Abdullah Bekir

About:
"İNSANLARI ALLAH'A ÇAĞIRAN, İYİ İŞ YAPAN VE "BEN MÜSLÜMANIM" DİYENDEN DAHA GÜZEL SÖZLÜ KİM OLABİLİR?" (Fussilet-33)

All Stories by Abdullah Bekir

Öfke Sabırla Yutulur

Allah’ın sevgili kullarından biri bir rüya görür; rüyasında kendisine şöyle denir: “Sabah olunca, karşına ilk çıkanı ye, ikinci çıkanı sakla, üçüncü çıkanın dileğini kabul et, dördüncü geleni üzme, beşinciden de kaç!” Sabah oldu; dışarı çıktı Yola koyulup gitti Karşısına bir dağ çıktı Bu koca dağı …

Hayz ve Nisaf Bilgisi

HAYIZ KANI SÜRESİ Adet süresinin en azı üç gün, yani 72 saattir. En çoğu da on gün (240 saattir). Bu iki süreç arasında akan kanlar adet kanıdır. Bu süreç içinde adet kanının devamlı gelmesi şart değildir. Ara sıra kesilebilir. Mesela bir kadın üç gün kan …

Faizli Alışverişler

Alışverişte faiz, genelde ağırlık veya hacimle ölçülen bir cinsten olan malların birbirleriyle takas edilmelerinde oluyor. Faiz olan ve olmayan alışverişlere bazı örnekler verelim: Faiz olur: Bir teneke buğdayı, bir teneke buğdaya veresiye satmak faiz olur. Buğdaylardan birinin kaliteli, ötekinin kalitesiz olması fark etmez. Biri bir …

Caferi Sadık Hazretleri ve Davudi Tai Hazretleri

    Bir gün Davud Tâî (k.s) hazretleri, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in neslinden gelen ve Sâdât-ı Kiram’ın büyüklerinden olan İmam Cafer Sadık (k.s) hazretlerini ziyaret eder ve kendisine; – Ey Allah Resûlü’nün torunu! Gönlüm karardı, bana öğüt verir misiniz, der. İmam Cafer Sadık hazretleri şu cevabı verir; …

YENMESİ VE KULLANILMASI HARAM OLANLAR

Dünyada helâl olan şeyler, sayılamıyacak kadar çoktur. Haramlar sayılıdır. Yemesi, içmesi haram olan şeyler şunlardır: 1- Kendileri haram olan şeylerdir. Kendiliğinden ölmüş ve besmelesiz kesilen hayvanların etine leş denir. Leş, domuz eti, şarap böyledir. Çok içince sarhoş yapan sıvıların, azını içmek de haramdır. Rakı, viski, …

İstinca, İstibra, İstiska Nedir?

İstinca nedir? İstinca; önden ve arkadan necaset çıkınca, bu yerleri temizlemeye istinca denir. İstinca, sünnet-i müekkededir. Gaz, taş çıkınca temizlemek, yani taharetlenmek gerekmez. Her türlü yazılı kağıt ile ve yazı yazmaya müsait kağıtla istinca caiz değildir. Tuvalet kağıtları, kurulamak için kullanılır.  Kâğıtla taharetlenmek mekruhtur. Taharetlendikten …

HANGİ CEMAAT VEYA TARİKAT HANGİ MEALİ OKUYOR?

Süleymancılar: Kur’an-ı Arapçası’ndan okuyorlar. Meal olaraksa Hasan Basri Çantay ve Elmalılı Hamdi Yazar’ınkiler gibi klasikleri tercih ediyorlar. Menzil Tarikatı: Adıyaman merkezli grubun müritleri daha çok şeyhlerinin ağzından çıkan sözü dikkate alıyor. Onlar da tıpkı Süleymancılar gibi klasikleri tercih ediyor. İsmailağa Tarikatı: Son yıllara kadar Hasan Tahsin Feyizli’nin “Feyzul …

Mealciler

Mealciler

Bismillâhirrâhmânirrahîm NOT: Bazı İlahiyatçı hocalar eski alimlerin Kur’an mealini ve tefsirini okumaya karşı olduklarını sadece kendi yazdıkları kitapların okunmasını istediklerini söylüyorlar. Bunlar kesinlikle doğru söylemiyorlar. Hiç bir Ehli Sünnet alimi tefsir ve meal okunmasına karşı olmamıştır. O alimler; ehil(müçtehid) olmayan kimselerin Kur’an’dan kendi aklına ve ilmine …

Tags: , , ,

EBU ZERR EL GIFARi R.A HAYATI…

SAHABE ALBÜMÜ’nden Ebû Zer-i Gıfârî, Mekke’nin ticâret yolu üzerinde yaşamakta olan Benî Gıfâr kabîlesindendir. Bunlar Arabistan’da bulunan diğer kabîleler gibi câhiliye devrinin her çeşit kötülüğünü işliyor ve putlara tapıyordu. Ticâret kervanlarını çevirip, yağmacılık yapmalarıyla tanınmışlardı. Ebû Zer-i Gıfârî de çevresinin te’sîriyle bir müddet kervan soygunlarına …

SEHİV SECDESİ

Secde-i sehv [yanılma secdesi], farzın gecikmesi, farzın tekrarı, vacibin terki, vacibin gecikmesi, vacibin tekrarı ve vacibin değişmesinden dolayı, o namazın sonunda yapılması gereken iki secde ile Ettehıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbena âtinâ okumaktan ibarettir. Şöyle Yapılır: Son oturuşta Ettehıyyatü okunduktan sonra, sağa selam …