All Stories Tagged With kıyamet nedir

Kıyamet Ne Zaman Kopacak ?

Kıyamet Ne Zaman Kopacak ?

    KIYÂMET ALÂMETLERİ      Kıyametin kelime anlamı ayağa kalkmaktır. Kur’an’da Kıyamet, Kâria, Vakıa, Saah, gibi kelimeler ile anılır. Kıyametin kelime anlamı değil, bilnen anlamı; göklerin eriyeceği, yıldızların döküleceği, dağların parçalanıp toz duman olacağı ve evrenin sonu olacağıdır.        Kıyamet hakkında Cenab-ı Hak Teala Vâkıa Sures’inde şöyle buyurmaktadır, mealen:      Bismillâhirrahmânirrahıym. 1. …

Tags: , , , , ,