DİĞER BAŞLIKLAR

UZAYLILAR VAR MIDIR ?

UZAYLILAR VAR MIDIR ?

Uzaydaki yerimiz, yedi göğün en altı  olan  içinde milyarlarca yıldızı taşıyan birinci gökteki Saman Yolu Galaksisidir.  İçinde yaşadığımız dünya ise, güneş sistemine bağlı bir gezegendir. Güneş sistemi ise, Saman Yolu Galaksisi içinde bulunan milyarlarca yıldızdan birisidir.. Güneş‘e en yakın yıldız sistemi Alfa Centauri ise, güneşimizden ortalama uzaklığı 4,37 ışık yılıdır. Yani …

Regaib Gecesi Ve Önemi

Regaib Gecesi Ve Önemi

      Recep ayının ilk perşembesini Cumaya bağlayan geceye Regaip gecesi denir. Regaib, “çok değerli hediye, bağış içten ve yoğun bir halde istenilen” anlamlarına gelmektedir.       Bu gece, Peygamber efendimizin babasının evlendiği gece değildir. Böyle söylemek yanlıştır. Rasulullah’ın(salât ve selam olsun) dokuz aydan önce dünyayı teşrif etmiş …

Nefis ve Letaiflerin Sülûkü

Büyük veli ve alim ikinci bin yılının müceddidi İmam-ı Rabban-i (Kaddes Allâhu Teâlâ) hazretlerinin beyan ettiği üzere insan on şeyin birleştirilmesinden yaratılmıştır. Bunun beşi madde alemine ait, diğer beşi de emr âlemi denilen rûhânî aleme aittir. Madde alemine ait olanlar; toprak, su,  hava ve ateş …

SAPIK MEZHEPLER

1-BİDATÇILAR MEZHEBİ: “Mizan yoktur, o adalettir. Büyük günah işleyenler sonsuza dek cehennemde kalacaklardır, farzları yapmak imandandır terk eden(inkar etmediği halde) kafirdir diyenler, fakat birini terk ederse kafir olur,  içki içerken, zina ederken, o kimse kafir olur.” diyenler bid’atçı sapıklardan olur. 2-CEHMİYYE MEZHEBİ: “Allah’ın özel yeri, mekanı …

DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDE TARİKATLARIN ETKİLERİ VE ROLÜ

DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDE TARİKATLARIN ETKİLERİ VE ROLÜ

Yazan: Yücel TANAY / Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM) İslami Tarikatlar ve akımlar Batı Türkistan ve Kuzey Kafkasya’daki Rus yayılmacılığı ve sömürgeciliğine karşı direnişler ve Milli Bağımsızlık Hareketlerinde çok büyük ve önemli roller oynamışlardır. Geçmişi 10.yüzyıla kadar dayanan Doğu Türkistan’daki bu islamı akım ve tarikatlar …

Şehitlik Hakkında Âyet ve Hadisler

Şehitlik Hakkında Âyet ve Hadisler

Şehadet ve Şehitlerle İlgili Bazı Ayetlerin Mealleri 1. “Eger Allah yolunda öldürülürseniz veya ölürseniz, Allah’in size lütfedecegi magfiret ve rahmet onlarin biriktirdiklerinden daha hayirlidir. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de muhakkak ki Allah’ın huzurunda toplanacaksınız.” (Ali Imran, 3/157-158) 2. “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayin. Aksine onlar …

Selefilerin Evliyaya ve Ehli Sünnete Saldırısı

  EVLİYAYA SALDIRI SORU: Selefî denilen kimselerin, Ehl-i sünnete, evliya zatlara ve yatırlara kırmızı görmüş boğa gibi saldırmalarının sebebi nedir? CEVAP: Onların bu sıkıntıları, Allahü teâlâyı tanıyamayıp Onu, Hristiyanlar gibi, mücesseme fırkası gibi, bir cisim olarak kabul etmelerinden kaynaklanıyor. Hâşâ (O, yaratılmış bir varlık gibidir, …

Nevruz ve Noel Kutlaması

Nevruz ve Noel Kutlaması

          Nevruz: Farsçada yeni gün anlamına gelmektedir. Nevruz, eski Türklere ait bir bayram değil, ateşe tapan eski İranlıların inançlarından dolayı kutsadıkları bir gündür. Eski Türkler Şamanist ve Budist de değildir. Orhun Abidelerindeki yazıtlarda (yerleşik hayata geçen eski Uygurların bazıları hariç), Türklerin tek Tanrı inancına sahip olduğunu görmekteyiz. Nevruz günlerinde mecusilerin kutlamaları …

Çanakkale Savaşı(İmanın Küfre Galip Gelmesi)

Çanakkale Savaşı(İmanın Küfre Galip Gelmesi)

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya’yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu …

Nefis Terbiyesi

Nefis Terbiyesi

Nefis Nedir? İnsanda üç türlü nefis mevcuttur.. Bunlar, bitkisel nefis, hayvani nefis ve insani nefistir. Bitkisel nefis, biyolojik bedenimizin hücresel yaşamıdır. Hayvani nefis ki buna Nefsi Emmare de denilir. Bu sürekli kötülüğü emreden nefis demektir. Bu nefis hiç bir zaman ıslah olmaz, sıfatları asla değişmez. Bu peygamberler de dahi böyledir …

İstinca, İstibra, İstinka ve Taharet

İSTİNCA: Önden ve arkadan necaset çıkınca, bu yerleri temizlemeye istinca denir. İstinca, sünnet-i müekkededir. Gaz, taş çıkınca temizlemek, yani taharetlenmek gerekmez. Her türlü yazılı kağıt ile ve yazı yazmaya müsait kağıtla istinca caiz değildir. Tuvalet kağıtları, kurulamak için kullanılır.  Kâğıtla taharetlenmek mekruhtur. Taharetlendikten sonra, arta …

Diğer Sayfalar (Page)
Not: Diğer sayfalara geçmek için aşağıdaki sayılara tıklayın. >>