DİĞER BAŞLIKLAR

Kadınların Cennete Girmesi Daha Kolay

Bir gün Allah’ın Rasulü (salat ve selam olsun ona) kızı Fatıma’nın evine geliyor… Eve girdiğinde görüyor ki, Fatıma validemiz oturmuş elinde beyinin elbisenin söküğünü dikiyor. Ayağıyla da Hz. Hasan’ın beşiğini sallıyor, ağzıyla da Kur’ân-ı Kerim okuyor. Bu haldeyken Efendimiz içeri girince hemen Fatıma validemiz, – …

Selefiyecilik, Mealcilik, Vehhabilik ve Dinde Reformculuk İngiliz Projesidir

“Tek kaynak Kur’an” deyip Peygamberimizi devreden çıkarmak isteyen Selefiyeci Mealciler, Dinde Reformcular, Fetöcü vatan hainleri 150 yıllık İngiliz projesidir. Bunların bir çoğu kime hizmet ettiğini bilmeden İslamı içten yıkmaya çalışmaktadır. Bunların arkasındaki münafıklar ise Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlayan Peygamberimizin yolu olan Ehli Sünneti yok edip …

Timur Han

Timur Han

Timur Han(1336-1405) Babası Tarakay, dedesi Emir Bargul, 19. Atası Teoman(Duman) Han, Buzıncar soyundan olup Kıyat(Barlas) kavmindendir. Büyük Türk Hakanı Timur Han, müslüman idi. Çok medrese ve kütüphane yaptı. Teftazani gibi büyük âlimlerin sohbetinde bulunur, nasihatlerini dinlerdi. Yıldırım Bayezid ile savaştığı için bazı tarihçiler bunu haksız …

Yemek Yeme, Su İçme ve Tuvalete Girme Adabı

Yemeğe tuz ile başlanırsa beyin tarafından gönderilen bir uyarı sayesinde, midede mukus denilen sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluşturduğunu ve midenin sindirime hazırlıksız yakalanmasını önlediğini… Yemek yerken yerde oturarak sol ayağı katlayıp sağ ayağı karna çekerek oturulup yenildiğinde, su ile doldurulmuş balon şeklinde olan midenin çıkış …

Abdürrahim Reyhani Hakkında

Abdürrahim Reyhani Hakkında

Abdürrahim Reyhani isminde şeyh olduğu iddia edilen bir kimse kaza namazının kılınmasının gerekli olmadığını aşağıdaki yazıları ile beyan etmiş. Oysaki kaza namazlarını kılmak Rasulullahın bizzat kılması ve eshabına kıldırması ile sabittir. Mezkür zatın kaza namazı hakkında şu konuşmaları geçmektedir: “Namaz ibadetlerin başı. Şimdi biz bunlara …

Bozuk Din Adamlarını Dışlamak Ötekileştirmek Değildir.

Şimdilerde bir ötekileştirmek sözü moda haline geldi. Ötekileştirmek ne demektir.? Hakkı batıldan ayırmak ile ötekileştirmek adeta birbirine karıştırılır halde geldi. Böyle bir bidat da yeni icad oldu? Kur’an belli, Ayet belli, Ahkamı şeriye belli, Edille-i Şeriye belli. Kim Edille-i Şer’iyenin  dışına çıkarsa o dalalet ehlidir. Bunu …

DİNDE ZORLAMA YOKTUR Ayeti

EĞLENCE YERİ KATLİAMININ PERDE ARKASI İhanet güçleri, Caminin kutsallığına inanmış Müslümanlarla İslam dışı eğlence yeri müdavimlerini karşı karşıya getirmek için katliam yaptılar. Amaç, Müslümanlarla Gayri Müslimleri ve Alevileri karşı karşıya getirip iç savaş çıkarmaktır. Bizlerin ise,(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) “Dinde zorlama yoktur” (Bakara 256) …

Fitne (Terör) Nedir ?

Fitne (Terör) Nedir ?

Fitne; terör, imtihan, anarşi, bozgunculuk, günah, şirk, bela ve daha başka manalara gelirse de, ekseriya bölücülük, bozgunculuk anlamında kullanılır. Kur’an fitneye yani teröre şöyle değinir, mealen: “Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür.” (Bekara -191) “Kâfirler birbirinin dostları, yardımcılarıdır. Eğer, Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmez, kendi …

Yılbaşı(Noel) Kutlaması, Piyango, Loto ve Toto

Yılbaşı(Noel) Kutlaması, Piyango, Loto ve Toto

       Yılbaşı yani; Noel kutlamalarının ardında yatan art niyet, Müslüman çocuklarının zihinlerine çaktırmadan yavaş yavaş hıristiyanlığın üçlü tanrı inancı olan teslisi şırınga etmektir. Uyduruk Noel Papaz hikayeleride bunun yan malzemeleridir.         Yılbaşının müslümanların katındaki yeri, yalnızca takvim değişikliğinden başka bir şey olmamalıdır.        Medeniyetin kaynağı İslamiyettir. Teknolojinin öncülüğünü İslam …

Furkan Suresi 70. Ayet Ve Kötülüklerin İyiliklere Çevrilmesi

Bazı tefsirlerde Furkan Suresi’nin 70. ayeti maalesef yanlış yorumlanmaktadır. Şöyle ki, “Allah’ın, günahkârların tevbe edip iman ettikten sonra bütün günahlarını  sevaba çevireceği” anlamında yorum yapmaktalar. Kur’an’a böyle anlam vermek ise büyük hatadır. Ayette geçen seyyiât, insanın günahları değil, kötü ahlakı, kötülük işleme vasıflarıdır. Hasenât ise güzel ahlakı, iyilik işleme vasıflarıdır, sevapları değil. İlgili ayeti …

Allah'ın Zatını Düşünmek Haramdır

Allah’ın Zatını Düşünmek Haramdır

Şeytan insanın aklına acaba Allah nasıl bir şey, varlığının ezelî olması ne demek gibi sorular getirdiğinde, Peygamberimizin (s.a.v.) şu hadisini hatırlamalı: – Şeytan, insana, (Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı, yeri kim yarattı, göğü kim yarattı?) diye vesvese verir. Kişi (Hepsini Allah yarattı) diye cevap verince, bu defa ise, …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>