Abdullah Bekir

About:
"İNSANLARI ALLAH'A ÇAĞIRAN, İYİ İŞ YAPAN VE "BEN MÜSLÜMANIM" DİYENDEN DAHA GÜZEL SÖZLÜ KİM OLABİLİR?" (Fussilet-33)

All Stories by Abdullah Bekir

Tarikat Nedir ?

D İ K K A T :  Tarikat hakkında şunu en başta söyleyelim ki her tarikat Hakka götüren yol değildir. Her kendine şeyh denilen kimse de Hakkın rızasına götüren rehber değildir. Tarikat Nedir? Tarikat kelimesinin zahiri manası, yol demektir. Tasavvuf ıstılahında ise ruhun Allah’tan başka sevgilerden arınmasında, …

Allah (celle celalühü) İnsanı Yarattı

Allah (celle celalühü) İnsanı Yarattı

Allahu Teala, tüm insanların atası Hz. Ademi ruh ve topraktan yarattı. Hz. Adem’in uykusu esnasında da onun eşi Havva validemizi Hz. Ademin sol kaburga kemiğinden yarattı. Bak ayet meali: ” Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var …

Mektubatı Rabbani 3. cilt 3. Mektup

Mektubatı Rabbani 3. cilt 3. Mektup

Denilse ki Meşayih-i Kiram (Şeyh Efendilerin kaddesallahü esrarehüm) hazeratının sözlerinden olan; “maksudun (hedeflediğin) ne ise, ma’budun (ibadet ettiğin) odur” tabirinin manası nedir; hamledilebileceği/yorulacağı doğru açıklaması nedir? Şöyle cevab verilir; Kişinin maksudu, o kişi tarafından kendisine teveccüh edilen/yönelinen şeydir. Bu şahıs diri olduğu müddetçe onu elde …

Türk Milletini Tarih Sahnesinden Silmek Mümkün Değildir

Türk Milletini Tarih Sahnesinden Silmek Mümkün Değildir

İNGİLİZ stratejisi: Devlet de toprak da senin olsun fakat ruhun ve zihnin benim olsun. Lozan Antlaşmasına gönderilen heyetin içinde Hahambaşı “Haim Nahum” da vardı. Haim Nahum’un Lozan’a gönderdiğimiz heyetin içinde yer alması gerçekten şaşırtıcıdır. Haim Nahum, İngiliz Dışişleri Bakanı ve Lozan’da başkanlık eden Lord Curzon’a …

Allah (celle celâlühü) Vardır Birdir

Varlıklar, gerçek varlık ve mecazi varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek varlık Allahu Tealanın varlığıdır. Mecazi varlıklar: Allahu tealanın var etmesi ile var olan ve her an varlıkta kalabilmesinde Allah’a ihtiyacı olan varlıklardır. Mecazi varlıklara âlem de denir. Âlemler, hakiki varlık Allah’ın varlığına delalet eden İsmi …

15 Temmuz Kalkışması Ve Şehitlik

15 Temmuz Kalkışması Ve Şehitlik

Bu 15 temmuz kalkışmasının ne laiklikle, ne de demokrasi ile bir alakası yoktur. 15 Temmuz kalkışması, siyonist Amerika ve haçlı Avrupanın İslam coğrafyasını kolay sömürmesine en büyük engel olarak gördükleri asil Türk milletini Anadolu’dan söküp atma girişimi idi.. Gerek güneydoğuda meydana gelen terör saldırılarında ve …

Kur’an Herkesin Anlayacağı Kadar Açık mı Nazil Olmuştur.

Kendisini Müslüman sanan ama hadisleri yok sayanlar Kuranı asla doğru anlayamaz.! Sapkın hadis münkirlerine göre, “Kur’an herkese açık olarak nazil olmuş”. Bu iddialarını Hud Suresinin 1. ayetine eksik anlam vererek yapıyorlar. İşte o ayetin meali şerifi: ” Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem …

Vehhabilik

Vehhabilik

Vehhabiliği kuran, Mehmed bin Abdülvehhabdır. İngiliz casuslarından, Hempher’in tuzağına düşerek, ingilizlerin (İslamiyet’i imha) etmek çalışmalarına alet oldu. [İngiliz Casusunun İtirafları kitabında, Vehhabiliğin kuruluşu uzun anlatılmaktadır. Bu kitabı, www.hakikatkitabevi.com adresinden okuyabilir ve temin edebilirsiniz.] Eline geçirdiği, ibni Teymiye’nin Ehl-i sünnete uymayan kitaplarını okumuş, (Şeyh-i necdi) diye …

Cariye ve Köle

Cariye, kadın köle demektir. Köle de cariye de alınıp satılırdı. Mesela ilk müezzin Bilal-i Habeşi hazretleri de bir köleydi. Köle, azat edilince hür insan olurdu. Köle kadınların hukukî durumu hür kadınlardan farklıydı. Hür kadının yüzü ve elleri hariç her yeri kapalı iken, cariyenin, kol ve …

Nurettin Yıldız Kimdir?

NURETTİN YILDIZ’DAN HZ. EBUBEKİR (R.A.) İÇİN YAKIŞIKSIZ İFADELER ( İfadelerin yer aldığı video arşivimizde mevcuttur, isteyenler sayfa yönetimine mesaj atabilir. Nurettin Yıldız ve ekibi söylediklerinin arkasında duramadıkları, bu edep dışı ifadelere verecek cevapları olmadıkları için videoları şikayetle yayından kaldırtıyor, bu nedenle paylaşamıyoruz.) Nurettin Yıldız konferansında …