All Stories in Elfaz-ı Küfür

Ateizmin Kör Noktası Kur'an'a Kör Kalmaktır

Ateizmin Kör Noktası Kur’an’a Kör Kalmaktır

SORU 1:  Materyalist zihniyetin Kur’an’ı Kerimi eleştirdiği sorulardan birisi şudur: Zümer suresi 6. ayette “Size hayvanlardan sekiz çift indirdi.” denmektedir. Allah bize sadece sekiz çift hayvan mı indirmiştir? O zaman diğer binlerce hayvan türünü kim indirmiştir? CEVAP 1: Allahu Teala buyurdu ki; -“ O, sizi …

Elfazı Küfür

Elfazı Küfür

Küfür Sözler: Müslüman bir kimseyi inançlı iken dinden çıkaran kalben benimsenen din hakkında oluşan şüphe ve dini inkar eden veya dine hakaret babından söylenen söz ve işlenen fiillere elfâz-ı küfür denir. Bir kimse Allah’ın varlığına ve birliğine inanmazsa veya varlığından şüphe ederse, kafir olup ebedi cehennemlik olur. Allah’ın …

Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur. K Ü F Ü R  ve  İ M A N   Allahın Rasulü bir hadislerinde şöyle buyurdular; ” Kişi …

Tags: , , , ,