Abdullah Bekir

About:
"İNSANLARI ALLAH'A ÇAĞIRAN, İYİ İŞ YAPAN VE "BEN MÜSLÜMANIM" DİYENDEN DAHA GÜZEL SÖZLÜ KİM OLABİLİR?" (Fussilet-33)

All Stories by Abdullah Bekir

Nazar Değmesi Ve Nazar Boncuğu

Nazar Değmesi Ve Nazar Boncuğu

SORU 1: Nelere nazar değer? CEVAP: İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir …

İslamın Şartı ve Haddini Bilmemek

Bin biliyorsan da hepsinden âlâsı haddini bilmektir.  Haddini bilmeyen kimse lâ edeptir. Ukalanın birisi zamanın büyük alimlerinden birisine onu imtihan etmek maksadıyla İslamın şartını sormuş. O alim ise; -” İslamın şartı altıdır ” demiş. “Cahil cesur olur ” deyimi gereğince ukala kişi alime sert bir çıkış yaparak; …

Safer Ayı Bela Ayı mıdır..?

İslam’da uğursuz ay ve gün yoktur. Bela ve musibetler Allah’ın dilediği ay ve zamanda tecelli eder. Belalar en kutsal gün olan cuma günü dahi olabilmektedir. Bazılarınca safer ayında İlâhî ikazların yoğunlaştığı kabul görse dahi, o ayların musibet ve uğursuzluk ayı olarak tanınmasının yanlış olduğunu, Allah’ın Rasulü’nün (s.a.v.) bu mevzudaki hadislerinden bilmekteyiz. İslam’dan önceki cahiliye …

Seyyid Sibğatullahi Arvasi Hazretleri

Seyyid Sibğatullahi Arvasi Hazretleri

     Günümüzden yaklaşık 120 yıl önce yaşamış Anadolu evliyalarından Abdurahman-ı Taği hazretlerinin (k.s.) rivayetlerine göre, üstadı Seyyid Sibğatullahi Arvasi(k.s.) hazretlerinin insanları irşad için talebeleri ile birlikte çevre köylerin yaylalarını gezmeye çıktıkları bir gün de, yolları bir vadiye çıkar. Vadi boyunca giderken az ötede bir mağara gözükür …

Vefa Hazretleri (Ebu’l-Vefa)

Evliyânın büyüklerinden olup seyyiddir. Künyesi Ebü’l-Vefâ, ismi Muhammed, lakabı Tâc-ül-Ârifîn’dir. Kakis diye de anılır. Seyyid Ebü’l-Vefâ 1026 (H.417) senesi Receb ayının on ikinci günü Irak’ın Kusende denilen mevkiinde dünyâya geldi. Seyyid Ebü’l-Vefâ, kerâmet ve hârikada asrının reîsiydi. Zamânın birçok âlimleri ondan istifâde etti ve feyz …

Kalb'in Aslı, İnsan ve Alemler

Kalb’in Aslı, İnsan ve Alemler

KALB, İNSAN ve ALEMLER: İnsanlara; “Dünya üzerinde meydana gelen en büyük olay nedir?” diye sorulsa, size şunun benzerinden başka şeyler söylemeyecektir:    -“İşte, falan yerde büyük bir patlama oldu, veya bir deprem oldu, tusinami oldu, veya falan yerde savaş oldu, falan oldu, filan oldu, gibi… Halbuki …

Mevlana'dan Bir Menkıbe (Uyuyan Adamın Ağzına Giren Yılan)

Mevlana’dan Bir Menkıbe (Uyuyan Adamın Ağzına Giren Yılan)

Adamın biri, bir elma ağacının altında uyuyormuş. O esnada oradan geçmekte olan atlı bir Türkmen, uyuyan adamın ağzına bir yılanın girdiğini görür. Uyuyan adama yılanın zarar vermemesi için adamı kırbaçla uyandırır ve yerdeki çürük elmalardan bir kaç tane yemesini emreder. Atlı zavallı adama zar zor çürük …

İblis Şeytanın Tuzağı

İblis Şeytanın Tuzağı

Şeytanların reisi İblis, huzur-u İlahiden kovulduktan sonra Allah Tealâ’dan kıyamet gününe kadar süre istemiş Allahu Teala da ona istediği süreyi vermiştir. İblis’in o durumu Kur’an’da şu mealde ifade edilmektedir: -“Öyleyse beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de onları (insanları) saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra onlara elbette …

Zilhicce Ayında ne Yapılmalı?

Peygamberimiz(salat ve selam olsun ona) buyurdular ki: – “Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.” (Ebul Berekat) SORU: Zilhicce ayının fazileti nedir? CEVAP: Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. …

Haccın Sünnetleri

Haccın Sünnetleri: 1- Âfâki olanların hemen mescidi harama giderek tavaf-ı kudum yapmaları. Kâbe’yi görünce tekbir, tehlil ve dua edilir. Erkekler, Hacer-i esvede el ve yüz sürer. Tavaf-ı kudumden sonra ve iki rekat namazdan sonra, Safâ ile Merve arasında sa’y yapılır. Bundan sonra, ihramdan çıkmadan, Mekke …