Abdullah Bekir

About:
"İNSANLARI ALLAH'A ÇAĞIRAN, İYİ İŞ YAPAN VE "BEN MÜSLÜMANIM" DİYENDEN DAHA GÜZEL SÖZLÜ KİM OLABİLİR?" (Fussilet-33)

All Stories by Abdullah Bekir

Allah’tan Başkasından Yardım İstemek Şirk midir?

SORU 1: Fatiha Suresi 5. ayette geçen, ”iyyâkenesteîn” (De ki;)Yalnız senden yardım isteriz.) mealindeki ayeti; ”Allah’tan başkasından yardım istemek şirktir” şeklinde yorumlayanlar vardır.  Bu ayete verilen anlam doğru mudur? CEVAP : O anlam kesinlikle yanlıştır. Eğer ki “Yalnız Senden yardım isteriz“ mealindeki ayete, selefiyeci mezhepsizlerinin verdikleri anlam doğru olsaydı, kendileri de müşrik olurlardı. Çünkü onlar da her gün …

Cin ve İnsan Şeytanlarının Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Cin ve İnsan Şeytanlarının Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

PEYGAMBERİMİZ CİNLERİN ŞERRİNDEN VE GÖZ DEĞMESİNDEN NASIL KORUNURDU? İhlas Suresi ; FELÂK SURESİ ; NAS SURESİ ; Faziletleri » Bir kimse sabah akşam üçer defa İhlas suresi, Felak ve Nas suresini okursa, Allah’u Teala o kimseyi cin ve insan şerrinden korur. Ayrıca bela ve musibetlere …

Kerkük ve Musul Allah’ın İnayeti ile Kıyamete Dek Türkmen Elidir

Bizim olan Kerkük ve Musul Lozan ile bir oyuna getirilip bizden koparılmıştır. Orada İsrail güdümlü bir Kürt devleti kurulması halinde İsrail’in “arzu mevud” emeline kapıyı aralamak demektir. Oraya kurulacak kürt devletine müsamaha göstermek Amerikan’nın güneyimize yerleşmesi demektir. Kurulmak istenen Kürdistan, Türkiye’nin parçalanmasına ve Müslüman Türk …

ZİLELİ İBA (İbrahim) PEHLİVAN

ZİLELİ İBA (İbrahim) PEHLİVAN

ZİLELİ İBA (İbrahim) PEHLİVAN ……….Yazan: Bekir CANBAY Anadolu’da, kökeni Orta Asya’ya kadar uzanmakta olan karakucak güreşi ve at yarışları panayırlarda ve düğünlerde yapılırdı. Hikayemiz 1860’lı yıllara ait yaşanmış gerçek bir hikayedir. Merhum baba annemin, babasının babası yani dedesi İba (Keçeli İbrahim)Pehlivan’ın hikayesini ondan dinlemiştim. Malum, …

İSLAM DİNİNİ NASIL ÖĞRENMELİYİZ ?

SORU: Her insana önce lâzım olan şey nedir? Avret mahallini örtmeye ehemmiyet verilmezse küfür olur mu? CEVAP: Dünyanın neresinde olursa olsun, her insana önce lâzım olan şey, dinini, imanını öğrenmektir. Din, eskiden İslâm âlimlerinden kolayca öğrenilirdi. Şimdi, âhir zaman olduğu için, hiç bir yerde hakiki …

Allah’ın Arş’a İstiva Etmesi

Allah’ın Arş’a İstiva Etmesi SORU: (Allah’ın Arş’a istiva etmesi, Allah’ın Arş’ı hâkimiyetine almasıdır) deniyor. Zaten bütün mahlûkat Allah’ın hâkimiyeti altında değil mi? O zaman Arş niye özellikle belirtiliyor? CEVAP “O (Allah), gökleri ve yeri altı günde(evrede) yaratan, sonra Arş’a istiva eden (Arş’ı yaratıp ona hakim olandır). …

Kur’an, İncil ve Tevrat

SORU: Hocam. Benim 2 sorum var sırayla şöyle söylemen gerekirse; 1) imanımızı kuvvetlendiririm sarsılmasını önlemek için ibadetlere ek ne yapabilirim? 2) ben yaklaşım 1,5-2 yıl önce misyonerlerin avına düşerek İslamiyeti terk edip Hristiyanlıkta vaftizden önceki süreç olan ‘Ruhsal/Duygusal Hristiyanlık’ sürecini girdim yani vaftiz olmamış Hristiyandım. Şükür …

İman Etmek İçin Araştırmak Şart mıdır?

SORU: (Tahkik etmeden, körü körüne inanmak iman değildir) deniyor. İman gayba olmaz mı? CEVAP Akılla, tahkikle yani araştırmakla, iman kuvvetlenmez, hattâ aksine şüphelerin artmasına sebep olabilir. İbni Sakka isimli bir âlim, her şeyi akılla ispata kalkardı. Allah’ın varlığını, birliğini 99 delille ispat ederdi. Zamanla aklının …

Peygamberlerin Tebliğini İşitmeyen Kimseler Sorumlu mu?

SORU: İki peygamber arasındaki döneme fetret devri deniyor. Peki günümüzde fetret ehli olabilecek kimseler var mıdır hocam? Bu kadar teknoloji ve internet çağındayken. Bir de hadisler günümüze kadar nasıl ulaşmış hocam? Peygamberimizin vefatından sonra mı yazıldı hadisler? Eğer öyleyse nasıl hatırladı onu sahabeler? CEVAP: Merve …

Alış Veriş İlmi ve Faiz

NESEFÎ ÖMER – İslam Alimleri Ansiklopedisi – ehlisunnetbuyukleri.com | İslam Alimleri | Evliya Hayatları Satışdaki ve ödünç vermedeki faizi iyi anlamak için, Ömer Nesefî’nin (Erba’în-i Selmânî) adındaki kitabında bulunan otuzüç misâl çok önemli olup, şunlardır: 1- Kile ile satılan birşey, kendi cinsine [meselâ buğdayı buğdaya] …