Abdullah Bekir

About:
"İNSANLARI ALLAH'A ÇAĞIRAN, İYİ İŞ YAPAN VE "BEN MÜSLÜMANIM" DİYENDEN DAHA GÜZEL SÖZLÜ KİM OLABİLİR?" (Fussilet-33)

All Stories by Abdullah Bekir

DARWİNİZM

Bütün canlı varlıkların bir çeşit akrabalıkla birbirine bağlı bulunduğunu ve engin çağlar boyunca basit organizmalardan daha karmaşıklara doğru geliştiğini, doğal ayıklanmayı ileri süren ve ilk önce İngiliz tabiat bilgini Charles Darwin (1809-1882) tarafından formüle edilen evrimci, bâtıl, dîne karşı bir doktrin. Eski çağ filozoflarıyla Rönesans …

Allah’tan Başkasından Yardım İstememek ve Rabıta

SORU:  1 Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır? 2 Rabıtanın sünnette yeri var mı? 3 Geçmiş velilerin tasarrufu ya da dünya işlerinde görevleri var mı? 4 Şeyhten ya da geçmiş velilerden bir şey istenir mi? 5 İslam dininde Rasulullahın s.a.v. sünnetine uymak yeterli değil mi? 6 …

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi Nedir ? Rasulullaha, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü teâlâ O’na bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etti. Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) …

Rüyada Allah’ı Görmek Mümkün müdür?

Allahu Teala’nın rüyada görüleceği konusu, ulema arasında ihtilaflı bir konudur. İmamı Azam Ebu Hanife’ye göre rüyada Hak tealanın (Rabbani tecelliyatının) görülebileceği, İmam Maturidi Hazretlerine göre ise görülemeyeceği şeklinde izahat vardır. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) efendimiz ise Allahu Teala’nın sıfat tecellisini rüyasında gördüğü hadislerde belirtilmektedir. (Akaid, Ömer Nesefi; Taftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s, 134) …

Allah (Celle Celâlüh) Cennette Görülecektir

Allah (Celle Celâlüh) Cennette Görülecektir

Cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca, kıyamete kadar, her an yükselmeye devam eder. Cennette beden, sonsuz kalabilecek evsafta dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh, bu ceset ile birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette, bedenin ve …

MEZHEPLER OLMASAYDI NE OLURDU ?

CEVAP: Mezhepler olmasaydı Irak işgal edildikten sonra binlerce meal mezheplerinin çıkması gibi Müslümanların sayısı kadar kargaşa mezhepleri meydana çıkardı. Herkes Kur’andan kendi aklı ve ilmine  göre anladığının en doğru olduğunu sanır ve  Müslümanlar tam bir kaosa ve büyük bir fitneye düşmekten asla kurtulamazlardı. Okuma yazması …

Ehli Bidat Hocalardan Tam 37 Tanesi Deşifre Edildi

Yazan: Mustafa Özdemir Ehli Bidat Hocalardan Tam 37 Tanesini Deşifre Ettik, Kısaca Yanlışlarını Beyan Ettik. #Mutlaka_Okuyalım; 1- Mihr Ali İskender Evrenesoğlu; Kendisi Mehdi Olduğunu Söyleyen Bir Sahtekardır… 2- Harun Yahya; Kendisi Mehdi Olduğunu Söyleyen Bir Sahtekardır… 3- Prof. Abdülaziz Bayındır; Allah Gaybı Bilemez Diyen Ve …

Sakın Kendilerine Apaçık Deliller Geldikten Sonra Parçalanıp Ayrılığa Düşenler Gibi Olmayın

SORU: Hocam! Selefi Sapıklar Al-i Imran Suresi 105. ayeti çarpıtıp farklı mana vererek Ehli Sünnet Müslümanları tekfir etmekteler.. Bunlar hakkında bir açıklama yapar mısınız? İşte sözkonusu ayetin çarpıtılmış meali: “Sakın, kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra, gruplara ayrılıp, anlaşmazlığa düşenler gibi olmayınız. Mezheplere bölünüp ayrılığa düşenler …

Kuran Mealciliği

BİR İLAHİYAT HOCASININ İTİRAFI 90’lı yıllarda Türkiye’de Ankara ilahiyat merkezli bir söylem geliştirilmişti. Uzun yıllar acizâne benim de sorgusuz suâlsiz desteklediğim bir söylem: İlmi tabana yaymak! Özetle; herkes Kur’ân’ın mealini okuyacak anlamını bilecekti… Herkes hadis okuyacak… Herkes ayetlerin esbâb-ı nüzulûnü, kronolojisini, Mekkîsini Medenisini öğrenecekti… Herkes …

Oruç Hakkında Bilgiler

Oruç Hakkında Bilgiler

 Oruç hakkında Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’de buyuruldu ki, mealen : “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bekara-183) Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz ise oruç hakkında şöyle buyurdular, mealen: “Eğer kullar, Ramazanın fazîletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan …