DİĞER BAŞLIKLAR

Hazreti Vahşi (radıyallahu anh)

Uhud sonunda Hz. Peygamber, şehitleri ve yaralıları dolaşır. Kendisi de yaralıdır. O gün çok ağlar. Hele Hz. Hamza’nın başındayken belki ilk kez hıçkırıkları yükseldi. Sadece Hz. Hamza’yı kaybedişine değil, tek başına kaplan avına çıkabilecek kadar yürekli olan bu insana yapılana tahammül edemez. Hatta orada yemin …

Gerçek Tasavvuf ve Sahte Mutasavvıflar

Gerçek Tasavvuf ve Sahte Mutasavvıflar

İmamı Rabbani Hazretleri Eshabı Kiram’dan sonra gelmiş geçmiş en büyük alim ve velilerdendir. Onu tanıyıp da onu sevmeyenler ancak münafıklar ve ehli küfür olan zümredir.. Kişinin aynası yaptığı işler ve bıraktığı eserlerdir. Bir çok ayeti kerimenin ve hadisi şeriflerin tefsiri mahiyeti konumundaki Mektubat-ı Rabbani isimli eseri bir şah eser olup, …

99 Adam Öldürenin Tövbesi

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Eshabına bir gün şöyle bir menkıbe anlatırlar : – “Sizden önceki devirlerde yaşayan bir adam, 99 kişiyi öldürür, sonra, “Buranın en büyük âlimi kimdir?” diye soruşturur. Ona bir rahip gösterilir. Bunun üzerine o da rahibin yanına giderek ona, “ 99 adam öldürdüm, …

Namazların Kıraatinin Bazısının Sesli Bazısının Sessiz Okunmasının Hikmeti

Peygamberimiz(s.a.v.) İslam’ı tebliğ ettiği ilk yıllarda gizli yapardı. Namaz kıldırdığında kıraatte sesini yükseltirdi. Müşrikler Rasulullahın sesli kıraatini duyduklarında gürültü çıkararak karıştırmaya çalışırlardı. Peygamberimize de hakaret ederek işi alay etmeye kadar götürürlerdi. Müşriklerin bu çirkin hareketine meydan verilmemesi ve Müslümanların eziyetlere maruz kalmamaları için şu ayet nazil oldu(mealen): “Namazında sesini ne çok …

Nazar Değmesi Ve Nazar Boncuğu

Nazar Değmesi Ve Nazar Boncuğu

SORU 1: Nelere nazar değer? CEVAP: İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir …

İslamın Şartı ve Haddini Bilmemek

Bin biliyorsan da hepsinden âlâsı haddini bilmektir.  Haddini bilmeyen kimse lâ edeptir. Ukalanın birisi zamanın büyük alimlerinden birisine onu imtihan etmek maksadıyla İslamın şartını sormuş. O alim ise; -” İslamın şartı altıdır ” demiş. “Cahil cesur olur ” deyimi gereğince ukala kişi alime sert bir çıkış yaparak; …

İslamda Alış Veriş Bilgisi(Batıl Satışlar, Fasit Alış Verişler)

BATIL SATIŞLAR: SORU: Alış veriş yapıyoruz. Ama dinimizin bu husustaki hükümlerini bilmiyoruz. Bu ilim bilinmezse ne olur? CEVAP Alış veriş ilmi bilinmezse günaha girilir. Bazı fâsid satışlar, gayri müslim ülkelerde caizdir; fakat bâtıl olan satışlar, gayri müslim ülkelerde de caiz değildir, haramdır. Bâtıl satışlardan bazıları …

İslam Dergisi Kuruluş Yılı

İslam Dergisi Kuruluş Yılı

İSLAM DERGİSİ WEB SİTESİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ Sitemiz bugün 6. yaşına girmiştir. 01 02 2011 tarihinde kurulan İslam Dergisi Web Sitemize bu güne kadar 5 milyon civarında okuyucu girmiş olup, okuyucu sayısı her gün hızla artarak devam etmektedir. Yaklaşık 100 binin üzerinde sorulan soruların cevapları …

Allah, Göklerin Ve Yerin Nurudur. [Aydınlatıcısıdır] [Nur 35]

Allah, Göklerin Ve Yerin Nurudur. [Aydınlatıcısıdır] [Nur 35]

Allahü teâlâ için ışık anlamında nur denemez; çünkü nuru, ışığı da O yaratmıştır, yani bunlar mahlûktur. Mahlûk, yaratan olamaz. Bir şeye benzeterek Allahü teâlâyı tarif etmek caiz olmaz. Nur suresindeki, – (Allahü nurus-semavat-ı vel-erd) âyetinde geçen nur kelimesinin tevilini bilmeden Allah’a nur demenin yanlış olduğu, İmam-ı …

Mevlid Kandili (Kutlu Doğum)

Mevlid Kandili (Kutlu Doğum)

Mevlîd Kandili Nedir? Alemlere rahmet vesilesi ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, Hz. Muhammed(sallallahu aleyhi vesellem) miladi 571. yılında, kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu sebeple bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin  doğduğu çağda dünyanın her …

KÜFÜR ve İMAN

Rasulullah(aleyhissalâtü vesselam)bir gün Kâbe’de bulundukları bir sırada Ebu Cehil çıka geldi: – “Ey Muhammed. Sen ne kadar çirkinsin” dedi. Peygamberimiz(s.a.v.) ona; – “Doğru söyledin” buyurdular. Bir süre sonra Ebu Bekir(r.a.) çıka geldi:… – “Anam babam sana feda olsun ey Allahın Rasulü. Sen ne kadar güzelsin” …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>