DİĞER BAŞLIKLAR

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir.“ (Nisa/79)

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir.“ (Nisa/79) Mezkür ayeti kerimede belirtildiği üzere insana verilen her iyilik Allahu Tealadandır. Yine ayeti kerimede belirtildiği gibi insana dokunan her türlü kötülüğe de nefsi sebeptir. İnsanın nefsinin sebep olmadığı, yaratılıştan verilen özürler veya başkalarının sebep …

Dinde Reform Gerekli midir?

Dinde Reform Gerekli midir?

Dinimiz yeni inmedi. Dinimizde eksiklik fazlalık yoktur. Bu bakımdan asla reforma ihtiyacı yoktur. Reforma ihtiyaç olan, din olamaz. Hâşâ Allah noksan göndermiş demektir. Bu bakımdan dine yeni bir şey ilave etmek veya çıkarmak dini bozmak olur. Bugün etiketlisi etiketsizi her reformcu, din yeni inmiş gibi, …

Şefaat Ya Rasûlullah Demek Şirk midir?

Arapça bilmeyen Müslümanların birçoğu “Şefaat Ya Rasûlallah” sözünü, “Ya Rabbi bize şefaat et” manasında söyler ve anlarlar.  Bu sözün ne anlama geldiğinin bilincinde olanlar ise, Peygamberimizin(salat ve selam olsun ona), kendisine getirilen salavatları bir meleğin kendisine bildirdiği hadisi şerifine dayanarak Allahu Tealanın, “Şefaat ya Rasulallah” dua …

Hadis-i Şeriflerin Yazılması

Hadis-i Şeriflerin Yazılması

SORU: Bir genç, (Kütüb-i sitte ve daha bir çok hadis kitapları, hadisleri toplamışlar. Halbuki, Peygamber, (Benim hadislerimi yazmayın. Kim benden bir hadis yazmışsa, onu imha etsin) diye bildiriyor. Peki, âlimleriniz ne diye peygamberin bu sözüne uymamışlar da ciltlerle hadis kitapları yazmışlar?) diyor. Bunlara nasıl cevap …

KUR'ÂN ALLAH'IN KELAMIDIR MAHLUK DEĞİLDİR

KUR’ÂN ALLAH’IN KELAMIDIR MAHLUK DEĞİLDİR

 بسم الله الرحمان الرحيم Rahmân ve Rahîm Allâh’ın İsmiyle Başlarım Allahu Tealanın yüce zâtı ve sıfatları ezeli ve ebedidir. Kelam sıfatı da O’nun subuti sıfatlarından olup, yaratılmışların konuşmaları gibi değildir. Ehl-i Sünnet Mezhebinin İtikatta imamı İmam-ı Maturidî hazretleri Allahu Telanın Kelam Sıfatı konusunu şöyle izah etmektedir: -” Allahu …

Kadınların Cennete Girmesi Daha Kolay

Bir gün Allah’ın Rasulü (salat ve selam olsun ona) kızı Fatıma’nın evine geliyor… Eve girdiğinde görüyor ki, Fatıma validemiz oturmuş elinde beyinin elbisenin söküğünü dikiyor. Ayağıyla da Hz. Hasan’ın beşiğini sallıyor, ağzıyla da Kur’ân-ı Kerim okuyor. Bu haldeyken Efendimiz içeri girince hemen Fatıma validemiz, – …

Selefiyecilik, Mealcilik, Vehhabilik ve Dinde Reformculuk İngiliz Projesidir

“Tek kaynak Kur’an” deyip Peygamberimizi devreden çıkarmak isteyen Selefiyeci Mealciler, Dinde Reformcular, Fetöcü vatan hainleri 150 yıllık İngiliz projesidir. Bunların bir çoğu kime hizmet ettiğini bilmeden İslamı içten yıkmaya çalışmaktadır. Bunların arkasındaki münafıklar ise Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlayan Peygamberimizin yolu olan Ehli Sünneti yok edip …

Timur Han

Timur Han

Timur Han(1336-1405) Babası Tarakay, dedesi Emir Bargul, 19. Atası Teoman(Duman) Han, Buzıncar soyundan olup Kıyat(Barlas) kavmindendir. Büyük Türk Hakanı Timur Han, müslüman idi. Çok medrese ve kütüphane yaptı. Teftazani gibi büyük âlimlerin sohbetinde bulunur, nasihatlerini dinlerdi. Yıldırım Bayezid ile savaştığı için bazı tarihçiler bunu haksız …

Yemek Yeme, Su İçme ve Tuvalete Girme Adabı

Yemeğe tuz ile başlanırsa beyin tarafından gönderilen bir uyarı sayesinde, midede mukus denilen sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluşturduğunu ve midenin sindirime hazırlıksız yakalanmasını önlediğini… Yemek yerken yerde oturarak sol ayağı katlayıp sağ ayağı karna çekerek oturulup yenildiğinde, su ile doldurulmuş balon şeklinde olan midenin çıkış …

Abdürrahim Reyhani Hakkında

Abdürrahim Reyhani Hakkında

Abdürrahim Reyhani isminde şeyh olduğu iddia edilen bir kimse kaza namazının kılınmasının gerekli olmadığını aşağıdaki yazıları ile beyan etmiş. Oysaki kaza namazlarını kılmak Rasulullahın bizzat kılması ve eshabına kıldırması ile sabittir. Mezkür zatın kaza namazı hakkında şu konuşmaları geçmektedir: “Namaz ibadetlerin başı. Şimdi biz bunlara …

Bozuk Din Adamlarını Dışlamak Ötekileştirmek Değildir.

Şimdilerde bir ötekileştirmek sözü moda haline geldi. Ötekileştirmek ne demektir.? Hakkı batıldan ayırmak ile ötekileştirmek adeta birbirine karıştırılır halde geldi. Böyle bir bidat da yeni icad oldu? Kur’an belli, Ayet belli, Ahkamı şeriye belli, Edille-i Şeriye belli. Kim Edille-i Şer’iyenin  dışına çıkarsa o dalalet ehlidir. Bunu …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>