DİĞER BAŞLIKLAR

Mehdi’nin (a.s.) Alametleri

     Hazreti Mehdî (aleyhisselam): Ehl-i Sünnet alimlerince,  Kıyametin yaklaştığına işaret olacak   büyük alametlerin ilki olarak haber verilmiştir. Bu hususta rivayet edilen hadis-i şerifler mütevatür dercesine ulaşmıştır.  Başlangıçta şunu belirtelim ki, tevatür hadisleri inkar eden bir kimse,  küfre girer.  Ebu Davud ve Tirmizi’nin İbn-i Mes’ud’dan nakl ettiklerine …

Kaza ve Kadere Rıza Nedir? Nefis Makamları (Nefsin Dereceleri)

Kaza ve Kadere Rıza Nedir? Nefis Makamları (Nefsin Dereceleri)

18. yrm. muhsin iyi : 30 Eylül 2011, 20:28 Kaza ve kader Allah’ın (c.c.) hakkıdır. Çünkü O kullarına dilediği gibi hükmetme hakkına sahiptir. İsterse herkese zulüm yapabilir. Kullarının buna hiçbir suretle itirazları olamaz. Nitekim insan et ihtiyacı için hayvanları kesmekte ve yemektedir. Aklı başında olan …

Nefis, Nefsin Yapısı, Özellikleri, Değişebilirliğinin Zorluğu

17. yrm. muhsin iyi diyor ki: 30 Eylül 2011, 20:26 İnsan iki öğeden meydana gelmektedir. Birincisi ruhtur. Ruh Allah’tandır. Onda bütün güzellikler ve faziletler vardır. İyilik ruhtan gelir. İkincisi nefistir. Nefsin temel kaynağı anasır-ı erbadır (toprak, su, ateş, hava). Anasır-ı erba Allah’ın emri ile yoktan …

Kaza ve Kadere Rızada İlk Adım: Şükür

16. yrm. muhsin iyi diyor ki: 30 Eylül 2011, 20:26 Bu dünya ceza ve ödül yurdu değildir. Bir imtihan yeridir. Her şey Allah’ın (c.c.) ezeli bilgisi, pek çok hikmeti, sonsuz merhameti ve mutlak adaleti ile belirlenmiştir. Örneğin bir insanın özürlü olarak dünyaya gelmesi, yoksul bir …

Şehit, Şehitlik, Şehitliğin Sırrı, Hakkın ve Adaletin Büyüklüğü

15. yrm. muhsin iyi diyor ki: 27 Eylül 2011, 21:54  (Düzenle) Allah (c.c.) insanın her yaptığı işe şahittir. O’nun şahitliğinden kimse kurtulamaz. Tek kişinin olduğu yerde ikincisi, iki kişinin olduğu yerde üçüncüsü O’dur. Ayrıca Allah (c.c.) kimsenin ahirette yapıp ettiklerine ve söylediği sözlere itiraz etmemesi için …

İnsanın Ebedi Yaşama Arzusu, El-Evvel, El-Âhir, El-Bâkî

 Yazan: Muhsin İYİ   23 Eylül 2011, 17:38 Aslında Allah’ın (c.c.) el-Evvel (Öncesi olmayan ilk) ve el-Âhir (Sonrası olmayan son) oluşu, biz zamanla kayıtlı insanlara göredir. Allah (c.c.) zaman kavramıyla kayıtlı olmadığına göre O her zaman vardır. O’na bir başlangıç ve son düşünülemez. Zaman da evren …

VahVahdet-i Vücud, Vahdet-i Şühud, Allah’ın Ez- Zâhir Güzel İsmi

  13. yrm.- muhsin iyi 23 Eylül 2011, 17:38 Görünüşte Allah (c.c.) Kendi’sini duyu organlarından gizlemiştir. Ama her şey O’nun sıfatlarını ve güzel isimlerini işlemektedir. Bu nedenle varlık âlemi O’nu adeta görünür kılmıştır. Bazı insanlar tasavvuf hakkında öğrendikleri basit bilgilerle vahdet-i vücut kuramını yanlış anlamakta …

İrşat Olma ve Hidayete Gelme Nedir? Allah’ın El- Hâdî ve Er-Reşîd Güzel İsimleri

  12. yrm. muhsin iyi 18 Eylül 2011, 10:19 Er-Reşîd (Allah irşat edendir.) güzel ismi El-Hâdî (Allah hidayet edendir.) güzel ismi ile büyük bir benzerlik göstermesine karşın aralarında elbette bir anlam ayırtısı bulunmaktadır. El-Hâdî güzel ismi İslam dini ile tanışmamış yada küfrün, günahın içerisinde bulunan …

Dört Büyük Melek (Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil) ve Allah’ın El-Câmi’ Güzel İsmi

11. yrm. muhsin diyor ki: 18 Eylül 2011, 10:18  (Düzenle) Allah (c.c.) evreni yaratmadan önce görevli meleklerini yaratmıştır. Dört büyük melek bunların başında gelir: Cebrail, Azrail, Mikail, İsrail. Zaten el-Câmi’ (dağınık şeyleri biraraya toplayan; parçaları, gönülleri birleştiren) güzel ismi de bu meleklerin Arapça isimlerinin baş harfinden …

Veli, Şeyh Nedir? Allah’ın El-Veliyyü Güzel İsmi Ne Anlama Gelir?

  10. yrm. muhsin iyi diyor ki: 15 Eylül 2011, 18:18  (Düzenle) Allah’ı (c.c.) duyu organları ile algılayamıyoruz. Çünkü O yüce ve uludur. Ama O yarattığı varlıklardan, dolayısıyla insanlardan uzak değildir. Bazı zengin insanlar vardır. Varlıkları onları toplumdan ve insanlardan uzaklaştırır. Kendi bencil dünyalarında onları yalnız …

Şeytanlardan, Şeytanların, Cinlerin Tasallutundan Korunma Yolları

 8.yrm. muhsin iyi diyor ki: 11 Eylül 2011, 19:05  (Düzenle) Allah cinleri bizlerin yaşadığı boyuttan farklı bir boyutta yaratmıştır. Yaşatmaktadır. Onların inanmayanlarına şeytan denir. Şeytanlar insanlara çeşitli şekillerde musallat olurlar. Allah onlara bu noktada müsaade vermiştir. Kuran-ı Kerim’de ilgili ayetleri okuduğumuzda bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Şeytanın insanların …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>