DİĞER BAŞLIKLAR

Mucize Kelimesini Başka Şeylerde Kullanmak Doğru mu?

SORU: Kelimeleri yanlış kullanmanın veya dini tabirleri değiştirmenin mahzuru olur mu? CEVAP: Kelimeleri yanlış kullanmak belki hoş görülebilir. Fakat dini tabirleri bozmak asla hoş görülmez. Çünkü bir söz insanı kâfir edebilir. Dini kelimeleri yerli yerinde kullanmamak dini bilgilerden noksan olmaktan ileri gelmektedir. Hatta bazı kimselerin …

ÇAĞIN HASTALIĞI STRES VE REÇETESİ

Yazan: Bekir CANBAY 03.01.2016 Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz. – “Sevgi, insanı (sevilen şeyin dışındakilere karşı) kör ve sağır yapar.” diye buyurdu. Bunun misalini bariz olarak Mecnun’un, Leyla’ya olan aşkında görmekteyiz. Rivayete göre Leyla fiziksel olarak pek de güzel sayılmazmış. İnsanı yaratan yüce Rabbimiz, onun …

Peygamberimiz de Beddua Etmiştir.

Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) müminlerin birbirlerine lanet okumalarını men etmiş; – “Birbirinize, Allah’ın laneti, Allah’ın gazabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.”  buyurmuştur. (Ebu Davud, Tirmizi, Müslim) Ancak savaşta düşman ordularının yenilgisi için dua ederdi. – “Ey Kitab’ı indiren, hesabı süratli olan Allah’ım! Şu (kâfir) Arap …

Dövme Yaptırmak Günahtır

Dövme Yaptırmak Günahtır

SORU: Dövme yaptırmak günah mıdır? CEVAP: Evet günahtır. SORU: Kalıcı dövme yaptıranın ne yapması gerekir? Abdeste veya gusle zararı olur mu? CEVAP Dövme yaptırmanın caiz olmadığı, hadis-i şerifle bildirilmiştir. Yaptıranın tevbe etmesi ve bir daha yaptırmaması gerekir. Dövme, deri üstünde bir tabaka meydana getirmeyip, deri altından …

Rızık Duası

Rızık Duası

Rızık Duasının Türkçe Okunuşu: “Ya Allahu, ya Rabbi, ya Hayyü, ya Kayyumü, Ya Zel Celali ve ikram. Es’elüke bismikel azimil-a’zami, enterzukani helalen tayyiben. Allahümme in kane rızkuna fissemai enzilhu, ve in kane fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kane kariben yessirhü, …

HAYZ (adet) KANI

HAYZ (adet) KANI

Hayz kanı 55-60 yaş arasıdır. Renk: Siyah ve kırmızı adet kanı, sarı, yeşil ve toprak renginde olursa istihâza kanıdır. Süre: En az üç gün üç gecedir. İmam-ı Yusuf’a göre, iki gün ve üçüncü günün çoğudur. İmam-ı Şafi’ye göre bir gün bir gecedir. En fazla on …

Şefaati İnkar Küfürdür

Şefaati İnkar Küfürdür

Kıyamet günü peygamberlerin, alimlerin ve şehidlerin şefaat edeceği ayetlerle, sahih hadislerle ve ehli sünnet alimlerinin ittifakı ile mevcuttur. Her kim ki şefaati inkar ediyorsa o münkir kişi, mevzu ile alakalı mevcut ayet ve hadisi şerifleri inkar ettiği için küfre girmiş demektir. Allahu Teala buyuruyor(mealen): – …

(Allah, Gökleri ve Yeri Altı Günde(evrede) Yaratan, Sonra Arşa İstiva Edendir. [Hadid 4]

“O (Allah), gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istiva edendir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir.” [Hadid 4] İmam-ı Gazali hazretleri bu ayeti kerimeyi şu mealde açıklamış bulunmaktadır: Allahü teâlâ, mekândan münezzehtir. Ehl-i bâtıl, istiva, vech, yed gibi kelimeleri tevil etmedikleri için sapıtmışlardır. Allah’ın, Arşı …

Allah’ın (celle celâlüh) Sıfatları

Allahü Teâlânın Sıfat-ı Zatiyye’si Altıdır: 1- Vücûd: Allahü teâlâ vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül vücûddür, yani varlığı lazımdır. 2- Kıdem: Allahü teâlânın varlığının evveli, başlangıcı yoktur. 3- Bekâ: Allahü teâlânın varlığının âhiri, sonu yoktur. Hiç yok olmaz. Ortağı olmak muhal olduğu gibi, zat ve sıfatları için …

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir.“ (Nisa/79)

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir.“ (Nisa/79) Mezkür ayeti kerimede belirtildiği üzere insana verilen her iyilik Allahu Tealadandır. Yine ayeti kerimede belirtildiği gibi insana dokunan her türlü kötülüğe de nefsi sebeptir. İnsanın nefsinin sebep olmadığı, yaratılıştan verilen özürler veya başkalarının sebep …

Dinde Reform Gerekli midir?

Dinde Reform Gerekli midir?

Dinimiz yeni inmedi. Dinimizde eksiklik fazlalık yoktur. Bu bakımdan asla reforma ihtiyacı yoktur. Reforma ihtiyaç olan, din olamaz. Hâşâ Allah noksan göndermiş demektir. Bu bakımdan dine yeni bir şey ilave etmek veya çıkarmak dini bozmak olur. Bugün etiketlisi etiketsizi her reformcu, din yeni inmiş gibi, …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>