Abdullah Bekir

About:
"İNSANLARI ALLAH'A ÇAĞIRAN, İYİ İŞ YAPAN VE "BEN MÜSLÜMANIM" DİYENDEN DAHA GÜZEL SÖZLÜ KİM OLABİLİR?" (Fussilet-33)

All Stories by Abdullah Bekir

Hak, Gerçeklik, İslam, Allah’ın el-Hakk Güzel İsmi

Yazan: Muhsin İyi – 11 Şubat 2012 – 18:49 tarihli yorum: Edit Allah (c.c.) haktan yanadır. Her zaman haklı kazanır. Bazen haksız olan kazanıyor görünse de mutlaka sonuçta haklı olan galip gelir. Yalnız hakkın ahrete bırakıldığı durumlar da vardır. Müslüman’a en yakışmayan şey, yalan söylemektir. …

Dinde Reformculuk ve Mezhepsizlik ( 2 )

Dinde Reformculuk ve Mezhepsizlik ( 2 )

Bid’at demek; sözlük manası bakımından yenilik demektir. Her yenilik güzeldir, ancak dinde yenilik haramdır. Haramlar ise, dışı gösterişli ve alımlı, içi necaset dolu bir ev gibidir.  Peygamber efendimizin (salat ve selam onun üzerine olsun) bid’at sahibi kimseler hakkında beyan ettiği hadis-i şeriflerden bazıları: –“Fî ümmetî kezzâbûne …

Tags: , , , ,

Nefsi Küçük Görmek, Allah’a Yaklaşmak

  Yazan: MUSİN İYİ 02.02.2012 / 16:14 tarihinde gönderilmiş Nefsi Küçük Görmek, Allah’a Yakın Olmak, Allah’a Yaklaşmak İbadetlerden yaralanmanın en birinci yolu, nefsi küçük görmektir. Allah (c.c.), karşısında bir kul istemektedir. Kul, köle demektir. Şimdi kölelik kalktığı için insanlar kendilerini bir kölenin yerine koyamıyorlar. Onun …

BAŞ ÖRTÜSÜ FARZDIR, KURAN'DA BAŞÖRTÜSÜ

BAŞ ÖRTÜSÜ FARZDIR, KURAN’DA BAŞÖRTÜSÜ

ÇAĞDAŞLIK,  ÖRTÜNMEK ve CAZİBEYİ KAYBETMEK Allahu Teala Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerde buyurdu ki, mealen: “Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırızlarını korusunlar(zina etmesinler).” Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini sakınsınlar, ırızını korusunlar(zina etmesinler). “Kendiliğinden görünenler dışında zinetlerini açmasınlar ve baş örtülerini yakalarının üzerine …

Dış Görünüş Yanıltır (Mesnevi'den Bir Menkıbe)

Dış Görünüş Yanıltır (Mesnevi’den Bir Menkıbe)

Vatandaşın birisi trene biner ve kompartmanlardan birine oturmak için boş yer arar. Nihayet gözüne boş bir yer ilişir ve oraya oturur. Tam karşısında duran üstü başı gayet düzgün, bey efendi görünümlü birisinin oturmakta olduğunu görür ve ona selam vermeyi ihmal etmez. Lakin bu kibirli adam, elbisesi pek …

Peygamberimizin Ölüleri Diriltme Mucizesi(Sesli Video)

Peygamberimizin Ölüleri Diriltme Mucizesi(Sesli Video)

Peygamberimizin (s.a.v.) Cabir Bin Abdullah’ın (r.a.) Vefat Eden İki Çocuğunu Diriltme Mucizesi, Bu sohbette, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in mucizelerinden biri anlatılmaktadır.

Tecvid Nedir?

Tecvid Nedir?

Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.   24- HARFLERİN ÇIKIŞ YERLERİ(MAHREÇLERİ) ve OKUNUŞLARI: …

Tags: , , , ,

Vahdaniyet Murakabesi, Mülhime Nefis, Fenafillah

  Yazan: Muhsin İYİ 04.12.2011 / 10:13 tarihinde gönderilmiş   Murakabelerin en tesirlisi vahdaniyet murakabesidir. Bundan öte murakabe çeşidi de yoktur. Bu murakabe kişiyi fenafillâha götürür. Fenafillâh kendini (nefsini) Allah’ta (c.c.) yok etmedir. Bir insan kendi elleri ile canına kıyabilir mi? Biraz zor ama elbette …

Dinler Arası Diyalog Mümkün mü?

Dinler Arası Diyalog Mümkün mü?

  Dinler Arası Diyalog Nedir?      “Dinlerarası diyalog, Papalığın II. Vatikan Konsili’nin 4. oturumunda kabul edilen, “Nostra Aetate” diye maruf Konsil metninde aktarılan ve 28 Ekim 1965’te Papa VI. Paul’un onayıyla ilan edilen, Papalığın 3. bin yıl hedefi olarak açıkladığı Asya’nın hristiyanlaştırılması projesi’nin bir yöntemidir. Papalığın …

Hz. İsa (a.s.)'ın Dünyaya Tekrar Gelişi

Hz. İsa (a.s.)’ın Dünyaya Tekrar Gelişi

Hazreti İsa aleyhisselamın kesinlikle öldürülmediğini Nisa Suresi 157′de görmekteyiz. Mealen: – “Biz Allah’ın Rasulu Meryem oğlu Mesih İsa’yı öldürdük” demeleri, onlara aittir.  O’nu ne öldürdüler ne de O’nu astılar, lakin kendilerine bir benzetme yapıldı. O’nun hakkında ihtilaf edenler kesin bir şüphe içindeler. Onların O’na dair hiçbir bilgileride …