All Stories Tagged With vahdeti vücut felsefesi

Tasavvufta Vahdeti Vücut Ve Vahdeti Şühut

       Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.   Soru: Tasavvufta Vahdet-i Vücûd İnancı …

Tags: , , ,