Karabasan ve Cinlerin Musallat Olması

islam dergisi logo- 1Cinler, Kur’an’da ve sahih hadislerde varlığı belirtilen şuurlu, ateşten yaratılmış varlıklardır. Onlar da Allah’a kulluk yapmakla mükelleftir. Onların kafirlerine şeytan denilir. Onların varlığını inkar etmek küfürdür.
Cinlerin bir kimseye musallat olması veya cin sanılan bazı şeylerin fiziksel bir hastalığın belirtisi olması birkaç şeyden mütevellittir.
Birincisi: Cinlerle alakalı esrarengiz bilgilerle uğraşanlara cinler musallat olurlar.
İkincisi: Büyücülük yapanlara ve kendisine büyü yapılanlara korku ve vesvese verirler.
Üçüncüsü: Bir tarikate intisap edenlerin itikadi hassasiyetlere riayet etmemeleri durumunda cinler o kimselere musallat olurlar. Mürşidler Allahın veli kullarıdır ve onlara Hak teala tarafından bazı tasarrufat verilir. Ancak bazı kimseler ya aşırı sevgiden dolayı veya cehaletten dolayı şeyhlerine İlahi vasıflar vererek gizli şirke girerler. Şirk içinde bulunan bir kimsenin ise yaptığı dualar makbul olmayınca cin şeytanları tarafından korkutulurlar.

Allahu teala dilemedikçe yaprak dahi kımıldayamaz ve hiç bir kimsenin ve hiç bir şeyin varlıkta kalabilmesi dahi mümkün değildir. Allahu tealanın zatının ve sıfatlarının hakikatini düşünmek şirktir. Bazı kimseler “Allah’ın eşi ve benzeri yoktur” demelerine ve öyle inanmalarına rağmen, durumun farkına varmadan akıllarına gelen ve gönüllerinde çok büyüttükleri bir görüntüyü haşa, Allah zannetmektedirler. Halbuki bu hususta akla gelen her şeyi nefyetmeli buyuruyor Şahı Nakşibendi hazretleri. O hususta, “akla gelen her şey mahluktur” buyurmaktadır ki, aslı da öyledir.

Bütün bu söz konusu arızalar bir kimsede yoksa ona karşın hala rahatsızlıklar devam ediyorsa, o durumda cin şeytanlarının bir kimseyi ibadet ve zikirden alıkoymak için sufiyi korkutmak istedikleri anlaşılır.
Bunlardan korunabilmek için her gün sabah güneş doğduktan sonra ve akşam namazından sonra ve yatmadan önce en az üçer kez ayetelkürsi, kureyş, ihlas ve felak ve nas surelerini okuyarak Allah’a sığınılmasını tavsiye ederiz. Ancak okuyucu kimse tecvid bilmiyorsa, en kısa zamanda tecvid öğrenip de bunlar tecvidli olarak okursa maksat daha çabuk hasıl olur inşallah.

SORU: Bütün bu söylenenleri yapmama karşın yine de uykuda üzerime karabasan çöküp kımıldayamayacak ve nefes dahi alamayacak duruma gelmekteyim.. Buna karşı ne yapmam gerekir.

CEVAP: Karabasan denilen ucube görüntü ve sıkıntılar, vücuttaki fiziksel bir hastalığın belirtisidir. Uzman bir doktora görünmeniz ve tedavi olmanız gerekir. Bu hususta tavsiyelerimiz:
Dolu mide ile yatmamalı.
Sırt üstü yatmamalı.
Her şeye rağmen yukarıda saydığımız dualar okunup, kelime-i şahadet getirmeden yatılmamalı.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir