Rüya Tabiri (Yorumları)

Sümbül bahçeleriBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  
 

NOT: Rüyalarını yorumlatmak isteyenler alttaki;Bir Cevap Yazın” kutusuna rüyasını yazarak yorum alabilir.
Bir önceki rüyanın yorumunu göremeyen sahifenin en alt bölümünden Sorular ve Cevapların altındaki butondan önceki sayfaya geçebilir.
MÜSTEHCENLİK içeren RÜYA ve SORULARI prensiplerimiz gereği YAYINLAMIYORUZ.

RÜYA: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdular ki;
-” zel rüya gören, hemen Allahü teâlâya hamd ve şükretsin! Kötü rüya gören, Allahü teâlâya sığınsın, rüyasını kimseye anlatmasın! O zaman rüyanın ona zararı olmaz.” (Hadis-i Dare Kutni)
Ebû Katâde radiya’llâhu anh’den rivâyete göre Peygamber aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
“Güzel rü’yâ Allah’tandır. Fenâ rü’yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yâni karışık rü’yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin ve o rü’yânın şerrinden Allâh’a sığınsın, (Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, desin!). Bu sûretle o rü’yâ, gören kimseye zarar vermez.”
(Kütüb-ü Sitte-1358)

Rüya; Büyük İmam, İmam-ı Rabbani(k.s.) hazretlerinin açıklamasına göre: İnsan uyuduğu zaman ruhu bedenden geçici olarak ayrılır . Seyahate çıkan bir kimsenin evinden ayrıldığı  gibi beden kalıbından Misal Alemine geçer. O alem madde alemi ile Melekut alemi arasında bulunmakta olup, orada mahlukların kendileri değil sadece örnekleri vardır. Orada her mahlukun bir bir benzeri vardır. Rüya gören bir kimsenin, rüyasında “Ben seni rüyamda gördüm ” dediği zaman , o kimse “Ben bir şey hatırlamıyorum” der . Bu doğrudur . Çünkü Rüya gören , gördüğünü iddia ettiği kimsenin kendisini değil benzerini görmüştür.

Bu hususta Peygamberimiz:

“Peygamberlik gitti , sona erdi , benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak mübeşşirat vardır ki, o da sahih rüyadır. Bu rüyayı ya bizzat kişi kendisi hakkında görür veya başkası onun hakkında o rüyayı görür.”

İbn Mace’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte rüyalar üç kısımdır:

1-Korkulu rüyalar: Bunu başkasına anlatmamalı, yorumda etmemeli.

2- İnsanın uyanıkken fazla ilgilendiği bir husus hakkında gördüğü rüyadır. Bu da yorumlanmaz.

Nübüvvetin kırk altıda bir parçası sayılan rüyalardır ki bunlar Rahmani rüyalardır. Bunları Ana Kitabdan melekler o kimsenin rüyasına yansıtırlar. Bu rüyalar müjde ve uyarı niteliğindedir.

Evliyanın uyanıkken gönül gözü ile gördüklerine keşif denir. Yalnız bu gönül gözü ile görülen görüntüleri,  süfli bir kimsenin gördüğü basit ve sıradan görülen rüyalar gibi sanılmasın. Bu keşifler öyle görüntülerki herbiri bin bir dünya zevkini alt üst eden nurların mest ettiği  tecellilerden ibarettir.  Her insanda bu gönül gözü bulunur amma , biz insanlar çeşitli dünyevi istek ve arzularımız  ile bu gözün görüntüsünü perdeleyerek kör kalmış durumdayız..

Rüyaların gerçekleşme durumuna gelince, bazıları  görüldüğü gibi çıkarken,  bir çoğuda rumuzludur ve bu sebeple yorum gerektirir.

SALİH RÜYA

7125 – Ebu Sa’îdi’l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: “Müslüman kişinin salih rüyası, peygamberliğin yetmiş cüzûnden biridir.”

7126 – Ümmü Kürz el-Ka’biyye radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Peygamberlik gitti fakat mübeşşirât (mû’minin göreceği güzel rüyalar) bâkidir.”

7127 – Ebu Sa’îd ve İbnu Abbâs radıyallahu anhüm anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim, beni rüyasında görmüşse mutlaka beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.”

7128 – Ebu Cuheyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim beni rüyasında görürse, o uyanıkken beni görmüş gibidir. Çünkü şüphesiz, şeytan benim suretime girmeye muktedir değildir”

7129 – Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rü’ya üç kısımdır: Biri Allah’tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü’ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.”

7130 – Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Rüya üç kısımdır: “Birkısmı; âdemoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır; birkısmı, kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir; bunları uykusunda görür; birkısım rüyalar da var ki, onlar peygamberliğin kırkaltı cüzünden birini teşkil eder.”

Râvi Müslim İbnu Mişkem der ki: “Ben, Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh: “Sen, bu hadisi Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan bizzat işittin mi?” dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): “Evet! Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’dan işittim. Ben bunu Resülullah aleyhissalâtu vesselam’dan işittim” dedi.”

HOŞLANILMAYAN RÜYA GÖRÜLÜNCE

7131 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görünce uzandığı zaman diğer yanına dönsün, üç sefer soluna tükürsün. Allah’tan o rüyanın hayrını talep edip, şerrinden Allah’a sığınsın.”

7132 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam gelip: “Rüyamda başımın vurulduğunu, (koparıldığını) sonra da yerde yuvarlandığını gördüm!” dedi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular: “Şeytan (birinize rüyasında) gelir. O da bundan korkar. Sabah olunca, gidip bunu halka anlatır.”

