DİĞER BAŞLIKLAR

Ölüm Ve Miras

 Küçük büyük herkes için ölüm mukadderdir, ömür, ölümle son bulur. Bu sonucu miras meseleleri takip eder. Miras meseleleriyle uğraşan ilme, miras hukuku veya ferâiz bilgisi denir. Diğer bir ifade ile, vefat eden kimsenin bıraktığı malın kimlere verileceğini ve nasıl dağıtılacağını öğreten ilimdir. Ölenin bıraktığı maldan, …

İstihare Namazı

İSTİHARE NASIL YAPILIR? İstihare namazı sabah namazının sünneti gibi iki rekat kılınır. Mümkünse birinci rekatta fatihadan sonra zammı sure olarak Kafirun suresi ikinci rekatta zammı sure olarak ihlas okunmalı. Namazdan sonra biliniyorsa istihare duası okunmalı, bilinmiyorsa “Ya Rabbi bu iş benim hakkımda hayırlı mı değil …

İmam-ı Rabbani Hazretleri Ve Abdulaziz Bayındır

      İmam-ı Rabbani Ahmedî Farukî Serhendî(kaddesallâhu sirruh) hazretleri, Hindistan’da yetişen en büyük veli ve âlimlerdendir. Ariflerin ışığı, velilerin önderlerinden, ehl-i sünnetin sevdalısı, mutasavvıfların baştacılarından, müceddid, müctehid ve İslam âlimlerinin gözbebeğidir.       İnsanların itikad, ibadet ve Ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini, öğrendikleri bu bilgiler ile amel etmelerini …

Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur. ÖN SÖZ: Küfür ve şirk, imanı ve ameli yok eden tevhitten çıkaran bir inancın tezahürü olan sözler veya davranışlardır. …

Hatme-i Hacegan'ın İslam'da Yeri Var mıdır?

Hatme-i Hacegan’ın İslam’da Yeri Var mıdır?

SORU: Hatme-i Hâcegânın sünnette yeri olmadığı söylenmektedir. Bu iddianın doğruluğu nedir? CEVAP: Hatme-i Haceganın sünnetteki delili: Hatme-i Hâcegân-ı Nakşibendiyye Tarikatında toplu zikre verilen addır. Asr-ı saadette bizzat Hz. Peygamberin toplu zikir yaptırdığını gösteren rivayetler vardır. Ahmet bin Hanbel, Şeddat bin Evs’ten(r.a.) sahih bir hadis-i şerif kaydı …

Tasavvuf Nedir? İslam'da Tasavvuf Var mıdır?

Tasavvuf Nedir? İslam’da Tasavvuf Var mıdır?

Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.      SORU 1: Tasavvuf Nedir? CEVAP: Allah rızası için nefsi her türlü kötü huylardan temizleyip kalbi, Allah’ın zikri ile cilalıyarak …

Budizm ve Hinduizm

Budizm Nedir? CEVAP: Budizm, Hindistan taraflarında milattan önce Buda isminde bir kimse tarafından kurulmuş bir inançtır. Budizm’in Hiyana, Mahayana, Vajrayana ve Karuna isminde 4 kolu bulunmaktadır : Hinayana; “(küçük taşıt) adı da verilen Theravada Budizmi (eskilerin yolu), bireyleri bu Dünya’nın sıkıntı ve ızdı­raplarından kurtarmayı amaçlar.  Buna göre, …

İslamiyet Nedir

İslamiyet Nedir

İslamiyet Nedir ve Ehl-i Sünnet İnancı: Gökleri ve yerleri içindekilerle birlikte tüm oluşumları yaratıp, onları her an kudreti ile varlıkta durduran Allah, elbette ki bütün kemâl (olgun, eksiksiz) sıfatların sahibidir. Mahlukatın  tümü O’nu her an övüp, kutsasalar yine de O’nu kemali ile övmekten ve tesbihten (kutsamak) yana  eksik …

İslam Dergisine Giriş

            Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle başlıyorum            Büyük alim ve veli ikincibin yılının müceddidi İmam-ı Rabbani Ahmedi Faruki Serhendi kuddise sirruh hazretleri şöyle beyan ederler:            “Ey oğul! Tüm varlıkların hülasası olan insanın yaratılmasından maksat oyun ve eğlence değildir. Yemek, içmek ve uyumakta …

İslamDergisi.com

Değerli okurlar, İslamDergisi.com, her hafta değil günlük olarak güncellenecek şekilde yayınlarına başlamıştır. Sitemiz dergi formatında değil günlük formatında İnternet üzerinden yayın yapacaktır. İslamDergisi.com, dini konularda fikirsel yazıları ihtiva edecektir. Bizimle irtibat kurmak için İletişim sayfasındaki formu kullanabilirsiniz. En kısa zamanda tarafınıza cevap yazılacaktır. Saygılarımızla, İslamDergisi.com

Musa (a.s.) Ve Fakir

Musa (aleyhisselam) bir gün sahrada yol alırken giyecek elbisesi olmadığı için kumlara gömülmüş fakir bir adam rastlar. Fakir: -” Ya Musa, bana dua et. Cenab-ı Hak bana yetişecek kadar dünyalık versin, zira yoksulluk beni tüketti.” der. Fakirin haline merhamet eden Hazreti Musa, onun için Rabbine dua eder. …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>