DİĞER BAŞLIKLAR

Salavat Okumanın Önemi

Salavat Okumanın Önemi

Bir gün bir Yahudi, iki de yalancı şahit bulup Cenâb-ı Peygamberin yanına gitti. Dedi ki, – Ey Muhammed (aleyhisselâtü vesselâm), senin eshâbından şu kişi, benim devemi çaldı. İşte şahitlerim de burada dedi.  Peygamberimiz(sallallhu aleyhi ve sellem) şahitlere sordu, onlarda yahudinin söylediklerini tasdik ettiler. Rasulullah ashâb-ı kirâmdan olan …

DAİŞ'in KURULUŞ AMACI

DAİŞ’in KURULUŞ AMACI

DAİŞ’in Açılımı Nedir Kime Hizmet Ediyor ? DAİŞ(IŞİD)’in Arapça Açılımı: Ed-Devlet-ül-İslamiye Fil-Irak   Veş-Şam (DAİŞ). Türkçe açılımı ile DAİŞ: (Irak Şam İslam Devleti) anlamına gelmektedir. Cema’at et-Tevhid vel-Cihad grubunun sözde amacı Irak’taki koalisyon güçlerinin geri çekilmesini sağlamak, Irak hükumetini düşürmek, işgal kuvvetleriyle birlikte çalışanları öldürmek, Şia nüfusu …

Pozitif Ateizmin Gerçek Yüzü

Pozitif Ateizmin Gerçek Yüzü

      Pozitif ateist zihniyet; “Tanrı vardı da biz mi inanmadık” derler. Onlar bu sözlerinde kesinlikle samimi değillerdir. Evreni yaratan ezelî güç, yaratıp irade ve bilinç verdiği bir kulunu sınav yapmak isteyip de ona varlığının delillerini göstermemesi mümkün olabilir mi hiç..?      Her şeyden önce kendi ruhumuzda …

RABITA ve ZİKİR FARKI

 Büyük mutasavvıf İmamı Rabbani(kuddise sirruh) hazretleri rabıta ve zikri şöyle değerlendirmektedir: “Mürşidin hayalini rabıta etmek, müride zikir etmesinden daha çok fayda verir. Çünkü tasavvuf yolunun başlangıcın da, müridin Hak Teala ile yakinliği tam değildir. Bunun için zikir yapmaktan çok faydalanamaz.” (İmamı Rabbani Ahmedi Faruki Serhendî …

K A Z A  ve  K A D E R

K A Z A ve K A D E R

 K A Z A  ve  K A D E R     İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi, Allahü teâlânın takdir etmesi iledir. Kader,lügatte, bir çokluğu ölçmek, hüküm ve emir demektir. Allahü teâlânın ezelde, bir şeyin varlığını dilemesine kader denilir. …

Safer Ayı Bela Ayı mıdır..?

İslam’da uğursuz ay ve gün yoktur. Bela ve musibetler Allah’ın dilediği ay ve zamanda tecelli eder. Belalar en kutsal gün olan cuma günü dahi olabilmektedir. Bazılarınca safer ayında İlâhî ikazların yoğunlaştığı kabul görse dahi, o ayların musibet ve uğursuzluk ayı olarak tanınmasının yanlış olduğunu, Allah’ın Rasulü’nün (s.a.v.) bu mevzudaki hadislerinden bilmekteyiz. İslam’dan önceki cahiliye …

Peygamberimizin Bir Yahudinin Cenazesi Geçerken Ayağa Kalkması

Cabir b. Abdullah (r.a.) şöyle nakletmiştir: Yanımızdan bir cenaze geçmişti. Rasulüllah (s.a.v.) hemen o cenaze için ayağa kalktı. Biz de (ona uyarak) kendisi ile beraber ayağa kalktık ve: – “Ey Allah’ın Rasulü! Bu bir Yahudi kadınının cenazesidir” dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.): – “şüphesiz …

Seyyid Sibğatullahi Arvasi Hazretleri

Seyyid Sibğatullahi Arvasi Hazretleri

     Günümüzden yaklaşık 120 yıl önce yaşamış Anadolu evliyalarından Abdurahman-ı Taği hazretlerinin (k.s.) rivayetlerine göre, üstadı Seyyid Sibğatullahi Arvasi(k.s.) hazretlerinin insanları irşad için talebeleri ile birlikte çevre köylerin yaylalarını gezmeye çıktıkları bir gün de, yolları bir vadiye çıkar. Vadi boyunca giderken az ötede bir mağara gözükür …

İman ve Akıl

İman ve Akıl

       Peygamber(s.a.v.) Efendimiz bir hadisi şeriflerinde : -” Evvelü mâ halekallâhül aklü.” (Allahu Tealanın ilk yarattığı şey akıldır.” buyurdular. (envârül-âşıkın) Allâhu Teala aklı yarattığında akla; “Gel” dedi, geldi. “Git” dedi, gitti. “Konuş ” dedi konuştu. ” Sus ” dedi sustu. Bunun üzerine Allahu Teala akla: …

Oy Vermek Haram mıdır ?

SORU: Hocam iyi günler. Hizbul Tahrir örgütü, “seçimlerde oy kullanmak haramdır” diye açıklama yapmış. Demokratik seçimlerde oy kullanmak haram mıdır? CEVAP: Hizbul Tahrir denilen örgüt, Allah’ın düşmanlarının ekmeğine yağ süren bir maşadır. Oy vermek demek o sistemin veya o siyasi partinin her işini beğenmek anlamında değildir …

Vefa Hazretleri (Ebu’l-Vefa)

Evliyânın büyüklerinden olup seyyiddir. Künyesi Ebü’l-Vefâ, ismi Muhammed, lakabı Tâc-ül-Ârifîn’dir. Kakis diye de anılır. Seyyid Ebü’l-Vefâ 1026 (H.417) senesi Receb ayının on ikinci günü Irak’ın Kusende denilen mevkiinde dünyâya geldi. Seyyid Ebü’l-Vefâ, kerâmet ve hârikada asrının reîsiydi. Zamânın birçok âlimleri ondan istifâde etti ve feyz …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>