DİĞER BAŞLIKLAR

Kur'an Yeter Diyenler

Kur’an Yeter Diyenler

SİZ NİYE KONUŞUYORSUNUZ? Birileri çıkıp “Kur’an apaçık bir kitaptır” ayetini de dillerine dolayıp “sadece Kur’an yeter” diyerek hadis ve sünneti inkar yoluna gidip insanları Kur’an’ı Kerimi kendi anladıklarına göre yorumlaya çağırıyor. Ayetleri anlamını eğip büküp Peygamberimiz ve sahabelerin anladığı manadan uzaklaştıran bu takım önce bir …

İlâhî Aşk

Bir kimse Kur’an ve Sünnete göre iman ettikten sonra buna göre amel eder ve ehil bir mürşidin terbiyesinden geçerse, yakînin üç aşamasının ilk basamağı olan fenafişşeyhe, daha sonra fenafirrasule, sonra fenafillaha erer. Böylece gölge varlığının ilmini yok etmiş olur ve ikilikten kurtularak gerçek tevhide erer.. …

Ölülerin Ruhlarına Kur'an Okunur mu ?

Ölülerin Ruhlarına Kur’an Okunur mu ?

SORU: Hocam. Felsefeci sapkınlar Kur’an’a akıllarına göre mana verip, ölülere Kur’an okumanın bir yararı olmayacağı iddialarını,“Kur’an ölüler için değil, diriler için inmiştir.” (Yasin 70) ayetine dayandırmaya çalışmaktadırlar. Gerçekten öyle midir? CEVAP: Kur’an elbette ölüler için inmedi, tabi ki diriler için indirildi.. Ölen kimselerin amelleri ölümleri …

Azrail'in Güzelliği

Azrail’in Güzelliği

Onk. Dr. Haluk Nurbaki’den gerçek bir hatıra… Ben, 40 yıllık bir kanser uzmanı olarak sayısız olayla karşılaştım ve bunları, o olaya şahit olanlarla birlikte belgeleyerek özel bir arşiv yaptım. Bunlardan 1976 yılında yaşanmış bir olayı size nakletmek istiyorum. Kanser hastanesinde başhekimken Serap adında genç bir …

Karabasan ve Cinlerin Musallat Olması

Karabasan ve Cinlerin Musallat Olması

Cinler, Kur’an’da ve sahih hadislerde varlığı belirtilen şuurlu, ateşten yaratılmış varlıklardır. Onlar da Allah’a kulluk yapmakla mükelleftir. Onların kafirlerine şeytan denilir. Onların varlığını inkar etmek küfürdür. Cinlerin bir kimseye musallat olması veya cin sanılan bazı şeylerin fiziksel bir hastalığın belirtisi olması birkaç şeyden mütevellittir. Birincisi: …

UZAYLILAR VAR MIDIR ?

UZAYLILAR VAR MIDIR ?

Uzaydaki yerimiz, yedi göğün en altı  olan  içinde milyarlarca yıldızı taşıyan birinci gökteki Saman Yolu Galaksisidir.  İçinde yaşadığımız dünya ise, güneş sistemine bağlı bir gezegendir. Güneş sistemi ise, Saman Yolu Galaksisi içinde bulunan milyarlarca yıldızdan birisidir.. Güneş‘e en yakın yıldız sistemi Alfa Centauri ise, güneşimizden ortalama uzaklığı 4,37 ışık yılıdır. Yani …

Nefis ve Letaiflerin Sülûkü

Büyük veli ve alim ikinci bin yılının müceddidi İmam-ı Rabban-i (Kaddes Allâhu Teâlâ) hazretlerinin beyan ettiği üzere insan on şeyin birleştirilmesinden yaratılmıştır. Bunun beşi madde alemine ait, diğer beşi de emr âlemi denilen rûhânî aleme aittir. Madde alemine ait olanlar; toprak, su,  hava ve ateş …

SAPIK MEZHEPLER

1-BİDATÇILAR MEZHEBİ: “Mizan yoktur, o adalettir. Büyük günah işleyenler sonsuza dek cehennemde kalacaklardır, farzları yapmak imandandır terk eden(inkar etmediği halde) kafirdir diyenler, fakat birini terk ederse kafir olur,  içki içerken, zina ederken, o kimse kafir olur.” diyenler bid’atçı sapıklardan olur. 2-CEHMİYYE MEZHEBİ: “Allah’ın özel yeri, mekanı …

DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDE TARİKATLARIN ETKİLERİ VE ROLÜ

DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDE TARİKATLARIN ETKİLERİ VE ROLÜ

Yazan: Yücel TANAY / Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM) İslami Tarikatlar ve akımlar Batı Türkistan ve Kuzey Kafkasya’daki Rus yayılmacılığı ve sömürgeciliğine karşı direnişler ve Milli Bağımsızlık Hareketlerinde çok büyük ve önemli roller oynamışlardır. Geçmişi 10.yüzyıla kadar dayanan Doğu Türkistan’daki bu islamı akım ve tarikatlar …

Şehitlik Hakkında Âyet ve Hadisler

Şehitlik Hakkında Âyet ve Hadisler

Şehadet ve Şehitlerle İlgili Bazı Ayetlerin Mealleri 1. “Eger Allah yolunda öldürülürseniz veya ölürseniz, Allah’in size lütfedecegi magfiret ve rahmet onlarin biriktirdiklerinden daha hayirlidir. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de muhakkak ki Allah’ın huzurunda toplanacaksınız.” (Ali Imran, 3/157-158) 2. “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayin. Aksine onlar …

Selefilerin Evliyaya ve Ehli Sünnete Saldırısı

  EVLİYAYA SALDIRI SORU: Selefî denilen kimselerin, Ehl-i sünnete, evliya zatlara ve yatırlara kırmızı görmüş boğa gibi saldırmalarının sebebi nedir? CEVAP: Onların bu sıkıntıları, Allahü teâlâyı tanıyamayıp Onu, Hristiyanlar gibi, mücesseme fırkası gibi, bir cisim olarak kabul etmelerinden kaynaklanıyor. Hâşâ (O, yaratılmış bir varlık gibidir, …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>