RÜYA NEYE DAYANILARAK YORUMLANMALI?

7133 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye mânalarını da dikkate alın. Rüya, ilk yorumcuya göre (vuküa gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın).”

7134 – Ümmü’l-Fadl radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre: “Kendisi (bir gün): “Ey Allah’ın Resülü! Rüyamda sanki sizin uzuvlarınızdan birinin evimde olduğunu gördüm” demiş, Aleyhissalâtu vesselam da: “Hayır görmüşsün. Kızım Fâtıma bir oğlan çocuğu dünyaya getirir, sen onu emzirirsin” buyururlar.

Gerçekten de Hz. Fâtıma radıyallahu anhâ (bir müddet sonra) Hz. Hüseyin veya Hasan radıyallahu anhümâ’yı doğurdu. Ümmü’I-Fadl da (kendi bebeği) Kusam’ın sütüyle onu emzirdi.

Ümmü’I-Fadl (sözüne devamla) dedi ki: “Bir gün ben onu Aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına getirip kucağına koydum. Ç’ocuk (Resulullah’ın kucağına) işedi. Bende çocuğun omuzuna vurdum. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm müdahale ederek “Oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet (mağfiret) etsin” buyurdular.”
Ruyada görülen renkler; kırmızı ve siyah ise hayırlı değildir. Beyaz ve yeşil ise o rüyanın hayırlı olacağı anlamına gelir.

 

        RUMUZLAR:

 A

 Abdest almak: Borçlu olan borcundan kurtulması, sıkıntılı olan, sıkntılarından kurtuluşa işarettir.
Abdest Bozmak: Alacaklarını almak. Rahatlamak
Ağlamak: Sevinmeye işaret eder.
Akrep: Dili ile herkesi rahatsız eden biri ile karşılaşmak anlamına gelir.
Aksaklık : İşlerinin yolunda gitmemesine işaret eder.
Ağaç: Meyveli ağaç topluma faydalı ilim adamlarına insanlara işaret eder. Meyvesiz ağaçlarda kendisinden bedensel olarak yararlanılan kimselere işaret eder.
Altın: Altın görmek iyilik bulmaktır .
Anne: Annesini gören birilerinin himayesine girmeye delalet eder.
Anahtar: Bir sırrı öğrenmeye işaret eder.
Araba : Araba görmek aileye delalet  eder.
Araba sürmek: Yöneticilik etmeye delalet eder.
At : At görmek hayırlı bir isteğin olacağına işarettir.
Ata binmek: İsteklerin tez gerçekleşeceğine işaret eder.

B

Baba:  Babasını gören maddi ve manevi destek bulacağına işaret eder
Bacaklar: Kişinin geçim kaynaklarıdır. Onlardaki olumsuzluk geçimi ile ilgilidir.
Balık: Fırsatlar anlamına gelir.

C

Cami: Cami görmek hayırlı bir rüyadır. Camiye girmek kötülüklerden korunulacağına işarettir. Cennetlik olmakla da yorumlanır.
Cehennem: Günah işlemeğe delalet eder. Kötü kimselerle düşüp kalkmaya alamettir.
Cennet: Huzur ve Barış bulmaya işarettir. Camiye müdavim olmaya, namaz kılmaya alamettir.
Cenaze: Cenaze görmek misafire işarettir.
Cin çarpması: Faizle meşgul olmağa delalettir.

 Ç

Çamur : Günah veya sıkıntılı günlere işarettir.
Çarşı: Alış verişe işarettir.
Çayır ve çimen:  Huzura delalet eder.

 D

Dağ: Dağ görmek ulvi duygulara işaret eder.
Davul: Çığırtkanlığa işarettir.
Define: Miras malı veya ilme delalet eder.
Demir : Güç ve kuvvettir
Deniz: Enginliğe delalet eder
Diş: Dişlerdeki olumsuzluk işlerin olumsuzluğuna delalet eder
Dua : Allah’a manevi yakılığa delalet eder.
Düşmek : Mal veya itibar kaybetmeğe delalet eder

 E

Ebem Kuşağı: Rüyada görülen ebem kuşağı sevinç ve iyiliğe işarettir.
Ekin: Yeşil ekinler mutluluğa, kuru başaklı ekinler bolluk ve berekete alamettir.
Ekmek: Dindarlar için manevi rızık, başkaları için berekettir.
Elbise: Dar ve küçük her elbise sıkıntıdır. Fazla bol giysilerde kişinin aldığı sorumlulukları  taşıyamamasına işarettir.
Elma: İyi kimselere işarettir.
Eşek: Anlayışsız kimsye alamettir.

 F

Fare: Hırsıza veya iman hırsızı şeytana alamettir.
Faiz: Faizle meşgul olmak cin şeytanları ile yakınlık kurmaya alamettir.

 G

Gümüş : İyilik le tabir olunur
Gelin: Gelin getiren kimsenin bir makam veya bir mevkiye sahib olacağı anlamını taşır.

 H
Haber  Vermek:
Para harcamaya veya kaybetmeye işaret eder.
Haber almak:  
para geleceğine işaret eder.
Hac:
Selamete ve istikamete kavuşacağına veya, günahlarının affa uğrayacağına işaret eder.

    I
Isırmak:
İnsanın kendi parmağını ısırması, şaşıracağı bir işle karşılaşması anlamına gelir.

Islık: Islık çaldığını görmek boş işlerle uğraşmak manasına gelir.

   İ
İbrahim Peygamberi görmek: bolluk ve berekete, cömert birisiyle karşılaşmaya veya tevekkül makamına yükselmeğe işaret eder.
İçmek: Tatlı bir şey içmek güzel haber almaya, acı veya ekşi şeyler içmek ise tatsız sözler işitmeye işaret eder. Sufiler tatlı bir şey içerlerse, manevi zevke işaret eder.
İğne: Birine iğne dürtmek , onu incitmeye, onunla bir şeyler dikmek, birilerine yardım etmeye işaret eder.
İlaç: İlaç içmek, hasta değilse manevi şifaya işaret eder. hasta ise iyleşmeye işaret eder.

   K
Kâbe:
Rüyada Kâbe’yi görmek, duaların kabul edileceğine, hidayet ve istikameti doğrultmaya işaret eder. Kâbe’ye gitmek, hacca işarettir.
Kelepçe: Esaret
Kelepçelenmek: Bağımlılık veya aşık olmak.

Kur’an: Kur’an okumak veya görmek, rahmet ve hidayete sebetir.
Kabir: Kabir görmek, yeni evlilerin çocuğu olacağına , başkalarının kabir görmeleri ibret alacakları bir durumla karşılaşmalarıdır.
Kaçmak: Kötü şeylerden kaçmak, iyiliğe  işarettir.
Kadın: Kadın görmek, dünyalık elde etmeye işarettir. Erkeğin kadına dönüşmesi, acizliğine işarettir.
Kafes: Hapse veya sıkıntıya işarettir.
Kafir görmek: Hırıstiyan görmek avrupaya, hindu görmek hindistana gitmeye veya onlarla ilgili bir durumla karşılaşmaya işarettir.
Kalb: Kalb görmek bir insanla karşılaşmaya, kalb satın almak bir dost kazanmaya işarettir.
Kıçını Dönmek: Bir kimse rüyada bir kimsenin kendisine arkasını dönmesini görmesi, o kimse ile arasına engeller gireceğine işarettir.
Koku: Rüya da koku ahlak, yapılan işin duyulması anlarına gelir. Kötü koku kötü ahlaka, sert koku sert davranışlara güzel kokular güzel ahlaka, güzel ve hafif kokular güzel ahlaka ve yumuşak davranmaya işarettir.
Kafir Görmek: Şeytanın tuzağına alamettir.

   L
Lebbeyk demek:
Hacca gitmeğe , veya sadık bir kul olmaya işaret eder.

Levh-i Mahfuz: İlahi bir uyarı veya müjdeye işarettir.
Leylek:
Göç etmeğe veya misafir geleceğine işaret eder.
Limon: tatsız ortama alamettir.
Lise: Kendini lise öğrencisi görmek, askere gitmeye veya yeni bir işe girmeye alamettir.

M
Mağara: Mağara himaye görmeğe, veya himaye etmeye işarettir.
Makas: Doğru ile eğri arasını ayırmaya, veya bir şeye şekil vermeye işarettir.
Manda: Kaba saba bir kimse ile karşılaşmak anlamındadır.
Marangoz: Terbiyecilik anlamına gelir.
Mayıs Böceği: Hayırsız bir kimsedir.
Maymun: Sözünden dönen , kararsız kimseye işaret eder.
Mekke, Medine: Hayıra ve hacca  işarettir.
Melek: Hayırlı kimselerle karşılaşmaya işaret eder.
Meme: Gelir getiren bir kaynağa işarettir.

  N
Namaz: Hayırlı bir işe başlamk anlamındadır.
Nebi: Peygamber görmek, babaya, alime veya ermiş bir zatı görmeye işarettir.
Nikah: Bir sözleşme yapmak anlamınadır.
Nehir: Büyük bir insana veya kazanca veya fırsata işarettir.
Nane: Nane görmek veya koklamak iyi bir kimse ile karşılaşmak anlamına gelir.

  O
Odun: Odun görmek kabalığa işarettir.
Oğlan Çocuğu: Müjdeye işarettir.
Ok: Doğru söze alemettir.
Okul: İşlerin açıklanması işaretidir.
Omuz: Maddi veya manevi yardımdır.
Ölüm: Hayata alamettir.
Öpmek: Birilerinin elini öpmek o kimseye veya bir başkasına muhtaç olmaya alamettir.
Örümcek: Hileci bir kimseye işarettir.

    P
Para: Güç anlamındadır.
Pencere: Uzak görüşlü olmakla tabir olunur.
Perde: Gizli işlere işarettir.
Peygamber Görmek: Hidayet ve irşad olunmaya işarettir.

  R
Rüzgar: Lehte veya aleyhte olabilecek bir güce işaret vardır.
Rüya da Rüya Görmek: Acaib şeylerle karşılaşmak anlamındadır.
Rüku: Rüyada namazın rükusunu yapmak, kibirden kurtulmak hidayete ermek manasına gelir.

   S
Sabah : Rüyada sabah vaktinde olmak sıkıntılardan kurtulmakla tabir olunur.
Sabun: Yerde sabun görmek tuzak anlamına gelir.
Saç: Saçların iyi hali iyiliğe, kötü durumuda kötülüğe işarettir.
Secde: Secde etmek, hidayete ermeğe işarettir.
Su: Güzel su iyiliğe, kötü su kötülüğe işarettir.

Ş
Şehir: Şehre girdiğini görmek korktuğundan emin olacağına işarettir.
Şehid: Şehidlik Allah’a manen yakın olmak anlamına gelir.
Şeker: İyi habere işarettir.
Şeytan: Kötü ruhlu bir kimseye işarettir.

T
Tabut:
Yolculuğa işarettir.
Tarla: Bekarlar için evliliğe alamettir.
Taş: Katı kalpliliğe veya sağlamlığa alamettir.
Tavaf: Kabeyi tavaf etmek günahklardan kurtulamakla tabir olunur.
Tavan: Güvenliğe alamettir.
Tavşan: Korkaklığa işarettir.
Tavuk: Gürültücü bir kadına işarettir.
Terazi: Adalete işarettir.
Ter: Şifa bulmaya alamettir.
Toprak: Kuvvet kazanmağa alamettir.

U
Uçmak: Sevinçli bir durumla karşılaşmaya alamettir.
Uyku: Gerçeklerden gafil olmakla tabir olunur.
Utanmak: Dindarlıktır.

Ü
Üzüm: Üzülmeye alamettir.
Üzülmek: Sevinmeye alamettir.
Üzengi: Atın üzengisini ele almak aile veya maiyetini iyi idare etmeye alamettir.

V
Vadi: Vadi yeşillik ve sulu ise iyiliğe , değilse tehlikeye alamettir.
Vaiz: İrşad olnmaya veya öğüt vermeye alamettir.
Vedalaşmak: Elindeki malın veya rütbenin gideceğine alamettir. Kötü halde ise, iyileşeceğine alamettir.

Y
Yağ: Zenginliğe alamettir.
Yağmur: Normal yağmur iyiliğe rahmete, sert yağmur ise felakete alamettir.
Yastık : Evli için hanımına işarettir.
Yatak: Bekarlar için evliliğe alamettir
Yemek: Rızka alamettir.

Z
Zelzele: Maddi veya manevi sarsıntıya alamettir.
Zemzem: Hastanın şifaya ermesine alamettir.
Zina etmek: Eğer ihtilam olmamışsa, hırsızlığa tabir edilir. İhtilam olmuşsa, tabir olunmaz.
Zincir: Devamlı olan bağlantıya alamettir.

 

 

D İ K K A T  !   Yeni Açılan Rüya Tabirleri Sitemizi Ziyaret İçin Alttaki yazıyı T ı k l a y ı n ı z :

İslam’da Rüya Tabirleri

Etiketler (Konular): , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

1.757 soru “Rüya Tabiri (Yorumları)

 1. Hayırlı cumalar hocam ben bugün rüyamda çocuklarla ip atliyordum sonra sürekli arkadaşlarımla fotoğraf çektirmek istiyordum sonra hocam akrabalarimla yer sofrasinda yemek yemisiz sofraalti bezini balkondan ben cirpiyim derken öyle bir fırtına varki bez elimden uçup gidecek zorla cekistiriyorum ama o kadar zorlaniyorumki sonra zorgüc bezi toplayıp mutfağa geçip bulaşık yikiyordum yengemle en sonda hocam evden dışarı çıkıyorum ben yıllar öncesine donup liseye gidiyormusum lacivert lise formasını giyip boy sırasına gore okul bahçesinde arkadaşlarımla sıraya geçiyordu yorumlarsaniz sevinirim hocam

  • Rüyada yemek yemek, aile toplantısına sebep olacak bir olaya delalet eder. Fırtına ise, heyecana alamettir. Geçmişi yaşamak ise, mazideki arkadaşlar veya dostlarınızla karşılaşmaya alamettir.

 2. Hayırlı cumalar bu cuma gecesı ruya gördum annemle babam civcivleri otlatırken bende yanlarına gıdecektim o an exan okunuyordu hemen yanımda üç veya dört tavuk vardı ve ezan sesiyle beraber başlarını havaya kaldırıp agızları acık bir şekilde sanki ezana eşlik ediyorlardı o an abim geldı elınde bir muhabbet kuşuna benziyen yeşil mınik beyaz ve siyah benekleri olan yeşil bir kuş verdi ve dediki ben bunu belki binliraya zorla verebılırim dıye düşündüm ama araştırdım en az bin lira edıyor dedı bende aldım kuşu ama kuş kacmak istıyor kafese koydum kafesın kapısını gagasıyla acıyır cok zor zapdettım elımı ıdırdı canımı yaktı ama bırakmadım sonra uyandım inşallah hayırlı bir şeydır

  • Hayvanlarda kendi lisanı ile Allahı teşbih ederler. Hayvanların tesbihatını görmek veya işitmek bir sürprizle karşılaşmaya delalet eder. Kuşu kafese hapsetmek ise bir günah işlemenize alamettir.

 3. Hocam rüyamda annem ellimi kelepçeliyor ve beni bir yere götürüyordû götürürken bende kelepçeden kurtulmak için bir adamın ismi üzerinden Allaha dua ettim kelepceler anında açıldı tam sabah vaktiydi kıbleye dôndüm sabah namazını kıldım ve elimle tesbih çekmeye başladım ve Allahu ekber kısmına gelince kafam karıştı tesbihi sag elle cekecegime sol elle çekmeye başladim ve bunu hemen fark ettim ve hemen tövbe deyip sag elimle çekmeye başladım SON
  şimdiden Teşekkur ederim

  • Anneniz, veya evli iseniz kayın valideniz, veya bir yakınınız sizi istemediğiniz bir şeyi yapmaya zorlayacağına delalet eder. Ancak siz dua ile onun kelepçesinden kurtulacaksınız inşallah.
   Tesbihi sağdan alıp sol ile çekmeniz ise bir hatanızı anladıktan sonra vazgeçmenize alamettir.

 4. Merhabalar Bekir Bey,
  Rüyamda; köyde ve annemin teyzesinin evindeyim. Annem bana anneanneni ara diyor ve ben de onu aramak için evin dışına çıkıyorum. Bu sırada annemin teyze oğlu yanıma geliyor ve yürüyelim diyor. Kabul ediyorum ve yürümeye başlıyoruz. Annemi arayıp anneannem telefona cevap vermedi, ben yürüyeceğim diyorum. Annem ne zaman geliyorsun dedi, annemin teyze oğluna sordum ve 54 dakika dedi. Anneme 54 dakika sonra dedim. Yürürken sonra birden akan suyun üzerinde yürümeye başladık annemin teyze oğluyla. Akan suyun üzerinde aralıklı olarak taşa benzer şeyler vardı ve onların üzerinden basarak gidiyorduk. Bi ara ayağımın altındaki taş kaydı ve düşecek gibi oldum ama düşmedim. Annemin teyze oğlu benim önümdeydi ve ondan yardım istedim, yardım etmek ister gibi bana bakıyordu ki tam o sırada rüyadan uyandım. Uyandığımda sabahtı. Şimdiden teşekkür ederim, saygılar…

  • Merhabalar Melis Hanım.
   54 sayısı düşmanına galip gelmeye delalet eder. Su üstünde yürümek tehlikeli bir şeye teşebbüs etmeye delalet eder.

 5. Selamın aleykum hocam bn rüyamda evdeyim ablam camı açmak istiyo dışarısı çok rüzgarlı diye açma diyorum camı kızıyorum kapı fln çarpar diye ablm ısrarla camı açıyo ve ağaçlar kuruyken birden yeşillenip yeşil yaprak açıyo butun agaçlar bnde diyrumki allahın taktiri bu bi anda yaz geldi diyrum o anda Allaha şukrediyorum ruyamı cvplarsanz çok sevinirm hocam Allaha emanet olun

  • Aleykümselam Elif Hanım.
   Kuru ağaçların birden yeşermesi, duanızın kabulüne ve bir sürpriz yaşayacağınıza alamettir.

 6. Selamün aleyküm hocam sabaha karşı beynimin içinde şiddetli bir gökgürültüsü duydum. üzerime yıldırım düştü dedim gözlerimi açtım ve hoca esselatü hayrun minennevm diyordu.gerçekte şimşek filan yoktu.tam birgün önce de yine sabah ezanı okunurken esselatu minennevm sesiyle aniden uyandım sanki hoca yanımdaydı ses o kadar yakındı ama gözümü açtığımda yine herzaman ki gibi ses uzaktan geliyordu.2 gündür bu şekilde uyanmam ne anlama gelir hocam

  • Aleykümselam Sevil hanım. “essalatü hayrun minennevm” demek (namaz uykudan hayırlıdır kalk) demektir. Bu size İlahi bir uyarıdır.

 7. İyi günler hocam bugün annem beni rüyasında görmüş rüyasını anlatayım size ben arkadaşlarımla sohbete gidecekmisim annemde gelmek istemiş ben arkadaşlarımla gitmisim annem geldiğinde ise bizi düğünde bulmuş ve ben halay cekiyomusum o sırada gelinin çeyizi cikiyomus beyaz yastık kırmızı kurdeliyeli ben halay çekerken hocam üstündeki kıyafet krem renkmis ustunde açık kırmızı pempe puantiyeleri daireler varmış kıyafetin kollarında açıkmış annem bana çok güzel yakismis kıyafetin diyormuş fakat benim üstündeki bu kıyafet aslında arkadaşıminmis benim asil kıyafetin krem renkli ustunde su yeşili daireler puantiyeler olan kiyafetmis ve ben arkadasimla kiyafetlerimi değiştirmişim yani hocam ben halay çekerken annem arkadaşıyla degistirdigim kiyafetimi çok beğenmiş çok yakismis diyor fakat kıyafetin kolları açılmış yorumlarsaniz sevinirim hocam

  • İyi günler Nurgül Hanım. Arkadaşınızın huyunu benimseyeceğinize ve ona tabi olacağınıza alamettir.

 8. Hocam rüyamda birinden kaçarken camiye saklanıyorum hemen kuytuda namaza duyuyorum bir kopek goruyorum siyah bunun burada ne işi var derken oldukça büyük pisligini yapıyor bir kadın pisligini kaldırıp sorun yok diyor hocada sorun yok diyor ben olur mu şart surt var deyip yerde kalanını temizlemeye basliyorum birde bakıyorum 2 büyük siyah fare boyunlarinda da kirmizi tasma gibi kurdale var ama böyle olmaz ki diye saskinlik içindeyim bu arada namaz kalmıyor namaza durdugum anda Allahü ekber deyip ellerimi bagliyorum ve köpeği öyle goruyorum şimdiden tesekkur ederim

  • Gülnur hanım rüyada görülen köpek şeytana, pisliği ise vesvese vermesine delalet eder. Görülen fareler ise manevi hırsıza delalet eder.

 9. Hayırlı günler hocam bugün sabah namazindan sonra rabbime bi arkadasim var konusmadigim onun halini lutfen bildir Allahim diye dua ettip yattim rüyamda önce dışarda bi fırtına varmış ve bizim evin karşısında 3 katli bi apartman var oranın ortanca katının balkonunda çamaşırlar asılıymış ve o evin oğlu balkona çıkıyor çamaşırları topluyordu fakat ben aşağı kattaki oturan kişi çamaşırları topluyor zannediyorum çamaşırların arasında beyaz atlet siyah pantolan falan vardı hocam fakat sabaha karsiymis vakit ama bazı yerler karanlıktı rüyamda…..sonra kalktim tekrar dalmisim bu rüyamda ise hocam ben babannemin tuvaletindeymisim babamdan tuvaletteymis fakat tuvalet te lacivert renkli terlikler var ben giymisim babam tuvalette beyaz taş olur ya oraya basıyor ben o sırada kiziyorum sakin baba ayağında terlik yok oraya öyle basma diyorum babam çıkıyor sonra ben vücudumu görüyorum aynada kamburum çıkmış ve sırtında küçük siyak hafif kıllar var ve tuvaletin beyaz taşının ystundede siyah küçük kıllar var. Sonra hocam ben o kadar çok idrar yapıyorum ki o sırada gözüme içinde siyah kutular olan çikolata kâğıtları olan beyaz çöp poseti takılıyor ve tuvalette ne isi var diye sasiriyorum tam tuvaleti yikiycam bakıyorum maşrabanin içinde su var suyun içinde büyük dışkılardan var o sırada uyandım hocam yorumlarsaniz sevinirim hocam

  • Hayırlı günler Nagihan Hanım. Fırtına fikir kargaşasına, balkonda çamaşırlar ise arkadaşınız hakkında yanıldığınıza, sabah vakti karanlık içinde olmak sıkıntılara, vücudunuzda kamburların çıkması ve kıllar, sizin de hatalarınız olduğuna, çok idrar yapmak rahatlamağa ve maddi sıkıntılardan kurtulmağa, suyun içinde necasetin bulunması arkadaşınızın işlerinin kötü olduğuna delalet eder.

 10. Selamun aleykum. Hocam rüyada ölmüş bi arkadasim ruyamada bana mermi veriyordu bende ateş ediyordum nedir yorumunuz ? Hayirli gunler

 11. selamün aleyküm;

  Rüyamda büyük bir gemin elektroniklerle dolu olan bir Odasındayız..biz içeriye gizlice girmiş ve sistemlere bişeyler yüklüyoruz…ben diğer arkadaşa gözcülük yapıyorum…o Sırada içeri eli silahlı gemi personeli giriyor bizi farkedince silahını çekiyor…ben bu Sırada adamın üstüne atlıyorum ve diğer arkadaşın kaçmasını sağlıyorum …ama bende vuruluyorum….diğer arkadaş kaçıp gidiyor beni de öldü sandıkları için bırakıyorlar ve sonra bende kaçıyorum….

  Allah’a emanet…

 12. Hocam rüyamda tatlim yeniyormus hatta kalabalik toplanmis ben odamdayim tatlimin yenecegi kisi geliyor yanima ama ben o kisiyi begenmiyorum. Yasi da benden 10 yas falan buyukmus. Bu ne tatlisi daha istemeye gelmeden niye tatlimi yiyorsunuz. Bana begenip begenmedigimi sormuyorsunuz diyorum. Anneme olmayacagini isaret ediyorum o da tamam der gibi isaret yapiyor. Sonra kalabalik dagildi bana kadinlar bana hak veriyordu o arada da yagmur yagiyordu. Olmadigina sevinmistim

  • Tatlı yemek veya yedirmek sevinçli habere alamettir. Yağmur rahmete, üzülmeniz ise sevince işarettir.

 13. Rüyamda eşimle birlikte hızla asvaltlı yoldan demir merdivenden çıkıp eşim ehliyet kazanır ve kağıt para veriliyor ne anlama geldiğini yorumlamanızı rica ederim

 14. Hocam rüyamda önceden evlenmek amacıyla görücü araciyla bir kere gorustudugum bir genç vardı onu gördüm kendisi evli simdi ben tatile gitmissim oda geliyor deniz fotoğrafını cekiyorum gezmeye gidecekmisim bana gel biikye sinemaya gidelim diyor bende esinle glesydin diyordum benim eşim sevmez diyor ama hocam arkadas olarak gidelim diyor daha sonra birlikte mescid gidiyoruzescid ise sozlenmmesi iki gün kala ayrıldığımızın eski erkek arkadaşımı görüyorum ama onun yüzü değil bana diyor ki hakkini helal et bende helal etmiyorum benim canimi cok yaktin diyorum ama çok masum bir yüzü olmuş açıkçası nurlanmis diyebilir yaninda babası da var ben o mescid ayriliyorum

 15. selam hocam. bu sabah rüyamda eski erkek arkadaşımıgördüm. ama sadece gördüğümü sanıyorum yüzünü falan görmedim.bir ormandayım ağaçların yaprakları dökülmüş sarı ve kırmızı tonlu yapraklar son bahar gibi bişey. ve o ormanda dağ evine geçiyorum sevgi diğe bir arkadaşımla erkek arkadaşımın öldüğünü bidaha ona nasıl ulaşacam diğe yakınıyordum ve ağlıyordum resmen acı çekiyordum. ama öldüğünü görmedim.

 16. 2 gün öncesinde dilediğim bir rüya için istihare duasnı edip uyudum. Rüyada 3 4 kişilik topluluk üzerinde açık mavi renk görüyordum ne anlama geldiğini açıklar mısınz?

 17. Hocam rüyamda evimizin önümde bir göl varmış bahcemizde kar yağmış ve ben o karin üzerinde karlardan yol aciyorum o karlar erimeye başlıyor bende o eriyen kar içinde yürüyorum cantam suya dusuyor ve onu hemen alıyorum..

 18. hayırlı sabahlar rüyamda beni gerçekte daha önce istemiş olan ama benim kabul etmediğim yakın mahallelerden biriyle nişanım vardı.onun ailesi benim ailem herkes vardı ne o ne de ben hiç konuşmuyoduk ama bütün hazırlıkları konuşmadan yaptık konuşmamakta utangaçlıktan kaynaklanıyo. baya bi kalabalıktı en sonunda birisi sordu ona mutlumusun diye o da mutlu olmaz mıyım hayalim gerçek oldu dedi. yorumunuz için teşekkürler.

 19. Bekir Bey merhabalar,
  Ruyamda harabe bi sokakta yuruyordum. birden yıkık bi evin catısında oluverdim. Ataturk Ismet Inonu’ye Kuran okumayı ogretıyordu ve Inonu soyle okudu Kurandan “Ortadoğu’da yuz yıllık yalnızlık bitti mi sandın?” Benim üzerimde de gelinlik vardı. yanlarından geçtim merakla başka yerleri keşfetmeye

  • Merhabalar Özgen Hanım.
   Atatürk’ün prensipleri İnönücülüğe yol göstermesine alamettir. Siz evli iseniz kızınızın olacağına, bekarsanız evliliğe delalet eder.

 20. Selamun aleykum Bekir Bey. Rüyamda cikolatali yas pasta gordum onun tadina bakiyorum. Diger yandan havuç tursusu yapilmis onu yedigimi net hatirliyorum. En cok tursuyu begendim. Bir de onun disinda bir öğretmen tarafindan azarlandigimi gordum. Yorumlar misiniz?

  • Aleykümselam Selin Hanım. Rüyada tatlı ve beğenilen şeyler yemek, sevindirici bir haber almaya delalet eder.

 21. Hocam bi arkadasim ruyasinda kendisi ile beni cok guzel bi yerde gormus.asiri guzel ve yesillik bi bahcenin icinden gecen cok duru bi dereden atlamisiz,biraz ilerleyince ayagimiz camur olmus,ama demisizki daha boyle birsuru dere var nasil olsa ayagimizi tekrar yyikariz demisiz,hayirdir ins….yorumlarsaniz sevinirim hocam

  • O arkadaşınız kendisini sizin şeklinizde görmüştür. İyilik yapmakla birlikte bazı günahlar da işlediğine delalet eder.

 22. selamün aleyküm hocam rüyamda ağızımda çürük olduğunu biliyorum sonra boşluk olunca içine elini sokuyorum sonra eline alıp bakıyor ama çürük olduğu biliyorum ne anlama geliyor hocam

  • Aleykümselam Hilal Hanım. Yediğiniz şeylerin helal olmasına ve söylediğiniz sözlere daha dikkat ederek konuşmanız uyarısı vardır.

 23. Selamunaleyküm sayın yonetici. Dun babamın bir işini yaptıgım için bana dua etti. Akşam belki duasına sevındım dıye etkilenip babamı ruyamda gordum. Babam rahatsızlıgından dolayı araba kullanamıyor artık. ama ruyamda arabay kullanıyordu. bana verebilirsin artık ana yola çıktık dedim ama oyle hızlı ve guzel suruyordu kı bi de guluyordu bak surebiliyorum dedi bana guldu ben de ona guldum. Yorumu nedir? Hayırlı gunler.teşekkürler

 24. merhaba.ben rüyamda kahvaltı yapıyordum ve masada haşlanmış yumurta vardı ama be hiç birşey yemiyordum çünkü midem bulanıyordu şimdiden teşekkürler.

 25. Rüyamda birileri ile konuşuyordum.O arada bir yerde cam kırıldı ve paramparça oldu.Bende kırılan camlara bakarak elime almaya çalıştım.Ama camlar parlıyordu.

 26. Rüyamda siyah saçlarım sarıya dönmüştü.Ayrıca saçlarım dökülüyordu.Bende saçlarımın kel gözükmemesi için saçları düzelmekle uğraşıyordum.Bıyığım çok kısa ve ince idi üzerinde bir ben vardı.Bene dokununca acıyordu.

 27. S.a rüyamda dağa tırmanıyordum.Kar ve rüzgar çok şiddetliydi.Bir sağa bir sola tırmanıyordum.Rüzgar ayağımı üşütüyordu.En sonunda dayanamadım ve bir taşa oturup izci gibi izlerimi saymaya başladım.
  Sonrasında uyandım.

  • Zor bir işe başladığınıza veya başlayacağınıza ama sona erdirmeden pes edeceğinize alamettir.

 28. Selamün Aleyküm;
  Ben yurtdışında çalışıyorum ve ülkeme ve ailemin yanına dönmek istiyorum…yatıyorum kalkıyorum hep dua ediyorum uygun bir iş imkanı ver Allah’ım ve bir an evvel ülkeme geri döneyim diye…
  içinde ruh halim durum budur

  Gelelim rüyaya:yatmadan önce dua ettim Allah’ım bana bir ışık göster diye ve yattım…rüyamda ben el arabısıyla et satıyorum sonra Yanıma bir adam geliyor ve sattığım etlerin kaçak olduğunu söylüyor ama ben etlerin kaçak olmadığından eminim..sonra ben ve arkadaşım oradan kaçıyoruz ben kaçarken tekerlekli sandelyedeyim…can havliyle ordan kaçıyoruz halbuki etlerimden eminim neden kaçıyoruz diyorum arkadaşa…

  • Aleykümselam.
   Ticaretle uğraşmak istediğinizde işi bilerek ve cesaretle yapmanız gerektiği uyarısı vardır. Buna rağmen rakiplerinizin de olacağına alamettir.

