadaşımı kış kandırmaya çalışıyorum ara ara onlara bakıyorum o da ara ara bana bakıyor sonra hocam benim önüme 2 tane halkalı tatlı ve bir bardak cay geliyor ama elma görüntüsünde birini ben yiyorum yarimini bayan bi arkadas yiyorken o sırada eski erkek arkadaşım ve karisi geliyor hocam karışım üstünde mavi bi spor atlet fakat sırtı tüm açık içinde siyah bir iç çamaşırı varmış eşinin boyu kısa saçları siyah ve cirkinmis ve derisi vuruş vuruş ve esmermis hocam ve karşımda çok mutlular ben o sırada üzülüyorum telefonum çalıyor içeri bi odaya gidiyorum telefonda konuşurken bağırıyorum arkadaşlarımın yanina gittiğimde neden bagirdigi mi soruyorlar o sırada eski erkek arkadaşım o bitek halasının kızına bağırır deyince esi ona sen nerden biliyorsun diyor o da bu kız bnm eskiden kız arkadaşımdi diyor ve ben ağlamaya başlıyorum onunda gözünden yas akıyor ve diyor ki çok pismanim seni zamanında Sevdiğime iyiki ayrilmisiz diyor bana bende ağlıyorum bende umutlarının yıktığını için iyiki ayrilmisiz diyorum ve onu kış kandırmaya çalışıyorum karşımda bi erkek oturuyor sürekli onunla konuşmaya gözlerine bakmaya çalışıyorum o kiskansun diye sonra hocam eski erkek arkadaşım eşiyle o kadar mutlu ki sakalasiyorlar esi bi metre alıp onun göbek bölgesini olmuyor zayıflaması için espiri yapıyor o da gülüyor sonra esi benim yanıma geliyor bana sarılıyor samimi oluyor benim basım kapaliymus o sırada ama esi hocam sırtı tüm açık ve ben bakmamaya çalışıyorum egilince göğüsleri açılıyor derisi vuruş vuruş ve esmerdi ….ruyami yorumlarsaniz sevinirim hocam Allah razi olsun

  • İyi günler Saliha Hanım. Siz eski erkek arkadaşınızı fazla önemsediğiniz ve eşiyle mutlu olup olmadığını merak etmeniz sebebiyle bilinç altınıza rüya olarak bu şekilde yansımıştır. Onun ve sizin siyah çamaşır giymeniz sıkıntılı olmanızı yansıtmaktadır.
   Ayrıca eski arkadaşınızın eşiyle mutsuz olduğu sizin rüyanıza yansıtılmış.

 12. İyi günler hocam ben bugün rüyamda çamaşır yumuşatıcı si varmış yeşil ağzı kapaklı bi kaptaymis ben alıyorum calkaliyorum yumuşatıcı yı ve agzini kapatip yere koydugumda yumusaticinin içinden dumanlar çıkıyor ben hemen ağzını açmaya çalışıyorum çünkü ağzı kapalı patlayabilir diye ağzını açıp apartmanda kapının önüne koyduğunda merdiven arasında birisi yere masa kurmuş üstünde defterler kitaplar su şişesi mum ve yari icilip söndürülmüş ince uzun iki tane sigara var ve bu gazın etkisiyle sönmüş sigara yanmaya başlıyor gidip sonduruyordum hocam yorumlarsaniz sevinirim

  • iyi günler Necla Hanım. Bu rüyanızın yorumuna göre inşallah, bir iyilik yapıp bir kötülüğe engel olacaksınız.

 13. İyi günler hocam ben bugün rüyamda ormanlık bi alanın içinde yani yeşillikler içinde cumhurbaşkanı recep Tayip erdoganin köşkü varmış bende kapiciymisim hocam o eşiyle birlikte düğüne gidecekmis bana ev sana emanet iyi bak dedi ve çok güzel ferah bi evmis yorumlarsaniz sevinirim hocam

  • İyi günler Sibel Hanım. Bu rüyanızın yorumu, size devlette görev verileceğine alamettir. Eğer böyle bir görevde iseniz terfi edeceğiniz anlamına gelir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>