All Stories in Elfaz-ı Küfür

Elfazı Küfür

Elfazı Küfür

Küfür Sözler: Müslüman bir kimseyi inançlı iken dinden çıkaran kalben benimsenen din hakkında oluşan şüphe ve dini inkar eden veya dine hakaret babından söylenen söz ve işlenen fiillere elfâz-ı küfür denir. Bir kimse Allah’ın varlığına ve birliğine inanmazsa veya varlığından şüphe ederse, kafir olup ebedi cehennemlik olur. Allah’ın …

Peygamberimize Küfredenin Tövbesi Kabul Olmaz mı?

Peygamberimize Küfredenin Tövbesi Kabul Olmaz mı?

SORU: Gümüşanevi’nin Akaid Kitabında Peygamber efendimize dil uzatanın tevbesinin kabul olmadığı yazılıdır. Bu doğru mudur? CEVAP: Öyle yapan birisinin sadece Hanbelî mezhebinde tövbesi kabul olmadığı bildirilir. İbni Âbidin hazretleri ise şu açıklamayı yapar; “Hanbelî âlimlerine göre, Peygamber efendimize dil uzatanın tevbesi kabul edilmez. İmam-ı A’zam ile İmam-ı …

Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur. ÖN SÖZ: Küfür ve şirk, imanı ve ameli yok eden tevhitten çıkaran bir inancın tezahürü olan sözler veya davranışlardır. …

Tags: , , , ,