Abdullah Bekir

About:
"İNSANLARI ALLAH'A ÇAĞIRAN, İYİ İŞ YAPAN VE "BEN MÜSLÜMANIM" DİYENDEN DAHA GÜZEL SÖZLÜ KİM OLABİLİR?" (Fussilet-33)

All Stories by Abdullah Bekir

Rızık Duası

Rızık Duası

Rızık Duasının Türkçe Okunuşu: “Ya Allahu, ya Rabbi, ya Hayyü, ya Kayyumü, Ya Zel Celali ve ikram. Es’elüke bismikel azimil-a’zami, enterzukani helalen tayyiben. Allahümme in kane rızkuna fissemai enzilhu, ve in kane fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kane kariben yessirhü, …

HAYZ (adet) KANI

HAYZ (adet) KANI

Hayz kanı 55-60 yaş arasıdır. Renk: Siyah ve kırmızı adet kanı, sarı, yeşil ve toprak renginde olursa istihâza kanıdır. Süre: En az üç gün üç gecedir. İmam-ı Yusuf’a göre, iki gün ve üçüncü günün çoğudur. İmam-ı Şafi’ye göre bir gün bir gecedir. En fazla on …

Şefaati İnkar Küfürdür

Şefaati İnkar Küfürdür

Kıyamet günü peygamberlerin, alimlerin ve şehidlerin şefaat edeceği ayetlerle, sahih hadislerle ve ehli sünnet alimlerinin ittifakı ile mevcuttur. Her kim ki şefaati inkar ediyorsa o münkir kişi, mevzu ile alakalı mevcut ayet ve hadisi şerifleri inkar ettiği için küfre girmiş demektir. Allahu Teala buyuruyor(mealen): – …

(O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istiva edendir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir.) [Hadid 4]

“O (Allah), gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istiva edendir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir.” [Hadid 4] İmam-ı Gazali hazretleri bu ayeti kerimeyi şu mealde açıklamış bulunmaktadır: Allahü teâlâ, mekândan münezzehtir. Ehl-i bâtıl, istiva, vech, yed gibi kelimeleri tevil etmedikleri için sapıtmışlardır. Allah’ın, Arşı …

Allah’ın (celle celâlüh) Sıfatları

Allahü Teâlânın Sıfat-ı Zatiyye’si Altıdır: 1- Vücûd: Allahü teâlâ vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül vücûddür, yani varlığı lazımdır. 2- Kıdem: Allahü teâlânın varlığının evveli, başlangıcı yoktur. 3- Bekâ: Allahü teâlânın varlığının âhiri, sonu yoktur. Hiç yok olmaz. Ortağı olmak muhal olduğu gibi, zat ve sıfatları için …

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir.“ (Nisa/79)

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir.“ (Nisa/79) Mezkür ayeti kerimede belirtildiği üzere insana verilen her iyilik Allahu Tealadandır. Yine ayeti kerimede belirtildiği gibi insana dokunan her türlü kötülüğe de nefsi sebeptir. İnsanın nefsinin sebep olmadığı, yaratılıştan verilen özürler veya başkalarının sebep …

Dinde Reform Gerekli midir?

Dinde Reform Gerekli midir?

Dinimiz yeni inmedi. Dinimizde eksiklik fazlalık yoktur. Bu bakımdan asla reforma ihtiyacı yoktur. Reforma ihtiyaç olan, din olamaz. Hâşâ Allah noksan göndermiş demektir. Bu bakımdan dine yeni bir şey ilave etmek veya çıkarmak dini bozmak olur. Bugün etiketlisi etiketsizi her reformcu, din yeni inmiş gibi, …

Şefaat Ya Rasûlullah Demek Şirk midir?

Arapça bilmeyen Müslümanların birçoğu “Şefaat Ya Rasûlallah” sözünü, “Ya Rabbi bize şefaat et” manasında söyler ve anlarlar.  Bu sözün ne anlama geldiğinin bilincinde olanlar ise, Peygamberimizin(salat ve selam olsun ona), kendisine getirilen salavatları bir meleğin kendisine bildirdiği hadisi şerifine dayanarak Allahu Tealanın, “Şefaat ya Rasulallah” dua …

Hadis-i Şeriflerin Yazılması

Hadis-i Şeriflerin Yazılması

SORU: Bir genç, (Kütüb-i sitte ve daha bir çok hadis kitapları, hadisleri toplamışlar. Halbuki, Peygamber, (Benim hadislerimi yazmayın. Kim benden bir hadis yazmışsa, onu imha etsin) diye bildiriyor. Peki, âlimleriniz ne diye peygamberin bu sözüne uymamışlar da ciltlerle hadis kitapları yazmışlar?) diyor. Bunlara nasıl cevap …

KUR'ÂN ALLAH'IN KELAMIDIR MAHLUK DEĞİLDİR

KUR’ÂN ALLAH’IN KELAMIDIR MAHLUK DEĞİLDİR

 بسم الله الرحمان الرحيم Rahmân ve Rahîm Allâh’ın İsmiyle Başlarım Allahu Tealanın yüce zâtı ve sıfatları ezeli ve ebedidir. Kelam sıfatı da O’nun subuti sıfatlarından olup, yaratılmışların konuşmaları gibi değildir. Ehl-i Sünnet Mezhebinin İtikatta imamı İmam-ı Maturidî hazretleri Allahu Telanın Kelam Sıfatı konusunu şöyle izah etmektedir: -” Allahu …