Abdullah Bekir

About:
"İNSANLARI ALLAH'A ÇAĞIRAN, İYİ İŞ YAPAN VE "BEN MÜSLÜMANIM" DİYENDEN DAHA GÜZEL SÖZLÜ KİM OLABİLİR?" (Fussilet-33)

All Stories by Abdullah Bekir

Kaza ve Belanın Arkası

Kaza ve Belanın Arkası

Bir zamanlar bir âlimin bahçesinde bir bülbül yaşardı. Her gün Allah’ın bin bir ismini terennüm eder şakırdı. Bir gün çok şiddetli bir kasırga onun yuvasını yer ile yeksan etti. O günden sonra o bülbül bir daha ötmez oldu. Âlim zat, bülbüle niçin artık ötmediğini hal …

Firavun ile Şeytan

Firavun ile Şeytan

FİRAVUN VE İBLİS’TEN DAHA KÖTÜ OLAN KİMDİR.? Fir’avn ile Şeytân, Bir Gün Hamamda Oturuyorlardı. Kurnanın Bir Yanında Fir’avn, Diğer Yanında da Şeytân Yer Almışlardı. Şeytân, Fir’avn ile Eğlenmek İstedi, Sihir Yaptı ve Hamamın Suyunu Dondurdu. Fir’avn Su Almak İstedi, Tası Kurnaya Uzattı. Su Buz Hâline …

Güzel Ahlak

Güzel Ahlak

SORU: İyi müslüman olmak için güzel ahlaklı olmak gerektiğini bildirdiniz. Güzel ahlaka nasıl sahip olunur? CEVAP: Evet iyi bir müslüman olmak için güzel ahlaka sahip olmak, kötü ahlaktan uzak durmak gerekir. Ancak bununla dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Güzel ahlak, ilim ve edep öğrenmekle, …

Allah’tan Başkasından Yardım İstemek Şirk midir?

SORU 1: Fatiha Suresi 5. ayette geçen, ”iyyâkenesteîn” (De ki;)Yalnız senden yardım isteriz.) mealindeki ayeti; ”Allah’tan başkasından yardım istemek şirktir” şeklinde yorumlayanlar vardır.  Bu ayete verilen anlam doğru mudur? CEVAP : O anlam kesinlikle yanlıştır. Eğer ki “Yalnız Senden yardım isteriz“ mealindeki ayete, selefiyeci mezhepsizlerinin verdikleri anlam doğru olsaydı, kendileri de müşrik olurlardı. Çünkü onlar da her gün …

Cin ve İnsan Şeytanlarının Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Cin ve İnsan Şeytanlarının Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

PEYGAMBERİMİZ CİNLERİN ŞERRİNDEN VE GÖZ DEĞMESİNDEN NASIL KORUNURDU? İhlas Suresi ; FELÂK SURESİ ; NAS SURESİ ; Faziletleri » Bir kimse sabah akşam üçer defa İhlas suresi, Felak ve Nas suresini okursa, Allah’u Teala o kimseyi cin ve insan şerrinden korur. Ayrıca bela ve musibetlere …

Kerkük ve Musul Allah’ın İnayeti ile Kıyamete Dek Türkmen Elidir

Bizim olan Kerkük ve Musul Lozan ile bir oyuna getirilip bizden koparılmıştır. Orada İsrail güdümlü bir Kürt devleti kurulması halinde İsrail’in “arzu mevud” emeline kapıyı aralamak demektir. Oraya kurulacak kürt devletine müsamaha göstermek Amerikan’nın güneyimize yerleşmesi demektir. Kurulmak istenen Kürdistan, Türkiye’nin parçalanmasına ve Müslüman Türk …

ZİLELİ İBA (İbrahim) PEHLİVAN

ZİLELİ İBA (İbrahim) PEHLİVAN

ZİLELİ İBA (İbrahim) PEHLİVAN ……….Yazan: Bekir CANBAY Anadolu’da, kökeni Orta Asya’ya kadar uzanmakta olan karakucak güreşi ve at yarışları panayırlarda ve düğünlerde yapılırdı. Hikayemiz 1860’lı yıllara ait yaşanmış gerçek bir hikayedir. Merhum baba annemin, babasının babası yani dedesi İba (Keçeli İbrahim)Pehlivan’ın hikayesini ondan dinlemiştim. Malum, …

İSLAM DİNİNİ NASIL ÖĞRENMELİYİZ ?

SORU: Her insana önce lâzım olan şey nedir? Avret mahallini örtmeye ehemmiyet verilmezse küfür olur mu? CEVAP: Dünyanın neresinde olursa olsun, her insana önce lâzım olan şey, dinini, imanını öğrenmektir. Din, eskiden İslâm âlimlerinden kolayca öğrenilirdi. Şimdi, âhir zaman olduğu için, hiç bir yerde hakiki …

Allah’ın Arş’a İstiva Etmesi

Allah’ın Arş’a İstiva Etmesi SORU: (Allah’ın Arş’a istiva etmesi, Allah’ın Arş’ı hâkimiyetine almasıdır) deniyor. Zaten bütün mahlûkat Allah’ın hâkimiyeti altında değil mi? O zaman Arş niye özellikle belirtiliyor? CEVAP “O (Allah), gökleri ve yeri altı günde(evrede) yaratan, sonra Arş’a istiva eden (Arş’ı yaratıp ona hakim olandır). …

İman Etmek İçin Araştırmak Şart mıdır?

SORU: (Tahkik etmeden, körü körüne inanmak iman değildir) deniyor. İman gayba olmaz mı? CEVAP Akılla, tahkikle yani araştırmakla, iman kuvvetlenmez, hattâ aksine şüphelerin artmasına sebep olabilir. İbni Sakka isimli bir âlim, her şeyi akılla ispata kalkardı. Allah’ın varlığını, birliğini 99 delille ispat ederdi. Zamanla aklının …