DİĞER BAŞLIKLAR

İrşat Olma ve Hidayete Gelme Nedir? Allah’ın El- Hâdî ve Er-Reşîd Güzel İsimleri

  12. yrm. muhsin iyi 18 Eylül 2011, 10:19 Er-Reşîd (Allah irşat edendir.) güzel ismi El-Hâdî (Allah hidayet edendir.) güzel ismi ile büyük bir benzerlik göstermesine karşın aralarında elbette bir anlam ayırtısı bulunmaktadır. El-Hâdî güzel ismi İslam dini ile tanışmamış yada küfrün, günahın içerisinde bulunan …

Dört Büyük Melek (Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil) ve Allah’ın El-Câmi’ Güzel İsmi

11. yrm. muhsin diyor ki: 18 Eylül 2011, 10:18  (Düzenle) Allah (c.c.) evreni yaratmadan önce görevli meleklerini yaratmıştır. Dört büyük melek bunların başında gelir: Cebrail, Azrail, Mikail, İsrail. Zaten el-Câmi’ (dağınık şeyleri biraraya toplayan; parçaları, gönülleri birleştiren) güzel ismi de bu meleklerin Arapça isimlerinin baş harfinden …

Veli, Şeyh Nedir? Allah’ın El-Veliyyü Güzel İsmi Ne Anlama Gelir?

  10. yrm. muhsin iyi diyor ki: 15 Eylül 2011, 18:18  (Düzenle) Allah’ı (c.c.) duyu organları ile algılayamıyoruz. Çünkü O yüce ve uludur. Ama O yarattığı varlıklardan, dolayısıyla insanlardan uzak değildir. Bazı zengin insanlar vardır. Varlıkları onları toplumdan ve insanlardan uzaklaştırır. Kendi bencil dünyalarında onları yalnız …

Şeytanlardan, Şeytanların, Cinlerin Tasallutundan Korunma Yolları

 8.yrm. muhsin iyi diyor ki: 11 Eylül 2011, 19:05  (Düzenle) Allah cinleri bizlerin yaşadığı boyuttan farklı bir boyutta yaratmıştır. Yaşatmaktadır. Onların inanmayanlarına şeytan denir. Şeytanlar insanlara çeşitli şekillerde musallat olurlar. Allah onlara bu noktada müsaade vermiştir. Kuran-ı Kerim’de ilgili ayetleri okuduğumuzda bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Şeytanın insanların …

El-Vâhid, El-Ahad, El-Vitr, Allahın Vahdaniyet Sıfatı, Allah’ın Birliği

 7. yrm. muhsin iyi diyor ki: 09 Eylül 2011, 23:16  (Düzenle) El-Vâhid ile kastedilen anlam, Allah’ın (c.c.) sayı olarak bir olması değildir. El- Vâhid, Allah (c.c.) bölünemeyen ve parçalanamayan birdir, anlamına gelir. Yani sıfatlarında ve güzel isimlerinde bir ortağı yoktur. İlahlık O’na mahsustur. O’nun dışında hiçbir …

Kadere İman, Kaderin İşleyişi, Allahın Sabrı, Anlayışımız

6. yrm. muhsin iyi diyor ki: 05 Eylül 2011, 19:00  (Düzenle) Kadere iman bilindiği üzere imanın altı rüknünden birisidir. Kader içerisinde en önemli konu ise hayır ve şerrin Allah’tan (c.c.) geldiği hususudur. İnsanlar hayır ve şerrin Allah’tan (c.c.) geldiğini unutup sebeplere bakarlar. Şer karşısında öfkelenip deliye …

Allah’a İman Nedir? Allah’ın Bir Oluşu Ne Demektir?

5.yrm. muhsin iyi diyor ki: 04 Eylül 2011, 19:22  (Düzenle) İman, insanın bir anne ve babası olduğunu bilmesi gibi bir yaratıcısı olduğunu kavradıktan sonra Allah’ın (c.c.) bu dünya yaşamında kendisini yalnız bırakmayıp gönderdiği peygamberlerle ve indirdiği kitaplarla yaşam biçimini belirlemeye hak sahibi olduğunu; hayır ve şerrin …

Allaha Tövbe Etmek, Allah’ın Bağışlaması, Affı (Et-Tevvab, El-Gafur, El-Gaffar)

Tövbe etmek, işlenen küfür, şirk ve tüm günahlara toplu olarak ve ayrıntılı olarak pişman olmak ve o günahlara bir daha dönmemek için Allah’a söz vermektir. Tövbeden önce bir kaç kez estağfirullah çekilir. Şöyle tövbe edilir: ” Estağfirullah, Estağfirullah,  Estağfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâhu el-Hayyul …

Ateistliğe Götüren Nedenler

İnkarcılığın temel sebeplerinden biri kibirdir. Allahu teala, ilk insan Hz. Adem’i yarattığında tüm meleklere ve iblise Hz. Adem’e secde etmelerini emretti. Ancak kendisini insandan daha üstün, daha kuvvetli ve zeki gören iblis, gururuna yenik düşerek, herşeyin yaratıcısı ve kudret sahibi olan Allahu tealanın emrine itaat etmedi. Bu durum, Kur’an-ı …

Dünyada Allah’ı Görmek mi Allah’a İnanmak mı Daha Yararlı?

Muhsin İyi: Allah’ı duyu organları ile algılayamayınca ateistler ortalığı boş görüp ‘Allah yok’ dediler, teistler bazen ona işimiz düşebilir kaygısından ‘Allah var’ dediler. Deistlerin biraz daha burunları yukarıda olduğu için onlar ‘Allah var ama benim pek işime yaramaz’ kabilinden konuştular. Agnostikler genç bir kızın saflığı …

İmam-ı Rabbani ve Vahdet-i Vücut

          Soru: Vahdeti Vücudu inkar eden bir internet  sitedesinde,  tasavvuf büyüklerinin hemen bir çoğunun isimleri anılırken , her birine müşrik denilmektedir. Örneğin: Muhyiddini Arabi, Cüneydi Bağdadi, Beyazidi Bistami, Yunus Emre, Mevlana Celaleddini Rumi, Hallacı Mansur ve daha niceleri… Bunlardan başka büyük Müceddid ve Tevhid ehli İmam-ı Rabbani …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>