DİĞER BAŞLIKLAR

Rüyada Ağlamak, Rüyada Akrep Görmek Veya Akrep Sokması

Rüyada Ağlamak: Sevinmeye, güzel günler görmeye, sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Rüyada Akrep: Dili ile herkesi rahatsız eden biri ile karşılaşmak anlamına veya sinsi bir kimsenin arkadan iş çevirdiği anlamlarına gelir.  Rüyada Akrep Sokması: Sinsi bir kimseden zarar maddi veya manevi bir görmeye alamettir.

Özürlünün Abdesti

Özürlünün Abdesti

Sual: Yatalak bir hasta, nasıl abdest alır, nasıl namaz kılar? CEVAP Abdest alması veya aldırtılması mümkün değilse, teyemmüm eder, namazlarını ima ile kılar. (Merakıl-felah) Kesilen yeri yıkar Sual: Ayağı topuk kemiğinden kesik olan, kesilen yeri abdestte yıkaması gerekir mi? CEVAP Evet. Ayağında protez olan Sual: …

Özürlünün Namazı

SORU: Hasta, namazlarını nasıl kılar? CEVAP: Hastalık değişiktir. Ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan da yatarak ima ile kılar.Hadis-i şerifte, (Hasta, namazını ayakta kılamazsa, oturarak, buna da gücü yetmezse, sırtüstü yatarak ima ile kılar) buyuruldu. Âl-i İmrân suresinin, (Onlar ayakta iken, otururken, yanları üzerine yatarken …

Rüyada Abdest Almak ve Abdest Bozmak

Abdest almak: Borçlu olan borcundan kurtulması, sıkıntılı olan, sıkıntılarından kurtuluşa işarettir. Manevi olarak; ruhen temizlenmek anlamına gelir veya bir hayırlı işe başlamak anlamındadır. Abdest Bozmak: Para harcamaya veya bir yerden para gelmesine alamettir.. Manevi boyutundan bakıldığında, hayırlı bir işi yarım bırakılması anlamındadır.

İslam Dergisi’nden Bir Uyarı !

“TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. Kişinin mensup …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>