   • Selamın aleyküm;
    Hocam yani ne yapmam gerek anlayamadım….evet ticarete atılmayı planlıyordum Aklımda o iş vardı ve onun üzerine dua etmiştim…yani korkmadan bu işe atılmam mı gerekli acaba…..yardım lütfen….
    Bu arada aklıma geldi aynı gün farklı bir rüya daha görmüştüm….
    Ben Türkiye’ye dönüyorum ve tanıdıkları Ziyaret ediyorum anne babam ve en büyük Abim büyük Minibüsün içinde ben kapıyı açıyorum içeri giriyorum ve Abi’min büyük kızı boynuma atlıyor ve beni dudaklarımdan öpüyor….

    • Aleykümselam Akif Bey. Ticaret yapmak isterseniz riski de göz önüne almalısınız. Ancak o sofrada kurtlar da vardır. O zaman temkinli olunuz. İşe küçük başlayarak büyütünüz. Şayet bir iş kazası olursa yani, iflas olursa hasar da az olur. Başka iş yapmaya enerjiniz kalır yani, sermayenizin yarısından fazlasını bir tarafa ayırınız.. Dükkanınız köşe yerlerde olsun. Kirası fazla olsa da kurtarır. Doğruluktan asla ayrılmayınız. İyi ve doğru iş yapan elamanı ücretini artırarak ödüllendiriniz bu size artı değer kazandırır. Allah’a tevekkül et ve işe başla.

 29. rüyada kız arkadaşımlan nişanlandğmı gördüm .ailemin evlerine gidip onu istediklerini gördüm çok güzel bi rüyaydı .yüzük taktık .
  yorumlarsanız sevinirm hocam

 30. Selam hocam ben rüyamda köpek gördüm köpek herkeze saldırıyordu ben kaçabildilım ama hala peşimdeydi korkudan kaçıyordum sonra bi anda uçabildim çok çok uzaklara gittim yanımda kuzenimde vardı çöllere geldik şato gbi bi evde yapıyorduk o köpek birden küçük bir çocuğa dönüştü saldırmıyordu bize hep bizi takip ediyordu bu sefer kuzenim onun elinden tuttu ben nereye gitsen onlar hep arkamdaydı sonra dümdüz uçuyordum orda abimi ver arkadaşlarını gördüm yanına gittim abim biraz kızdı bana sonra havalimanındaydık tanımadığım bi kız kuzenim abim arkadaşı yanındayı abim sevgilisiniz yanına gitmek isyordu o yüzden istanbula gidecekti beni kuzenimi ve arkadaşını götürecekti. sonra tam gidecektik ki rüyadan uyandım.

  • Aleykümselam Rabia Hanım. Rüyada köpek görmek ve onun tarafından kovalanmak öfkeli bir düşmana alamettir. Köpeğin insana dönmesi düşmanınız sizinle dost olacağına alamettir.

 31. merhaba hocam ben bugün size iki rüya yorumlatmak istiyorum.1. rüyamda bizim oda acaip sıcaktı bende salona gidiyordum salon odaya göre daha serindi.2. rüyamda ise biri bana telfon numarası veriyordu ama kim olduğunu hatırlamıyorum.şimdiden teşekkürlr…tlfon numarası veren kişi erkekti sadece onu hatırlayabiliyorm

  • * evinizin atmosferinden sıkılacağınız anlamına gelir.
   * bir erkeğin size telefon vermesi dikkatsizliğinize alamettir.

 32. iyi günler hocam.rüyamda teyzem namaz kılacak ve bana seccadeyi sermemi istiyor bende normal şekilde biraz çarpraz seriyorum o da bana hayır düz ser ya da ben sererim diyor yorumlarınız için teşekkür ederim

  • Teyzenizin veya halanızın görüşlerine veya inancına kısmen muhalefet etmenize alamettir

 33. rüyamda rahmetli en yakın arkadaşımı gördüm.sınıfta sadece ben ve bi kız arkadaşımla samimiydi.ikimizlende öpüştüğnü gördüm .öeln arkadaşım erkekti.bu ne anlama gelmektedir

 34. s.a hocam kuzenimin rüyasını anlatmak istiyoruz kuzenim rüyasında bir yatak içinde hoşlandığı gençle kitap okuyorlarmış sözde evlilermiş daha sonra kuzenim evin camından dışarı bakıcakmış ama dışarda yağmur camlar pusluymuş elinde gelinlik eldivenleri takılıymış camdan dışarı( vefat eden ) dedem için nerde kaldı gelmesi gerekiyordu demiş nie gelmediki çoktan evde olması gerekiyordu demiş yorum için şimdiden tşk ederiz

 35. s.a hocam kizarkadasim beni rüyasında görmüş sinifimdan bi erkek arkadaşım beni ailesiyle tanistirmaya götürmüş benimle beraber kizarkadasimda gelmiş evlerine gittiğimizde sınıf arkadasimin annesi bizimle konuşuyormuş benle sınıf arksdasim bir koltukta kizarkadasim sınıf arkadasimin yanında oturuyormuş yalnız kadın biraz asabiye sinirli birine benziyormuş bizimle konuştuktan sonra biz kalkalim artik demişim sınıf arkadasimda bizimle birlikte gelip bizi yolculamis yorum için şimdiden tsk ederiz.