DİĞER BAŞLIKLAR

Peygamberimizin Ölüleri Diriltme Mucizesi(Sesli Video)

Peygamberimizin Ölüleri Diriltme Mucizesi(Sesli Video)

Peygamberimizin (s.a.v.) Cabir Bin Abdullah’ın (r.a.) Vefat Eden İki Çocuğunu Diriltme Mucizesi, Bu sohbette, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in mucizelerinden biri anlatılmaktadır.

Tecvid Nedir?

Tecvid Nedir?

Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.   24- HARFLERİN ÇIKIŞ YERLERİ(MAHREÇLERİ) ve OKUNUŞLARI: …

Vahdaniyet Murakabesi, Mülhime Nefis, Fenafillah

  Yazan: Muhsin İYİ 04.12.2011 / 10:13 tarihinde gönderilmiş   Murakabelerin en tesirlisi vahdaniyet murakabesidir. Bundan öte murakabe çeşidi de yoktur. Bu murakabe kişiyi fenafillâha götürür. Fenafillâh kendini (nefsini) Allah’ta (c.c.) yok etmedir. Bir insan kendi elleri ile canına kıyabilir mi? Biraz zor ama elbette …

Lafza-i Celal İsminin Zikri

Lafza-i Celal İsminin Zikri

Yazan: Muhsin İyi 30.11.2011 / 18:26 tarihinde gönderilmiş Diğer bütün isimler, Allah (c.c.) isminin adeta sıfatı durumundadırlar. Allah (c.c.) lafzı, bütün güzel isimlerin anlamını kendisinde toplamıştır. Bir insan Allah (c.c.) demeye başladığında ayrıca Allah’ın (c.c.) bütün güzel isimlerini de zikrediyor sayılır. Bundan dolayı tarikatların hemen …

Dinler Arası Diyalog Mümkün mü?

Dinler Arası Diyalog Mümkün mü?

  Dinler Arası Diyalog Nedir?      “Dinlerarası diyalog, Papalığın II. Vatikan Konsili’nin 4. oturumunda kabul edilen, “Nostra Aetate” diye maruf Konsil metninde aktarılan ve 28 Ekim 1965’te Papa VI. Paul’un onayıyla ilan edilen, Papalığın 3. bin yıl hedefi olarak açıkladığı Asya’nın hristiyanlaştırılması projesi’nin bir yöntemidir. Papalığın …

Hz. İsa (a.s.)'ın Dünyaya Tekrar Gelişi

Hz. İsa (a.s.)’ın Dünyaya Tekrar Gelişi

Hazreti İsa aleyhisselamın kesinlikle öldürülmediğini Nisa Suresi 157′de görmekteyiz. Mealen: – “Biz Allah’ın Rasulu Meryem oğlu Mesih İsa’yı öldürdük” demeleri, onlara aittir.  O’nu ne öldürdüler ne de O’nu astılar, lakin kendilerine bir benzetme yapıldı. O’nun hakkında ihtilaf edenler kesin bir şüphe içindeler. Onların O’na dair hiçbir bilgileride …

Kıssadan Hisse - 1

Kıssadan Hisse – 1

DOSTLUK SINAVI Adamın birinin genç bir oğlu vardı. Bu delikanlı arkadaşlarının samimiyetine toz kondurmuyor, onlara çok inanıyordu. Bir gün babası oğlunu çağırarak: -“Oğlum senin şu çok güvendiğin arkadaşlarını bir deneyelim mi ne dersin?” dedi. Delikanlı: -“Olur baba, deneyelim.” dedi. Adam bir akşam geç saatte, bir …

Evliyalık Nedir?

Evliyalık Nedir?

         Evliyalık: Bu kelimenin Türkçe karşılğı, Allah’ın dostları demek olan veliler demektir. İnsanın ruhen Fenâ ve Bekâya ermesi demektir. Bu da iki kısımdır. Birinci kısım olan mutlak veliliktir ki, ona herkes erebilir. Buna velayeti âmme de denir. Amentünün gereğince iman eden, farzları ve sünnetleri …

Maymunun Başına Gelenler

Maymunun Başına Gelenler

Bir ormanda kendi halinde bir maymun yaşarmış. Bir gün bir tilkiye takılmış. Tilki için için maymuna kin beslermiş. Kendi kendine:”Bu soytarıdan intikamımı almalıyım.” demiş ve maymunu  içkiye davet etmiş. Maymun:”İçki içmemek için tövbe ettim.” deyip içmek istememiş. Tilki:”Canım bir kadehten bir şey olmaz .” diye …

Mehdi’nin (a.s.) Alametleri

     Hazreti Mehdî (aleyhisselam): Ehl-i Sünnet alimlerince,  Kıyametin yaklaştığına işaret olacak   büyük alametlerin ilki olarak haber verilmiştir. Bu hususta rivayet edilen hadis-i şerifler mütevatür dercesine ulaşmıştır.  Başlangıçta şunu belirtelim ki, tevatür hadisleri inkar eden bir kimse,  küfre girer.  Ebu Davud ve Tirmizi’nin İbn-i Mes’ud’dan nakl ettiklerine …

Kaza ve Kadere Rıza Nedir? Nefis Makamları (Nefsin Dereceleri)

Kaza ve Kadere Rıza Nedir? Nefis Makamları (Nefsin Dereceleri)

18. yrm. muhsin iyi : 30 Eylül 2011, 20:28 Kaza ve kader Allah’ın (c.c.) hakkıdır. Çünkü O kullarına dilediği gibi hükmetme hakkına sahiptir. İsterse herkese zulüm yapabilir. Kullarının buna hiçbir suretle itirazları olamaz. Nitekim insan et ihtiyacı için hayvanları kesmekte ve yemektedir. Aklı başında olan …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>