DİĞER BAŞLIKLAR

Yazın ve Kışın Kolay ve Rahat Oruç Tutmanın Yolları

Yazan: Muhsin İyi – 30 Temmuz 2011 – 15:24 tarihli yorum Yazın ve Kışın Kolay ve Rahat Oruç Tutmanın Yolları (Püf Noktaları) Bir işte insan deneye deneye bazı kolaylıklara ve rahatlıklara ulaşır. Yani iş insanlara başlangıçta zor ve sıkıntılı görünür ama deneyimle insanlar sonra işin …

Abdullah Bekir Kimdir..?

İslam Dergisi yazarımız Abdullah Bekir 19…  Tokat doğumlu olup, evli ve ………. babasıdır. Yazarımız Kur’an, hadis, fıkıh, akaid, tefsîr ve tarih ilmine vakıf olup, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Medrese tahsili yapmakla birlikte bir üniversiteden de mezun olan yazarımız, Ehli sünnet itikadı müdafisi olmakla iktifa etmekte ve alimlik iddiasında da değildir. Tasavvufa inancı tam …

ÖLÜMSÜZLÜK ÖLÜMÜMÜN ÖTESİNDEDİR

ÖLÜMSÜZLÜK ÖLÜMÜMÜN ÖTESİNDEDİR

Ölümsüzlüğe ermek insan oğlunun içinde var olan bir duygudur. Ölümsüzlüğe ulaşmak .. Kimileri bunun çaresizliği içinde adının sanının yaşatılması için çareler aramış ve başka çıkış yolu bulamayınca da kendi adına anıtlar yaptırmış. Aslında bunun altında yatan gerçek şu ki bu, ölümsüzlüğe ulaşamamanın ızdırabını bir şekilde bastırmanın …

İman ve Ahlak Sohbetleri 2 (Sesli Video)

İman ve Ahlak Sohbetleri 2 (Sesli Video)

İman ve Ahlak Sohbetleri 2 (Bu sohbette insanın yaratılışı konu edilmektedir. “İnsan ne için yaratıldı?” sorusuna ayetlerden yola çıkılarak cevap verilmektedir.) Iman ve Ahlak Sohbetleri 2 from Islam Dergisi on Vimeo.

İman ve Ahlak Sohbetleri (Sesli Video) 1

İman ve Ahlak Sohbetleri (Sesli Video) 1

İman ve Ahlak Sohbetleri 1 (Bu bölümde İmam-ı Azam Ebu Hanife ve bir ateist arasında geçen hadiseyle ilgili menkıbe anlatılmaktadır. Menkıbede Allah’ın varlığının delili, irade-i cüz ve şeytanın ateşten yaratılmasına rağmen ateşle ona nasıl azab edileceği konusu geçmektedir.)

İlimsiz Müslümanın Durumu

               İlim Allahu Tealanın sıfatlarındandır. İlimsiz  insan bir hiçtir. İnsanların Allah’a manen yaklaşmaları ilimleri kadar olur. Bu ilme ma’rifetullah denilir. Allahu Teala Kuran-ı Kerimde ;”Allah’tan ancak alimlerin gereği gibi korkacağını” ve “bilenlerle bilmeyenlerin aynı olmayacağını” haber vermektedir ve bu hususta Allah’ın Rasulü(salat ve selam üzerine …

İftiraların Kaynağı Allah’a Karşı Gelmek

Tarih boyunca dünyaya barış, adalet, iyilik ve hoşgörü getiren (emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i anil münker) peygamberlerimizin en çok maruz kaldığı suçlamalardan biri onlara atılan iftiralardır. Aynı şekilde günümüzde, İslam’ı yaşatan ve müdafaa eden din alimlerinin de iftiraya maruz kaldığı görülmektedir. Nitekim iftira, İslam’a ve …

Dinler Arası Diyalog

Dinler Arası Diyalog

Dinler Arası Diyalog ve Ilımlı İslam söylemlerinin yoğunlaştığı günümüzün sıkça konuşulan konularından birisi de ehli kitap olarak nitelenen Hristiyan ve Yahudilerin de cennete girebilecekleri, cennete girmek için yalnızca Müslüman olmak gibi bir şartın bulunmadığı yolundaki söylemler olmuştur. Söz konusu tartışmanın geçmişi aslında daha öncelere dayanmaktadır. …

Zekat Nasıl Hesaplanır ?

Bütün gelirler ve giderler (yatırımlar) hariç iki ayrı havuzda toplanır. Kira gideri, ailenin yiyecek, içecek, giyim, eğitim sağlık ve yakacak masrafları ve zaruri borçlar birlikte toplanır gider hanesine yazılırr. Toplam bir yıllık maaş, kira geliri ve sair alacaklar da bir yerde toplanır gelir hanesine yazılır. Gelirden …

Çağdaşlık ve Örtünme

                    ÇAĞDAŞLIK ,  ÖRTÜNMEK ve CAZİBEYİ KAYBETMEK Örtünmek emri, Allahu Teala’nın mü’mine kullarına bir lutfu ve rahmetidir… Evet Bir sıkıntı değil, Allah’ın bir lutfu ve merhametinin gereğidir… Çünki açıkta kalan ve süerekli kendisine bakılan şey,  bir süre sonra çekiciliğini kaybeder ve göz doyuma ulaştğığı her …

VEDÂ HUTBESİ

VEDÂ HUTBESİ

(9 Zilhicce l0 H./8 Mart 632 M. Cuma) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Vedâ haccında, 9 Zilhicce Cuma günü zevâlden sonra Kasvâ adlı devesi üzerinde, Arafat Vâdisi’nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa şöyle hitab etti: “Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan yardım isteriz. Allah …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>