Abdullah Bekir

About:
"İNSANLARI ALLAH'A ÇAĞIRAN, İYİ İŞ YAPAN VE "BEN MÜSLÜMANIM" DİYENDEN DAHA GÜZEL SÖZLÜ KİM OLABİLİR?" (Fussilet-33)

All Stories by Abdullah Bekir

SEHİV SECDESİ

Secde-i sehv [yanılma secdesi], farzın gecikmesi, farzın tekrarı, vacibin terki, vacibin gecikmesi, vacibin tekrarı ve vacibin değişmesinden dolayı, o namazın sonunda yapılması gereken iki secde ile Ettehıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbena âtinâ okumaktan ibarettir. Şöyle Yapılır: Son oturuşta Ettehıyyatü okunduktan sonra, sağa selam …

NAMAZI BOZAN ŞEYLER (Müfsitler)

NAMAZI BOZAN ŞEYLER: (Müfsidler) Sual: Namazı bozan şeyler nelerdir? CEVAP Namazı bozan şeylerden bazıları şunlardır: 1- Konuşmak. 2- Kendisi işitecek kadar gülmek. 3- Bir farzı terk etmek. [Mesela rükuya varmadan secdeye gitmek] 4- Dünya işi için veya ağrı, üzüntü sebebi ile, yüksek sesle ağlamak. 5- …

Namazın Vacipleri Ve Sünnetleri

NAMAZIN VACİBLERİ: 1- “Allah” diye başlamak farz, “Allahu Ekber” diyerek başlamk vaciptir.  Namazlarda fatiha okumak 2- Fatıhadan sonra zammı sure okumak. 3- Namazlarda farz olan kıraatin,  ilk  iki rekatta okunması vaciptir. 4- İlk iki rekatta fatiha okuyup tekrarlamamak vaciptir. 5- Fatihayı ilk başta okumak 6- Nafile namazlarda …

NAMAZın FARZLARI

Namazın 12 farzı vardır: Bunun 6′sı namazın dışında, 6′sı ise namazın içerisinde bulunur.  A-NAMAZIN DIŞINDAKİ FARZLAR: 1- Hadesten Taharet: Bir kimse namaza başlamadan önce, cünüp ise gusul abdesti, değilse namaz abdesti alması gerekir.  (NOT: Gusül abdesti ve namaz abdesti bilgileri için, gusül ve namaz abdesti bölümüne bakınız. ) …

İslamda Kadınları Dövmek Var mıdır?

    Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İyâs İbni Abdullah İbni Ebû Zübâb (ra)’den rivayet edildiğine göre: – “Kadınları dövmeyiniz” buyurduğunda Medineli erkeklerin bazıları arasında eşleri hakkında şikayetler olur. Bunun üzerine Hazreti Ömer (r.a.) Peygamber aleyhisselâm’ın huzuruna çıkarak: – “Ey Allah’ın Rasulü kadınlar kocalarını dinlemez oldular.” der. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi …

Firavunun Cesedi

Firavunun Cesedi

Firavunun Cesedi Londradaki ünlü Britsh Müzesinin Mumyalar bölümünde sergilenen bir ceset 3000 yıl evveline aittir. Mumyalanmamıştır. Secde eder vaziyettedir. Bütün iç ve dış organları tamdır. Başındaki sararmış saçları ve sakalları rahatlıkla görülmektedir. Bu cesetle birlikte buna benzer şekilde on, on beş tane daha bulunmaktadır Bu …

Kabirden Çıkan Ateş

Kabirden Çıkan Ateş

     Büyük bir âlim olan Amr bin Dinar anlatır: Medine’de, birisinin kız kardeşi vefat etti. O kimse anlattı: –   Kız kardeşimi defnettiler. Kabri başından ayrıldık. Benim değerli bir yüzüğüm vardı. Kayboldu. Onun kabrinde kaldığına zannım kuvvetliydi. Kabrine döndüm. Kabrin lahdi üzerindeki tahtayı kaldırdım. Ateş alevleri …

Yatma Adabı

Yatma Adabı

Yatağa Yatma Adabı: Yatağa “Eûzü” ve “Besmele” okuyarak sağ ayakla girilmeli, sağ yan üzerine kıbleye karşı yatmalıdır. Sağ avucunu sağ yanağın altına döşeyip üç defa (Estağfirullah’el-azim ellezî la ilahe illâ hû) okuyup üçüncüsüne (el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh) ilave etmelidir. daha sonra; “Eûzü-Besmele ile bir Fatiha …

Elfâzı Küfrün Hükümleri

1- Amelleri icma ile heder olur. ( Bak Zümer Suresi: 5) Yeniden iman ettiğinde hac yapmış ise yeniden hac yapması gerekir.  Küfrüne devam ettiği süre içinde karısı nikahsız ve ciması zina bu sebeple doğan çocuğu veled-i zina sayılır. Laf olsun adet yerini bulsun diye tövbe ve …

Cebrail (aleyhisselam)

Cebrail (aleyhisselam)

Bismillâhirrâhmânirrahîm Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahy getirmek, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek. Dört büyük melekten birisi ve en üstünüdür: Cebrâil aleyhisselâmın ismi Kur’ân-ı kerîmde geçmekte olup, ayrıca Cibrîl, Rûh-ul-Emîn ve Rûh-ul-Kuds diye de zikredilmektedir. Cebrâil kelimesi lügatta “Allahü teâlânın kulu” mânâsındadır. Cebrâil’e ayrıca …