All Stories in Tarih

Hocalı Katliamı Nedir?

Hocalı Katliamı Nedir?

Hocalı Katliamının Tarihçesi (Revan Hanlığından Hocalı’ya) 23 yıl önce 25-26 Şubat 1992 tarihlerinde,  Ermenilerin, Azerbaycan Türklerine reva gördükleri Kanlı Hocalı Katliamı yaşandı. Hocalı, insanlık tarihinin en acımasız, en insanlıkdışı soykırımıdır. Hocalı katliamının nasıl, nerede ve niçin yapıldığından bahsetmeden önce bugünkü Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan topraklarının …

Danişmentliler Kimdir?

Danişmentliler Kimdir?

Danişmendliler, 1071-1178 yılları arasında Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri ve Malatya arasında hüküm süren Müslüman Türkmen hanedanıdır. Hanedanın kurucusu, Danişmend Gazi’nin ismi dönemin kaynaklarda tam olarak “Melik-i Muazzam Danişmend Ahmed Gazi b. Ali et-Türkmani” şeklinde geçmektedir. Malazgirt Zaferi sonrası, Anadolu’nun fethi ve Türk-İslam kültürüyle yoğrulması Selçuklular ve Danişmentliler döneminde gerçekleşmiştir. …

Türkiye Türklerinin Kökeni

Türkiye Türklerinin Kökeni

Bu yazımızda Türkiye Türklerinin etnik kökenini tarihsel süreç içerisinde ele alacağız. Türkler, Çin kaynaklarında verilen bilgiler doğrultusunda yaklaşık 2500 yıllık bilinen bir geçmişe sahiptir. Çin kaynaklarına göre, Gök Türk İmparatorluğunun kurucu boyu olan Türkler, Altay Dağlarında yaşıyor ve demircilikle uğraşıyorlardı. Gök Türklerin ataları vaktiyle Hun …