All Stories Tagged With vahdeti vücut felsefesi

Tasavvufta Vahdeti Vücut Ve Vahdeti Şühut

          Soru: Tasavvufta Vahdet-i Vücûd İnancı Şirk midir?           Cevap: Vahdeti Vucutun kelime anlamı Varlığın Birliği anlamına gelmektedir.  Bu inancı savunan felsefeciler bu hususta yanılmaktalar. Aslında varlığın birliği fikri bir yanılmadır. Büyük Mutasavvıf İkinci Binin Müceddidi İmam-ı Rabbani hazretlerine göre varlık ikidir. Birincisi gerçek varlık …

Tags: , , ,

Login